MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

3

vandt Prisen, Marstrand fik kun en Opmuntringspræmie.

L. I II . 95. Tilh. Frk. Fanny Rymming.

24. Udenfor Restaurationen. T. 21 . 13. Gengivet i Litografi

i Carstensens „Portefeuille". Tilh. Hr. Edgar Collin.

25. Portræt af Kobberstikker Erling Eckersberg. Brystbillede.

Malt April 1834. L. 2 0 . 18. Tilh. Frk. Eckersberg.

26. Skitse til Billedet „Beskænkede, der forlader Kælderen."

L. 23 . 19. Tilh. Hr. Ingeniør, Landsthingsmand Villars

Lunn.

27. Odysseus o g Nausikae. (Forkastet) Konkurrencearbejde for

den lille Guldmedalje. Mak 1835. L. 106 . 85. Tilh. Frk.

Elise Fibiger.

28. En Anholdelse. Bet. W. M. 1835. L. 27 . 21. Tilh.

Fru Jette Hekscher.

29. Portræt af Malerens Moder, Petra Otilia Marstrand, f. Smith.

Brystbillide. Bet. W. M. 1835. L. 21 . 17. Tilh. Enkefru

Mathilde Marstrand.

30. Rejsendes Ankomst til en Bonde i Thelemarken. Bet. Vilh.

Marstrd. 1835. Udst. 1836. Købt af Kunstforeningen for

200 Rd. L. 4 0 . 48. Tilh. Hr. Overlærer Eugéne Ibsen.

31. Selvportræt. Brystbillede. Malt 1835. L. 18 . 15. Tilh.

Fru Julie Pontoppidan, f. Marstrand.

32. Portræt af Malerens Broder Oswald. Halv Figur. Bet.

W. M. 1835. L . 3 5 . 23. Tilh. Fru Ottilia Borup, f. Marstrand.

33. Portræt af Fru Louise Lind, f. Collin, siddende ved et Bord.

Halv Figur. L. 31 . 25. Tilh. Fru Ingeborg Drewsen.

34. Portræt af Malerens Broder Troels. Brystbillede. Malt

omtr. 1835. L. 26 . 21. Tilh. Hr. Professor Paul la Cour.

35. Skitse til „En Auktionsscene". L. 21 . 30. Tilh. H. Grosserer

Carl Moresco.

36. En Auktionsscene. — Madammerne slaas om at undersøge

en rød Uniformsfrakke. Bet. W. M. 1835 — Udst. 1836.

L. 7 9 . 117. Tilh. Hr. Generalkonsul, Hof-Vinhandler Emil

Arntzen.

37- En Dreng, der har ødelagt sine Søstres D,ukke, skal p aa

Faderens Ordre hente Spanskrøret. Bet. W. M. 1836.

Udst. 1836 som Skitse? (Bryllupsgave til Etatsraad Raffenberg).

L. 2 3 . 30. Tilh. Hr. Bankdirektør Heide.

More magazines by this user
Similar magazines