Jul-Aug - NYSYNET.DK

nysynet.dk

Jul-Aug - NYSYNET.DK

ABILD

NYT

12. ÅRGANG JULI-AUGUST 2012 NR. 7-8

Da sagde HERREN: ”Sandelig, skriget over Sodoma og Gomorra er stort, og deres synd er såre stor.” (1.

Mosebog, 18:20). Manden Lot og de ugudelige byer, Sodoma og Gomorra, nævnes flere steder i

Bibelen som advarende eksempler: I syv af Gl. Testamentes bøger og i tre af Ny Testamentes.

- ”Retfærdige Lot” nævnes i 2. Peter 2:6-8, og Jesus fortæller om en ”dommens dag”, for

også andre byer, i Matt. 10:15. Sodomas specielle synd beskrives af Paulus i Romerbrevet 1.

Illustration fra ”Børnebiblen”,

”Lots flugt fra Sodoma”

Om Lot i 1. Mosebog

På Guds bud drager Abraham

ud fra sit land. Brodersønnen

Lot drager med ham. (Kap.

12:1-4).

Abraham lader Lot vælge. Og

Lot vælger ”det bedste”! - og

nærmer sig Sodoma: ”Men

mændene i Sodoma var ugudelige

og store syndere mod HER-

REN.” (Kapitel 13).

Lot bor nu i Sodoma og deler

skæbne med byens indbyggere.

Bliver befriet af Abraham.

(Kapitel 14).

Abraham går i forbøn hos Gud

for Sodoma og Gomorra, men

der findes end ikke 10

”retfærdige” i byen. (Kapitel 18).

Guds straffedom falder, og Lot

flygter med sine to døtre. Hans

hustru bliver til en saltstøtte,

tiltrukket af Sodoma. Døtrenes

umoral. (Kapitel 19).


2

Formålet med ”Abild Nyt”

- at du får lyst til at søge Gud

- at du får lyst til at læse i Bibelen

Jesus har sagt:

”Således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn, den enbårne,

for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes fortabes, , men have evigt liv.”

(Johs. 3:16)

Johny Noer anmelder fra Israel sin franske hustru

Gisèle Noers bog ”Dugdråber”

den 15. 05.12

GISÈLES BOG

I disse timer arbejder vi her på ørkenbasen med

at lægge sidste hånd på færdiggørelsen af Gisèles

bog. Det er blevet et smukt lille kunstværk,

hvori Gisèle fortæller mange trosstyrkende

beretninger om Guds indgreb på den lange

rejse til Jerusalem.

Det fascinerende omslagsbillede, som i dag kan

ses på vores hjemmeside www.noer.info under

”daglige”, taler sit eget sprog.

Det har været en vanskelig opgave, både for de

franske og danske korrekturlæsere: ”Vi havde

bare lyst til at fortsætte læsningen,” fortæller de,

”men jobbet skulle jo gøres, så vi måtte vente

med at læse ’næste kapitel’, indtil vi havde korrigeret

det afsnit, vi arbejdede med.”

Gisèle har først og fremmest skrevet bogen til

sine børn og børnebørn - hvilket giver den en

usædvanlig dybde, så at man under læsningen

må både le og græde.

”Jeg har besluttet at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge...” siger apostelen

Lukas i sin indledning til Lukasevangeliet (1:3). Det samme princip har Gisèle fulgt.

Bogens poetiske titel: ’Dugdråber - fra en grænseløs rejse’ signalerer, at de mange

’udvalgte beretninger’ er ’som født ovenfra’ og derfor vil være trosstyrkende læsning både for

troende og ikke-troende! - Bogen udkommer den sidste uge i juni 2012, men kan altså allerede

bestilles i dag.

Bogen koster 198 kr. og kan bestilles på pilgrimforlag@gmail.com. (Ved køb af 5 stk. er der

10% rabat og ved køb af 10 stk. 20% rabat). Hurtige bestillinger vil hjælpe os til at få betalt

trykkeri og grafik til tiden. God læselyst!


Dronningens

Nytårstale i 2011

sluttede med:

”Gud bevare jer alle!

Gud bevare Danmark!”

Personligt brev til Dronningen - fra Riet van Dolderen

E.V. Riet van Dolderen, hollandsk af fødsel, som jeg har lært at kende (pr. mail) via Greet

(også hollandsk af fødsel) og Svend Mose, Glamsbjeg, er måske mere dansk end de fleste

danskere! - og desuden en brændende kristen, som det er et privilegium at have lært at kende.

Under de kirkelige og andre tumulter, vi oplever i dagens Danmark, har hun afsendt appel-breve

til Biskop Kjeld Holm, Århus, Mogens Lykketoft, Folketingets Formand, og Dronning

Margrethe. - Hermed ordlyden af sidstnævnte brev:

”Kære Dronning Margrethe,

Det er med stor bekymring, jeg henvender mig til Dem.

Vores kirkeminister - Manu Sareen - ønsker Deres underskrift på en lovændring og et nyt ritual,

som gør det muligt for mennesker af samme køn at blive gift og velsignet i den Danske

Folkekirke. Det bliver muligvis en gang i juni 2012.

Kære Dronning Margrethe, som et kristent menneske, håber jeg så inderligt, at De i denne

sag vil lyde Gud mere end mennesker, og ikke underskrive en lov, som går imod Guds vilje.

Både det Gamle og Nye Testamente taler om homoseksualitet som en vederstyggelighed.

Gud destruerede Sodoma og Gomorra bl.a. på grund af det.

Gud elsker mennesker - også de homoseksuelle, men Han velsigner ikke deres synder. Det

er dem - vores synder - Jesus kom for at sætte os fri af, hvis vi vil det. Han døde for vores

synd, Deres og min, Deres Majestæt. Måske er det præcis af denne grund, at De - som dronning

Esther i det Gamle Testamente, har fået Dronningeværdigheden. At stå op for Sandheden

i Guds Ord. Der er for så vidt jeg ved KUN to af vore biskopper, der gør det - Steen

Skovsgaard og Lise-Lotte Rebel.

Jeg håber så inderligt, at De får læst det, som jeg skriver til Dem her. Jeg vedhæfter det, som

jeg har sendt til Folketinget og til biskop Kjeld Holm.

Modtag min højagtelse. Jeg takker Gud for Dem og hele Deres hus, og for den værdighed

hvormed De beklæder Dronningeembedet.

Må vor Far i Himmelen velsigne Dem til at tage den rette beslutning i denne sag til gavn for

Danmark, så der fortsat må lyde fra Deres mund hver Nytårs Aften: ”GUD BEVARE DAN-

MARK”.

Med Højagtelse.” (Til: Kabinetssekretariatet@kongehuset.dk den 19. April, 2012, kl. 09.19).

3


4

Nekrolog over Rolf Slot-Henriksen

af Niels Erik Søndergård, Odense

En forfærdelig meddelelse i telefonen Store Bededag den 4. Maj 2012:

Rolf Slot-Henriksen er død på ferie i Barcelona 60 år gammel. - Her bliver

man stille. Rolfs død er et smerteligt tab for hans hustru Annette, for familien,

for vennerne, og for foreningen Dansk Kultur og for DK som helhed...

Vi forstår ikke i dag Rolfs død. Men vi må her holde fast i Romerbrevet kapitel 8 vers 28: ”Og

vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud.” Her må vi hvile i Guds nåde

og Guds forsyn og bede om det bedste for os alle i fremtiden.

Rolf Slot-Henriksen var født og opvokset i Hamburg i et hjem med dansksindede forældre.

Efter studentereksamen læste Rolf teologi ved universitetet i Århus. I mange år var han sognepræst

i Bredballe ved Vejle, hvor han blev en skattet og eftertragtet personlighed. Rolf var

en ildsjæl, der altid arbejdede meget, og som altid overkom meget. Han var en sjælden aktiv

sognepræst. Eksempelvis holdt han og hans kollega som regel 8 juleaftensgudstjenester. Og

han var på konfirmationsdage altid rundt i 10 minutter hos alle konfirmander. Han gav folk

noget, derfor kom folk også i Bredballe Kirke.

Rolf havde mange jern i ilden. Han har skrevet meget læste bøger om nærdødsoplevelser,

hvor der beskrives både tilstedeværelsen af Kristus eller Hans engle, men også til tider af de

sorte engle i dødsøjeblikket - både set af genoplivede personer og af pårørende.

Rolf var sine venners ven. Han var et ægte menneske. Han undgik ikke svære tider i sit liv,

men han hvilede i Guds fred. Rolf var et sandhedsvidne både som præst og som borger i

Danmark. Rolf var en sand autoritet. Han talte den falske politiske korrekthed imod. Han var

derfor også ildeset i de herskende kredse, det såkaldte ’establishment’ i Danmark. Men han

flyttede noget i folket med sin ægthed, engagement og flid. Rolf vil blive husket i eftertiden.

Rolf Slot-Henriksen var sjælen bag foreningen Dansk Kultur, som han stiftede i 1999. Han så

både problemerne med den nødlidende danske og kristne kultur, og med den gradvise islamisering

af Danmark. Han kastede sig ind i organisationsarbejdet, skrev mange bøger om både

dansk kultur og om islamiseringen, der er langt mere fremskreden, end folk umiddelbart tror.

Han holdt foredrag, han bearbejdede indflydelsesrige personer. Han var altid forrest med nye

ideer. Vi andre i foreningen har nu en udfordring med at videreføre det værk, som Rolf begyndte.

(Niels Erik Søndergård er medlem af Dansk Kulturs bestyrelse. E.V.).

Fra Udfordringens nekrolog bl.a.:

Det er kun et par uger siden, at cand. teol. Rolf Slot-Henriksen skrev en prædiken i Udfordringen

om ”de evige boliger”. Nu er han selv gået bort - pludseligt… Rolf Slot-Henriksen er

kendt for sine mange bøger, dansk kultur, m.m.m. Udfordringen udgav hans bog ”Der er mere

mellem himmel og jord”, og vi havde planer om flere udgivelser, før han tog til Spanien… Rolf

Slot-Henriksen efterlader sig kone, to børn, svigerbørn, samt syv børnebørn.

(Fra ”Udfordringen” v/ redaktør Henri Nissen, den 10. Maj, 2012).


Fra ”Udfordringen” den 26.04.2012:

S k a l v i s e s i g e n?

af Rolf Slot-Henriksen

tidl. sognepræst i Bredballe ved Vejle

Nu emeritus og bor i Odder.

De evige boliger: Johannes Evangeliet 14:1-12

”Jesus fortsatte sin tale til disciplene: ”I skal ikke være bange eller urolige. I tror på Gud. Tro også på

mig. I min Fars hus er der masser af boliger. Hvis ikke, ville jeg have sagt det til jer, for jeg er på vej hen

for at gøre alt klar til, at I kommer. Når alt er parat, kommer jeg tilbage for at hente jer, så I altid kan

være sammen med mig der, hvor jeg er. Og I kender vejen, der fører til det sted, hvor jeg skal hen.” -

”Nej, Herre,” indvendte Thomas. ”Vi ved hverken, hvor du går hen, eller hvordan vi skal finde vej derhen.”

- ”Jesus svarede: ”Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til Faderen uden gennem

mig. Havde I forstået hvem jeg er, ville I også have forstået, hvem min Far er. Men I skal snart forstå,

hvem han er, og I har set ham.” - ”Herre, vis os Faderen!” bad Filip. ”Det er alt, hvad vi ønsker.” ”Er

du stadig ikke klar over, hvem jeg er, Filip?” spurgte Jesus. ”Og det efter, at jeg har været så lang tid

sammen med jer! Den, som har set mig, har set Faderen. Hvorfor siger du så: ’Vis os Faderen’? Tror du

da ikke, at jeg er ét med Faderen, og at Faderen er ét med mig? Det jeg siger til jer, kommer ikke fra

mig selv, men fra Faderen, som bor i mig. Og det er også ham, der gør sine gerninger gennem mig. Tro

mig, når jeg siger, at jeg er ét med Faderen, og Faderen er ét med mig. Men vil I ikke tro det, så tro på

grund af de undere, I har set mig gøre.”

Kan vi ses igen, hvis der er så mange boliger i Himlen? Er Himlen ikke for stor til at vi kan

ses? Betyder ordvalget med de mange boliger blot, at der er rigelig med plads, eller betyder

det, at boligerne er forskellige, og at vi havner på forskellige trin eller niveauer?

Er der også forskellige boliger i Helvede?

Det er nogle af spørgsmålene, som jeg er blevet overøst med, når denne tekst blev diskuteret.

Der er ingen tvivl om, at vi kan havne forskellige steder efter døden. Jesus taler om, at nogle

døde skal opleve fryd og glæde, andre gråd og tænderskæren, nogle er lysets børn, andre

mørkets og fortabelsens børn.

Han taler om, at der er et skel mellem de fortabte og de frelste i Abraham-lignelsen, og vi beder:

”Fader Vor, Du som er i Himlene”, ligesom Paulus taler om, at han var i den 3. Himmel

(2. Kor. 12:2). Ergo havner vi ikke automatisk samme sted.

Er der så mulighed for et gensyn?

Uden tvivl. Mange af os skal ses igen, måske de fleste. Men vigtig er den forudsætning, som

Jesus klart ridser op: ”Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til Faderen uden ved

mig”.

Det sker netop gennem Jesu tilgivelse: Han døde for vor skyld. Selv den ene røver på korset

blev frelst, netop på grund af tilgivelsen. Det er altså vejen til frelse, og det er vejen til gensyn.

De, som beder Vor Herre Kristus om tilgivelse, skal ses igen. Så enkelt er det!!

Nogle, som ikke bad om det, men troede, får måske en anden slags bolig, de fortabte får en

5


6

mørkets bolig. - Det er Jesus, som giver os adgang til frelse og den bolig, der tilkommer os. -

Han siger, at vi må ”gå ind”.

Et menneske, som kom tilbage fra døden, fortæller:

”En stemme sagde: ”Du må gerne gå ind.” Og jeg gik ind ad døren og så på den anden side

denne skønne dejlige strålende by, der syntes at kaste sollyset tilbage. Den var lavet af guld

eller noget andet skinnende, og der var smukt prydede kupler og boliger. Gaderne var skinnende,

lavet af noget, jeg ikke tidligere har set. Der var mange mennesker, alle klædt i glødende

hvide dragter og med strålende ansigter. Jeg har aldrig været ude for en duft, der blot

lignede den. Der var en baggrund af musik - himmelsk skøn musik - og jeg så to skikkelser

komme hen imod mig og genkendte dem straks. Det var min mor og far, som begge var døde

mange år tidligere. Min mor havde fået et ben amputeret, og dog havde hun nu fået begge

ben igen. Hun havde begge ben! Jeg sagde: ”Du og far ser sandelig godt ud!” Og de svarede:

”Du stråler som vi.””

Vi skal altså se hen til Kristus, vi skal se Ham: ”For den, som har set mig, har set Faderen.” -

Så enkelt er det!

”Hvor min vej slutter…”

Fra ”Der er mere… Mellem Himmel og Jord”

af Rolf Slot-Henriksen

Menneskelivet er en læretid. Det er en sund viden, vi skal høste i de år, det er os beskåret. Så

længe denne læreproces står på, konfronteres vi med glæder og sorger, medgang og modgang…

Det er de færreste, der får den indsigt, at livet her på jorden er til, for at vi skal udvikle

og rense sjælen, ikke legemet. Livet på jorden er stedet, hvor sjælen prøves, udvikles og

modnes, ikke legemet.

Uanset, hvor mange timer vi bruger på legemet, vil det ældes. Alligevel fremhæves kroppen i

vor tid så meget, at der slet ikke er plads til sjælen. Kroppen vulgariseres og profaneres. Derfor

får sex, status og penge stadig større samfundsmæssig magt, hvilket fremmes af medierne

og reklamerne, medens troen, naturen og ånden undertrykkes og skubbes til side. Mennesket

har i dag valgt den livsvej, der passer legemet, og som ikke udvikler sjælen. Men Gud

tager i sin ledelse af den enkelte hovedsagelig hensyn til, hvad der gavner sjælen. Erkender

man det, vil man forstå meget, som før var uforståeligt, og vil opleve en markant vækst i det

åndelige liv. Men lukker vi øjnene, vil Guds plan med os blive forstyrret og mange af vore

bønner forblive ubesvarede og den åndelige fremgang sat i stå. Livets bekymringer vil stjæle

hele billedet .

Det er vigtigt at byde Guds oplæring af sjælen velkommen. Det betyder, at vi må underordne

vor vilje under Guds vilje og således opfylde Guds plan med vort liv gennem livets modningsproces.

(Fra kapitlet ”Livet som modningsproces”).


Om jeg ejer alt, men ikke Jesus! af Anna Ølander

Om jeg ejer alt, men ikke Jesus,

er der balsam da for sjælens sår?

Kunne vel mit hjertes uro stilles,

med de ting, som dog til sidst forgår?

Om jeg ejer alt, men ikke Jesus,

da er verdens ting og al dens lyst,

ikke værd at agte eller nævne

mod et liv i Jesu fred og trøst.

Om jeg ejer kærlighed i verden

og blandt mennesker et æret navn,

men ej noget håb for evigheden,

og for livets rejse ingen havn,

om jeg ejer alt, men ikke Jesus

og hans kærlighed i korsets død,

o, hvorhen i hele vide verden

skulle jeg vel ty i hjertets nød?

Ak, hvor tomt er alt i denne verden!

Uden Jesus er den blot en ørk,

uden Jesus er og evigheden

tom for glæde, grufuld, kold og mørk.

Om jeg kunne leve uden Jesus,

o, hvor svært det blev at dø engang.

Uden Jesus i de mørke dale,

uden Jesus evigheden lang!

Hvilken lykke, jeg har alt i Jesus,

lægedom for alle hjertets sår.

Ingen synd, som ikke Han forlader,

ingen nød, som ikke Han forstår.

Om jeg ejer Jesus, bare Jesus,

og i hele verden intet mer’,

o, så ejer jeg dog alt i Jesus,

Han, som nok, ja mer’ end nok os er!

Google har ikke meget at fortælle om denne (vistnok) svenske forfatterinde,

som også har skrevet enkelte bøger i tidsrummet 1926 til 1966...

7


8

Det assyriske Rige ca. 650 f.Kr.

Det babyloniske Rige ca. 550 f.Kr.

Det persiske Rige ca. 450 f.Kr.

I 539 f. Kr. erobrede perserkongen

Kyros Babylon og

overtog riget. Kyros opmuntrede

sine undersåtter til at bevare

deres religion og kultur.

I 538 f. Kr. blev jøderne sendt

tilbage til Juda for at genopføre

Jerusalem og templet.

(Kyros er nævnt i Bibelen i

Esra 1; Esajas 44:28 og i

Esajas 45. E.V.)

Det Ord, der sejrer! - ukendt kolportør fortæller

I en mindre by i Persien (det nuværende Iran), hvor jeg lige havde solgt op imod 100 eksemplarer

af Bibelen eller bibeldele, blev mullah’erne så vrede, at de ophidsede folket imod mig

ved at råbe: ”Hans bøger er vantro! Riv dem i stykker; og Husain (den store muhammedanske

helgen) vil lønne jer derfor.”

Den uvidende mængde lod sig ikke dette sige to gange; de var øjensynligt hurtigt klare over,

at jo flere af mine bøger, de ødelagde, des mere behagede de Allah; og snart flød hele basaren

med afrevne og sønderrevne bibelsider og evangeliedele. Så trampede de på de ødelagte

bøger, blev mere og mere ophidsede og overdængede mig ”vantro” med de frygteligste forbandelser.

Det var ikke frit for, at jeg blev bange for, at de skulle ende med at slå mig ihjel; og

med hjertet opløftet til Gud i bøn søgte jeg derfor - så snart jeg kunne - hjælp og tilflugt i guvernørens

hus.

Guvernøren viste sig at være en god mand og han sendte straks nogle mænd ud for at berolige

folkemængden og pålægge dem ikke at gøre mig noget ondt. - ”Hvis I ikke ønsker at købe

bøgerne,” sagde hans mænd til dem, ”så kan I jo blot lade være; men I har ingen ret til at ødelægge

dem.” På den måde fik han efterhånden folk beroliget; og guvernøren selv købte i hele

mængdens påsyn en Bibel, holdt den højt i vejret og råbte: ”Dette er en hellig bog! - Det bliver

det Ord, der sejrer - og ikke jer.”

Henvendt til mig sagde han derefter: ”Ønsker De, at jeg skal anholde og straffe de mænd,

som rev Deres bøger i stykker?” - ”Nej,” svarede jeg, ”det ønsker jeg ikke: for vor Frelser har

sagt, at vi skal velsigne dem, som forbander os, og gøre godt mod dem, som hader os...”

E.V. Det var den 27. juni i 1991, at jeg i Indre Missions Genbrugscenter, Kolding Landevej

106, fandt en interessant bog, ”MENS DET ER DAG - ”, skrevet af C. Skovgaard-Petersen,

som jeg har andre bøger af. Bogen, som kun kostede 5 kr., var udgivet af forlaget ”O. Lohse -

København 1934” - altså under optakten til 2. Verdenskrig! - hvilket gjorde den end mere interessant

for mig. Og jeg må sige, at den faktisk er lige så aktuel i dag, som da den blev skrevet!

Titlen og beretningen ovenfor danner indledning til et af kapitlerne i bogen.


Appendiks til side 8 v/ E.V.

Da jeg i C. Skovgaard-Petersens bog fra 1934 læste beretningen fra

Persien, altså det nuværende Iran, kom jeg til at tænke på Bibelens

beretninger! I Daniels Bog får den landflygtige profet Daniel et mægtigt

syn, der gælder endetiden og verdenshistorien helt op til vor egen

tid! (Se om Daniels ankomst til Babylon i kapitel 1). Englen, der viser

Daniel alt dette, siger disse bemærkelsesværdige ord til ham:

”Daniel, du højt elskede mand, mærk dig de ord, jeg taler til dig, og

rejs dig op, thi nu er jeg sendt til dig!” Og da han talte således til mig,

rejste jeg mig skælvende. Så sagde han til mig: ”Frygt ikke, Daniel, thi

straks den første dag du gav dit hjerte hen til at søge indsigt og ydmyge

dig for din Guds åsyn, blev dine ord hørt, og jeg er kommet for

dine ords skyld. Perserrigets fyrste (ordforklaring: skytsengel) stod

mig imod i en og tyve dage, men se, da kom Mikael, en af de ypperste

fyrster mig til hjælp; ham lod jeg blive der hos perserkongernes

fyrste; og nu er jeg kommet for at lade dig vide, hvad der skal times dit

folk i de sidste dage; thi atter er der en åbenbaring om de dage.”

(Daniels Bog, kap.10, vers 11-14).

I den forbindelse blev jeg i høj grad mindet om Paulus’ vægtige ord i

Efeserbrevet, kapitel 6, vers 12:

”Den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne

og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod

ondskabens åndemagter i himmelrummet.”

C. Skovgaard-Petersen slutter sit kapitel således: Guds Ord sejrer, for

det hører evigheden til, gennemtrængt som det er af Jesu liv, som er

opstandelsesliv! Derfor kan vi med den persiske guvernør sige til fjender

af Guds Ord:

Det bliver det Ord, der sejrer - ikke jer!

Tre motiver fra Daniels Bog fra ”Børnebibelen”

9


10

SEKULARISERING AF FRITIDEN

(BRUG FOR FLERE HELLIGDAGE)

af Niels Erik Søndergård

E.V.: På http://www.danskkulturdebat.dk kan man læse flere interessante ting, bl.a. et længere

indlæg med titlen ovenfor af forfatteren til nekrologen på side 4 her i bladet. Her et kort uddrag

af indlægget, som er dateret den 6. maj, 2012:

”I Fyens Stiftstidendes leder den 9. februar foreslås det, at samfundet afskaffer fredagen Store

Bededag som helligdag. Begrundelsen er reelt den rent materialistiske, at det kan give os

flere penge…

I Middelalderen var ca. en tredjedel af dagene helligdage og dermed fridage… Efter Renaissancens

gennembrud i 1500-tallet overtager den materialistiske virkelighedsforståelse mere

og mere styringen af samfundet, og de mange helligdage bliver mere og mere betragtet som

værende i vejen for materielle interesser efterhånden som de åndelige interesser svækkes…

Igennem 1900-tallet genindføres ferien for den almindelige befolkning under pres fra fagforeningerne…

men samlet i klumper… og ribbet for forbindelse med det åndelige.

Sekulariseringen af helligdagene er et led i en usund materialistisk udvikling. Den er både

menneskelig, kulturel, miljømæssig og åndelig uheldig…”

C. Skovgaard-Petersen endnu engang! - v/ E.V.

Da jeg læste Niels Erik Søndergårds indlæg (uddrag ovenfor), blev jeg mindet om bogen, jeg

for nylig har læst af C. Skovgaard-Petersen, ”MENS DET ER DAG”. Den behandler flere alvorlige

tilstande i begyndelsen af 1930’erne, der kan ligne nutidens, hvor der ligesom er ”grus

i maskineriet”! Her lidt fra et af kapitlerne med titlen nedenfor:

O G S Å E T S Y N S P U N K T

”… I et såkaldt kristent samfund burde vilje til at mildne arbejdsløshedens følger aldrig mangle.

Men mindst lige så vigtigt er det, at man vil forstå og tage sig til hjerte den lektie, som arbejdsløshedens

elendighed vil lære verden: Arbejdsløsheden siger til hele denne slægt - til os

alle: I mangler Guds velsignelse; derfor bliver alle jeres fremskridt mere eller mindre til forbandelse.

Bl.a. tror I, at I kan løse samfundsproblemerne uden Gud. Men det kan I bare ikke.

Derfor kører I uhjælpelig fast. Derfor kaster alle jeres opfindelser en dødens skygge over millioner

af mennesker. Derfor får selv ”de bedste foranstaltninger” fordærvelige bivirkninger, som

ingen havde anet eller forudset…” (side 150 med mine fremhævelser). Og han fortsætter:

”Der er øjensynlig stadig noget, der mangler, og dette ”noget” er Guds velsignelse. Samfundsspørgsmålene

lader sig nu engang ikke løse uden om Gud. Kun en sindets fornyelse

kan føre til en virkelig samfundsfornyelse. Og kun en kristelig vækkelse kan føre til en sindets

fornyelse…” (side 151 - med mine fremhævelser).

”Når selv grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige da? ... ” (Salme 11:3).


Det vrimlede med blå-hvide israelske flag på Christiansborg Slotsplads

fredag den 11. Maj 2012. Der var inviteret til Folkefest for Israel

- og der var fest! Den jødiske musikgruppe Mazel underholdt på

scenen, mens omkring 400 mennesker viftede med de blå-hvide flag. -

Yvette Espersen fra Like for Israel og Support Israel bød velkommen…

Eftermiddagen bød på tre talere, der alle hilste forsamlingen

med et Shabbat Shalom! Mellem talerne underholdt Mazel. - Den

israelske ambassadør i Danmark Arthur Avnon understregede, at Israel

er et lille land med stor betydning, ikke mindst forskningsmæssigt.

Folkefest for

I s r a e l

På Christiansborg Slotsplads

Fredag, den 11. Maj, 2012

refereret af

Bjarne Nederby Jessen

(her forkortet)

Intet andet land har frembragt så mange Nobelprismodtagere som Israel… Israel ønsker at

være med til at skabe fred og stabilitet i Mellemøsten. Problemet er ikke Israel, som gerne ser

en 2-statsløsning, mens palæstinenserne først og fremmest ser den jødiske stat udslettet...

Næste taler var journalist Jeppe Juhl, jødisk baggrund, redaktør og tv-producent og måske

mest kendt som manden, der startede reality-bølgen i dansk tv: ”Jeg elsker Danmark som en

mor, mens jeg elsker Israel som en far!” De fleste af Jeppe Juhls familie har været ”på udflugt”

til Theresienstadt - og har overlevet.. ”Israel er under pres, hele verden er under pres fra

islamismen... Desværre hersker der stor uvidenhed om virkeligheden i Mellemøsten…”

Dagens sidste taler var Farshad Kholgi, iransk flygtning, der kom til

Danmark som 13-årig. Han er kendt som debattør, skuespiller og

foredragsholder og han var dagens højdepunkt, da han med sit Shabbat

Shalom! og glade smil entrede scenen og ønskede Israel til lykke

med sin fortsatte eksistens. - Han proklamerede: ”Jeg elsker Israel.

Det er Mellemøstens eneste demokratiske stat. Der er smukt og der

bor en masse dejlige mennesker. Og så nyder jeg at traske rundt i

Tel Aviv, der minder mig så meget om mit barndoms Teheran, hvor

jeg foreløbig ikke kan komme, men så kan jeg tage til Tel Aviv.”

Man så flere fremtrædende politikere fra Dansk Folkeparti: Pia Kjærsgaard, Søren Espersen,

Jesper Langballe, Søren Krarup og Thulesen Dahl. Det er kendt, at DF støtter Israel...

Hele det uforkortede interview med mange fotos (som ikke findes på denne side) kan fås som PDF hos

Uffe Nissen, , eller hos mig. Uffe Nissen har lavet en udvidet udgave, der

indeholder Søren Espersens hilsen på sin blog og flere positive kommentarer. Endvidere vil det uforkortede

interview med fotos komme i næste ”Udfordringen”, www.udfordringen.dk (E.V. den 13.05.2012).

11


12

SMERTELIGT !!!

af Johny Noer,

Israel

*

fra www.noer.info

den 23.05.12

”På baggrund af udenrigsminister Villy Søvndals forslag om indførelse af en boykot-mærkning

af varer fra Israelske bosættelser, er det blevet mig magtpåliggende at offentliggøre en mail,

som jeg i lang tid har haft gemt væk i en skuffe: ”Den vil jeg ikke turde lade blive kendt!” har

jeg tænkt. ”Dens indhold kan blive fordrejet og skabe sorg hos nogle mennesker, som allerede

er hårdt ramt af en himmelråbende tragedie.”

Men da den danske udenrigsminister nu forsvarer sit forslag om den statsligt arrangerede

(boycot-)afmærkning af israelske varer som følger: ”Mærkningen skal tydeligt vise forbrugerne,

at disse varer er produceret under forhold, som ikke alene en dansk regering, men også

de europæiske regeringer siger nej til, så er det op til forbrugerne, om de vil købe de varer

eller ej!” - må jeg alligevel åbne skuffen for den omtalte mail, som en kristen fra byen Vanse i

Norge sidst i juli 2011 sendte til en trosfælle i en anden norsk by. Den lyder:

”Natten til den 22. juli 2011 sad jeg og læste aviser på nettet. På TV2 var der et billede af Norges

udenrigsminister, Jonas Gahr Støre, som stod på Utøya foran et stort skilt med ordene:

BOYKOT ISRAEL. Jeg læste, at Jonas Gahr Støre ved den lejlighed udtalte:

”Palæstinenserne skal nu have deres egen stat, okkupationen må ophøre, muren skal rives

ned - og det skal ske nu!” - De unge tilhørere på Utøya jublede, og en af ungdomslederne,

Eskil Pedersen, erklærede, at ”den norske ungdomsbevægelse ønsker herefter at gennemføre

en ensidig økonomisk boykot af Israel fra norsk side.”

Jeg tog billederne af udenrigsministeren foran skiltet: ”Boykot Israel” mellem kl. 03.35 og

03.48 den 22. juli 2011.” - Samme dag udførte den høje blonde nordmand, Anders Behring

Breivik, sin frygtelige massakre på øen Utøya, hvor han koldblodigt henrettede blomsten af

Norges socialdemokratiske teenage-ungdom - en tragedie, der råber til himlen!

Profeten Amos (i Bibelen) har et forfærdende spørgsmål: ”Mon ulykke sker i en by, uden

HERREN står bag?” (Amos 3:6).”

Øen Utøya, Norge

På sorgens dag

Den 22. juli, 2011


Fortælling om et forbudsskilt

Stemningsfuldt album med aftensange

Nyhed fra www.domino-online.dk

Paulsen & Christiansen

”Nu lukker sig mit øje”

*

Tidligere Stoew-forsanger, David

Midtgaard Christiansen, har sammen med

vennen Martin Paulsen lavet et album

bestående udelukkende af aftensange.

af

Kunstneren Arnt Uhre, Århus

E.V. Arnt Uhre sendte mig venligst 25.05.12 følgende hilsen: ”Måske du kan bruge denne lille

artikel og tegning, der peger på homofiliproblemet.” - Tegningen lod sig dog ikke overføre,

men jeg fandt i stedet et forbudsskilt via Google! Her er fortællingen:

”Engang var hovedvej A-10 genstand for stort postyr. En gruppe mennesker - ca. 26 - stod

foran et vejskilt, diskuterende, hvad det kunne betyde. - Lang tid gik hen og mange forslag

kom på banen, men ingen kunne blive enige… Det. der holdt dem sammen, var deres uenighed.

- Et klogt hoved sagde til sidst: ”Skiltet forholder sig - og henvender sig - til de mennesker,

der kører på vejen. Lad os derfor slå op i trafik-bogen!” - Kort efter var skiltets gåde afsløret,

og alle var nu enige...

Er denne lille historie ikke et billede på kirkens problem? Mange diskuterer, men ”der står

skrevet!” Jesus er Ordet og Vejen... Vejen er beklædt med skrifthenvisninger. Hvis man følger

disse skilte, ved Helligåndens ledelse, kommer man til Himlen. Slår man op i BIBLEN som

er GUDS vejviser, og følger ORDET, kommer man sikkert hjem til GUD.

Men har man ikke sin GPS-destination i Himlen, kan man for den sags skyld lige så godt

samle sig om et Anders And - blad…!”

Der er nye aftensange, som David og Martin med flere selv har skrevet, og der er kendte aftensalmer

som ”Jeg er træt og går til ro”; ”Nu lukker sig mit øje” og ”Der er magt i de foldede

hænder”. - Musikken, som mest består af akustiske instrumenter, er dæmpet, super stemningsfuld

og meget sublim. Albummet, vil jeg mene, er, som skrevet i pressemeddelelsen:

Autentisk, intimt og nærværende. Absolut anbefalelsesværdigt!

Anmeldelse af Martin Boesenbæk i ”Domino” den 11.05.2012.

13


14

Jørn Nielsen skriver fra USA

”Men vi véd, at loven er god, dersom man bruger den, som lov skal bruges; den er bestemt

for ukyske, for dem, der praktiserer homoseksualitet…” (1. Tim. 1:8,10 - eng. overs.).

Hvis Dronning Margrethe II som både regent og Folkekirkens overhoved nægter at underskrive

den modbydelige lov om homoseksuelle vielser, vil hun sandsynligvis have udført sin største

bedrift nogensinde - ja, måske i hele monarkiets historie. Hun står således på en moralsk

skillevej, og hendes valg: skal/skal-ikke underskrive, vil blive et stykke Danmarkshistorie uden

sidestykke. - Bønner vil blive bedt for hende, at hun som landets dronning vil træde i karakter

og ikke bare være en ubetydelig kransekagefigur, der pr. automatik føjer dem, ”der giver ulykkeslove”

(Esajas 10:1) og underskriver disse. Tænk, om vor dronning i en afgørende stund vil

vise royalt ”mandsmod” med et uforfærdet NEJ til en homo-lov, der vil være ensbetydende

med at trampe på Guds ord og kaste Jesus, som er Guds ords alfa og omega, endegyldigt på

porten.

Dette vil vor lunkne gejstlighed overvejende være uenig med mig i, for den (men ikke alle) vil i

stedet sødladent forsikre, at Guds kærlighed også gælder homoseksuelle forhold. Det kan

den gøre uden blusel, fordi den selv har forkastet Guds ords absolutte og bindende autoritet

og i stedet gjort Bibelens sandhedsværdi relativ efter forgodtbefindende og i henhold til en

rådende folkeopinion.

Et nej fra vor i øvrigt teologisk kyndige og evangelisk oplyste Dronning vil give genlyd udover

landets grænser. Utænkeligt, siger de sagkyndige, da det eventuelt medfører hendes abdikation

eller debat om monarkiets afskaffelse. Men hvad så? Hun er jo ansvarlig overfor kongernes

Konge og herrernes Herre og skal som den aldrende majestæt, hun nu er, måske alligevel

snart møde Ham som øverste inappellable instans - ikke som dronning, men på lige fod

med enhver anden synder, hvis eneste redning i dette liv og i al evighed er den korsfæstede

og opstandne Frelser, som er Vejen, Sandheden og Livet i alle livets eksistentielle forhold - og

så må det ellers briste eller bære. Clovis, CA, den 17.04.12. (I DK igen den 30.04.12.).

(Jørn Nielsens hjemmeside: www.forkristus.dk ).

Også fra USA

Obama forventer, at mange sorte kristne vil kompromittere deres tro, hævder Biskop Harry

Jackson Jr. fra Baltimore. - Sammen med en gruppe præster , der kalder sig ”The Coalition

of African-American Pastors” holdt Jackson en pressekonference i Memphis for at opfordre

Obama til at frasige sig støtten til homofile ægteskaber. - Også Pastor Bill Owens, som har

kæmpet for sortes rettigheder, bl.a. sammen med Martin Luther King i 1960’erne, tager afstand

fra Obamas holdninger og støtten til ham blandt sorte amerikanere: - ”Vi vil besøge sorte

kirker og bede præster og menigheder sige fra over for den medie-skabte ide, at bøsseægteskab

er en menneskeret. Vi vil opfordre Obama til at stå sammen med den sorte kirke på

Guds Ords grund og vende tilbage til det bibelske syn på ægteskabet, som er en enhed af

mand og hustru”, siger Owens. (v/ Bodil).

(Fra den tværkirkelige ugeavis, ”Udfordringen”, den 31. maj, 2012).


”Alle ting samvirker til gode…” (Romerbrevet 8:28)

E.V. Efter et heldigvis ikke alvorligt

falduheld, som Joy (Moses’ hustru)

var ude for, skriver Moses i Regnbuen”

(www-pottemagerens-hus.dk)

den 30.05.12: ”Joy og jeg befinder

os i øjeblikket på Vejlefjord Hotel og

Wellness Center - en julegave fra

vores børn. Det var her Danmarks

første tuberkulosesanatorium blev

etableret i 1900. Stedet ligger i bakket

terræn i bøgeskoven lige ned til

Vejle Fjord, i meget smukke omgivelser.”

- Videre skriver Moses i

af Moses Hansen

”Regnbuen” den 01.06.12: ”I gaven til os var der også en massage til mig (at der ikke var en

til Joy skyldes, at hun ikke bryder sig om det). Det blev en stærk anledning for mig til at dele

Evangelliet med massøsen om mit møde med Jesus og den forvandling, det gjorde. - Det

begyndte med, at hun spurgte mig, om jeg arbejdede for nogen. - ”Ja”, svarede jeg, ”og jeg

tror, du har hørt om min chef. Han er jøde og kendt verden over!” - Det gjorde massøsen ekstra

nysgerrig. - ”Hvem kan det dog være, der er din chef?” - Jeg svarede: ”Jesus Kristus,

Guds Søn!” - Det førte straks til, at jeg fortalte hende, hvordan jeg havde mødt Jesus. Jeg

delte også Esajas 55:8 med hende om, at Guds tanker og veje er højere end vore. - Da hun

nærmede sig afslutningen af massagen, lagde hun sine hænder på min pande og mit hjerte

og begyndte at tale nogle ord, jeg ikke kunne høre, så jeg spurgte hende: ”Hvad laver du?

Beder du?” - Hun svarede: ”Ikke sådan rigtig beder. Men jeg taler ind over dig, at dit sind fornyes

- og at dit hjerte må kende Guds høje tanker.” - Jeg spurgte hende: ”I hvis navn beder

du?” - Hun svarede: ”I kærlighedens navn!” - Jeg svarede hende, at det var flot, at ønske det

for mig. Jeg tror, hun er inde i noget New Age, men Ordet fra Apostlenes Gerninger 17:23

kom til mig, hvor Paulus siger, at ”den ukendte Gud, I dyrker, Ham forkynder jeg jer!”

Denne kvinde er på sin vandring nået

dertil, at Gud er kærlighed - og det er

sandt. Jeg havde forkyndt for hende,

at Jesus er Vejen til den kærlighed -

og så må Helligånden fortsætte sin

gerning i hende. - Hun ville gerne læse

min bog, som jeg sender hende. Alt

i alt en speciel afslutning på vores to

dage på Hotel Vejlefjord. - Må Helligånden

genføde denne kvinde.”

(Fotos fra ”Regnbuen”)

15


Pottemagerens Hus I pinsesol 2012

Se kommende begivenheder på

www.pottemagerens

www.pottemagerens-hus.dk

www.pottemagerens hus.dk

Foto: Moses Hansen

Sommerstævne på PH

25.-29. juli, 2012

*

Henvendelse: Else Käs: tel. 7553 3323

E-mail: info@watchman.dk

Postadresse: Lykkeskærvej 15,

6670 Holsted

Redaktion og layout: Eva Vosegaard, Storebæltsvænget 182, 5500 Middelfart

Telefon (mobil): 22 64 82 54 - E-mail: eva.vosegaard@stofanet.dk

Danske Bank: Reg.: 3420 Konto: 4694068332

Tryk: ”Friheden”, Nors

More magazines by this user
Similar magazines