MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

7+

Hr. Stud. jur, J. E . Thiele.

1789. Portræt. 19. Nov. 1866. Rørp.

Hr. Herredsfoged Just Thiele.

1790. En Præsentation. „Den berømte Hr. N. N ." P .

1791. Arendse hos Ewald. 13. Dec. 1864. P . Sep.

1792. En Munk p aa et Æsel. P.

1 793- ®- n tyk Mand i Klemme. P .

1794. Samtale p aa Gaden med en Døv. P.

Hr. Politiassistent Tvermo es.

1795. Mænd i 18de Aarh.s Dragter (Wessel i norske Selskab?)

Pensel. Sep.

1796. Personer om en Kamin. Tusch. P. og Pensel.

Fru Gudrun Marstrand Trier.

1797. Christian IV og Rosenkranz.

1798. Kunstnerens Hustru ved et Vindu i Villa Clermont. Rørp.

1799. Portræt af Fru Julie Trier, f. Marstrand. Rørp.

Fru S. Trier, f. Hall.

1800. Udenfor et Osteri. P.

Hr. Troels Trier.

1801. Selvportræt, (ved 1830). Bl.

Fru M. T uxen.

1802. Osteriscene. E n ung Pige skænker Vin for en ung Mand,

Moderen er falden i Søvn P. Sep.

Hr. Maler S igurd Wandel.

1803. En Herskabsekvipage med Forrider. P .

1804. Kvinder i gammelnordiske Dragter. P .

1805. T o Kvindefignrer. P.

Frk. K . J. W anscher.

1806. Ung Italienerinde, der spinder. P .

Hr. Distriktslæge N. Wanscher.

1807. Den barmhjertige Samaritan. P .

Hr. Adjunkt A . Weis.

1808. Karton til „Don Quixotes anden Hjemkomst". Pensel.

1809. Karton til „Det lykkelige Skibbrud, 5te Akt". Pensel.

1810

1811

1812

1S 1 3

1814

1815

1816

Hr. Postexpedient J ust Wilde.

Italienske Piger. P.

Manden i Alkovesengen. P.

En ung Pige. P.

Italiensk Gade. Vandf.

Portræt af J. M. Thiele. 11. Febr. 53. Kul.

Den fede og den magre. P.

Brystbitlede af en Mand i Renæssancedragt. Kul.

More magazines by this user
Similar magazines