MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

68

1500. Christian IV. p aa Trefoldigheden. Pensel.

1501. Don Quixote o g Sancho Pansa. Vandf.

1502. Audiensen. P.

1503. Et Spilleparti. P. Pensel.

1504. En Serenade. P.

1505. Italiensk Skomager. Vandf.

1506. Matroserne Jensen o g Schrøder. 1848. P.

1507. Synderinden. P.

1508. Gardinprædiken. P.

1509. Familjescene. P.

1510. Faderglæde. Italiensk Interiør.

1511. Prof. Roed modtager Doktorhatten. P.

1512. Børn udenfor en Kagebutik. P.

1513. Figurer fra Gaden. P.

1514. Den Dybsindige. P.

1515. Au! sa'e Kællingen. Pensdl.

1516. Udenfor Fængslet. Vandf.

1517. 19 Rammer med 3 Tegninger. — En Italienerinde. P . —

Selvbeskuelse. Bl. — Musikalsk Underholdning. P .

1520. En kentiseret Dame. P.

1521. Norsk Frieri P.

1522. Skumringsscene. P.

Hr. Oberstløjtnant P . F . R ist.

1523. „Den Stundesløse". 2. Akt, 8 Sc, Rørp.

1524. Faust o g Margrethe. P.

Fru Annette Rode.

1525. Don Quixote og Sancho Pansa knæler for Bønderpigerne.

Bl.

Forfatteren H r. O v e Rode.

1526. Italiensk Fange. P.

Hr. Maler J ohan Rohde.

1527—1536. Ramme med 10 Tegninger. — En Tyksak. P. —

Den lille vil ride med. P . — Hest, der skal strigles. P .

— Blomsterpige. P . — Adam og Eva. P. — Forelæsning.

Pensel. — Holbergsk Figur. Bl. — Landsbykirke.

P. — Don Quixote o g Sancho. P . — Kvindetrætte. P.

Hr. Cand. jur. Jul. Rosenberg.

1537. Gadebillede. „ En Advarsel". P.

1538. En gammel Frier. P.

15 39. En Fisker spiller Mandolin for to unge Piger. P.

1540. Italienerinde med Barn p aa Armen. P.

1541. En Munk tager sig en Pris. Vandf.

X542. Italienerinde ved Barnets Vugge. P.

1543- Dans p aa Isahia. P.

1544. Neapolitansk Fiskerfamilje ved Stranden. P.

More magazines by this user
Similar magazines