MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

42

Søstre. Bl. — En spændende Fortælling. Bl. P. — To Bl.

Kvindehoveder. P. — Gammeldags Duel. P. — En nødvendig

Reparation. P. o g Pensel.

64—81. 18 Tegninger i Ramme. •— 2 Bl. dansende Italienere.—

Karton med 7 Bl. Skitser. — Efter Bordet. P. -— Herreportræt.

Bl. — 5 Hoveder. P. — Holbergsk Figur. Vandf.

— Jens Olsen i Barselstuen. P . — Herskabet rider ud. P.

Holberg og Drengen med Kringlerne. Pensel — Italiensk

Model. Vandf. — „Salomons Dom". Vandf.

Hr. Cand. jur. I var Berendsen.

82. Adam o g den nyskabte Eva. Tusch o g Pensel.

Hr. Etatsraad G. Berner.

83. Jeppe vil lade Ridefogden hænge. P.

Hr. Grosserer F erd. Bernth.

84. Familiesorg. P.

Hr. Apotheker, Borgerrepræsentant Alfred Benzon.

85. Et Bal hos Hages i 1860. P.

Hr. Bankdirektør, Justitsraad B irch.

86. En Døgenicht. P.

87. Frierscene.

88—99. Ramme med 12 Tegninger. — Selvportræt med Tamburin

paa Hovedet. P . -— Gaaende Mand. B . — Forhandling. P.

Pensel. — Dameportr. Bl. — Drengeportræt. Bl. — Munken

keder sig. P. — Roed skitserende. P. — Rørbye paa sin

Malerstol. P. — Svensk Pige. P. — Siddende Dame. P.

— Politikere. P. — Dalkuller P.

Hr. Arkitekt Th. Bindesbøll.

IOO. Karton til Billedet af Rosenkrans' Dom.

101 —124. Ramme med 24 Tegninger — 7 Bl. Studier af italiensk

Arkitektur — 7 Bl. Studier fra Dalarne — 3 Bl.

Karikaturer (Constantin Hansen og Ernst Meyer) — 2 Bl.

Altertavleudkast — 2 Bl. Den barmhjertige Samaritan —

3 Bl. med italienske Genremotiver.

125 —127. Ramme med 3 Tegninger — Matroserne Schrøder o g

Jensen. — Sonne. Bl. — Rørbye Bl.

128. Portræt af M. G. Bindesbøll 1844. Bl.

129. Indbydelse til M. G. Bindesbøll til en Fest p aa Bellevue Bl.

130. Portræt af M. G. Bindesbøll. Bl.

131. Karikatur af M. G. Bindesbøll. Bl.

132. Et Par fra Dalarne. Pensel.

133. Genremotiv fra Dalarne. P. og Pensel.

134. Paris Dom. Vandf.

135. Gade i Rom. P.