MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

66

Hr. L æge Gustav Ottesen.

1404. Frierbesøget. Tusch o g Pensel.

Hr. Maler Viggo Pedersen.

1405. Neapolitaask Mandolinspiller med Tilhørere. P . Sep.

Frøken M argrethe Petersen.

1406. Italiensk Familje. Vandf.

1407. Don Quixote overvinder Løven. P.

1408. Ko o g Malkepige. P .

1409. Bonde fra Dalarne. P.

Hr. Grosserer Valdemar Petersen.

1410. Italienske Landboere p aa en Vogn. P .

Hr. Borgerrepræsentant, Cand. jur. G ustav Philipsen.

1411. Erasmus Montanus. P. 1845. (Bagsiden: ; Gardinpræken.

P.).

1412. Christian IV p aa „Trefoldigheden 1 '. P. Pensel.

Hr. Bogholder S. A . Philipsen.

1413. Jacob v. Thyboe. P .

Hr. kgl. Fuldmægtig Hother Ploug.

1414. Censurens Triumf. P. Omtr. 1841. Karrikaturer af Lehmann

og Gjodwad (Fædrelandet) M. L . Nathanson (Berlingske)

Fribert (Dagen) Boetius (Aftenblad) Claudius

Rosenhoff med frygisk Hue (Den Frisindede) o. fl.

Frøken Inger Pontoppidan.

1415. Italienske Kærestefolk. P.

1416. Guitarspiller og ung Dame. P.

1417. Kvindehoved. P .

Fru Julie Pontoppidan, f. M arstrand.

1418. Don Quixote i de sorte Klipper. Vandf.

1419. Lektielæsning, Rørp.

1420. Procession til en Kirkefest. P . Sep.

1421 —1439- Ramme med 19 Tegninger. — Dansende Italiener.

Pensel. — Den fine Skrædder. Bl. — Et Brev til Munken.

P. Sep. — Italienske Musikanter. Vandf. —

Skitseblad med Italienerinder. B . — En lille Pige med t o

Dukker. — Italiener betragter en Moder med et Barn. P.

— Koncert P . — En Mand, der hilser en Pige. P . —

Et Postbud. P . — Udenfor et romersk Fængsel. P . Sep.

— Vignet til „Don Quixotes Levnet". P. — Neapolitansk

Fiskehandler. P. — Hestehandel. P. — I Forværelset.

Pensel. — Retsscenen af „Det lykkelige Skibbrud" P. —

Karneval „Senza moccolo". P. — En Musikantfamilje paa

Rejse i Satyrernes Skov. P . — Dalkulle. Bl.

More magazines by this user
Similar magazines