MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

328. En Krigsinvalid. P.

46

329. Don Quixote o g Altisidora. P.

330. Frierens Besøg. P. Tusch o g Sep.

331. Lægebesøg. En Hjærtesygdom. P.

332. Den fortabte Søn. P.

333. En Herre med bullen Finger. T.

334. Ved Klaveret. P. o g Pensel.

335. En Æselrytter. Vandf.

336. Rosenkrantz Dom. P.

337- Dansende Par. Vandf.

338. To Danserinder. P.

339. Frederik VII til Hest. P.

340* En lystig Fætter. P.

341. En Herre henvender sig til en ung Pige, der vogtes af sin

Moder. P.

342. Kurende Fiskere p a Ischia. P.

343. Rasmus Montanus, III. Akt, 6. Sc. P.

344. Dans udenfor et Osteri. Tusch o g Pensel.

345. Et Par Italienere samtaler med en Præst, der tager sig en

Pris. P. Sep.

346. Tre Drivere p aa en Bænk „Nationaliter". P.

347- Don Quixote o g Sancko Pansa, sovende under et T ræ. P .

348. Don Quixote rider ud. P.

349. Møde med Jacob von Thyboe og Jean de France. P.

350. Et Par. P.

351- Præsten o g hans Sognebarn, ridende paa Æsler. Rørp.

352. Den brødefulde Pige. P.

353. Faust o g Margrethe. P.

354. Adam fristes af Eva. P.

355. Don Quixote o g Sancho Pansa. P.

356. Don Quixotes Hoved. P.

357. Samtale. P.

358. Fra Vaudevillernes Tid. P. og Pensel.

359. En Pater oplæser et Brev.

360. Don Quixotes Tapperhed. P.

361. Per Degn. Bl.

362. En Italiener hjælper en Pige ned a d en Trappe. P. Sep.

363. Kærlig Omfavnelse. P. Sep.

364. Ved Hustruens Sygeleje. P. Sep.

365. Møde med Jacob v. Thyboe o g Jean de France. P. Sep.

og Pensel.

366. En ventende. P.

367. Don Quixotes Brystbillede. Profil. P.

368. Kortspillere. P. Sep.

369. Den fangne Forbryder lærer den unge at sværge falsk.

370. Selskab. Vandf.

371. Don Quixote p aa Krigsstien. P.

More magazines by this user
Similar magazines