MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

72

IJIO. Erasmus Montanus. P .

1711. Erasmus Montanus. III Akt. P . Sc. Rorp.

1712. Frands danser med Magdelone. Tusch o g Pensel.

17r3. Jeppe paa Bjærger. P .

1714 Don Quixote rider ud. P .

1715- Dansende Italienere. Vandf.

1716. Englændere i Rom. Tusch og Pensel.

1717- Præst til Æsel. Ligl.

Hr. Murmester S chioldan.

1718—1722. 5 Bl. Hoveder. P.

1723. En selvfølende Mand. P.

1724. Ridder. Vandf.

Hr. Fuldmægtig S chlichtkrull.

1725— 173°- 6 Bl. Tegninger. — Italienerinde i et Vindu. P.

— 4 Bl. Hoveder. P . — Italienerinde ved en Brønd. P.

/

Hr. Grosserer J acob Salomon.

1731. Don Quixote o g Sancho Pansa. Vandf.

Fru C hristy Schou, f. M arstrand.

1732. En Familje kører langs Strandvejen i Skoven. P .

1733. Don Quixote o g Sancho Pansa. P. Sep.

1734. Don Quixote o g Sancho Pansa. P. Sep.

1735. Dalkuller, som pynter sig. 1851. Vandf.

1736. Svenske Bønder i en Karre. P. og Sep.

1737. Portræt af Malerens Hustru. Sortkr., Tusch o g Kr.

1738. Portræt af Malerens Datter Ottilia som 6 Aars Barn. 1866.

Rørp.

1739. Eo unge Piger. Rørp.

1740. Neapolitans-ke Fiskere. P. og Pensel.

1741. Gederne malkes. P. Sep.

1742. Dreng med en Hund. Vandf.

1743—1748. Ramme med 6 Tegninger. — Barnet leger. P . —

En Spillemand. P . Sep. — Chr. IV o g Ole Vind. P. Bl.

Pensel. — Hos Barberen. P. — Politikere. P. — To

Hoveder. P .

Hr. Oberstløjtnant Th. S chou.

1749. Mand i holbergsk Dragt. P.

1750. Italiensk Dans. Bl. og Sep.

1751. Abbaten omfavnes af sin Fader — „Santo patruccio mio!"

— P. Sep.

Hr. J. G. S mith.

1752. Den upaapasselige Fangevogter. P. Sep.

Hr. Maler F rants Schwartz.

1753. Italiensk Dreng. Bl.

1754. Kaffescenen i „Den politiske Kandestøber". P.

More magazines by this user
Similar magazines