MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

55

Fru Etatsraadinde H eymann.

756—765. Ramme med 10 Tegninger. — Oplæsning for to

Damer. P . — 3 Bl. Adam og Eva. — Romerinde. P. —

Per Degn. Bl. — Holberg og de to Narre. P . — Siddende

Tobaksryger (Bellmansk Figur?) P. — Et Par p aa Gaden.

Pensel. — En Kone med et Fuglebur. P. o g Pensel.

766—777. Ramme med 12 Tegninger. — 6 Bl. 111. til Don

Quixote. — Kæresten præsenteres. P . — Fr. V. o g Dronning

Louise. P. — 2 Bl. Munkehoveder. P. — Almisse ved

Kirkedøren P. — Et italiensk Par. P. o g Pensel.

778 — 786. Ramme med g Tegninger. — 2 Bl. Den fortabte

Søns Hjemkomst. P. og Vandf. — Mandshoved. P. — Præstekonvent.

P. — Don Quixote. P. — Det stridige Æsel. P .

— Den gamle Krikke. Pensel. — Rytter møder en Vogn.

P. — Hjorterytter. P.

787—798. Ramme med 12 Tegninger. Scene af Figaros

Bryllup. P. Sep. — Jabob v. Thyboe. P . — Kæmpen. P .

— Scene af „Peder Paars". P. Sep. — To Hoveder. P.

— Den nøgne Sandhed trænger til Klæder. Pensel. —

— Blomsterpiger i Florens. P. — Afsked. P. — Moder

med Barn. P. — Magdelones Dans. P. — Mandshoved. P.

799—815. Ramme med 17 Tegninger. — En kongelig Ekvipage.

P. — Hoveder. Pensel. — 3 Bl. med Heste. P. — Don

Quixote. P. — Holbergske Figurer. P. — Skitseblad med

Hoveder. P . — 3 Blade Kvindehoveder. — Paris' Dom.

Vandf. — Æsel. P . — Den dræbte. P. — Italienerinde.

P. — Et Blad med Frierscener. P. — Drengehoved. P.

816 — 832. Ramme med 17 Tegninger. — Den veltalende. P . —

Don Quixote o g Bondepigerne. P. — Græsk Motiv. P. —

En Vandrer. P. — 4 Bl. Hoveder. P . — 3 Bl. Udkast til

„Den fortabte Søn". — 2 Bl. Adam og Eva. P. •—•

Modellen. P . — Arendse hos Ewald. P . — Ole Vind. Bl.

— Heste. P. o g Pensel.

Hr. Grosserer H einr. Hirschsprung.

833 — 843. Ramme med 11 Tegninger. — Per Degn. Bl. — 2

Bl. Motiver af „Erasmus Montanus". P. — 2 Bl. Motiver

at „Jeppe p aa Bjerget". — Holberg i Fruerstuen. P. —

„Taler Rokkehovedet med". P . — Militær Honnør. P . —

Krigsret. P. — Jubilaren. P. Sep. — Kunstelskeren.

Tusch. Sep. Pensel.

844—858. Ramme med 15 Tegninger. — Frierscene. P. —

Bondepigen præsenteres for Svigerforældrene. Bl. —

Slavinden. P. — 2 Bl. kvindelige Figurer. — Haandkys. Bl.

— 2 Bl. Karrikaturer. Bl. — Skakspillerne. P. — 2 Bl.

III. til „Peder Paars". — Selvbeundring. P. — Don Quixotes

More magazines by this user
Similar magazines