MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

I.

MALERIER, HENFØRTE TIL TIDEN FOR MARSTRANDS FØRSTE

ITALIENSKE REJSE.

(Til Slutningen af 1836.)

1. Kælderhvælving under Petersens Jomfrukloster. Studie til

Nr. 2, senere ved Tilsætning af en Munk og andre

Ændringer omdannet til en italiensk Klostergaard. Lærred.

Højde 22. Bredde 20. Tilh. Hr. Kammerjunker, Cand.

jur. C. v. Bornemann.

2. Nedgang til en Kælder. Børn, der leger Skjul i en Kælder­

hvælving under Petersens Jomfrukloster. Malt 1830 Udst.

1832. Købt af Kunstforeningen for 25 Rd. L. 2 3 . 21.

Tilh. Hr. Cand. polyt. Wilh. Marstrand.

3. Skitse til „Kilderejsen". P. 26 . 34. Tilh. Hr. Fabrikant

Chr. N . Sødring.

4. En Kilderejse. Holstenskvogn, med mange Skovgæster. Bet.

W . M. 1830. Udst. 1830. L . 29 . 42. Tilhører Hr. Gros­

serer E . le Maire.

5. Hestene løber løbsk med en Holstenskvogn, fuld af Skovgæster.

Skitse med lignende Motiv som Nr. 4, men vistnok

senere. L. 19 . 27. Tilh. Hr. Maler G. Achen.

6. Scene ved et Konsumtionshus. En Pige søger forgæves a t

indsmugle en Skinke ved Vesterport. Bet. W . M. 1830.

Udst. 1831. Købt af Kunstforeningenfor 40 Rdl. L . 31 . 24.

Tilh. Frk. Hansen.

7. Portræt af Frk. Margrethe Meitzner, Bestyrerinde af „Døtre­

skolen, stiftet 1791." (Ejerindens Tante) Halv Figur. Bet.

W . M. 1830. L. 32 . 25. Tilh. Frk. A . Meitzner.

8. Kopi efter et af Hovederne paa det Nathansonske Familje-

billede. L. 27 . 21. Tilh. F ru Henrichsen.

9. Portræt af Malerens Fader, Kommersraad Nicolaj Jacob

Marstrand. Brystbillede. Kopi (efter Kratzenstein Stub?)

Kobber. 17 . 15. Tilh. Fru Emily O . Gullich, f. Marstrand.

10. Kvindelig Modelfigur. (Fra Eckersbergs Atelier 1831.)

L. 3 1 . 22. Tilh. Hr. Kunsthandler Foltmar.

More magazines by this user
Similar magazines