2012 Kåstrupvej 20 - Skive.dk

skive.dk

2012 Kåstrupvej 20 - Skive.dk

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn

779-2012- 22-11- Kåstrupvej 20 - Byggeansøgning 779- TEKNISK VJBENS Skive Renovation 4-S

357888 2012

2012-

82065

779-2012- 22-11- Sdr Boulevard 15 - Ansøgning om tilladelse til opstilling af eksisterende 779- TEKNISK VJTEB Jelcon

356091 2012 hytte

2012-

81705

779-2012- 22-11- Olgavej 60 - Rettelse til BBR 779- TEKNISK VJHDAL Peter Hermansen

353806 2012

2012-92

779-2012- 22-11- Kommentarer til anmodning om aktindsigt i mødereferater fra Teknik- 779- TEKNISK VJFIDI Advokatanpartsselskabet

353799 2012 og Miljøudvalget

2012-

80860

Adduco

779-2012- 22-11- Rykker for svar vedr. vedligeholdelse af Svansøvej fra Ådalsvej mod syd 779- TEKNISK VJALBA Gunner Rose-Hansen

353794 2012

2012-

1050

779-2012- 22-11- Glattrupvej 44 - Registreringsmeddelelse U2012-66255. Referencenr. 779- TEKNISK VJTKH Kort- og matrikelstyrelsen

353791 2012 sk-6690-01b

2012-

65385

779-2012- 22-11- Vandhandleplan - Kvittering bemærkninger til vandhandleplan 779- TEKNISK VJKTPA Naturstyrelsen

353789 2012

2011-

84303

779-2012- 22-11- Norgesvej 5 - Spildevandsanalyser - Prøvetagningsplan for udtagelse af 779- TEKNISK VJTTD LabVest

353787 2012 spildevandsprøver

2012-

5372

779-2012- 22-11- Hem Vandværk - Drikkevandsanalyse - LAB nr. 12-17565 (Sporstoffer 779- TEKNISK VJBIWI LAB nr. 12-17565

353783 2012 fra Hem Vandværk) er færdiganalyseret

2009-

19558

779-2012- 22-11- Hem Vandværk - Drikkevandsanalyse - LAB nr. 12-17564 (Begrænset 779- TEKNISK VJBIWI LAB nr. 12-17564

353781 2012 kontrol fra Hem Vandværk) er færdiganalyseret

2009-

19558

779-2012- 22-11- Adelgade 11 - Byggeansøgning 779- TEKNISK VJBENS Henning Madsen

353327 2012

2012-

81405

779-2012- 22-11- Strandvænget 3 -Kvitteringsbrev vedr. opsætning af solcelleanlæg, 779- TEKNISK VJTPHLA Strandvænget 3

353253 2012 Strandvænget 3, Højslev

2012-

73486

779-2012- 22-11- Stårupvej 24 - Re: Stårupvej 24 - Ansøgningsskema § 10-tilladelse samt 779- TEKNISK VJKMSA Stårupvej 24

352638 2012 produktionstilladelse

2009-


779-2012-

352632

779-2012-

352292

779-2012-

352212

779-2012-

352198

779-2012-

352190

779-2012-

352189

779-2012-

352102

779-2012-

352100

779-2012-

352097

779-2012-

352095

779-2012-

352093

779-2012-

352088

779-2012-

352087

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

Forslag om fælles offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner

149864

779-

2012-

1613

TEKNISK VJHEAL Natur og Miljø

Påtegning af deklaration som myndighed 779-

2011-

23993

TEKNISK VJHAHM Geopartner

Møllebuen 1 - VS: Inspektionsrapport olietank 779-

2009-

110584

TEKNISK VJBKHA Roslev Fjernvarmecentral

Stoholmvej 32 - Kortbilag 779-

2012-

74013

TEKNISK VJTJKH Harald Sørensen

Sandkrogen 12 - Færdigmelding - Kloak 779-

2011-

51874

TEKNISK VJTEB Lena & Søren Nielsen

Sandkrogen 12 - Færdigmelding - VVS 779-

2011-

51874

TEKNISK VJTEB Lena & Søren Nielsen

Lundøvej 198 - Byggensøgning 779-

2012-

81284

TEKNISK VJBENS Landbo Limfjord

Lundøvej 198 - Byggeansøgning 779-

2012-

81282

TEKNISK VJBENS Albert Scherphof

Sæbyvej 6 - Byggeansøgning TEKNISK VJBENS Kopenhagen Rådgivning

Tro og love erklæring for adgang til Weblager 779-

2012-

72839

Bostrupvej 4 - Byggeansøgning 779-

2012-

81278

Landinspektørens forslag til vilkår for rådighedserhvervelse til ledning 779-

2012-

57558

Nørregade 6A - Byggeansøgning 779-

2012-

TEKNISK VJTJDK Rambøll - Lene Jørgensen

TEKNISK VJTEB Brian Nørskov

TEKNISK VJIVTH Geopartner

TEKNISK VJTEB Peter Hauberg


779-2012- 22-11- Strandetvej 58 - Byggeansøgning

81277

779- TEKNISK VJTEB Jens Laursen

352080 2012

2012-

81275

779-2012- 22-11- Holstebrovej 450 - Byggeansøgning 779- TEKNISK VJTEB Johannes Jensen

352073 2012

2012-

81273

779-2012- 22-11- Fyrvænget 24 - Færdigmelding 779- TEKNISK VJRRHA Helle Laier

351909 2012

2011-

39878

779-2012- 22-11- Spøttrup Planskitse Fugleperspektiv.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351967 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Spøttrup Oversigt Brain Storm.2 pdf.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351966 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Spøttrup naturanalyse Videncentret.docx 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351964 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Referat fra møde om OK Spøttrup på Limfjords Camping referat 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351959 2012 24.03.11.doc

2012-

81214

779-2012- 22-11- Referat 20.06.2011.doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351958 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Referat 12.04.12 OK Spøttrup netværksmøde.docx 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351957 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Referat 09.02.12 studegård.doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351956 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Referat 02.05.12.docx 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351955 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Oplæg til helhedsplan OK spøttrup.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351950 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Oplevelsesklynge Spøttrup grundbeskrivelse.doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA


351947 2012 2012-

81214

779-2012- 22-11- Ideer til studeprojektet i Rødding.docx 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351944 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Beslutningsreferat fra møde den 28.09..doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351941 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- aktører og styrkepositioner 1 - Kopi.doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351937 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Ansøgning Aage V Jensen.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351922 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Bilag Naturanalyse Videncentret - Kopi.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351921 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Spøttrup Studegård projektbeskrivelse Stedet Tæller .pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351918 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Skive Kommune input til projektbeskrivelse.doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351915 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Netværksordningen deltagerliste.docx 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351914 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- mail til ansøgning.docx 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351912 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- it@skivekommune dk_20120615_094545.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351911 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- GrønVækst_projektbeskrivelse_naturpleje og naturkød endelig

779- UDVSTRAPL VJIBWA

351908 2012 udgave.docx

2012-

81214

779-2012- 22-11- Grøn Vækst projektbeskrivelse naturpleje og naturkød 020512 bb.docx 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351907 2012

2012-

81214


779-2012-

351906

779-2012-

351896

779-2012-

351893

779-2012-

351891

779-2012-

351890

779-2012-

351888

779-2012-

351887

779-2012-

351885

779-2012-

351884

779-2012-

351857

779-2012-

351855

779-2012-

351853

779-2012-

351851

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

Erkl_deltagelse_netvaerk1 Fonden Spøttrup Studegård.doc 779-

2012-

81214

Erkl_deltagelse_netvaerk1.doc 779-

2012-

81214

deltagererklæringer netværksordningen.pdf 779-

2012-

81214

Deltagere Netværksordningen 19.06.2012.pdf 779-

2012-

81214

CVer fra Skive Kommune.docx 779-

2012-

81214

Acceptskrivelse økonomi.pdf 779-

2012-

81214

Acceptfølgebrev til lokale aktører.docx 779-

2012-

81214

Acceptbrev om deltagelse.docx 779-

2012-

20120807_evs_GrønVækst_projektbeskrivelse_naturpleje og

naturkød.docx

81214

779-

2012-

81214

Ansøgningsskema - kulturmidler.doc 779-

2012-

81214

Afslag region Midt kulturpulje.pdf 779-

2012-

81214

Projektgrundlag 02 OK Spøttrup.doc 779-

2012-

81214

Projektgrundlag 01 OK Spøttrup - Kopi.doc 779-

2012-

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA


779-2012- 22-11- Mail

81214

779- UDVSTRAPL VJIBWA

351848 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Dokumentets titel er ikke angivet 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351846 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Dokumentets titel er ikke angivet 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351844 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Dokumentets titel er ikke angivet 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351841 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Indbydelse Svend Brodersen endelig.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351840 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Dokumentets titel er ikke angivet 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351838 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Dokumentets titel er ikke angivet 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351837 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Deltagere 22.11.12.xlsx 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351835 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Spøttrup Studegård - natur- og kulturlandskabsområde 2012 - Kopi.doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351830 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Tilsagn ansøgning.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351826 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- SNS følgebrev ansøgning.doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351825 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Referat evalueringsmøde Egnsdag 2012.docx 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351824 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Flyer Studedag.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA


351822 2012 2012-

81214

779-2012- 22-11- Egnsdag på Spøttrup Borg 2012 presse.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351820 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Det grønne råd - udtalelse til partnerskabsans.doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351819 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Budgetskema til ansøgning.xls 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351817 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Bilag til budgetskema ansøgning.doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351814 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Ansøgningsvejledning.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351812 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Ansøgning skema.doc 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351811 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Accept af tilsagn ansøgning.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351810 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Ortofoto uden lodsejere.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351805 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Ortofoto med lodsejere.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351804 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Ortofoto alle lodsejere.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351802 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Bilag 4 Idéskitse til helhedsplan.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351800 2012

2012-

81214

779-2012- 22-11- Bilag 3 vedtægter m.v. Sallingstuden.pdf 779- UDVSTRAPL VJIBWA

351708 2012

2012-

81214


779-2012-

351706

779-2012-

351705

779-2012-

351702

779-2012-

351701

779-2012-

351688

779-2012-

351654

779-2012-

351648

779-2012-

351646

779-2012-

351643

779-2012-

351642

779-2012-

351639

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

22-11-

2012

Ansøgning joedfordelingsprojekt 2011 Fødevareerhverv NMP.pdf 779-

2012-

81214

Ansøgning græsningsprojekt 2011 Fødevareerhverv NMP.pdf 779-

2012-

81214

Ans og afslag jordfordelingsprojekt 2010 Fødev. NMP.pdf 779-

2012-

81214

Ans og afslag græsningsprojekt 2010 Fødev. NMP.pdf 779-

2012-

81214

3679-J-11-00015 anmodning om udsættelse.pdf 779-

2012-

81214

3679-G-11-00427 anmodning om udsættelse - Kopi.pdf 779-

2012-

Vedr ansøgning til pulje til medfinansiering af EU-projekter_Skive

Kommune.pdf

81214

779-

2012-

81214

Tilkendegivelse medfinansiering 10.09.12.docx 779-

2012-

81214

Studieture planlægning.docx 779-

2012-

81214

Spøttrup Studegård tilbud iht. budgetbilag.pdf 779-

2012-

81214

Q Projektbeskrivelse.doc 779-

2012-

81214

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

UDVSTRAPL VJIBWA

More magazines by this user
Similar magazines