MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

5 1

Maleren, Hr. Etatsraad L orenz Frølich.

568. Frieren præsenteres. P .

569. Den svagelige Monsignore o g hans Tjener. P .

Hr. Dr. Arnold Gamél.

570. En Improvisator. P.

571. En Laps. P.

Fru Elna Glad.

572. Et ungt Par. Holbergske Dragter. Pensel.

Hr. Grosserer G. G oldschmidt.

573. Tre Piger i et Osteri. P. o g Vandf.

574. Mandolinspiller. P.

575. Ridderklædt Herre, der læser et Brev. P . Sep. Pensel.

576. Manden med Marionetdukkerne p aa Knæ for Don Quixote.

P. Sep.

577- Skildvagt, der hilser paa Prins Ferdinand. P . Sep.

Fru Sophie Grove, f. F enger.

578- Herman v. Bremen modtager Raadsherrerne. Tusch. Pensel.

579. Per Degn. P.

580. Holberg gaar af Vejen for to Narre. P.

581. Den dekorerede Frier faar Afslag. P. Sep.

582. Jeppe o g Jakob Skomager. P.

Hr. Kaptajn F . S. Grunwaldt,

583 — 586. 4 Bl. Tegninger. — Per Degn synger for en Snaps.

P. — To Sladderkællinger. P. — Faderglæde. P. — Gadesangerske

o g Violinspiller. P.

Hr. Fuldmægtig H. H age.

587. Moder o g Barn. P .

588. Provst I). Smith i sit Værelse i Præstegaarden. 2. Sept.

1858. Bl.

589. Konsul C. F. Hage. 1849. Bl.

590. Fru C. A. Hage, f. Just. Bl.

591. Samme. P .

592. Byfoged Hother Hage. 1844. Bl.

593. Frøken Arnette Hage, 29. Juli 1842. Bl.

594. Gamle Konsul Hage taler med en Karl. P.

595 — 598' Ramme med 4 Tegninger. Antoinette Smith, senere

Fru Hage. 1836? Bl. — Ved Roskilde. P. — Udkast til

„Den store Nadvere". P . — Studietegning til Pigen i „En

Gedevogter, der sælger Mælk". Bl.

599—603. Ramme med 5 Tegninger. Jacob v. Thybo. P. —

Et Æsel. Bl. — Provst Daniel Smith. Bl. — Musikanter

paa Markuspladsen. P. — Jeppe i Baronens Seng. Pensel.

604—611. Ramme med 8 Tegninger. — 2 Bl. Brystbilleder.

Vandf. — Et holbergsk Par. P. — Italienske Landboere.

More magazines by this user
Similar magazines