MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

4i

Kammerjunkerinde Barneko w.

15. Portræt af Chr. Barnekow. Kul. 1871?

16. Kvindefigur, P.

17. Arendse. P.

Hr. Revisor B ayer.

Hr. Dr. phil. F rancis Beckett.

18. Italiensk Frieri. Vandfarve-Udkast til Billedet „For Ægteskabet.

19. Neapolitansk Fiskesælger. P.

20. Den døve Gamle. P. Sep.

21. Paa en Restauration. P. Sep.

22. En ung Dame ved Toilettet. P. og Pensel.

23—27. Ramme med 6 Tegninger. — To Bl. Adam o g Eva.

— Italiensk Frierscene. Vandf. 3 Bl. med Hoveder. Bl.

og P.

Frøken A nna Bendix.

28. En Venetianerinde, der hyller sig i et Sjal. Bl.

Hr. Kapelmusikus F rits Bendix.

29. Aktæon. P.

30. Wilhelm Tell. P.

31. Italienerinde i et Vindu. P. Sep.

32. „Mimiske plastiske Studier".

33. Kvindehoved. Tusch o g Pensel.

Fru Rigmor Bendix.

34. En Gedevogter sælger Mælk. P. o g Sep.

35. Et italiensk Koretoj, forspændt med Hest, Æsel o g Okse,

passerer et Helgenbillede. P.

36. Middagsselskab. Jubilarens Skaal drikkes i Champagne, P.

37. Fem Kvindehoveder. P.

Frk. M. B endz.

3g. Udkast til „Et musikalskt Aftenselskab". P.

39. Udkast til Waage-Petersens „Familjestykke". Bl.

40. „Du besnærede, jeg begærede". P.

Enkefru lier en ds e n,

41. Holbergsk Par. Rørp.

42. Munken velsigner Barnet paa Moderens Arm. Vandf.

43. Don Quixote o g Sancho i Værtshusgaarden. P.

44. Studier af Munke. P. og Bl.

45. En Pige binder sin Skorem. Vandf.

46 Violinerne stemmes. P.

47—63. 17 Tegninger i Rammer. —- 4 Bl. 111. til Don Quixote.

— En Brud. P. — Adam o g Eva. P. - Italiensk Landliv.

P. — Susanne giver Figaro Brevet. P. — En Soiré. Vandf.

— Forstyrret i sin Avis. P . — Italienske Børn. Bl. — To

More magazines by this user
Similar magazines