MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

78

564. Disciplene i Emaus. Skitse (omtr. 1835). L. 27 . 20. Tilh.

Hr. Pastor Peter Agerskov.

565. Skomageren og hans Svend. Skitse (omtr. 1835). L . 2 3 . 19.

Tilh. Hr. Kunsthandler Terp.

566. St. Antoniusfesten i Rom. — Husdyrenes Velsignelse paa

St. Antonii Dag (17. Januar). I Døren af Kirken St.

Antonio Abbate staar Præsten o g stænker Vievand paa et

Æsel for en Kærre. Bet. W. Marstrand. Roma 1838. —

Udst. 1839. L. 73 . 97. Tilh. Hr. Lensgreve Moltke-

Bregentved.

567. Portræt af den tyske Maler Schirmer. — Brystbillede

(omtr. 1840). L. 40 . 31. Tilh. Hr. Cand. phil. Bugel

Hartmann

568. Skitse til „Frierbilledet fra Ischia" (omtr. 1840). P . 31 .25.

Tilh. Hr. Pastor Peter Agerskov.

569. Portræt af Fru Nansen, f. Schlegel. Brystbillede. Malt

omtr. 1841. L . 28 . 22. Tilh. Hr. Pastor Peter Agerskov.

570. Huslig Scene. Skitse. (1841—45). P. 28 . 25. Tilh. Hr.

Købmand H. P. Schram.

571. Parti af Øen Ischia. Bet. W . Marstrand 1842. — Udst.

1843. L. 3 4 . 51. Tilh. Hr. Lensgreve Moltke-Bregentved.

572. Portræt af Kaptajnløjtnantinde Groth, f. Boye. Bet. W. . .

Betalt 1844 med 60 Rd. L . 3 4 . 28. Tilh. Hr. Professor,

Dr. theol Frederik Nielsen.

573. Italienerinde i Profil. Halv Figur. (1845—48). P. 29 . 22.

Tilh. Hr. Direktør Ludvig Bramsen.

574. Studie til „Dans i det Frie p aa Ischia". (1846.) L . 32 . 45.

Tilh. Hr. Kriminalretsassessor Birch.

575. Landskab fra Dalarne. (1851.) L. 22 . 32. Tilh. Hr.

Etatsraad I. A. Blom.

576. En Pige, der træder ud i Karnevalet. Bet. Marstrand 1853.

L. 47 . 37. Tilh. Hr. Lensgreve Moltke-Bregentved.

577. Sancho Pansa rider fra Værtshuset. Skitse. (50erne.) P.

45 . 28. Tilh. Fru Professorinde L. Lange.

578. Den opstandne Kristus. Skitse til Billedet paa Vinduesvæggen

i Chr. IVs Kapel (60ernes Begyndelse). L . 50 . 28.

Tilh. Hr. Xylograf F . Hendriksen.

579. Nøgen kvindelig Model (60erne). L. 60 . 28. Tilh. Hr.

Dr. phil., Bogtrykker Fr. Knudtzon.

More magazines by this user
Similar magazines