MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

64

13 1 3—13 1 6. Ligl. •— En Vært, som glemmer sine Gæster over

sin egen gode Appetit. — 2 Bl. Scener af William Shakespeare.

— Scene af Indtoget.

1317—I3 2 0. Ligl. — Ravnekrogs Borgerskab.—„Du solist Dich

nicht rehren! — Hr. Skersant v ær saa god og snyd min

Næse!" — Nogle Jøder med Contrabande. — Orkestermusik,

1321 — 1324. Ligl. — Inklinationsvals. — En Almisse. — Et

Spilleparti. — Aandelig Føde.

1325 —1328. Ligl. — Kontradans. — Boldspillere paa Fælledet.

— Blindebuk. — Fødselsdagen.

Hr. Cand. polyt. W ilh. Marstrand.

1329. Udsigt fra Villa Clermont til Roskilde Domkirke, ca. 1865.

Rørp. (Træerne devis af C. F . Aagaard.)

1330. Portræt af Sønnen Paul, ca. 1865. Rørp.

1331. Fra Villa Clermont. Marstrands ældste Søn, yngste Datt.x

og Broderdatter, ca. 1866. Rørp.

1332. En Rytter, ca. x866. Rørp.

1333 —1348. Ramme med 16 Tegninger. — Moder o g Søn. P.

— Hundeforsamling. P. — Skolelæreren. P . — Hs. Højærværdighed

promenerer. — Dreng, der rider paa en

Stok. P . Hos Kobmanden. P . — Bonde fra Dalarne.

P. — To Sladdresøstre. P. — Et uenigt Ægtepar.

P. - Vinen heldes paa Krukker. P. Sep. — Portræthoved.

P. — Barneportræt. Bl. — „Hvor skal jeg sætte

min Søn i Skole". P. — Udenfor er italiensk Slagterbod.

Vandf. — Musikanter paa Markuspladsen. P . —- Den skinsyge

Mand. I'.

1349—1359- Ramme med 11 Tegninger. — Don Quixote. P . —

Æselrytter. Pensel — Gade med Holbergske Figurer. P.

— 8 Bl. Portæter o g Scener af Familjelivet.

Fru M athilde Marstrand.

1360. Drengeportræt. Bl.

1361. Spindende Italienerinde med et Svin. P .

1362. Barnet faar Die ved Vejen.

1363. Afskeden. P .

1364. Munk i Samtale med en Kone. P .

1365. Kvindehoved. Vandf.

1366—1375. Ramme med 10 Tegninger. — Samtale P. — Don

Quixote o g Sancho Pansa. P. — Rytter. P . — Arendse.

P. -—• Kvindefigur. P. — Kvindehoved. Pensel. — Sancho

og Rufio. P. — Moderen ved Barnets Vugge. P. Sep.

Præst i Samtale med to Kvinder. Pensel. Portræt. Bl.

1376—1378. Ramme med 3 Tegninger. — Karikatur. Bl. —

En Abbate. P. — Jacob v . Thybo og Jesper Oldfux. P.

More magazines by this user
Similar magazines