elever i Knibe/3 vi er i et vaKuum/4 loyal over for ... - Union in Nordea

unioninnordea.org

elever i Knibe/3 vi er i et vaKuum/4 loyal over for ... - Union in Nordea

medlemsblad for Kreds syd / en finansKreds i finansforbundet / november 2009

elever i Knibe/3 vi er i et vaKuum/4 loyal over for hvem?/6

hvad sKal vi Kræve i næste overensKomst?/7 man Kan gøre en

forsKel/8 en god tillidsmand uddanner sig/10 et sKridt op ad

Karrierestigen/12 KredsKontor nedlagt/14


leder

farvel eller

måsKe på gensyn

”Time to say goodbye”. Som en konsekvens af Nordeas køb af

Fionia Bank er vi tre bestyrelsesmedlemmer, som er nødt til at

udtræde af Kreds Syds bestyrelse. I skrivende stund sidst i oktober

kender jeg ikke min fremtidige funktion i Nordea. Så måske er

denne min sidste lederartikel?

Situationen giver selvfølgelig store udfordringer for Kreds Syds

bestyrelse!

Midt i al denne uvished kan jeg med glæde og tilfredshed samtidig

meddele, at to nye allerede er indtrådt i Kreds Syds bestyrelse

(se side 14). Og sådan forandrer verden sig hele tiden, og branchen

skal tilpasse sig i en krisetid. Vi lever i en tid, hvor sektorens

udvikling går stærkt. Den enkelte skal udvikle og dygtiggøre sig

hele tiden for at bevare markedsværdi, være åben og parat til de

forandringer, som vore respektive institutter beslutter sig for.

Så godt så langt! Men når man så samtidig som medarbejder

skal udstilles i medierne som uduelige og grådige ”sælgere” i stedet

for rådgivere og meget andet negativt, som vi må lægge øre til. Ja,

så bliver jeg harm!

Det er jo ikke os, der bestemmer produktpaletten og ej heller

kreditpolitikken, vel!? Det vil klæ’ sektoren, at de ansvarlige

træder i karakter og lever op til ansvaret om at lede og fordele

arbejdet på en hensigtsmæssig måde, implicit at kompetencerne

er til stede hos den enkelte medarbejder.

Udgiver:

Kreds Syd

Vendersgade 75

7000 Fredericia

Telefon: 75 91 43 44

E-mail: kontor@kredssyd.dk

Hjemmeside: www.kredssyd.dk

2 / Kreds syd / november 09

Redaktion:

Synnøve Andersen (ansv.)

Kommunikation, Finansforbundet

Design:

Katrine Kruckow, Kommunikation

Tryk:

Datagraf AS

Forsidefoto:

Alex Tran

Oplag:

5.300

Synnøve Andersen

formand

Det vil også klæ’ politikerne på Christiansborg og andre såkaldte

eksperter, at de sætter sig ind i finanssektorens vilkår og situation,

inden de træffer beslutninger om diverse bankpakker – eller udtaler

sig i det hele taget! Det er for nemt at kloge sig uden at have

indgående kendskab til branchen!

Som medarbejdere må vi også tænke os om! Det nytter ikke

bare at være medløbere på alle ting! Her tænker jeg især på produkter,

som vi måske mangler den fornødne information omkring

og oplæring i, inden vi kaster os ud i at rådgive kunden! Vi er

loyale, ja – men mærk efter i din mave, om du synes, det er det

rette produkt for kunden – det er dit ansvar!

Vi er midt i et spændende valg – tillidsmandsvalget! Det er

vigtigt for dig som medlem, at du har den rette tillidsmand, som

tør, vil og har mod til at gå i dialog med ledelsen. Du skal vælge

den person, du nærer tillid til, og som vil gå hele vejen for dig –

også rent uddannelsesmæssigt!

Snart er det jul, og ud over gaveønsker kan du godt begynde

at tænke på ønsker til overenskomstforhandlingerne – OK 2011.

Du er meget velkommen til at indgive ønsker til Kreds Syd, hvis du

allerede har noget på sinde.

Måske på gensyn – men ellers tak for nu samt en rigtig GLÆ-

DELIG JUL og ønsket om et GODT NYT ÅR uden de voldsomme

sektoroplevelser, som 2009 har bragt os!

Udgives af Kreds Syd

– en finanskreds i

Finansforbundet.


Foto: Anders Brohus

finansKrise

elever i Knibe

Finanskrisen rammer nu også bankelever, der ikke kan fortsætte i deres

pengeinstitut efter endt uddannelse. Det sender dem helt ud af branchen

Af journalist Jens Sillesen

At færdiguddannede bankelever bliver ansat i Varde Andelskasse,

er så sikkert som amen i kirken. Eller det vil sige var. De to elever,

der tog deres sidste eksamen i maj, er ikke blevet tilbudt arbejde.

Det er ikke på grund af manglende faglige kvalifikationer, men

finanskrisen rammer nu også de nyeste skud på den finansielle

stamme.

”Jeg er træt af det og skuffet. Jeg havde troet og håbet på at

kunne blive. Så det var en negativ overraskelse”, fortæller Glen

Poulsen.

De samme følelser havde Sarah Holmen, da hun fik beskeden

om, at hun som elev ikke kunne fortsætte.

”Jeg blev bitter og ked af det, da jeg fik det at vide. Det hele

faldt ligesom sammen. Det var lidt mærkeligt. Det er jo ikke sket

før, men så kan vi da også mærke krisen”, siger Sarah Holmen.

”Jeg kunne godt mærke, at der var mindre at lave. Så jeg havde

tænkt tanken, men det var slet ikke noget, jeg fornemmede på

forhånd”, fortæller Sarah Holmen.

Væk fra finanssektoren

Glen Poulsen og Sarah Holmen står nu uden for bankens beskyttende

mure og må gå i gang med nye karrierer, der allerede nu

peger væk fra bankverdenen. Glen Poulsen er den, der står med de

bedste kort på hånden. For ham ligger løsningen i første omgang

Glen Poulsen og Sarah

Holmen er skuffede

over, at der ikke er

job til dem, efter de

er blevet færdiguddannede

i Varde

Andelskasse.

helt uden for den finansielle sektor. Hans far er selvstændig, så

da sønnen stod uden arbejde, var han klar med en løsning. Nu skal

Glen arbejde med investering, markedsføring og økonomistyring

i faderens lille firma, der der beskæftiger sig med produktion og

montage af legeredskaber. Så han kommer til at bruge mange af

de ting, han har lært i sin elevtid.

”Jeg er glad for uddannelsen. Jeg føler, at jeg er foran andre på

min alder”, siger Glen Poulsen.

Han vil ikke afvise at vende tilbage til bankverdenen.

”Jeg er kun 20 år gammel, så jeg vil ikke være afvisende over for

det. Jeg kunne specielt godt tænke mig at arbejde med erhverv og

investering”, forklarer Glen Poulsen.

Også Sarah Holmen tænker et job i finansverdenen, men hun

spreder sit net til andre områder, når hun søger nyt arbejde.

”Det bliver ikke nødvendigvis i en bank, jeg finder et arbejde,

men jeg vil gerne arbejde med tal”, fortæller Sarah Holmen.

Så hun søger alle typer administrative stillinger også i det almindelige

erhvervsliv. Men tanken om en stilling i et pengeinstitut

lokker, selvom finanskrisen gør det svært.

”På et tidspunkt må det vende. Der bliver også uddannet færre

elever, så på sigt er jeg optimist. Men det kan godt være, at jeg i

en periode på et til tre år må arbejde et andet sted end i en bank”,

siger Sarah Holmen.

Kreds syd / november 09 / 3


ved en Korsvej

vi er i et vaKuum

Finanskrisen rammer de ansatte i Fionia Bank dobbelt hårdt.

Både krakket og Nordeas overtagelse giver anledning til bekymring

Af journalist Jens Sillesen

Medarbejderne i Fionia Bank er på en uoverskuelig rejse, hvor

hverken hverdagen eller fremtiden ligger i trygge rammer. Bankens

krak gav bekymring og usikkerhed, men selvom Nordeas

overtagelse sender mange i sikker havn, så er der stadig bølger,

der generer arbejdsindsatsen og lader mange stå med ubesvarede

spørgsmål om deres fremtid.

Finanskrisens storm sendte første gang medarbejderne i det

kolde vand, da Fionia Bank kæntrede i juni. Dagene som selvstændigt

pengeinstitut var ovre, og hvilken bank, der skulle sluge den

kuldsejlede fynske skude, var uvist. Da banken krakkede, var det

hårdt for medarbejderne.

”De fleste hang med mulen, men det er ikke så mærkeligt.

Mange var frustrerede over situationen”, fortæller tillidsmand

Christian Korsgaard, der arbejder som chefrådgiver i landbrugsafdelingen.

Alle holdt vejret, mens større banker som Nordea og Spar Nord

kredsede om dem. Men usikkerheden endte i første omgang 31.

august. Nordea overtog Fionia Bank for 900 millioner kroner.

”Det blev jo offentliggjort gennem medierne om morgenen.

Da jeg kom ind af døren, sagde en kollega, ’Kan du så se at finde

dit Nordea-navneskilt frem’. Så vidste jeg godt, hvad klokken var

slået”, fortæller Christian Korsgaard.

Det var en positiv nyhed for ham og kollegerne.

”Min første tanke var ordret ’Fedt’. Jeg har kun hørt godt om

Nordea som arbejdsplads. Nordea er en kapitalstærk virksomhed.

Så uanset hvilke skeletter, der måtte være i skabet, kan Nordea

klare dem. Og så har den ikke ridser i lakken efter finanskrisen”,

4 / Kreds syd / november 09

siger Christian Korsgaard.

Usikkerheden om fremtiden har presset både Christian Korsgaard

og hans kolleger.

”Vi har været gode til at støtte hinanden, og det er meget vigtigt”,

fortæller Christian Korsgaard.

Men alligevel har det været en hård og stresset periode, der nu

nærmer sig sin ende.

”Det vigtigste var, at vi fik afklaring og ikke skulle vente længere,

selvom overtagelsen selvfølgelig ikke er godkendt endnu”,

siger Christian Korsgaard.

Vejene skilles

Nordeas overtagelse betyder ikke kun, at de fleste af arbejdspladserne

bliver reddet. Forholdet til kollegerne for de ansatte

bliver også berørt af opkøbet. 400 medarbejdere bliver i første

omgang overtaget af Nordea, mens 150 bliver lagt under

Finansiel Stabilitet i et nyt selskab ”Nova Bank Fyn”. For Christian

Korsgaard betyder det både, at han får kolleger, der følger ham,

og andre, han må sige farvel til. Han er nemlig både tillidsmand for

landbrugsafdelingen og sin gamle afdeling. Dem fra hans tidligere

afdeling bliver i Nova Bank Fyn. Men sagen er den, at Nordea har

overtaget bygningerne i Odense, og Nova Bank Fyn vil også have

hus i dem.

”Kollegerne ville jeg godt have haft med. Det er ærgerligt. Vi

kommer nok til at arbejde i samme hus, men i to forskellige banker.

vi ser stadig hinanden, men på en anden måde”, fortæller

Christian Korsgaard.


Foto: Alex Tran

Mens de ansatte i Fionia Bank må sige farvel til nogle kolleger

kommer de til at sige goddag til omkring 37.000 nye. Fra at være

et fynsk pengeinstitut, så vil de nu blive del af en international

mastodont.

Det bliver en omvæltning for mange, også for tillidsmand Hanne

Storm. Hun arbejder i Back Office, der, sammen med Markets og

Udlandsafdelingen, også bliver overtaget af Nordea.

”Vi kender hinanden, og ved hvad vi står for. Vi er tæt på ledelsen,

og det vil vi ikke være hos Nordea. Men måske det er lige

meget? Jeg ved det ikke, for jeg har aldrig arbejdet i en stor bank”,

siger Hanne Storm, der siden 1975 har arbejdet i Fionia Bank.

Fynske bøge i København

Hanne Storm er glad for, at det er et stærkt pengeinstitut, der

overtager Fionia Bank. Men usikkerheden er ikke forsvundet af

den grund. Der er dukket nye spørgsmål op om fremtiden.

”Vi føler, Nordea har overtaget os, uden at der var en plan for

os. Jeg føler det som om, vi er i et vakuum. Vi ved ikke hvilke

arbejdspladser, der bliver til os og hvor henne”, siger hun.

Medarbejderne i Back Office frygter, at de bliver lagt sammen

med Nordeas afdeling, så de fremover skal pendle til Høje

Taastrup.

”Det er en frustrerende situation. Vi er ikke vant til at pendle.

Nordea tænker måske at det ”bare” er til Høje Taastrup, men det er

det ikke. Vil jeg bruge så meget af min fritid på at pendle? Og hvad

med dem fra Sydfyn og Vestfyn?”, spørger Hanne Storm.

Det er ikke kun Back Office, der risikerer at blive flyttet geo-

Christian Korsgaard

og Hanne Storm er

glade for, at det er

et stærkt pengeinstitut

som Nordea,

der overtager

Fionia Bank. Men

de er også bekymrede

over, at mange

medarbejdere endnu

ikke ved hvor de skal

arbejde og med hvad.

grafisk. Også medarbejdere i Market-afdelingen kan blive flyttet

til København. Den usikre fremtid har da også fået flere til at søge

væk. Der er allerede flere medarbejdere i Markets, der har fundet

nyt arbejde i andre pengeinstitutter. De søgte væk fra usikkerheden.

Forandring

Selvom der er et job klar i Nordea, så vil flere opleve, at de får

andre arbejdsopgaver. Det har Christian Korsgaard gjort sig tanker

om. Han har altid villet arbejde med kunder i landbruget. Men

selvom afdelingen fortsætter i Nordea, så betyder det ikke nødvendigvis,

at der er plads til ham.

”Tager jeg sorgerne på forskud, så får jeg glæde af dem to

gange. Så jeg tænker ikke så meget på det. Jeg kan leve med at

lave noget andet. Har jeg gode kolleger og udfordringer, så går det

fint”, forklarer Christian Korsgaard.

Uanset hvilket arbejde der venter Hanne Storm i Nordea, så

bliver arbejdsopgaverne ikke de samme som nu. I Fionia Bank har

hun et meget varieret arbejde i Back Office, men Nordea er så stor,

at arbejdsprocesserne er langt mere specialiserede. Så selv om hun

kommer til at arbejde inden for samme område, så bliver det under

alle omstændigheder mere indsnævret.

Hanne Storm ser også det at blive en del af Nordea som en

åbning af nye muligheder.

”Jeg kan udvikle mig hos Nordea, og jeg kan helt sikkert finde

et spændende arbejde, men hvad, det bliver, er svært at vide nu”,

siger hun.

Læs også side 6

Kreds syd / november 09 / 5


Foto: Alex Tran

ved en Korsvej

loyal over for hvem?

De ansatte hos Fionia Bank skal være loyale over for deres nuværende

arbejdsgiver, selvom de ved, at der kun er kort tid, til de arbejder i

Nordea. Samtidig forsøger konkurrenterne at kapre deres kunder

Af journalist Jens Sillesen

Perioden fra Nordea købte Fionia Bank mandag 31. august til nu

primo november, hvor Konkurrencestyrelsen endnu ikke har godkendt

handlen, har været svær for medarbejderne.

Det er ikke let at håndtere kunderne. Både kunder og medarbejdere

ved, at Fionia Bank omkort tid ikke vil eksistere længere om

få måneder, og at Nordea overtagelse af kunderne kan medføre

andre betingelser for lån og aftaler. Men hvilke ændringer der sker,

kan Christian Korsgaard, der er ansat i Landbrugsafdelingen ikke

fortælle kunderne.

6 / Kreds syd / november 09

”Vi kan ikke profilere Nordea, for Nordea må ikke fortælle os

hvilke fordele kunderne kan få, før handelen er godkendt af myndighederne.

Vi hænger med et skilt på døren og har et nyt, vi ikke

kan sætte op”, forklarer Christian Korsgaard.

Det er en usikkerhed, der naturligvis åbner en flanke for angreb

fra andre pengeinstitutter.

”Konkurrenterne forsøger at snuppe vores kunder, så det er

naturligt, at vi kæmper for at holde på dem. Men vi kan ikke

markedsføre vores nye arbejdsgiver over for kunderne på samme

måde som konkurrenterne, så det er en underlig situation”, siger

Christian Korsgaard med henvisning til den usikkerhed, der er for

kunderne, hvis de bliver.

Anne-Mette Duelund er chefrådgiver og arbejder med privatkunder

i Nyborg. Hun har ikke oplevet de store problemer i forhold

til kunderne, men til gengæld har hun også mærket konkurrenternes

ånde i nakken.

”De har været specielt aggressive. De har holdt aktiviteter i

gågaden, og Spar Nord åbner nye afdelinger i både Nyborg og

Svendborg”, fortæller Anne-Mette Duelund.

Hun kan heller ikke markedsføre Nordea.

”Vi er ligesom i et vakuum. Vi aner ikke, hvad vi skal sælge. Vi

kender ikke deres produkter. Vi må ikke have dialog med dem, og

de må ikke kontakte os. Så deres hjemmeside er den eneste måde

at orientere sig på”, fortæller hun.

Det er et vakuum, Christian Korsgaard og Anne-Mette Duelund

må leve i, indtil Nordeas overtagelse af Fionia Bank bliver en

realitet.

Anne-Mette Duelund mærker konkurrerende

bankers ånde i nakken.


Køreplan

hvad sKal vi Kræve i

næste overensKomst?

I de kommende måneder begynder Finansforbundet at forberede

næste overenskomstforhandling, som skal være på plads i foråret

2011. Kom med dine forslag til, hvad der bør med i overenskomsten

Af næstformand Niels Ellegaard

Der vil nok være nogle af jer læsere, der tænker: ”Er det ikke lidt

tidligt at begynde at skrive om overenskomst 2011 allerede nu?”

Jeg kan sagtens følge jer, men det forholder sig således, at vi

allerede nu er i gang med de indledende øvelser, der skal bringe os

frem mod en fornyelse af vores overenskomst i foråret 2011 med

ikrafttræden den 1. april 2011.

I lighed med tidligere vil der blive gennemført en medlemsundersøgelse,

således at vi kan få undersøgt, hvad det er, I ønsker, at

vi skal forsøge at gøre bedre ellerindført i vores overenskomst.

Medlemsundersøgelsen vil finde sted fra primo februar til primo

marts 2010 og vil også denne gang ske elektronisk via Finansforbundets

hjemmeside. Inden vi er klar til at lade medlemsundersøgelsen

gå i luften, ligger der et stort forudgående arbejde med

bl.a. afklaring af, hvilke temaer vi vil anvende frem mod den kommende

overenskomstforhandling (det kunne være emner som:

arbejdstid, økonomi, kompetence, over- og merarbejde, pension,

sociale bestemmelser og så videre), konkretisering af spørgsmål

inden for de valgte temaer, udarbejdelse af spørgeskema m.v.

For de virksomheder, der har egen virksomhedsoverenskomst

(VOK), bliver der mulighed for at udbygge spørgeskemaet med

egne spørgsmål til brug for afklaring af, hvilke lokale spørgsmål

tidsplan for oK 2011

• Frem til medio januar 2010: Drøftelse og afklaring af temaer

• Januar 2010: Spørgsmål til medlemsundersøgelsen defineres

• Februar 2010:Medlemsundersøgelsen gennemføres

• April/maj 2010: Kredsen behandler medlemsundersøgelsen

• 21. maj 2010 Aftalekonference for tillidsmænd i Kreds Syd

• 26. august 2010 Kreds Syd afleverer krav til Finansforbundet

7 / Kreds syd / november 09

man ønsker at inddrage, når VOK’en skal fornyes. Det betyder, at

de lokale forhandlere på medarbejdersiden skal have fastlagt egen

spørgeramme seneste medio januar, for at den kan nå at blive

indarbejdet i Finansforbundets store medlemsundersøgelse. Jeg

vil opfordre VOK-forhandlerne til at gøre brug af denne mulighed

frem for at gennemføre egen undersøgelse.

Inddragelse af tillidsmændene

Den 21. maj 2010 er tillidsmændene indbudt til en ”Aftalekonference”

i Kreds Syd, hvor kredsbestyrelsen vil fremlægge resultaterne

fra medlemsundersøgelsen, og de foreløbige krav gennemgås

og prioriteres. Herefter vil kredsbestyrelsen bruge sommeren

på beskrivelse af kravene, således at vi kan indsende disse til

forhandlingsafdelingen i Finansforbundet senest den 26. august

2010, som er deadline for indlevering af overenskomstkrav.

Som medlem har du selvfølgelig også mulighed for at gøre din

indflydelse gældende, og vi skal opfordre til, at I medlemmer allerede

nu videregiver eventuelle ønsker/krav til jeres tillidsmand

eller fremsender disse til Kredsen på mail til niels@kredssyd.dk. Vi

ser frem til at høre fra dig.

• Oktober 2010 Finansforbundet afholder aftalekonference

• Januar/februar 2011 Centrale forhandlinger

• Marts 2010 Urafstemning om overenskomstresultat

• April 2011 Ny overenskomst træder i kraft

Kreds syd / november 09 / 7


tillidsmandsvalg

man Kan gøre

en forsKel

Joan Ørskov Pedersen har, siden hun for knap to år siden blev tillidsmand i vestjysk

BANK, oplevet både en sammenlægning og krisen, der kostede flere kolleger jobbet

Af journalist Carsten Jørgensen

Da Joan Ørskov Pedersen for omkring to år siden blev opfordret af

et par kolleger i vestjysk BANK til at blive tillidsmand, hvilket hun

efter et par overvejelser sagde ja til, havde hun ikke forestillet sig

en så dramatisk periode med først sammenlægning af Ringkjøbing

Bank, Bonusbanken og vestjysk BANK og derefter en fyringsrunde,

som kostede flere medarbejdere jobbet.

”Det har ikke været sjovt at sidde med til samtaler, hvor kolleger

blev fyret, og her i Holstebro, hvor jeg arbejder, er tre afdelinger

slået sammen til en, hvilket også har givet en stor udfordring i at få

forskellige kulturer til at smelte sammen. Men det er også enormt

spændende at være tillidsmand, og jeg føler, det har givet mig en

masse personligt”, fortæller Joan Ørskov Pedersen.

”Det er rart at mærke, at man kan gøre en forskel for sine kolleger.

En samtale om noget rent praktisk eller noget personligt kan

betyde meget for den enkelte”, siger hun.

et godt bindeled

Tillidsmænd udfylder en vigtig rolle på

arbejdspladsen som bindeled mellem ledelse og

medarbejdere, mener Thorkild Christiansen,

HR-chef i Fionia Bank

Af journalist Carsten Jørgensen

8 / Kreds syd / november 09

Joan Ørskov Pedersen blev færdig med Finansforbundets tillidsmandsuddannelse

– syv moduler på tilsammen 17 kursusdage – i

april, og den er hun glad for at have taget.

”Uddannelsen er rigtig god. Man får prøvet sig selv og lærer

blandt andet en masse om kommunikation og forhandling, som

også kan benyttes i andre sammenhænge”, siger hun.

Joan Ørskov Pedersen er klar til at tage en tørn mere som tillidsmand,

hvis kollegerne fortsat bakker hende op.

”Min drivkraft er, at jeg gerne vil gøre noget godt for kollegerne.

Men jeg er bevidst om, at tillidsmandshvervet også kan være et

afsæt til et lederjob, og det kan jeg måske få lyst til at afprøve

senere”, siger 31-årige Joan Ørskov Pedersen.

Som leder er det en fordel, at der er en tillidsmand på arbejdspladsen,

fordi det gør dialogen mellem ledelse og medarbejdere nemmere,

mener Thorkild Christiansen, der er HR-chef i Fionia Bank.

”Tillidsmænd er et godt bindeled mellem ledelse og medarbejdere.

De kan bringe nogle problemstillinger op for ledelsen i samarbejdsudvalget

eller i mere uformelt regi, og de kan være med til

at formidle bankens holdninger ud til medarbejderne”, siger han.

Derfor vil han som HR-chef til hver en tid foretrække at have en

tillidsmand over for sig frem for at være leder på en arbejdsplads

uden en tillidsmand.

”I Fionia Bank har vi kørt en tæt dialog mellem HR og tillids


Foto: Martin Dam Kristensen

mænd. Jeg deltager for eksempel altid i en del af det kontaktudvalgsmøde,

tillidsmændene i banken har en gang om måneden. Her

får vi diskuteret de aktuelle problemstillinger, vi står med, og jeg

får nogle meldinger på de tiltag, der er i gang. Selvfølgelig er der

indimellem interessemodsætninger mellem tillidsmænd og ledelse,

men det skal der også være. Vi kan dog godt være professionelt

uenige i en sag og alligevel bevare det konstruktive samarbejde og

en fortrolig dialog”, forklarer Thorkild Christiansen.

Medarbejdernes advokat

I forbindelse med Fionia Banks afskedigelse af 70 medarbejdere

Joan Ørskov Pedersen

er bevidst om, at

tillidsmandshvervet

også kan være et

afsæt til et lederjob.

var bankens tillidsmænd involveret både i processen op til fyringerne

og i de samtaler, hvor de pågældende medarbejdere blev

afskediget. Og det ser Thorkild Christiansen en stor fordel i.

”Tillidsmændene er med til at sikre, at regler og rettigheder i

forbindelse med opsigelsen bliver overholdt. Man kan sige, at de

fungerer som medarbejderens advokat. Vi har nogle gange oplevet

medarbejdere, der har sagt, at de ikke vil have en tillidsmand med

til samtalen, men det opfordrer vi dem kraftigt til alligevel. For det

er også i vores interesse, at medarbejderne får den bedst mulige

støtte”, siger han.

Kreds syd / november 09 / 9


tillidsmandsvalg

drivKraften er at

opnå resultater

Steen Louie har 12 års erfaring som tillidsmand i Den Jyske

Sparekasse og fortsætter gerne en periode mere, så længe

kollegerne bakker ham om, og han føler, han kan gøre en forskel

Af journalist Carsten Jørgensen

I 1994 blev Steen Louie tillidsmand for første gang, da kollegerne

opfordrede ham til det, og på nær en periode på tre år har han

været tillidsmand lige siden.

”Det er både spændende og udfordrende at få mere viden og

indflydelse i sin virksomhed og at være med til at forbedre forholdene

for sine kolleger”, siger Steen Louie, der er ansat i Den Jyske

Sparekasses filial i Vejle og er tillidsmand for cirka 50 kolleger

fordelt på fem filialer langs østkysten op til Århus.

Efter sammenlægninger med Jelling Sparekasse i 2007 og Sparekassen

Løgumkloster i foråret beskæftiger Den Jyske Sparekasse

nu cirka 335 medarbejdere, og heraf er seks tillidsmænd.

For Steen Louie er de mest positive oplevelser ved at være

tillidsmand, når det lykkes at forhandle gode resultater hjem med

ledelsen.

”Det er for eksempel at få en lønpakke med pc-ordning

forhandlet på plads eller at være med til at bære et projekt om

sundhed på jobbet igennem”, fortæller han.

Omvendt er det hårdt som tillidsmand at være med til fyringssamtaler.

Det oplevede Steen Louie i foråret, hvor Den Jyske

Sparekasse afskedigede 17 medarbejdere.

”Det lykkedes efter min mening at give de berørte en ordentlig

afsked med fornuftige fratrædelsesvilkår, og vi tillidsmænd havde

et godt samarbejde med HR om afskedigelsesprocessen”, siger

Steen Louie og understreger vigtigheden af, at man som tillidsmand

kan tale åbent om tingene med sin leder.

Andre dyder for en god tillidsmand er ifølge Steen Louie at være

i besiddelse af en god portion sund fornuft, og at man altid skal

være godt forberedt, når man skal møde sin ledelse. Og så er det

helt afgørende, at man har sine kollegers tillid og opbakning.

”Den faglige viden får man først, når man starter, og især via Finansforbundets

tillidsmandsuddannelse, som man bør tage i løbet

af de første par år”, anbefaler han.

10 / Kreds syd / november 09

Som tillidsmand skal man kunne tale åbent om

tingene med sin leder, mener Steen Louie.

Foto: Martin Dam Kristensen


en god tillidsmand

uddanner sig

Engagement og sund fornuft er ikke nok. Som tillidsmand skal man

gennemføre Finansforbundets tillidsmandsuddannelse, som strækker

sig over i alt 17 kursusdage, mener Kreds Syd

Af journalist Carsten Jørgensen

Man bliver ikke en god tillidsmand ved blot at bruge sin sunde

fornuft i forhold til kolleger og ledelse. Kreds Syd opfordrer alle

tillidsmænd til at melde sig til Finansforbundets tillidsmandsuddannelse

og at gennemføre den, fordi den er fyldt med fremragende

værktøjer til at bestride hvervet som tillidsmand.

”På tillidsmandsuddannelsen får du en masse faktuel viden,

samtidig med at der er nogle forløb, som udvikler dig personligt,

og som du også kan bruge i andre sammenhænge”, siger Lauritz

Ehlers.

Uddannelsen er bygget op i syv moduler, som i alt består af 17

kursusdage, og typisk gennemfører man alle syv trin inden for et

års tid. Når Kreds Syd går kraftigt i brechen for, at tillidsmænd skal

uddannes, hænger det blandt andet sammen med risikoen for at

yde forkert rådgivning over for medlemmerne.

Derfor opfordrer Kredsen også medlemmerne til at give deres

hvem Kan blive tillidsmand?

For at blive tillidsmand skal du opfylde følgende formelle

betingelser:

•Du skal være medlem af Finansforbundet

•Du skal mindst have været ansat i seks måneder på din

arbejdsplads

•Du må ikke være afdelingsleder

•Du må ikke være i en opsagt stilling

•Du må ikke være elev.

Desuden kræver jobbet, at du er motiveret til at tage ansvar

for dine kollegaers overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

Det er en stor udfordring, som samtidig giver dig noget

tilbage i form af kompetenceudvikling, indflydelse og spændende

arbejdsopgaver.

tillidsmand et puf i retning af forbundets tillidsmandsuddannelse,

hvis hun eller han af en eller anden grund har fravalgt den.

Syv virksomheder i Kreds Syds dækningsområde har p.t. ikke en

tillidsmand, selvom der er nok organiserede finansforbundsmedlemmer

ansat, til at de har ret til det. Målet er at få valgt tillidsmænd

på mindst fem af disse virksomheder i den kommende tid.

Totalt håber Kreds Syd at få valgt mindst 10 flere tillidsmænd i

forbindelse med valget. I skrivende stund er der 111 registrerede

tillidsmænd.

”Hvis du overveje at stille op som tillidsmand, er du velkommen

til at kontakte en fra Kredsen og høre nærmere, ligesom vi naturligvis

også er til for at støtte og hjælpe de tillidsmænd i hverdagen,

som har brug for hjælp”, siger Lauritz Ehlers og fremhæver de

tillidsmandsseminarer og temadage, som Kredsen er med til at arrangere

for tillidsmænd.

virKsomheder uden en

tillidsmand

Vinderup Bank

Andelskassen MidtVest

Borbjerg Sparekasse

Frørup Andelskasse

Outrup Andelskasse

Rise Spare- og Lånekasse

Ryslinge Andelskasse

Kreds syd / november 09 / 11


Foto: Casper Balslev

flexfinans

et sKridt op ad

Karrierestigen

Bankansatte uden en finansiel uddannelse har stor glæde af FlexFinans-uddannelsen.

Her fortæller tre medlemmer af Kreds Syd hvordan

Af journalist Jens Sillesen

”Det er interessant at bryde op med trygheden og

superfedt at kravle op ad bjerget og se, at det kan

lade sig gøre”, siger Susanne Nielsen fra Handelsbanken,

der har taget FlexFinans-uddannelsen.

12 / Kreds syd / november 09

”Man er ikke en færdig pakke, men det er et skridt på vejen”, siger

Susanne Nielsen.

Hun blev færdig med FlexFinans-uddannelsen i foråret. Uddannelsen,

der er målrettet mod bankansatte uden en finansiel

uddannelse, har ikke bare rykket hendes viden, men også ændret

de arbejdsopgaver, hun kan håndtere i dagligdagen.

Susanne Nielsen var oprindeligt butiksansat, men efter ti år i

salgs- og detailbranchen valgte hun at skifte stormagasinets kaos

ud med bankens stabilitet. Hun kom med en uddannelse som markedsføringsøkonom,

da hun begyndte i Lokalbanken i 2005 (som

siden er blevet en del af Handelsbanken).

I stormagasinet havde hun lederansvar i en afdeling, men i

banken måtte hun begynde fra bunden. Det var de mere rutineprægede

opgaver som for eksempel at sidde i kassen, der blev

hendes arbejdsområde. Det er noget, FlexFinans-uddannelsen har

rykket på.

”Den giver en ballast og et højere fagligt niveau. Det gør, at jeg

kan varetage flere funktioner og for eksempel indgå i rådgiverteamet”,

siger Susanne Nielsen.

Hun begyndte på uddannelsen i oktober 2007 efter selv at have

fundet frem til den på nettet. Foran ventede 18 måneder, hvor

arbejdsdagen blev kombineret med uddannelsesdage på handelsskolen

BEC Business i Ballerup.

”Det er interessant at bryde op med trygheden og superfedt at

kravle op ad bjerget og se, at det kan lade sig gøre”, siger Susanne

Nielsen.

Tilfredse studerende

Uddannelsen foregår to steder i Danmark. Ud over Ballerup er det

i Århus, hvor Christian Korsgaard og Dorthe Storm Hansen går. De

begyndte i oktober 2008 og bliver færdige til marts.

”Det er en kanon uddannelse. Folk har forskellig baggrund, og

det giver et anderledes studiemiljø. Man kommer bedre rundt, end


faKta om uddannelsen

FlexFinans-uddannelsen varer 15-18 måneder. De studerende

arbejder samtidig med uddannelsen og får løn. Der er omkring

35 undervisningsdage.

På uddannelsen lærer de blandt andet om kreditgivning, skat,

budgetlægning, pensionsrådgivning, investerings- og boligrådgivning.

Efter uddannelsesforløbet er de i stand til at rådgive

kunder på samme niveau som en nyudlært finansassistent.

hvis det var en flok handelsskoleelever”, siger 34-årige Christian

Korsgaard, der til daglig arbejder i Fionia Bank.

Det er 40-årige Dorthe Storm Hansen fra Sparekassen Faaborg

enig i. Hun synes, at det er rart, at det ikke er sammen med

18-20-årige, hun tager uddannelsen. Hun er tidligere butiksassistent

og arbejdede i banken i ni år, før hun tog springet til FlexFinans-uddannelsen.

”Vi blev godt rystet sammen. Man føler virkelig, at man går i en

klasse. Holdet har en stor bredde. Der er flere, der har arbejdet i

butik, mens også en blomsterbinder, en tandlægeklinikassistent og

en ejendomsmægler”, fortæller Dorthe Storm Hansen.

Hun er meget glad for uddannelsen, men ser dog et problem

med den modulopbyggede uddannelse. De skiftende lærere gør, at

de studerende ikke kan spørge til emner fra tidligere undervisning.

Dorthe Storm Hansen savner en egentlig klasselærer og mere

egentlig undervisning fra lærerne.

”Der er meget opgaveløsning, og det er måske ikke den bedste

måde at lære på. Jeg tænker på, om vi får det hele med”, siger

Dorthe Storm Hansen.

Alligevel tøver hun ikke med at anbefale uddannelsen, hvilket

hun faktisk har gjort til andre, hun kender i samme situation som

hende selv.

Opbakning i banken

Susanne Nielsen brød med trygheden og kastede sig ud i en ny

karriere i banken, men det har faktisk betydet mere ro i hverdagen.

Et stormagasin er mere uorganiseret. Der er ikke den samme

struktur som i banken. Hun føler, at teamet er stærkere, og kampånden

er langt større i banken. Det har også gjort, at hun har haft

støtte i forhold til FlexFinans-uddannelsen. En ting er selve uddannelsen,

men også det praktiske arbejde i dagligdagen er vigtigt.

Hun har i løbet af uddannelsen fået lov til at få egne kunder, så

hun har kunnet udvikle sig.

Undervisningen foregår enten i Århus eller Ballerup. Der er

undervisning i perioder af 1-4 dage. De studerende skal være

mindst 25 år, have to års erfaring med finansielt arbejde have

et bestemt uddannelsesniveau i udvalgte fag. Uddannelsen er

ifølge Standardoverenskomsten en ret for alle, der opfylder

disse krav. Næste kursus begynder april 2010 med tilmeldelsesfrist

i februar.

”Jeg har altid fået god opbakning og sparring. To vigtige forudsætninger

i forhold til at udvikle sig fagligt”, siger Susanne Nielsen.

Også for Dorthe Storm Hansen har det været vigtigt, at der i

Faaborg Sparekasse har været en forståelse for, at hun skulle bryde

med sine tidligere arbejdsopgaver.

”Det er vigtigt, at jeg bliver prioriteret og slipper for at gå op til

kassen hele tiden. Det nytter ikke noget, hvis den studerende selv

skal rode med uddannelsen.

Så hun opfordrer til at være god til at gøre omgivelserne opmærksom

vigtigheden af at kunne fordybe sig. Men så er der

også mange muligheder, mener Christian Korsgaard.

”Man har en høj grad af selvbestemmelse. Man styrer selv praktikdelen

sammen med sin leder”, siger han.

Så en aktiv indsats over for ledelsen på arbejdspladsen kan øge

udbyttet betydeligt.

Støtte mod finanskrisen

Uddannelsen gør de studerende fagligt stærkere, og det kan måske

være vigtigt i en tid med finanskrise og fyringsrunder.

”I min egen lille naive verden tror jeg, at jeg står bedre med en

uddannelse”, siger Dorthe Storm Hansen.

I Handelsbanken er det lidt sværere for Susanne Nielsen at overskue

betydningen for jobsikkerheden.

”Finanskrisen gør, at der bliver rørt rundt i gryden, så det er

svært for mig at sige, om jeg står bedre”, siger Susanne Nielsen.

Men alligevel vil hun gerne anbefale uddannelsen til andre, hvis

lysten og opbakningen er der.

”Det er op til den enkelte. Hvis baglandet er i orden, så er det

næsten en sikker succes”, siger Susanne Nielsen.

Kreds syd / november 09 / 13


xxxxxxxxxxxx

Kort nyt

Kredskontor nedlagt

Af kredsformand Synnøve Andersen

Efter nøje overvejelser i bestyrelsen besluttede vi tidligere

på sommeren at nedlægge kredskontoret i Vendersgade med

fraflytning ved udgangen af august måned. Kontoret blev på

det tidspunkt kun brugt cirka en gang om måneden til bestyrelsesmøder.

Det syntes vi ikke var forsvarligt til at oppebære

en husleje, forbrugsudgifter, praktik, opsyn med videre.

Så allersidste møde blev afholdt på kredskontoret den 13.

august, og en større oprydningsopgave forestod efterfølgende

med sortering af arkiv, depot og kontorting. Møbler og

andet inventar blev solgt/fordelt til blandt andet en skole og

diverse foreninger.

Og selvfølgelig skete oprydningen, mens det var allermest

varmt og lummert i vejret, så sveden sprang og drev af os

….. godt, der ikke findes billeder af ”flyttemand Olsens folk” i

aktion!

Jens Erik Jensen

husK generalforsamling

Kreds Syds generalforsamling finder sted fredag 26. marts 2010 fra klokken 17.45

på Hotel Koldingfjord i Kolding. Du kan læse mere om den i næste nummer af bladet.

14 / Kreds syd / november 09

Bo Lessmann Petersen

Ved fælles hjælp blev kontoret ryddet, og biler fyldt med

affaldssække og andet, som skulle fragtes til ”skrald” eller til

Finansforbundet i København til videre brug. Vi blev færdige

til tiden, og nøglerne kunne afleveres den 31. august som

aftalt.

Hvor holder bestyrelsen så til? Ja, al vores arkivmateriale

og diverse mapper har nu til huse i Finansforbundet, hvor

vi har fået skabsplads stillet til rådighed. Det er også fra

Kredsservice i Finansforbundet, al praktik udgår. Vores møder

afholdes skiftevis i Finansforbundet og på hotel. Møder i forbindelse

med interne arbejdsgrupper foregår som regel i én af

de respektive afdelinger, vi hver især kommer fra.

Bestyrelsen tror på, det kan fungere på denne måde til alles

tilfredshed.

to nye i kredsbestyrelsen

Bo Lessmann Petersen, tillidsmand i Nova Bank Fyn (tidligere Fionia Bank), og

Jens Erik Jensen, tillidsmand i Bankdata, er trådt ind i kredsbestyrelsen. Det er

sket efter kredsbestyrelsens efterlysning af nye kredsbestyrelsesmedlemmer i

kølvandetNordeas overtagelse af Fionia Bank. Når overtagelsen godkendes

inden for den nærmeste tid, forventes det, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer,

som er ansat i Fionia Bank, træder ud af kredsbestyrelsen.


ny skat på arbejdsredskaber

tillykke til otte nyuddannede tillidsmænd

De seneste måneder har otte tillidsmænd

på Kreds Syd-arbejdspladser afsluttet

deres tillidsmandsuddannelse. Det drejer

sig om Joan Pedersen, Heino Olesen og

Jakob Møllgaard fra vestjysk BANK, Gitte

Zimmer Nielsen fra Frøs Herreds Sparekasse,

Michael Agergaard fra Sparekassen

Faaborg samt Inge Nielsen, Jeannett

Schultz Brix og Michael Lund alle fra

Handelsbanken.

Fra 1. januar 2010 indføres den såkaldte

multimedieskat som en del af

den skattereform, et flertal i Folketinget

vedtog før sommerferien. Der lægges

3.000 kroner (2010-niveau) til den

enkeltes indkomst for adgang til privat

brug af arbejdsgiverbetalte multimedier.

Hvis man ikke betaler topskat, betyder

det, at ens skat øges med 1.225 kroner

på grund af multimedieskatten, mens

personer, der betaler topskat, skal betale

cirka 1.700 kroner mere i skat.

Multimedieskatten omfatter telefon

og telefoni, computer med tilbehør

samt datakommunikation via internet,

herunder oprettelse, abonnement og

forbrug.

Joan Pedersen Heino Olesen Jakob Møllgaard Gitte Zimmer Nielsen

Inge Nielsen Michael Lund

Jeanett Schultz Brix

Det er ikke den arbejdsmæssige brug

af multimedier, der ønskes beskattet,

men adgangen til privat brug. Det betyder,

at selv om man ikke benytter de

multimedier, arbejdsgiveren har stillet til

rådighed privat, beskattes man alligevel,

fordi muligheden er der.

Har lønmodtageren eksempelvis en

bærbar computer på arbejdspladsen,

skal der ikke betales multimedieskat,

men – som der står i bemærkningerne

til loven – tages denne med hjem bare

én gang, skal der betales skat.

Michael Agergaard

Kreds syd / november 09 / 15


Kort nyt

husk at opdatere dine medlemsoplysninger

For Finansforbundets skyld, men i høj grad også for din egen skyld bør du huske at

få ajourført dine medlemsoplysninger på finansforbundet.dk. Er du for eksempel

leder, bør du markere dette i din medlemsstatus, så du kan modtage indbydelser til

lederkonferencer og temadage. Er du it-medarbejder, er det også oplagt at takke ja

til at modtage meddelelser fra IT-klubben. Det er også vigtigt, at det fremgår af dine

medlemsoplysninger, om du arbejder på fuld tid, deltid eller har orlov, idet kontingentet

opkræves ud fra de oplysninger, du selv har ajourført.

• Gå ind på Finansforbundets hjemmeside: www.finansforbundet.dk

• Klik ind på medlemskab og plus

• Gå i venstre spalte – klik på medlemskab

• Gå i venstre spalte – klik på ret dine stamoplysninger

• Skriv de første 5 bogstaver i dit efternavn efterfulgt af dit medlemsnummer

(dit medlemsnummer står på dit medlemskort), og tryk Enter

• Herefter kan du rette i dine stamoplysninger

• Husk at gemme.

Kreds syd ønsker alle medlemmer en

glædelig jul og et godt nytår

More magazines by this user
Similar magazines