MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

44

196. Dansende Italienere paa Torvet udenfor et Palads. P . og

Pensel.

197. Den fortabte Søns Hjemkomst. P . og Sepia.

198. Italienerinde med diende Barn i en Kurv. P .

199. Den hjemvendte Jæger. P . og Sep.

200. Italiensk Moder med sine to Smaaborn. Vandf.

201. Dansende Italienere. P-

202. Kunstneren viser sin Hustru Tegninger. P.

203. Sjællandske Bønder. Vandf.

Hr. Dr. Alfred Bramsen.

204. Drenge, der slaas („Verdenshistorien") P. og Vandf.

205. Ryttere. P.

206. Don Quixote studerer en Ridderroman. P.

207. Don Quixote rider ud. P.

208. Sancho klavrer i et Træ nnder Tvekampen. P .

209. Don Quixote o g Sancho i Samtale. P.

IIO. Monsignore. P.

Hr. Fabrikant, Borgerrepræsentant, Budde Lund.

211. Don Quixote studerer en Ridderroman. Rørp.

212. En Familje p aa et Æsel. P.

213. Tre Kendere. P. S ep

214. En Pige, der hilser. Pensel

215. En Rytter. Rørp.

Fru Marie Briicker, f, Marstrand.

216—224. Ramme med 9 Tegninger. — Christian IV paa „Trefoldigheden".

P. — Karnevalsscene. P. — Jeppe. P. —

Den gamle Skomager. P . — Siddende ung Dame. Vandf.

— Frieren i „Scene af Hverdagslivet". P. — Serenaden. P.

— Avislæsere. P. — En italiensk Digter. P .

225—234. Ramme med 10 Tegninger. — En Hemmelighed

betros. P. — Den lille rækker efter Bedstemoder. P. —

To Blade Blyantskitser. — Moder og Barn. P . — Dans

ved et Osteri. P, — Jacob v. Thyboe. P . — Geske. P.

— Rytter. Bl. — Kærestefolk. Vandf.

233—236. 2 Bl. Portræter af Fru M. Briicker, f. Marstrand.

1866. Rørpen.

237. En Moder med sit Barn. P.

238. En Tercet. P.

239. En ung Pige. P.

Hr. Professor Nicolaj Bøgh.

240—252. Ramme med 13 Tegninger. — Thor. P.— En glad

Fader. P. — Kristus o g Synderinden. Rørp. og Bl. —

Paris Dom P . Sep. — Figur fra „Søstersengen". P. — Liggende

Kvinde. Pensel. — Torvescene. P. — Volmerslaget

P. — I Tanker. P . Sep. Skitse til Altertavlen i Faaborg.

More magazines by this user
Similar magazines