Delaftale 1

ethics.dk

Delaftale 1

Bilag B

Retningslinjer for gennemførelse af

Direkte tildeling

Rammeaftale 06.01

Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)


Rammeaftale 06.01 Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)

Indholdsfortegnelse

1. Proces for tildeling – sådan vælger SKI-Rammeaftalen Leverandør for Kunden ................. 3

1.1. Generelt .................................................................................................................................... 3

2. Generelt om direkte tildeling ......................................................................................................... 4

2.1. Sådan gennemføres en direkte tildeling i praksis på Delaftale 1 (tankkort til

tankstationer) ........................................................................................................................................ 4

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling, version 1.0

Side 2 af 5


Rammeaftale 06.01 Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)

1. Proces for tildeling – sådan vælger SKI-

Rammeaftalen Leverandør for Kunden

1.1. Generelt

Kundens tildeling under Rammeaftalen sker ved direkte tildeling.

Kunden skal følge den tildelingsprocedure, der følger af beskrivelsen i dette bilag. Der er således

ikke tale om, at Kunden vil have et frit valg mellem Leverandørerne på Rammeaftalen.

Derimod vil Kundens tildeling til en Leverandør ske som en direkte følge af anvendelse af

den heri beskrevne tildelingsprocedure eller med andre ord; at Rammeaftalen ved anvendelse

af tildelingsproceduren vælger Leverandør for Kunden.

Nærværende Delaftale 1 (tankkort til tankstationer) omhandler påfyldning af benzin eller diesel

på det enkelte køretøj på en tankstation i forbindelse med hvilket, der sker en Direkte tildeling,

samt indgåelse af en Aftale Parterne imellem.

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling, version 1.0

Side 3 af 5


Rammeaftale 06.01 Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)

2. Generelt om direkte tildeling

Tildeling på Rammeaftale 06.01 kan udelukkende ske ved Direkte tildeling.

Direkte tildeling indebærer således, at der ikke må være anden kontakt mellem Kunde og Leverandør,

end Kundens meddelelse om tildeling.

Såvel Kunden som Leverandøren er afskåret fra at foretage ændringer i vilkårerne, som Kunden

og Leverandøren er forpligtet til at anvende. Tildeling af opgaven sker udelukkende på

grundlag af Leverandørens oprindelige tilbud på Rammeaftalen.

En direkte tildeling indebærer dermed, at Kunden ikke må indhente et nyt tilbud fra Leverandørerne

på Rammeaftalen eller på anden måde drøfte tildelingen med Leverandøren/Leverandørerne.

2.1. Sådan gennemføres en direkte tildeling i praksis på

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)

SKI har tildelt Rammeaftalen til 3 leverandører.

Kunden skal gennemføre direkte tildeling, baseret på tildelingskriteriet Laveste Pris, som

fremgår af leverandørens tilbudsliste, til leverandøren der opfylder mindstekravet til ”antal

tankstationer”.

Tildeling på delaftale 1 (tankkort til tankstationer) skal ske ved direkte tildeling til leverandøren

med Laveste Pris i forhold til kundetypens mindstekrav til antal tankstationer i et givent

område. Kunderne er opdelt i følgende kundetyper:

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling, version 1.0

Side 4 af 5


Rammeaftale 06.01 Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)

Kundetype

Mindstekrav i forhold til antal

tankstationer

Kommune Det er et mindstekrav at leverandøren

har mindst 1 tankstation i kommunen.

Rigspolitiet

Den enkelte lokalitet (fx

politistation) tildeler pr.

Kommune

Det er et mindstekrav at leverandøren

har mindst 1 tankstation i kommunen,

hvor ”køretøjets” lokalitet befinder

sig.

Definitionen af hvilken kommune

køretøjet tilhører afgrænses af den

lokalitet (dvs. bygning, der individuelt

er benævnt med et unikt bygnings ID),

hvor køretøjet primært anvendes fra

(dvs. er placeret når ikke i brug).

Tildeling

Tildeling sker til leverandøren, der er tildelt på

Rammeaftalen med Laveste Pris, hvis denne

kan opfylde mindstekravet.

Alle andre kunder Ingen mindstekrav til antal

Tildeling sker til leverandøren, der er tildelt på

tankstationer.

Rammeaftalen med Laveste Pris.

Kunden foretager en opgørelse af hvorvidt mindstekravet i forhold til antal tankstationer er

opfyldt, jf. ovenstående skema.

Opgørelsen sker i henhold til Leverandørernes placering af tankstationer sammenholdt med

ovenstående skema.

Kunden tildeler til den leverandør, der opfylder mindstekravet til antal tankstationer i et givent

område for den pågældende kundetype, og som samtidig er tildelt på Rammeaftalen med

den Laveste Pris.

Såfremt der bortfalder eller opføres nye tankstationer, skal kunden på ny foretage en opgørelse

og tildeling i overensstemmelse med Leverandørernes placering af tankstationer og ovenstående

skema.

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling, version 1.0

Tildelingsproces - hvis ikke leverandøren med den

Laveste Pris kan opfylde mindstekravet

Hvis ikke leverandøren med Laveste Pris kan opfylde

mindstekravet, tildeles til leverandøren med 2. Laveste

pris.

Og Hvis ikke leverandøren med 2. Laveste Pris kan

opfylde mindstekravet, tildeles til leverandøren med 3.

Laveste Pris.

Hvis ingen af leverandørerne, der er tildelt på

Rammeaftalen, kan opfylde mindstekravet tildeles til

leverandøren, der er tildelt på Rammeaftalen med

Laveste Pris

Side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines