MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

45

P. og Bl. — E n Dame tilbydes en Blomst. P. — Det lykkelige

Skibbrud. P. — For Domstolen. Pensel.

253—259. 7 Bl. Tegninger. —- Holger Danske. P. — Oldnordisk

Motiv. P. — Familjescene. P. — Job. P. — Kvindekær

Abbate. Pensel. — Studier til den lille Pige paa Æselskærren

i „St. Antoniusfesten". Bl. — Dansende Par. P.

Pensel.

260—266. 7 Bl. Tegninger. — Den Syge. P . Bl. — Roverne.

P. — Audiens. P. — Interiør fra Dalarne, P. — To Politikere.

P. Sep. — Ryttere. P. — Studietegning til Skitsen

af den sovende Pige, fra hvem den unge .Mand vifter

Fluerne bort. Bl.

267—272. 7 Bl. Tegninger. — Olevano Bl. — Kastel i Kampagnen.

Bl. — Musikant. P. — Den vantro Thomas.

Pensel. — Kvinde o g Barn. P . — Æselrytter. P . Sep. —

En Bortførelse. P . Sep.

273—279. 7 Bl. Tegninger. — Udkast for en Titelvignet P. —

En Samling Hoveder P. -— Udklippet Danserinde P. —

Hoveder efter Erindringen. Bl. — Hilsende Italienerinde P.

Modellen P. — Studieblad fra Dalarne P.

189—286. 7 Bl. Tegninger. Drengeslagsmaal („Verdenshistorien").

— Frier. P. — Holbergske Figurer. Bl. — Paa Udkig. P.

Moder o g Barn. P. •— Kærlig Scene. P. — Studietegning

til Billedet: „En Gedevogter, der sælger Mælk". Bl.

287 — 293. 7 Bl. Tegninger. — En Bortførelse. P . — Frederik

VII. P. — En Laps. P . •— Hilsende Italienerinde. P. —

Ved Tiberen. P. Sep. — Rygende Mand. P. Sep.

294—301. 8 Bl. Tegninger. — Slædekørsel. Bl. — Rytter. P .

— I Leksand Kirke. Bl. — Døren aabnes. P. — Samtale.

P. — Maleren C. A. jensen. P. — Bakkantinde. Bl. — Leende

Pigehoved. P.

302—309. 8 Bl. Tegninger. — Nymfe og Satyrunge. Bl. —

Par fra Riddertiden. P. — Svensk Moder med Barn. Bl. —

Herre o g Dame. P. — Amazone til Hest. P. — Samtale.

P. — Udkast til „Lægebilledet". Bl. — Italiensk Dans. Bl.

310—317. 8 Bl. Tegninger. — Skitseblad. P. — Svensk Kærre.

P. — Historiens Muse. P. —- Illustr. til „Holger Danske".

P. — Æseldriver. Pensel. — 2 Bl. italienske Mødre. —

Italiensk Pige med en Vinrankegren, Bl.

318—324. 8 Bl. Tegninger. — Frederik VII. P. — Rytter. P,

— Perspektivstudie. P. — Herreportræt. Bl. Pensel. — Lille

italiensk Pige. P. Sep. — Postbudet. P. — Historiens

Muse. P.

325. Paa Udkig. Vandf.

326. Jørgen Sonne. P.

327. Garbrecht til Revy. P.

More magazines by this user
Similar magazines