MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

61

11x7—1130. 14 Bl. Tegninger. — 4 Bl. Damefigurer. — Tegning

til Bornemanns Portræt. — Portræt af Fr. Rung.

Bl. — 2 Bl. italiensk Arkitektur. P . — Tegning fra Hamborg.

Bl. — 5 Bl. Skitser.

1131. En Pige, der kysser en Munk p aa Haanden. P. Pensel.

1132. Korfitz Ulfeldt o g Leonora Christine? P.

1133. Frederik V. o g Dronning Louise spiser Kirsebær. Bl. og P.

1134. Mandshoved med bredskygget Hat. Rørp.

1135. Ung Moder med Barn. P.

1136. Italienerinde sætter sit Haar. P.

1137. Italiensk Mødre. P. (og Vandf.).

XI38. Tre Kvinder. Rørp.

1139. Fra Venedigs Havn. P

1140. Slutningsscenen af „Henrik o g Pernille". Rørp.

1141. Fra en venetiansk Kanal. P.

1142. Bondedans. P.

1143. Dame med Slør. P.

Fuldmægtig C. F. Lehmann.

1144. Holberg i Dameselskab. Pensel.

1145. Tre Personer i Samtale. P.

1146. „Fem Skæve!" P.

1147. Porta Pia i Rom. P.

Fru Anna Lund, f. M arstrand.

1148. Den barmhjærtige Samaritan. Rørp

1149. Inviteret hos Kongen o g Grevinden. P .

1156. Saarlægen. Til „Chr. IV. paa Trefoldigheden". Kul.

Hr. Museumsassistent A. L æssøe.

11 51 —1158. 8 Bl. Tegninger. — Hoved af en ældre Italiener.

P. —- Sækkepibeblæser. P . — Mand o g Kvinde under et

Træ. P. — Dansende ung Mand. — Dame 18. Aarh.s

Kostume. P . — Ældre holbergsk Tjener. P — Landsby

i Dalarne. P. — Dalkulle.

Hr. Grosserer V. L øwener.

XI59. „Lader de Smaa komme til mig!" P. og Pensel.

Hr. Museumsassistent M. M ackeprang.

1160. En italiensk Bondekone paa et Æsel modtager sit lille

Barn af dets Søster. P.

Hr. Karl Madsen.

1161. Karton til „Scene af Oktoberfesten i Rom". Kul, Kridt

og Bl.

1162. Italienske Landboere p aa Vej til Byen. Vandf.

1163. Figurer fra Gaden. P.

1164. Hovedrensning. Bl.

1165. To italienske Piger. P. o g Pensel.

More magazines by this user
Similar magazines