MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

1755- Den unge Kunstners Portrætbillede bedømmes. P. og Bl.

1756. Per Degn synger for en Snaps. P. Pensel.

1757. Holbergsk Figur. P.

1758. En Pris Tobak. 1'.

73

Hr. Forretningsfører Johs. P. Schytte.

1759. Kvindehoved i Profil. Bl.

Hr. Maler J oachim Skovgaard.

1760 —1764. 5 Bl. Studietegninger fra Italien.

1765. Skovgaard malende. 21. Juni 1869. Subjaco. Bl.

1766. Præsen har berettet en Døende. Tusch, P . og Pensel.

Frk. Nicoline Smith.

1767. Barneportræt (Troels Smith) 1826. Bl.

1768. Portrætskitse (Troels Smith). Bl.

Hr. Arkitekt C. M. S midt.

1769. Caroline Mathilde til Hest. Bl.

1770. Bondepiger. Bl.

1771. Løbende Mand. P.

1772. Præsten o g Moderen. Pensel.

Hr. Adjunkt Wilh. Stigaard.

1773. Don Quixote i Værtshuset. P.

1774- To italienske Piger. Rørp.

Fru Professorinde Trier.

1775. Portræt af Etatsraad, Overlæge Trier. 1842. Bl.

Frøken I da Suhr.

1776. Holberg til Hest. Vandf.

Hr. Professor R. T h. Segelche.

1 777- T'- n af Marstrands Skitsebøger.

Hr. Cand. polit. A. Valentiner.

1778. Don Quixote i Kvægvognen. P.

Fru Annie Svendsen, f. M arstrand.

1779. Kunstnerens Moder o g Slægt. Bl. (30erne).

1780. Kunstnerens Broder Oswald o g Kusine. Bl. (30erne).

1781. Barneportræt. 1. Febr. 1857. Bl.

1782. Frieren præsenteres. Figurer i holbergske Dragter. P.

1783. Italienerinde i et Vindu. P.

1784. 111. til „Holger Danske". P.

Hr. Fabrikant Chr. N. S ødring.

1785. To dansende Italienere. D. 22 /9 26. Kopi efter Pinelli. P .

1786. Munk o g Landboere. Vandf.

1787. Politikere paa et Værtshus. P.

1788 Konsultation. 1845. P-

More magazines by this user
Similar magazines