MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

59

P. — Don Quixote. P. — Italienerinde og Barn. P . —

2 151. Studier af Heste. — Et Par p aa Gaden. P . — En

Militærperson fra Ryggen. P.

1020—IO38. Ramme med 19 Tegninger. — Mand med Haanden

paa Brystet. P . — Den fine Skrædder. P . — Italienere.

Bl. — Romersk Gadescene. P . — Nærgaaende Herre. P .

En Mand, der nyder Søndagen. Pensel. — Osteriscene.

Pensel. — Karneval. Bl. — Italienere. Vandf. — Svensk

Kærre. P. — Italiensk Kirkedør. P . — Den hjemvendte

Jæger. P. — Italiensk Interiør. P. — 2 Bl. Italienerinder.

— Nedstigning i Gondol. P. — Hus i Dalarne. P. —

Dalkulle. Bl. '

IO39 —IC150. Ramme med 11 Tegninger. — Ægirsgildet. Bl.

— Italiensk Dreng. P . Sep. — Mandhoved. P . — 9 Bl.

Skitsetegninger. Ryttere, Heste o g Køretøjer.

105 I. En Jæger taler med en ung Pige. Middelalderlige Dragter.

Vandf.

1052. Italienerinde ved Brønden. P . Sep. Pensel.

1053. Snedkerens Frieri. P .

1054. Den fortabte Søns Hjemkomst. P .

1055. Udenfor Fængslet. P .

1056. Ulla Winblad? P .

1057. Læsning af et Brev. P.

1058. Æselsrytter. P .

1059. En Filosof. P.

1060. Italienerinde i Vinhøsten. P .

Hr. Grosserer Sophus Jensen.

1061. En pinlig Visit. P.

Hr. Kunsthandler V ald. K leis.

1062. Karneval. P.

1063. Ridder o g Munk. P .

1064. Moder ved sit Barns Vugge. P .

Hs. Ekse. Højesteretsjustitiarius P. Koch.

1065 —1066. Ramme med 2 Tegninger. „Mav ku du ta — Dav

du sku ha". P . — Mæt og Sulten. P .

1067. Skemte-Illustration til Paludan Mullers „Paradiset" 1861.

Pensel.

1068. 111. til Peder Paars 1. Bog 5. Sang. P.

1069. Don Quixote foran Marionetteatret. P .

1070. Don Quixote studerer en Ridderroman. P.

1071. Per Degn. „Vil I have grov Sand eller fin". P.

XO72. Italienerinde med Børn. P. Sep.

1073. Don Quixote o g Sancho Pansa. Pensel.

Hr. Kancelliraad, Inspektor K ruse.

1074. Tiggergondol i Venedig. P . Sep.

More magazines by this user
Similar magazines