MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

70

1593- Malkepige og Dreng. Rorp.

1594- Raadsherrerne hos Herman von Bremen. P .

1595- E n vanskelig Sag. Vandf.

1596. Jeronimus og Frands. P.

1597- „Doctor philosophiae Geert W ." P.

1598 — 1604. Ramme med 7 Tegninger. — Studering af en

Gadeplakat. P. — Don Quixote i de sorte Klipper. P.

— Familje i Skoven. P . — Tiggermunk. P . — Munk o g

italiensk Pige. P. — Erasmus Montanus. 3. Akt. P. —

Skitse til Fru Hejbergs Portræt. Pensel.

1605 — 1612. Ramme med 8 Tegninger. — Italiener og Munk.

Vandf. — Sønnen hjemvendte som Abbate. P. — Hovedrensning.

P . — Drengen har været i Byen. Vandf. —

Kentaurer. Pensel — Den pantsatte Bondedreng. P. —

Forældreomsorg. P . — Avisen diskuteres. P.

1613—1621. Ramme med 9 Tegninger.— Den velvillige Præst.

P. — Klædesælgeren. P. — Dansende Par. Vandf. —

Soldatens Farvel. P. Sep. — 3 Gejstlige. P. Sep. —

To Italienerinder i Samtale. P . — Den hjemvendte Jean

de France? P. — „Han hviler paa sine Laurbær". P.

— Gadesamtale i Italien. P .

: Hr. Hofjægermester, Baron C. C. S . Rosenørn-Lehn.

1622. „Oktoberfesten i Rom". P. Sep,

1623. Bondepige. P .

1624. Huslig Scene. P.

Hr. Ingeniør J. Rump.

1625. Italiensk Barberstue. P . og Bl.

1626. Brystbillede af Don Quixote. Rørp,

1627. Studiehoved. P .

1628. Portræt af Billedhugger Evens. Kul.

1629. Soldatergilde. P .

1630. Romerinde ved en Brønd. Vandf.

1631. Gadeslagsmaal i Italien. Pensel.

1632. Besøgende p aa en Ridderborg. Pensel,

1633. Kunstelskeren. P . o g Pensel.

1634—1639. Ramme med 6 Tegninger. — Collegium politicum.

P. — Kæresten præsenteres. P. — Nedstigning i en

Gondol. P. — Holberg og de to Narre. P. — En

Audienssøgende. P . — Erasmus Montanus (Fragment) P .

I64O—1643. 4. Blade Udkast til Fru Hejbergs Portræt.

1644—1645. 2 Bl. Udkast til Fru Hejbergs Portræt.

1646. Herman v. Bremen modtager Raadsherrerne. P . Tegning

til det vedføjede Træsnit.

1647—1650. 4 Bl. Tegninger. — Frierens Besøg. P. Pensel.

— To o m Buddet. P. — Osteriscene. P. Sep. — Den

nærgaaende Munk. P.

More magazines by this user
Similar magazines