Elke Mølgaard Gademix Esben Lunde Larsen i Kolding - Odense Y's ...

odenseysmen.dk

Elke Mølgaard Gademix Esben Lunde Larsen i Kolding - Odense Y's ...

WAI

Y’s Men i Danmark

Nr 1 // 2013

Elke Mølgaard

Y’s Men giver fællesskab

Konfirmandtræf

Gademix

i Kolding

Manu Sareen

Y’s Men gør en forskel

Interview på Christiansborg

Esben Lunde

Larsen


WAI

Y’s Men i Danmark

Nr 1 // 2013

Elke Mølgaard

Y’s Men giver fællesskab

Konfirmandtræf

Gademix

i Kolding

Manu Sareen

Y’s Men gør en forskel

Interview på Christiansborg

Esben Lunde

Larsen

WAI udgives af Y’s Men

Region Danmark

Regionsleder

Arne Nielsen

E-mail ysmen@ysmen.dk

Ansvarshavende redaktør

Hans Erik Christiansen

E-mail wai@ysmen.dk

Redaktør og layout

Bo Nygaard Larsen

E-mail bo@bonygaardlarsen.dk

Redaktionsgruppe

Mona Klit, Pernille Bisgaard,

Allan Bergholt, Bjarne Sønderskov

Tryk

Videbæk Bogtrykkeri A/S

Vil du vide mere?

Vil du have materiale tilsendt om

Y’s Men, så kontakt os venligst på

E-mail wai@ysmen.dk

eller kontakt

Regionssekretær Arne Bräuner

Tlf 8682 3587 / mobil 4028 0878

Få WAI leveret i din postkasse

Årsabonnement (to numre) leveres i din

postkasse for 40 kr. + forsendelse:

Send en mail med navn og adresse til

wai@ysmen.dk eller ring til

Hans Erik Christiansen

Tlf 8686 7193 / mobil 4019 7193

www.ysmen.dk

2 WAI

Leder

Velkommen til vores nye magasin

om Y´s Men´s arbejde verden over

Kære læser,

Du sidder med det første nummer af det nye magasin WAI i hånden. I magasinet

fortæller vi om forskellige menneskers oplevelser i forbindelse med

de 3.700 danske Y’s Mens frivillige arbejde. Læs mere om Y’s Men i artiklen

”WAI rimer på Y”,

For at være villig til at udføre frivilligt arbejde, skal man føle at det giver

mening. Ved at læse de forskellige artikler, ønsker vi, at give dig indblik i,

hvad det har betydet for de interviewede personer at Y’s Men yder et frivilligt

arbejde, både for de der modtager støtte fra Y’s Men og de Y’s Men, som, er

med til at gøre støtten mulig gennem arbejdet i en klub.

Vi yder alle vores frivillige arbejde i en af de cirka 140 klubber, som består

af 25-35 medlemmer. Klubberne er fordelt ud over Danmark. Arbejdet er

mangeartet.

Den økonomiske støtte fremkommer ved mange forskellige typer af arbejde.

Det er egentlig alene fantasien, som sætter grænserne. Klubberne arbejder

med genbrugsforretninger, sanker kartofler, sælger juleneg og fyrværkeri.

Hvis du, efter at have læst bladet, gerne vil vide mere eller i kontakt med en

klub, i nærheden af, hvor du bor, kan du kontakte Y’s Men via vores hjemmeside

www.ysmen.dk.

Bjarne Sønderskov,

kommende regionsleder, Y’s Men Danmark


Indhold

Hun bor med panoramaudsigt over Thisted. Hun er medlem

af Y’s Men, og så har hun de seneste år været særdeles aktiv i

det store konfirmandtræf i Thy og på Mors. Vi har besøgt Ellen

Sloth.

20-23

De gør en forskel for de unge. Gademix i Kolding har stor succes

med at give byens 10-16-årige et godt tilbud i hverdagen. Siden

begyndelsen har projektet været støttet af Y’s Men.

18-19

4-7

Han kender Y’s Men særdeles

godt og er altid klar til at tale

godt for bevægelsen. Vi har

besøgt folketingsmedlem

Esben Lunde Larsen

Christiansborg.

WAI 3


Interview

Folketingsmedlem Esben Lunde Larsen

4 WAI

Jeg gravede kartofler

for Y’s Men i Skjern

Han sidder på magtens

højborg. Men 33-årige

Esben Lunde Larsen

glemmer ikke sine vest-

jyske rødder, der blandt

andet tæller et naturligt

forhold til Y’s Men. WAI

har mødt Venstrepoli-

tikeren og teologen på

Christiansborg.

Tekst og fotos

Bo Nygaard Larsen

det er som at træde ind i en dagligstue. Bordet er dækket

med kaffe og kage, og over det hænger et maleri af

Grundtvig.

„Jeg skal lige gøre det her færdigt,” siger Esben Lunde

Larsen og giver hånd.

„I morgen skal jeg fremsætte tre lovforslag, så jeg skal

lige sikre mig, at alt er i orden,” fortsætter han.

Stedet er hans kontor på Christiansborg. Her har han holdt til, siden

han i 2011 blev valgt til Folketinget for Venstre, og med den platform

har han mulighed for at være med til at præge samfundet i den retning,

han vil.

„Først og fremmest handler det om, at vi skal få folk til at tage mere

ansvar for hinanden. Det kan ikke nytte noget, hvis man tror, at staten

skal ordne det hele. Derfor er det nødvendigt, at man på privat basis

kan hjælpe sine medmennesker,” siger Esben Lunde Larsen.

Hans liberale sindelag er ikke til at tage fejl af. Esben Lunde Larsen

taler, som han mener det. For ham går politik og privatliv op i en

højere enhed, og derfor kan han ikke lade være med at trække på sine

erfaringer.

Én af dem hedder Y’s Men. For 15 år siden var hans forældre med til

at starte Skjern Å Y’s Men’s Club, og dermed blev organisationen også

et naturligt omdrejningspunkt i hans egen tilværelse.

„Der var godt nok en Y’s Men’s Club i Skjern i forvejen, men mine


Interview

esben

Esben Lunde Larsen er født den 14. november 1978 i Stauning, der ligger mellem Ringkøbing og

Skjern. Han har altid været optaget af folkekirken, og mens han gik på gymnasiet var han leder

af KFUMs børne- og ungdomsarbejde i Dejbjerg. Han blev cand.theol. i 2008, og tre år senere blev

han valgt ind i Folketinget for Venstre. Han er ordfører for Forskning, Innovation og Videregående

Uddannelser samt SU-ordfører, ligesom han er medlem af Venstres gruppebestyrelse. Siden 2010

har han desuden været viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

WAI 5


Interview

Esben Lunde Larsen har siden september 2011 haft sin gang på Christiansborg – og har i

kraft af sine ordførerskaber været på den berømte talerstol flere gange.

forældre og nogle andre mente, at det var

bedre med en kreds for mere yngre folk,

og derfor startede de deres egen,” siger

Esben Lunde Larsen og fortsætter:

„Jeg var ikke selv med så meget, men

det skete, at jeg og nogle andre serverede,

når de holdt selskaber, og jeg kan huske,

at jeg engang var med til at grave kartofler

op, fordi de kunne skabe et overskud, som

de så kunne bruge til at hjælpe andre.”

Og det er netop den kobling, som

Esben Lunde Larsen finder unik hos Y’s

Men.

„Y’s Men gør et stort arbejde og

bidrager med det, der er brug for her i

Danmark. Det vil sige, at man tager et ansvar

for andre end sig selv på det sociale

område,” siger han og fortsætter:

6 WAI

„Y’s Men er præget af en stor uegennyttighed,

fordi man altid har fokus på at

hjælpe andre. Det vil sige, at det kristne

budskab gennem arbejdet i Y’s Men får et

fysisk udtryk”.

Grundtvig og friheden

Telefonen ringer. En journalist vil have

svar på et spørgsmål, og Esben Lunde

Larsen giver sig tid til at svare.

Det hører med til en politikers arbejde,

og for Esben Lunde Larsen handler det

om altid at kunne fortælle offentligheden,

hvad han mener. Det gælder som folketingsmedlem

og som viceborgmester i

Ringkøbing-Skjern Kommune.

„Jeg er i Skjern i alle weekender og

mandage, hvor jeg bruger tid på det

kommunale arbejde. Det kan sagtens

hænge sammen, og ved at have et

dobbeltmandat ved jeg altid, hvad der

rører sig,” siger Esben Lunde Larsen.

Han blev uddannet teolog fra Aarhus

Universitet i 2008. Selvom han ikke vil

sættes i en bestemt teologisk bås, bliver

han ved med at kredse om Grundtvig, og

i 2012 blev han Ph.D. på en afhandling

om Grundtvigs frihedssyn. Og dermed

er vi tilbage ved Y’s Men, for ifølge Esben

Lunde Larsen hænger tingene sammen.

„Grundtvig sagde, at folkeånden

altid vil medføre, at vi tager ansvar for

hinanden. Derfor vil der også fremover

være behov for Y’s Men og det arbejde,

der bliver lavet. Faktisk tror jeg, at

behovet vil stige, fordi samfundet i


fremtiden ikke har råd til den samme velfærd, som vi har været

vant til. Derfor er det nødvendigt, at private tager over,” siger

Esben Lunde Larsen.

Han er ikke selv medlem af en Y’s Men’s klub.

„Men det skyldes tiden. Lige nu har jeg ikke tid til at være ret

meget andet end politiker, men jeg har da en drøm om, at jeg en

dag kan være med til at starte min egen Y’s Men’s klub” siger han

og får et grin på læben,

„Men medlemmerne skal i givet fald være yngre end mine

forældre, for Y’s Men skal hele tiden udvikle sig, så de kan få nye

med”.

WAI

rimer på

Y

Det er måske lidt knudret, men er dog så lige

til. Altså med det der Y i vores navn.

Y’s Men udtales (wais mænd). Y’et stammer

fra det første bogstav i YMCA – den engelske

betegnelse for KFUM.

Y’s Men’s bevægelsen er en international,

humanitær organisation bestående af såvel

kvinder som mænd, der bygger på et kristent

grundlag. Den blev etableret i 1922 i Amerika

og kom til Danmark i 1947, hvor den første

klub startede. I dag findes der cirka 140 klubber

i landet med 3.600 medlemmer.

Y’s Men’s bevægelsens medlemmer støtter

gennem aktivt klubarbejde kirkeligt og humanitært

børne- og ungdomsarbejde såvel her i

landet som i udlandet.

Midlerne indsamles gennem mange forskellige

klubaktiviteter: Genbrugsbutikker, salg af

julemærker, julekalendere, juletræer, loppemarkeder,

annoncebøger m.m. De enkelte

klubber afgør suverænt, hvem de ønsker at

donere til.

Alle landets klubber udgør Region Danmark,

som er en del af det verdensomspændende

Y’s Men International med cirka 28.000

medlemmer.

Landets klubber indsamler årligt cirka 1,2

mill. kr. til et regionsprojekt. Dette kan eksempelvis

være et børnehjem for forældreløse børn

eller en hjemmeside om Børn og Stoffer. Region

Danmark har i årenes løb støttet mange

projekter, der har hjulpet mennesker, der ikke

har det så godt som vi andre.

Så WAI Y? Derfor.

WAI 7


Malaria

dødsmyggen

dansen mod

Malaria slår hvert år

omkring tre millioner

mennesker ihjel.

Men takket været

FNs projekt Roll

Back Malaria er tallet

dalende. De fleste

Y’s Men’s klubber

i Danmark er med

i bekæmpelsen

af den frygtede

dødsmyg.

Tekst Bo Nygaard Larsen

Fotos Roll Back Malaria,

Colourbox

8 WAI

Hvert minut dør to børn af

malaria. Totalt set dør tre

millioner mennesker af

sygdommen hver år.

Sådan lyder de barske vilkår, og det

er da heller ikke uden grund, at en lang

række Y’s Men’s klubber i Danmark er

gået aktivt ind i kampen mod den dødbringende

sygdom.

„Y’s Men ønsker at deltage i det verdensomspændende

projekt, fordi vi føler

et medansvar og ønsker at bidrage aktivt

i at bygge en bedre fremtid for mennesker

– specielt i underudviklede lande,”

siger Jens Nielsen, der er tjenesteleder for

Y’s Men International Region Danmark

Kunstkort fra Aulum

I 2011 tog projektet for alvor fart. Sammen

med Videbæk Bogtrykkeri A/S

og kunstneren Merete Breum Bech har

Aulum Y’s Men’s Club lavet fire kunstmotiver,

der bliver solgt som både kort og

plakater.

„Det er en god måde at støtte projektet

på. For det første hjælper det mennesker

i nød, og for det andet er kortene og pla-

katerne med til at gøre opmærksom på

det alvorlige problem,” siger Jens Nielsen.

En del af FN-program

De danske Y’s Men’s klubbber arbejder

sammen med Y’s Men International i det

verdensomspændende netværk Roll Back

Malaria, der direkte er tilknyttet FNs ind-

sats på området. Frem til 2015 vil der

blive arbejdet på at uddele 65.000 hjælpepakker

med blandt andet malarianet og

vaccine i Sierra Leone, Kenya, Liberia og

Indien.

I alt er det målet, at Y’s Men International

vil samle omkring tre millioner

kroner ind. I Danmark er målsætningen

at indsamle 100.000 kroner om året, men

takket være kunstkortene kom beløbet

op på mere end 200.000 kroner i 2011.

„Takket være de mange donationer

fra hele verden vil malaria i 2015 ikke

udgøre en væsentlig årsag til dødelighed,

og sygdommen vil ikke længere være en

hindring for social og økonomisk udvikling

og vækst overalt i verden. Men vi har

stadig brug for penge,” siger Jens Nielsen.


50

kroner.

Mere skal der ikke til,

for at du kan være

med til at nedbringe

dødsfald forårsaget af

malaria.

Køb en kunst-pakke

fra Y’s Men med 16 kort

skabt af

Merete Breum Bech.

Bestil kortene på

www.ysmen.dk

WAI 9


Kort nyt

Y’s Men i

Rumænien

Organisatorisk hører Y’s Men i Østeuropa under Y’s Men

Region Danmark. Det betyder, at danske Y’s Men er repræsenteret,

når nye initiativer skal sættes i gang.

Det skete også den 3. november 2012, hvor den nye Y’s

Men’s Club i Baia Mare i Rumænien blev åbnet. I Y’s Men’ssprog

bliver sådan en åbning kaldt ’chartret’.

I øjeblikket har klubben 16 medlemmer, men der er

begrundet håb om, at flere vil melde sig. Moderklubben er

Bistrita Y’s Men’s Club, som ligger cirka tre timers kørsel fra

Baia Mare.

En løftestang til Cambodja

Hvor går man hen, hvis man er fattig i Cambodja?

En af mulighederne er House of Care,

som Y’s Men Region Danmark også støtter her

i 2013.

House of Care, der ligger i hovedstaden

Phnom Penh, er Danmissions skole og mødested

for de fattige. Her kommer dagligt fattige

motorcykeltaxi-førere for at lære engelsk og

computer og få hjælp til at øge deres indtægt.

Som andre steder i verden søger de unge i

Cambodja også mod hovedstaden. De fleste har

ingen uddannelse og kender ikke til forholdene

i storbyen. Derfor bliver de ofte udnyttet og

misbrugt. Mange piger ender som prostituerede,

og de unge mænd er i stor risiko for stofmisbrug

og bandeliv.

Men i House of Care får de via Danmision og

Y’s Men en løftestang og et nyt håb for fremtiden.

10 WAI

Aarhus Marselis støtter de danske

sømands- og udlandskirker

25.000 kroner blev det kontante udbytte, da Aarhus Y’s Men’s

Club Marselisborg i 2012 overrakte Danske Sømands- og Udlandskirker,

DSUK, en check.

DSUK er populært sagt folkekirken i udlandet, men er i modsætningen

til landets sognemenigheder finansieret ved store

private bidrag.

„Vi er meget glade for gaven fra Y’s Men. Det betyder meget

for os at vide, at der i Danmark er nogle, der påskønner det kirkelige

arbejde, vi laver for danskerne i udlandet,” siger DSUKs

generalsekretær, Margith Pedersen.

Venskab på

tværs

En lang række Y’s Men’s klubber i Danmark har venskabs-

relationer til andre lande, de såkaldte broderklubforbindelser.

Det gælder for eksempel Frederikssund Y's

Men's Club, der har et nært samarbejde med Y’s Men i

Helsingfors og Lund.

Idéen med broderklubber er, at man skal inspirere hin-

anden med gode idéer til klubbens aktiviteter og programmer.

Desuden har klubben et samarbejde med Y’s Men i

Hobro.


Kort nyt Tekster Bo Nygaard Larsen Fotos Colourbox, Danmission, Bo Nygaard Larsen

Gang i Odense

De vil gøre en forskel. Og de gør det. Odense Y’s Men’s

Club har som erklæret mål at være en aktiv klub, der

koncentrerer sig om humanitært hjælpearbejde.

For at styrke det interne sammenhold mødes

klubbens medlemmer den første og tredje onsdag i

hver måned. Det sker fra kl. 18.00 til kl. 20.30.

Her bliver aktuelle emner drøftet, ligesom der er

et oplæg udefra. Onsdag den 6. februar er der for

eksempel Grundtvig-aften, hvor Thorsten Johannesen,

der er formand for Grundtvigsk Forum, vil fortælle om

salmedigteren.

Mødet finder vanen tro sted i sognelokalerne ved

Hans Tausens Kirke i Odense.

glædelig

bag jul

Nok er julen bag os, men

alligevel er der grund til

at hejse flaget på træet. I

2012 var Randers Y’s Men

igen primus motor for en

stor julekalender. I 2011

omsatte julekalenderen for

for 1,5 million kroner. De

i alt 64.000 julekalendere

blev solgt af Ys Men over

hele landet.

Overskuddet går til børne-

og ungdomsarbejde.

Loppemarkedet er et hit

for Y’s Men i Sønderborg

Der er ingen grund til at smide sine gamle ting ud. Giv dem i stedet

til Y’s Men i Sønderborg, der én gang hvert forår afholder loppemarked.

I år sker det fredag den 3. maj kl. 15-19 og lørdag den

4. maj kl. 10-16. Her vil der vanen tro være alt lige fra møbler, tøj,

nips og isenkram til legetøj, bøger og elektronik. I cafeteriet kan

man købe kaffe og kage, og mon ikke også ringriderpølserne igen i

år vil gå som varmt brød?

Overskuddet fra loppemarkedet går ubeskåret til kristent ungdomsarbejde,

både lokalt og internationalt – dog deles der flest

penge ud lokalt. Arbejdet virker også som hjælp til selvhjælp, da

klubbens medlemmer, med hjælp fra KFUM & K, FDF’ere og

KFUM-spejdere sammen vil indsamle effekter fra hele Sønderborgområdet.

Minigolf i Billund

Der er mange måder at tjene penge på til de gode

formål. Det gælder bare om at være kreative. Og

det er, hvad Billund Y’s Men’s Club er. Således

driver klubben en mini-golfbane lige over for Billund

Campingplads. Banen blev indviet i 2012, og

klubben har investeret 65.000 kroner i den.

Men pengene er givet godt ud. Klubben forventer,

at banen årligt vil blive brugt af 10.000 spillere

i alle aldre, og dermed vil den snart give overskud.

Penge, der går til godgørende formål.

læs en

klumme

Sidder du alligevel

ved computeren, og

har du brug for at få

inspiration om livet i al

almindelighed? Så kan

du på www.ysmen.dk

læse en klumme hver

uge. Klummen skrives

på skift af forskellige

bidragydere.

WAI 11


Biskoppen

Peter Fischer-Møller, biskop over

Roskilde Stift, har gode relationer

til Y’s Men. I efteråret talte han for

eksempel hos Y’s Men i Skjern.

Tekst Bo Nygaard Larsen

Foto Martin Munch

12 WAI

biskoppen

Y’s Men har fat i noget

Y’s Men

har med sit diakonale

arbejde fat i den lange ende.

Det mener biskop Peter

Fischer-Møller, Roskilde, der har et

godt indtryk af bevægelsen. Hans første

møde med Y’s Men var i midten af

80erne, hvor han var sognepræst i Terslev-

Ørslev Pastorat på Midtsjælland.

„Y’s Men fra Haslev kørte rundt i

området og samlede æbler, og de kom

også til præstegården i Terslev. Derefter

kørte de dem på mosteri, og på den

måde kom der både æblemost og overskud

ud af deres arbejde,” siger Peter

Fischer-Møller, der også er formand

for Danmission – en af Y’s Men Region

Danmarks samarbejdspartnere.

Den 57-årige biskop, der er kendt for

sit engagement for både det diakonale

og missionale arbejde i folkekirken, har

kun stor ros til overs for det arbejde, Y’s

Men udfører over hele landet.

„Det er mit indtryk, at der er et godt

fællesskab i Y’s Men. Her kan man

sætte ord på det fælles tros- og værdigrundlag,

som er fundamentet for den

kristne tro. Derfor er deres arbejde til

gavn og glæde for andre,” siger Peter

Fischer-Møller og fortsætter:

„Y’s Men er dermed et udtryk for, at

kristendommen ikke bare er noget for

den enkelte, men noget, hvor man er

fælles om noget. Det er sundt, også for

samfundet”.

Glad for det internationale perspektiv

Peter Fischer-Møller sammenligner Y’s

Men med andre diakonale organisationer

med tilknytning til folkekirken

som for eksempel Kirkens Korshær og

Blå Kors.

„Det er traditionen, at den officielle

folkekirke tager sig af forkyndelsen

og undervisningen, mens de to andre

søjler i kristendommen, diakoni og

mission, er lagt ud til private aktører

som Y’s Men. Men i de senere år er der

kommet en bevidsthed om, at kirken

også må tænke på diakoni og mission.

Og de erfaringer, som Y’s Men har

gjort, kan kirken blive inspireret af,” siger

Peter Fischer-Møller og fortsætter:

„Men Y’s Men kan også blive inspireret

af kirken, og derfor er bevægelsen

også med til at gøre en forskel, for

eksempel i menighedsrådene”.

Peter Fischer-Møller, der selv har et

internationalt syn på kristendommen,

hilser det også velkomment, at Y’s Men

har spredt sit arbejde til hele verden.

„Jeg er glad for, at Y’s Men ikke kun

har et dansk perspektiv. Dermed er

man med til at åbne øjnene for, at evangeliet

binder os sammen på tværs af

kulturer og sprog,” siger Peter Fischer-

Møller.


Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Colourbox

en ny ambulance

fra Y’s Men redder liv

Y’s Men er med til at redde liv. Så-

dan er overskriften for det arbejde,

som bliver lavet på Mor-Barn-cen-

tret i byen Bohong i Den Centralafrikanske

Republik.

Her har en donation på 155.000

kroner fra Y’s Men Region Danmark

gjort det muligt at indkøbe en ny

ambulance til brug for centrets

arbejde.

Donationen er kommet i stand via

et samarbejde med Mission Afrika,

og her er man meget begejstret

for de muligheder, som den nye

ambulance vil give.

„Ambulancen vil betyde forskellen

mellem liv og død for fødende

kvinder og alvorligt syge børn og

voksne i det fattige og uroplagede

land,” siger Maria Haahr, der

er supportkoordinator i Mission

Afrika.

Selvom Mor-Barn-centret dækker

et område på størrelse med

Bornholm, råder det i dag kun

over en 16 år gammel ambulance.

Blandt andet på grund af et dårligt

vejsystem i Den Centralafrikanske

Republik er den nedslidt og kører

ustabilt med mange og tidkrævende

reparationer til følge.

„Det betyder, at mange patienter

ikke har mulighed for at blive

transporteret videre til behandling

på hospitaler, som er i stand til

at håndtere kejsersnit og andre

sygdomstilfælde, som ikke kan

behandles på centret,” siger Maria

Haahr.

„Vi har et center, der ligger langt

fra de større byer, så der er også

langt til det nærmeste hospital. Vi

vil sige så mange hjertelig tak for det

fantastiske arbejde, som I hermed

gør for os,” siger Catherine Naabeau,

der er leder af Mor-Barn-centret.

Ambulancen skal også bruges

i forbindelse med et større

vaccinationsprogram, så endnu flere

kan få glæde af den.

Frivillig indsats

er uundværlig

Tekst Manu Sareen,

ligestillings- og kirkeminister (R)

Denne hilsen til de danske Y’s Men’s

nye magasin ville redaktøren gerne

have mig til at skrive i dagene

omkring menighedsrådsvalget i

november. Jeg ved ikke, om redaktøren havde

tænkt på det, da han gav mig tidsfristen.

Men for mig er der imidlertid et tankevækkende

sammenfald mellem Y’s Men og menighedsråd,

nemlig frivillighed.

Vilje til at gøre en stor frivillig indsats til

gavn og glæde for den lokale kirke er afgørende

for de cirka 14.000 valgte medlemmer af

menighedsrådene. Og vilje til at gøre en stor

frivillig indsats er uden tvivl en medvirkende

faktor, når mennesker beslutter sig for at gå

ind i Y’s Men’s klubber og arbejde. Samtidig

har jeg i øvrigt en fornemmelse af, at mange

Y’s Men også er at finde blandt de frivillige i

menighedsrådene.

Uden de mange tusinde frivillige ville hverken

sognemenighederne eller de mange frie

folkekirkelige organisationer være i stand til at

tilbyde det store og rigt varierede kirkelige liv,

som vi finder rundt om i Danmark.

Som frivillig får man ikke penge for sin

indsats. Men jeg er sikker på, at alle de, de

arbejder frivilligt, alligevel synes, at de selv

får meget ud af det. Den frivillige indsats er

ikke kun til gavn og glæde for andre, men i

høj grad også for én selv. Sådan har jeg i hvert

fald oplevet det i de tilfælde, hvor jeg selv har

været engageret i frivilligt arbejde.

Derfor er det på den ene side naturligt at

sige tak til dem, der gør en frivillig indsats

– for eksempel til gavn for det kirkelige liv i

Danmark.

Men det er, synes jeg, samtidig naturligt at

sige tillykke til de frivillige med alt det, de selv

får ud af indsatsen.

WAI 13


Interview

Elke Mølgaard fra Fur

Y’s Men giver mig

et unikt fællesskab

Hun er mor til to teenagebørn. Hun har

fuldtidsarbejde og er medlem af byrådet

i Skive Kommune. Alligevel har

42-årige Elke Mølgaard fra Fur tid til

at være med i Y’s Men. WAI har besøgt

hende i hjemmet på Limfjordsøen.

Tekst og fotos

Bo Nygaard Larsen

14 WAI

Elke Mølgaard har overtaget sit barndomshjem, der emmer af historie. For eksempel

er der en gravhøj i haven, som hun står foran her.

Hun er på mange måder undtagelsen. Mens den lille

færge ligger fra lejet i Branden med kurs mod Limfjordsøen

Fur, begynder Elke Mølgaard på den livshistorie, der er hendes.

Om hvordan det er at vokse op på en ø, om hvordan det er at

holde liv i missionshuset, og hvordan det er at være mor, have

fuldtidsarbejde og fritidsinteresser og så samtidig have overskud

til at gå ind i den nystartede Limfjord Y’s Men’s Club.

„Jo, det kan være svært at have tid til det hele. Men nu er vores

børn blevet så store, at de ikke kræver vores tilstedeværelse

hele tiden, så nu vil vi gerne bruge tiden sammen med andre, så

vi kan gøre noget sammen,” siger Elke Mølgaard.

Og ’vi’ er hende og hendes mand, Bent. For et stykke tid siden

fik de en opfordring til at være med i klubben, og uden betænkningstid

takkede ægteparret ja.

„Efter mange år med små børn, havde vi brug for at lave

noget sammen. Y’s Men gør det godt, og selvom klubben stort

set kun har medlemmer fra Mors, kører vi gladeligt de 30 kilometer

for at være med. For klubben har medlemmer på vores


Interview

Bent og Elke Mølgaard i en hyggestund i stuen. Hun arbejder i Glyngøre, mens

han er graver ved Fur Kirke.

egen alder, og vi har brug for at komme

ud sammen med jævnaldrende, som vi

kan spejle os i. Her kan vi drøfte det, vi

er fælles om, nemlig troen. Vi har selv en

baggrund i troen, og det er den, der er

det fundamentale i vores tilværelse,” siger

Elke Mølgaard, der er klubbens vicepræsident.

Missionshuset og fornyelsen

Færgen når Fur, og Elke Mølgaard sætter

sin Peugeot i gear. Hun fortæller om affolkningen

af øen, der de seneste år har

været så massiv, at selv skolen er i fare for

at lukke.

„Der går kun 40 børn der nu, og derfor

bliver de fra syvende klasse sendt over til

fastlandet. Det gør det ikke lettere at bo

herovre, fordi vores dagligdag så skal tage

større hensyn til planlægningen,” siger

hun.

Elke Mølgaard drejer til venstre ad

Madsbadvej. Her ligger øens missionshus

som et andet synligt bevis på det faldende

befolkningstal. Engang var huset fyldt,

hver gang der var møder. Nu sker det

nærmest aldrig.

„Samtidig er det svært at få nogle nye

med, så det er ofte de samme, der kommer.

Det gør det også svært at skabe den

rette fornyelse, selvom man har prøvet.

Og skulle nogle være interesseret, er der

ikke så mange herovre at tage af. Så det

er næsten en umulig kamp,” siger Elke

Mølgaard, der er kommet i missionshuset,

siden hun var barn.

„Jeg ser gerne en fornyelse af Indre

Mission. Både Bent og jeg tilhører det,

man kan kalde venstrefløjen, og vi har

derfor ingen problemer med kvindelige

præster. Der er for megen surhed i kirken,

for som kristne glemmer vi ofte, hvor

fantastisk en gave vi har fået. Det bør

overskygge alle teologiske diskussioner

for og imod diverse holdninger i folkekirken,”

siger Elke Mølgaard.

Udsigten fra barndomshjemmet

Ejendommen ligger højt hævet på øen.

I klart vejr kan man se Limfjorden 180

grader rundt og videre over på fastlandet.

Men i dag regner det, så Elke Mølgaard

prøver at forklare, hvordan det kunne

have set ud.

Og hun kender udsigten bedre end

nogen anden. Ejendommen er hendes

barndomshjem, som, da hendes forældre

boede her, fungerede som et lille landbrug.

„Dengang kunne man leve af det. Det

siger meget om udviklingen. I dag ville

man ikke kunne leve på denne måde, og

slet ikke på Fur, hvor husene generelt er

dyre,” siger Elke Mølgaard, der til daglig

arbejder som teknisk assistent ved Skov

A/S i Glyngøre.

„Det gør, at jeg har en del ture med

færgen, men det er noget, man hurtigt

vænner sig til, også når man skal af sted

om aftenen.

Elke Mølgaard er tit afsted. Til jobbet,

til fritidsaktivitet eller til møderne i byrådet

i Skive, hvor hun siden sidste kommunalvalg

har repræsenteret Venstre.

„Det er spændende at involvere sig i

politik. Det giver indflydelse og mulighed

for at påvirke beslutningerne. Ikke mindst

er det vigtigt, at vi som ø har en plads i

byrådet, da der vil være en tendens til at

glemme os herovre,” siger hun.

Y’s Men giver energi

Det handler om tiden og om, at døgnet

kun har 24 timer. Elke Mølgaard er da

også tit blevet spurgt, hvordan hun kan nå

alt det, hun gør.

„Ja, vi mangler jo også tid, men vi har

mere tid nu, end vi havde før,” siger hun

og peger på, at Y’s Men er et godt sted at

bruge sin fritid.

WAI 15


Interview

Gys på Fur

Uhygge på Fur. Elke Mølgaard med sin

favoritforfatter i køkkenet.

Mennesket består af kontraster. Også

Elke Mølgaard. Søndag kan hun

sidde på kirkebænken og tirsdag i

byrådssalen. Men når kalenderen tillader det,

og mørket falder på, åbner hun lågen til skænken

i stuen.

Her står hendes lille bibliotek, der mest af alt

består af krimier. Favoritten er den amerikanske

forfatter Dean Koontz, der er kendt for at

skrive tunge gysere.

„Det er et godt afbræk til hverdagen at læse

hans bøger. De kan godt være uhyggelige, men

de har en morale, og det ender altid med, at det

er det gode, der vinder,” siger Elke Mølgaard.

Bøger er kun en del af hendes fritidsinteresser.

Cirka tre gange om ugen løber hun ti

kilometer, og når hun hører musik, er det ofte

af Michael Jackson, Elton eller irsk folkemusik.

„Og så hører jeg nyheder, mest i radioen, og

når jeg gør det, føler jeg, at jeg er med i livet,”

siger Elke Mølgaard.

16 WAI

„Selvom klubben er ganske ny og først blev endelig optaget i Y’s Men

i november sidste år, er vi allerede 34 medlemmer. Det viser, at der er et

behov for at tilbyde disse rammer, og vi er glade for, at vi kan være med

til at fylde dem ud,” siger Elke Mølgaard og fortsætter:

„Vi mødes hver anden uge skiftevis mandag og torsdag. Det betyder,

at man godt kan have andre aktiviteter ved siden af, så man fortsat kan

komme i Y’s Men. Vi har heller ingen krav om, at man skal komme til

alle møderne, for vi ved jo godt, at der hurtigt kan komme noget i vejen.

Men for vores eget vedkommende hører det til undtagelserne, at vi ikke

kommer”.

Det skyldes ikke mindst det sociale fællesskab. Y’s Men’s klubberne er

kendt for at have en høj grad at samvær, som ofte også rækker ind i de

private stuer.

„Der er da allerede en del af dem i klubben, som vi også ser privat. Det

er med til at styrke fællesskabet og give en fornemmelse af, at vi hører

Der er da en del af dem i klubben, som vi også ser

privat. Det er med til at styrke fællesskabet og give

en fornemmelse af, at vi hører til.

til. I klubben er der da ogå en god humor og et glimt i øjet og med den

modtagelse, vi har fået, er Y’s Men med til at give os mere energi,” siger

Elke Mølgaard.

Møderne finder sted hos KFUM i Nykøbing Mors. De begynder altid

med middag, mens de aktuelle emner bliver drøftet. Prisen er 220 kroner

pr. person om måneden, og selvom det på årsplan koster op mod 5.000

kroner, mener Elke Mølgaard, at pengene er givet godt ud.

„Det er jo et valg, man foretager. Men hvis man sammenligner det med

at gå ud at spise eller gå i teatret, er det ikke mange penge. Og det er jo

billigere i forhold til medlemsskab af en fitnessklub. Vi ser da også møderne

som en friaften, hvor andre har lavet maden for os,” siger hun.

Hun vil være med til at gøre en forskel

Turen tilbage til færgen bliver en omvej. Elke Mølgaard insisterer på at

vise nogle af øens specialiteter. Med den ene hånd peger hun derhen,

hvor øens berømte bryggeri ligger, mens hun med den anden udpeger de

bedste udkigsposter.

„Vi har mange ting at byde på herovre, og hele året rundt har vi turister.

Det er med til at skabe den rette dynamik, og for os furboere er det en

modvægt til fraflytningen,” siger hun.

På den måde er der en forbindelse til Y’s Men. For Elke Mølgaard gælder

det om, at Y’s Men gør sig så synlige som muligt, så alle kan se, hvorfor

bevægelsen eksisterer. Det gælder også i det lokale arbejde, og selvom

Limfjord Y’s Men’s Club endnu ikke har bestemt sig for, hvor kræfterne

skal bruges, har Elke Mølgaard nogle ideer.

„Overordnet set har jeg det godt med, at vi i Y’s Men gør noget for

andre i stedet for, at vi bare klapper hinanden på skuldrene. For mig at se

er det afgørende, at vi kommer til at gøre noget, der kan støtte det lokale

kristne børne- og ungdomsarbejde. Y’s Men gør en forskel, og det ønsker

jeg også at gøre,” siger Elke Mølgaard og sætter bilen i gear – og kører

ombord på færgen.


Bøger

Er du til en debatbog, hvor det er hele verden, der er i spil?

Så er denne samtalebog med Herbert Pundik og Martin

Krasnik et godt bud. Fra Iran i øst til USA i vest; fra Pundiks

flugt fra nazisterne til Krasniks problemer i puberteten.

Begge er de brændende optaget af international politik og

blander sig intenst i enhver debat med analyser, der får alle

til at spidse ører. // Bo

Allan Sørensen: Pundik & Krasmik – og resten af verden.

350 sider. Kr. 299,95. Kristeligt Dagblads Forlag.

I årtier har han fortryllet børn i alle aldre

med sine bøger. Nu er Bjarne Reuter, far

til blandt andre Buster Oregon Mortensen,

aktuel med 60 genfortællinger fra

Bibelen. Bogen er ganske sublim og kan

bruges både som læsning for sig selv eller

højtlæsning for andre. // Bo

Bjarne Reuter: Bogen. Bibelen genfortalt.

304 sider, kr. 279,95. Bibelselskabet.

Denne bog har en del gode formuleringer,

som åbner vore øjne for vigtige områder

indenfor kristendommen. Der fokuseres

på syv indgange til kristendom, hvor for-

fatterne fokuserer på et samfund, der

både er sekulariseret og samtidig præget

af en kristen arv. // Mona Østergaard Klit

Else Hviid og Birgitte Stoklund Larsen:

Hvad skal man tro? 120 sider. Kr.

199,95. People’s Press.

Gennem et langt liv har dr.med. Preben Brandt kæmpet for

de mennesker, der lever på kanten af samfundet. Som debattør

og frontkæmper har han gennem årtier talt deres sag. På

Christiansborg, i medierne, under alle forhold. Og som læge

og iværksætter har han mødt tusindvis af hjemløse og psykisk

syge mennesker. På Sundholm, i byen, under stjernerne. Det

hele og meget mere fortæller han sine egne erindringer. Et liv

båret af lige dele ambition, passion og indignation. // Bo

Preben Brandt: Udenfor. Erindringer fra et liv på kanten

268 sider, kr. 249,-. Kristeligt Dagblads Forlag

Han er kendt som Bonderøven, hun som

Bonderøvens kone. I denne bog fortæller

Theresa Jessing om livet på Kastanjegården

og samlivet med Bonderøven, Frank

Erichsens. Vi får alt at vide om deres mad,

pasning af haven, traditioner og meget

andet. // Bo

Theresa Jessing: Livet på Kastaniegården.

208 sider. Kr. 299,95. Gyldendal.

WAI 17


Gademix i Kolding skaber

respekt – til og for byens

unge. Det sociale værested

har eksisteret i 13 år,

og de lokale Y’s Men’s

klubber bakker det op.

Tekst Bo Nygaard Larsen

Fotos Kim Kjærgaard Sørensen

18 WAI

Respekt. Hun kan næsten ikke sige det ofte nok. Men for Hanna Andresen

er det, hvad det sociale værested Gademix i Koldings sydvestlige

del handler om.

„Det gælder respekten for de unge mennesker, og ved at være

tilstede for dem på deres præmisser viser vi dem tillid,” siger Hanna

Andresen, der er leder af Gademix.

Gademix blev etableret i år 2000 med det formål at skabe et fristed for

byens 10-16-årige. Y’s Men’s klubberne i Kolding har fra begyndelsen støttet

værestedet økonomisk, og Kolding 1 Y’s Men’s Club har en samarbejdsaftale

med Gademix om at yde praktisk og økonomisk hjælp.

„Y’s Men har gennem alle årene gjort en stor indsats for os, som vi ikke kan

undvære siger,” Hanna Andresen.

I det hele taget er Gademix afhængig af frivillig hjælp. Stedet har åbent 36

timer om ugen, og løbende er 26 frivillige engageret.

„Den frivillige verden er fantastisk, og og vi er meget taknemmelig for

den hjælp, vi får. Samtidig er det vigtigt, at vi har en lokal støtte. Det gør det

nemmere at få økonomisk hjælp udefra, og det er med til at styrke vores


Herrecool

gademix

i

Kolding

position i lokalsamfundet. Det har nemlig stor betydning, at vi

også i offentligheden er et lokalt Kolding-projekt,” siger Hanna

Andresen.

Gademix bliver drevet af den frivillige, sociale landsforening

Ungdommens Vel, der er i familie med KFUM

og KFUK i Danmark og Y’s Men. Den blev stiftet i

1906 med det formål at yde en diakonal og social indsats

blandt vanskeligt stillede børn og unge.

„Vi må ikke missionere eller forkynde, men ved at holde os til

FNs børnekonvention udviser vi respekt og næstekærlighed gennem

handling, nærvær og omsorg,” siger Hanna Andresen.

Igennem de forskellige aktiviteter som lektiehjælp og sportsaktiviteter

får de unge lært at begå sig blandt andre.

„Vi har stor fokus på at give de unge nogle sociale kompetencer,

så de kan begå sig i samfundet. Hos os er der plads til alle,

og det er vigtigt, at dem, der kommer her, hele tiden får at vide,

at der også er plads til dem. Som

ung er det vigtigt at vide, især

hvis de kommer fra et sårbart

miljø,” siger Hanna Andresen.

Outlandish

Også bandet Outlandish

har stor resekt for Gademix.

Sidste år gav de en

koncert på værestedet

– og i den forbindelse

blev Hanna Andresen

fotograferet sammen

med dem.

Respekt for Hanna

For Gademix er Hanna Andresen en kapacitet

som få. Respekten om hende er stor – stå stor, at

Lisbeth Zornig, der er tidligere formand for Børnerådet,

har indstiftet en pris, der er opkaldt efter

Hanna Andresen.

WAI 19


Tema

Y’s Men

Konfirmandtræf

For femte år i træk arrangerer

Sydthy, Nordthy og Morsø

provstier konfirmandtræf for

omkring 400 konfirmander.

Ideen til den store event

er kommet fra Y’s Men, der

stadig spiller en aktiv rolle i

arbejdet. Og det samarbejde

betyder meget for områdets

kirker. Det mener provst Jens

Munksgaard fra Hurup.

20 WAI

Det er et syn af de store, og et syn, der ikke sådan for-

svinder igen. For femte år i træk vil der i år blive af-

holdt Konfirmandtræf for alle konfirmander i Syd-

thy, Nordthy og Morsø provstier. Det sker den 4. april

i Nykøbing Mors, hvor omkring 400 konfirmander

for en dag glemmer skolen, lektierne, hesteridningen og fodboldtræningen

for alene at være sammen i en kirkelig ramme.

„ Det betyder, at konfirmanden kan opleve noget i kirkens regi,

der taler direkte til deres alder. Det er ikke længere nok kun at

give dem undervisning i konfirmandlokalet, fordi de unge i deres

hverdag er vant til store oplevelser,” siger Jens Munksgaard, provst i

Sydthy Provsti og medlem af arbejdsgruppen bag træffet.

Og oplevelser får konfirmanderne. Siden det første træf i 2009 har

konceptet været en blanding af oplevelse og gudstjeneste.

„De unge tænker ikke på, hvem der giver dem oplevelsen, men

hvad oplevelsen er. De tænker på, om de har det godt sammen, og

om det er sejt, og kan oplevelsen fange dem, vil de få et positivt indtryk.

Og det er da vores opfattelse, at vi her giver dem noget andet

end det, de ellers kan få i kirken, og dermed vil de huske tilbage

på deres konfirmationstid og på kirken som noget godt,” siger Jens

Munksgaard.

Ingen konfirmandtræf uden Y’s Men

Ideen til Konfirmandtræf kommer fra Ellen Sloth, der er medlem af

Nordthy Y’s Men and Women’s Club.

Hun har et indgående kendskab til KFUM/KFUKs ungdomsarbejde,

Teensing Rejoice, og for at synliggøre områdets kirkelige


Tema

bag

De to øverste billeder viser indtryk fra tidligere års

konfirmandtræf i Thy og på Mors.

Fotos: www.olemunksgaard.com.

På det nederste foto er det provst Jens Munksgaard.

Foto: Christian Roar Pedersen.

Wrestling på Mors

Konfirmandtræf går på

skift mellem de tre prov-

stier. I år finder det sted

på gymnasiet i Nykøbing

Mors. Her er trækplaste-

ret wrestleren Asbjørn

Riis. Af hensyn til logi-

stikken vil også guds-

tjenesten finde sted på

gymnasiet.

organisationer tog hun i 2009 initiativ til et stort konfirmandarrangement

i Hørdum Hallen.

„Jeg ville ikke kunne klare det alene, og derfor spurgte jeg min Y’s

Men’s klub, om de ville gå ind i projektet. Det sagde de straks ja til, og

derefter gik vi gang med arbejdet,” siger Ellen Sloth og fortsætter:

„Det blev dog ikke helt, som jeg havde håbet på. Vi havde bestilt lyd

og lys fra et firma i Aarhus, men da de var færdige med at stille op, var

arrangementet forbi. Det betød, at konfirmanderne ikke fik så meget

ud af det, som vi gerne ville,” siger Ellen Sloth.

Stor ros til Y’s Men

Men Y’s Men insisterede på projektet. I stedet for at give op, skulle det

udvides. De fik områdets tre provster til at anbefale projektet, og på

den måde blev præsterne engageret. Arrangementet blev relanceret,

og i 2009 inddrog man Nykøbing Kirke med Anders Lund Madsen

som trækplaster.

Provst Jens Munksgaard kom med i det ansvarlige udvalg, og han

har da også kun lovord til overs for arrangementet.

„Konfirmandtræf er et godt eksempel på, hvordan Y’s Men kan

samarbejde med de lokale kirker. Vi er meget glade for, at vi på den

måde kan være med til at give de unge en anderledes, forkyndende

oplevelse,” siger Ellen Sloth,

Også Jens Munksgaard er glad for samarbejdet.

„Y’s Men er fantastiske til at få tingene til at lykkedes. De står for

alt det praktiske i forbindelse med arrangementet, og det vil slet ikke

kunne gennemføres, hvis ikke de mange frivillige Y’s Men var der,”

siger Jens Munksgaard.

WAI 21


Tema

bag træffet

WAIQvinden

22


Tema

Når årets konfirmandtræf i Thy og på Mors løber af

stabelen til april, er det uden Ellen Sloth som drivkraft.

Det var hende, der fik ideen i 2009, men nu vil hun

bruge kræfterne på andre områder inden for Y’s Men.

Tekst og foto Bo Nygaard Larsen

hun tager imod med et smil

og en oprigtig lyst til at

tale om Y’s Men. Sådan er

48-årige sygeplejerske Ellen

Sloth indrettet, for hos

hende handler det først og

fremmest om, hvad hun kan

gøre for andre.

Det var også derfor, at hun i 2009 fik ideen

til et årligt konfirmandtræf i Thy og på Mors.

„Jeg kunne se, at der manglede et tilbud til

konfirmanderne, hvor vi kunne kombinere

en stor oplevelse med forkyndelsen. Det er

vigtigt, at vi i de lokale Y’s Men’s klubber også

tænker på, hvad vi kan gøre i nærområdet,”

siger Ellen Sloth,

Efter en lettere turbulent premiere i 2009,

hvor lyd- og lysanlægget først kom til at virke,

da det hele var forbi, har Konfirmandtræf

nu fundet sit leje, så det er blevet en event,

der tiltrækker præster og konfirmander fra

de fleste sogne i de tre deltagende provstier

Nordthy, Sydthy og Morsø.

„Det er helt fantastisk, at vi har så mange

med. Det tror jeg ikke, at der var nogle, der

turde drømme om, da vi begyndte. Men

det viser også, at der er et behov for at give

forkyndelsen nogle andre rammer end de

velkendte,” siger Ellen Sloth.

Opvæksten i Indre Mission

Hun sidder ved spisebordet i hjemmet i Thy.

Fra den smukke landejendom på bakketop-

pen er der udsigt over Thisted og det land,

der er hendes. Hun er født og opvokset i

landsbyen Nors, der kun ligger ganske få kilometer

fra hendes nuværende hjem.

„Ja, jeg er ikke kommet langt,” griner hun,

og får straks en mere alvorlig mine på.

„Jeg er opvokset i et hjem, der havde relationer

til Indre Mission. Byen var dengang

delt i to grupperinger, og mine forældre ville

ikke have, at jeg skulle blande mig med de

andre. Det var svært, for når der var fest i

byen, kunne jeg gennem vinduet se de andre

tage afsted, mens jeg måtte blive hjemme,”

siger Ellen Sloth.

Hun fornægter ikke sine rødder, men

sammen med hendes mand prøver hun at

give sine fire døtre nogle andre muligheder.

„Vores børn er som andres, og det er klart,

at der er sket meget, siden jeg selv var ung.

Men jeg håber, at vores piger kan bruge det,

som de har fået med hjemmefra,” siger hun.

Hun giver konfirmandstaffetten videre

Ungdomsårene brugte hun i KFUM og

KFUK, og det var også her, hun fandt sin

mand, Per. Det har da også været naturligt

for ægteparret at give deres børn de samme

muligheder, og derfor har de alle været aktive

i Teensing Rejoice.

„En dag fik vi så tilbuddet om at være med

til at starte Nordthy Y’s Men and Women’s

Club. Det var vi begge meget begejstret for,

fordi vi på det tidspunkt havde lyst til at lave

noget for andre,” siger hun.

Det var i 2001, og siden har Ellen og Per

Sloth holdt fast.

„Sådan er det i Y’s Men. Nogle kommer til,

og andre går, Det er med til at skabe en god

dynamik, selvom det da altid er ærgerligt, når

nogle går ud.

Og netop dynamikken er nøgleordet i

hendes forhold til Konfirmandtræf. Hun har

netop trukket sig tilbage fra det udvalg, der

står for træffet for at bruge sine kræfter andre

steder i Y’s Men.

„I Y’s Men rokerer man meget rundt, så

alle kan være med til at lave forskellige ting.

Jeg er glad for at have været med til at lave

Konfimandtræf, men jeg er ligeså glad for de

andre opgaver, jeg nu har fået,” siger Ellen

Sloth.

WAI 23


Y’s Men er med på

Danske Kirkedage

Men har altid noget at fortælle.

Derfor er bevægelsen også med på

Danske Kirkedage, der finder sted

i Kristi Himmelfartsferien, 9. - 12. Y’s

maj i Aalborg.

Danske Kirkedage er det største fælleskirkelige arrangement

i Danmark og finder sted hvert tredje år.

I år er det 16. gang, dagene løber af stabelen – denne

gang med temaet Menneske, hvor er du?

Bag Danske Kirkedage står Danske Kirkers Råd,

som Y’s Men Region Danmark er medlem af.

Flere end 200 arrangementer på tre dage

Ved Danske Kirkedage i Aalborg bliver der flere end

200 arrangementer at vælge imellem med engage-

rende foredrag, alternative gudstjenester, glødende

diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervæk-

kende Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter

og varm gospel. Et møde på tværs til glæde og

inspiration.

Kirkedagene indledes torsdag den 9. maj, Kristi

Himmelfartsdag, med en stor gudstjeneste i Gigan-

tium. Men ellers vil dagene foregå i Aalborg Kongres-

og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens

kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre

– og et godt udstillingsvindue for hele den kirkelige

mangfoldighed.

Mød os på Mulighedernes Marked

En lang række organisationer vil have faste udstillinger

på det, der hedder Mulighedernes Marked.

Blandt dem er Y’s Men Region Danmark, og i vo-

res stand vil der være mulighed for at høre mere

om bevægelsen og om det store arbejde, vi laver i

Danmark og resten af verden.

Så er du på Danske Kirkedage, så slå vejen forbi

Y’s Men, bliv inspireret og bliv klogere på, hvorfor

vi er en naturlig og nødvendig del af det kirkelige

landskab. // Bo

Læs mere på www.danskekirkedage.dk

More magazines by this user
Similar magazines