Kirkeblad nr. 1 2012 - Hyllinge

hyllingeby.dk

Kirkeblad nr. 1 2012 - Hyllinge

10 legaT

l e g a T

SPAREKASSEDIREKTØR, GÅRDEJER FREDERIK LARSEN´s OG HUSTRU,

MARIE LARSEN´s, SAMT EJNER LARSEN´s LEGAT TIL UNGE LAND-

MÆNDS UDDANNELSE PÅ HØJSKOLE, LANDBRUGSSKOLE OG LAND-

BOHØJSKOLE, SAMT UNGE PIGERS UDDANNELSE I HUSHOLDNING

OG SYNING.

Legatet anvendes til unge pigers og mænds uddannelse på højskole,

landbrugsskole og landbohøjskole, samt til uddannelse i husholdning

og syning.

Endvidere kan der ydes støtte og bistand til unge pigers og mænds uddannelse

indenfor landbrug, husgerning og dermed beslægtede erhverv.

Legatportioner uddeles hvert år pr. 01.03. og 01.10. og kan søges af

unge piger og mænd, som har deres hjem i Marvede sogn:

a) Såfremt de er født og opvokset i Marvede sogn og har haft deres

bopæl i sognet eller nær tilknytning til deres forældre i sognet i

mindst 10 år før deres fyldte 18. år.

b) Eller såfremt de - uden at være født i sognet – har haft fast bopæl i

Marvede sogn i mindst 5 år før deres fyldte 18. år.

Skriftlig ansøgning med personlige oplysninger, skolepapirer med

bekræftelse, samt pris for skoleophold kan senest 15. februar og 15.

september sendes til:

Marvede Menighedsråd

v/ Vera E. Hansen

Spjellerup Bygade 21, 4700 Næstved

More magazines by this user
Similar magazines