Nr 1105 Januar & Februar 2002 114. Årgang - Lystfiskeriforeningen

lystfiskeriforeningen.dk

Nr 1105 Januar & Februar 2002 114. Årgang - Lystfiskeriforeningen

Nr 1105 Januar & Februar 2002 114. Årgang

Låget er på plads og fiskene har fred. (Foto: TV)


Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Det 116. fiskeår

Nr. 1105 Januar & Februar 2002 114. Årgang

Fra Redaktionen...................................................15945

Kilekraften i Lynæs..............................................15946

Stokkemetoder.....................................................15947

Grøfteplaskeren i ny habit....................................15948

LF’er optaget i Guinness rekordbog.....................15950

Foreningsmeddelelser..........................................15950

Vinterbåde............................................................15950

Februar er som februar plejer at være, koldt og kedeligt

især fiskemæssigt. Nogen lyspunkter er der, bl.a. at der

er masser af tid til grejvedligeholdelse og andre sysler

der ellers nedpriorteres af hensyn til fiskeriet.

Som læseren kan se, er vores logo blevet tegnet

op og fornyet tilbage til fordum tiders pragt.

Rentegnningen skyldes Henrik Tørnquist.

Redaktøren véd godt at sammenlægningen af

januar og februar nummeret, kan være en helligbrøde i

nogens øjne, men man må forstå, at da bladet færdiggøres

til tryk umiddelbart inden en måned, vil et januarblad

betyde bladproduktion på et tidspunkt hvor

Indhold

Fra Redaktionen

Arrangementer i foråret 2002...............................15950

3 år med Lystfiskeriforeningens Seniorer.............15951

Indbrud i Frederiksdal..........................................15953

Isfiskere bedes læse her........................................15953

Fangstopgørelser..................................................15953

Nye priser på bådeplads og skabe.........................15953

Skaller..................................................................15955

alle juleforberedelserne skal ovestås, og det har redaktøren

ikke tid til. Det er moderne tider, men praksis i

bladverden i dag. Under alle omstændigheder vil et

januarnummer skulle laves så tæt på et decembernummer,

at man ligeså godt kan bringe stoffet i samme

nummer.

Stof til martsnummeret bedes være redaktionen

i hænde senest ved udgangen af uge 6.

De fornødne og vedtagne reglementsændringer,

bring-es snarest her i Tidende.

Redaktøren

15945


Kilekraften i Lynæs

Tekst og Foto: Mogens Espersen

Tom Jeppesen - det meste kan lade sig

gøre med kilekraften fra Lynæs.

"Guds kraft er stor, men kilekraften er større, sagde

bådebyggerne, da de byggede pyramiderne."

Bådebyggeren kravlede og mumlede i

skyggen under LF 40. Med et tørt slag på trækilen

mellem bådside og trailerskærm gled den mellem et

halvt og trekvart ton tunge LF-båd på plads, hvor han

havde tænkt sig, den skulle ligge, mens han i vinter

skulle skifte bord og reparere inden næste fiskesæson.

Det er øjnene, man lægger mærke til, når

man møder ham første gang. Resten er godt brugt, men

øjnene ... hvis de havde tilhørt en meget yngre mand,

kunne de vist stadig få de kønne piger til at svaje

føjeligt i livet.

Men bådebygger Tom Jeppesen, Lynæs, der

ikke behøver briller, er ved at være en gammel mand,

siger han selv og retter sig pustende.

Han er en af de sidste træbådebyggere og i

hvert fald, mener han, den sidste der gider bøvle med

et bord og lidt småting for at holde en træbåd sejlende.

I fjor blev det kun til lidt småreparationer - nå ja, og så

forresten to 12 fods joller fra kølen af. I forfjor en lystsejler.

Han er ikke, hvad han har været; det kredser han

om flere gange.

Det er tobakken, hvæser han, mens han tænder

snadde, så gløderne drysser i træspånerne på gulvet

i værkstedet. Der dufter godt af træ og ærligt arbejde i

årtier, ikke brændt. Tobakken lugter rædselsfuldt. Man

lader være med at gøre opmærksom på gløderne, for

sådan har han nok tændt pibe i de 60 år, kilekraften har

regeret i det gamle bådebyggeri. Der har aldrig været

ildløs. Han siger, at det alligevel varer 23 minutter,

inden sprøjterne når herud. Det er ikke meningen, at

gård og længer skal brænde.

15946

I begyndelsen siger han folk imod, når de er

klogere, end træet tillader. Siden forsvinder han med

sin erfaring og gør, som det skal gøres. Når han dukker

frem med spåner og splinter i tøjet og er færdig, tror

folk, at de selv fandt på det.

Det er næsten lige så stor en kunst at få fred

for kloge folk, som det er at bygge både.

Til det ny fiskeår har LFs tre store træbåde

fra Esrum været omkring Tom Jeppesen. De er fra

første halvdel af 1960'erne, og når han har puslet fra

køl til skvætliste, er der 10-15 års fiskeri i dem endnu,

tror han. Det er godt, for LF ville nok ikke være helt

den samme uden de store Esrumbåde.

Bådebyggeriet er en garage med cementgulv

og frit, vinterkoldt kig til tagstenene. Der er ingen

varme; også under de slemme isvintre under besættelsen

gik han her og byggede. Det læses i de krogede

hænder. Men håndtrykket er fast og hjerteligt.

Der er ikke så mange dikkedarer. Der er

heller ikke så meget værktøj, en svedekasse til bordene

i nabohuset, en båndsav, en fræsemaskine, et par

donkrafte han helst ikke vil bruge, fordi de skal klodses

op og gøres ved, og lidt almindeligt håndværktøj -

plus et langt livs bådebyggererfaring.

Han kan se på et bræt og på en jolle, hvordan

de skal have det. Han kunne såmænd også bygge

en pyramide. Det tror man i al fald gerne, når man ser

ind i de øjne....

Han bliver 80 i februar. Det er næsten ikke til

at se.


Stokkemetoder

Tekst og foto: Mogens Espersen

For første gang tror jeg, at min kæp har gjort gavn i LF.

Der er ellers ikke meget grin ved at være nødt til at gå

med stok. Stokken kan være nødvendig for balancen,

men er ellers mest i vejen. Bare ikke i slutningen af

november, da LFs "ollekolle" tog både op for vinteren

på den meget pyntelige station i Sørup.

Det med kæppen, vender jeg tilbage til.

LFs "ollekolle" med Verner Moegreen som

den samlende ildsjæl har nu i et års tid bestridt det

kombinerede inspektør-opsynsmand-hverv på den

store Esrum-station til manges tilfredshed.

Bådoptagningen foregik på en af årets flotteste novemberdage

- klar sol, fra en skyfri himmel og let frost. To

LF-joller - en smal og en bred - er indtil midten af

februar tilbage til disposition for vinterfiskeriet.

Inden jollerne oppe på LFs grund fik klap i

hækken - joller er vel hunkøn - med tak for i år, blev

de skrubbet og vasket for alger i bunden. Metoden var

den velkendte - knofedt. Bådene blev stort set også

taget op ved muskelkraft, dog med lidt kunstig hestekraft

fra Jens Mortensen og hans efterhånden meget

bulede traktor.

Og så var der det med stokken: Da den sidste

båd var af vandet og på traileren og skulle have

"livrem" på, gik naturen over optugtelsen hos en af

"ollerne", der snuppede stokken fra mig og med hånd-

Den uundværlige traktor - uden den var de store

træbåde aldrig kommet på land. (øverst)

Grunden i Sørup er blevet ryddet - bådene kan få luft

og sol, når de er skrubbet.

taget fiskede livremmen og sikrede, at den gik den rette

vej under trailer og båd.

Det er det, jeg mener med, at kæppen har

gjort gavn i LF.

PS. Jeg er ikke medlem af ollekolle; men jeg har tilbudt

mig den dag, kollet opretter en juniorafdeling.

15947


Det ringede på døren. Med en dum og insisterende

kimen, som man ikke anede, fabrikanten havde stoppet

i det fredeligt udseende apparat. De fleste kender det

nok: På ringet kan man høre, hvem det er, og at man

helst vil være fri.

Hans ring er kort og insisterende, så man

bliver nødt til at smide, hvad man har i hænderne.

Man han høre, at der er mange

timer og mindst en god flaske

whisky i det ring. Bagefter

skal han som regel lægges i

seng og puttes. Tøjet er

nusset og mudderstænket.

Han er glad for

kvinder, men de

holder sig som regel

for næsen. Han er

grøfteplasker.

Malkepigerne var

vist glade for, at de

havde deres moder

med i engen, når de

skulle synge for

ham.

Han er en

stor krukke, der klaprer

med brevsprække og

alarmerer naboerne, hvis

man forsøger at lade, som om

man ikke er hjemme. Elskelig, men

besværlig.

Jeg åbnede; man slipper nemlig ikke.

"Dav, hvad siger du så?" Han snurrede rundt

på gamle, stive ben. Der var noget, jeg skulle se. Jeg

kiggede, men han så meget normal ud.

"Kan du ikke se det? Nyt fra top til tå, hvadbehager".

"Hvabehva - hvad er det jeg skal se?" Jeg

kunne ikke se, at der var noget anderledes.

"Hvordan kom vi to nogensinde på talefod?"

spurgte han.

"Det har jeg også undret mig over", sagde jeg

spidst. Gid vi aldrig var kommet det, tænkte jeg.

"Jeg kan godt se, hvad du tænker", sagde

han. Det plejer han at kunne. Der er vist ikke megen

forstillelse i mit fjæs; havde jeg været i diplomatiet

f.eks., havde vi sikkert haft både tredje og fjerde

slesvigske krig.

"Gi'r du en lille en?" spurgte han næsten

ydmygt. Dér, hvor han har stået siden 1904, er der ikke

megen room service, og hans kurv har vist altid været

tom, og halsen tør i lange perioder.

"Så skal jeg nok fortælle dig, hvad det er",

lokkede han og foretog en stiv gammelmands-piruette.

15948

Grøfteplaskeren i ny habit

Han var nær væltet, og det knagede i de stive lemmer.

Gigt og vandskade er vel erhvervssygdomme i hans

stilling, der er let foroverbøjet og skrævende for, som

det hed, at LF'erne kan kende hinanden på emblemet

og blive mindet om lystfiskeriets sagtmodige fader.

Jeg lukkede ham ind. Han satte våde, mudderfodspor

på det nyvaskene gulv og på

tæppet direkte til stuens bedste stol.

Han kendte efterhånden vejen.

"Kunne du virkelig ikke

se det - eller drillede du

bare?". Han gylpede

whisky, så adamsæblet

hoppede.

"Skvulp", lød det

flere gange efter

hinanden. Så var

han klar: "Det er

samme slags,

men nyt...Ja, det

er tøjet, jeg

mener, habitten".

Det var ikke til at

se, og hatten var

stadig den samme -

mærkelig, nok ikke

engelsk renæssance.

Når vi begge to er halvfulde,

kalder jeg ham sommetider

"Herr Schultze aus

Hamburg". Det er hatten; så bliver han

gnaven, og lidt efter fortryder han. Det gør jeg

sommetider også.

Man hører et og andet

"Det er træls i længden at stå der ved en dum søbred

og makke med en stangsnøre, som endnu ikke har

makket ret", mumlede Manden med Stangsnøren, for

ham var det. Han havde det snøvlende talebesvær, som

lavere dansk landadel tillægger sig, fordi de arme mennesker

vistnok tror, at det er fint. "Kan du ikke forstå

det og så finde dig i, at jeg ind imellem er lidt sur".

“Kan du ikke tale tydeligt og holde op med

det snøvleri - ingen af os bliver hverken yngre eller

bedre hørende", svarede jeg. Det var vist mig, der var

sur eller irriteret.

"Hwa?"

"Døve spektakel, jeg beder Erik og Henrik

om at tegne hørerør på dig", hviskede jeg. Manden med

Stangsnøren er nemlig døv, selektivt, og det er jo meget

praktisk. Efter 98 års snik og snak og mange alt for

gode fiskehistorier er der nok ikke noget at sige til det.


"Jeg er sgutte selektivt døv", rungede

Manden med Stangsnøren med hul gammelmandsrøst.

Den kunne høres helt fra Teglgårdssøen ved Hillerød,

foreningens første fiskevand i 1886, til det nyeste, som

er Søllerød Sø. Det er en bid vej og en rum tid, 116 år.

Manden med Stangsnøren står i følge overleveringen i

foreningen ved Teglgårdssøen, hvor terrænet i tegnerens

fantasi er blevet ganske kolonormt kuperet.

I dag er der ikke megen sø at se. Og i følge

samme overlevering, der er mundtlig, er Manden med

Stangsnøren selveste Izaak Walton, som vi jo undertiden

kalder "lystfiskeriets fader". Lystfiskeriet har

selvfølgelig også en mor, nemlig Dame Juliana

Berners, som skal have været priorinde, og ikke frommere

end at hun med iver skrev om lystfiskeriet. Men

det hjælper ikke at spille giftekniv med tilbagevirkende

kraft; der er 100 år mellem den stovte priorinde og

Walton, og han var vist godt gift, selvom han jo også

havde et godt øje til de malkepiger, han mødte på sine

ture i engene langs floderne.

"Du er ellers kommet dygtigt væk fra

emnet", snerrede han.

"Ja, mens du aldrig er kommet ud af stedet".

"Joda, men jeg er ny. Men det er bare ikke til

at se. Det var noget, som Erik og ikke mindst Henrik

kunne med den kugleramme, som I vist kalder "computer".

Véd du for resten, hvad det betyder?"

Han gav sig til at rende op og ned ad gulvet.

Det gør han tit, når han bliver ivrig. Der var ikke

mange nyvaskede gulvpletter tilbage.

"Nu er det da vist dig, der er på vej væk fra

emnet".

"Vissevasse - computer det betyder bare regnemaskine.

I mig tid som klædehandler kunne vi bare

ikke tegne på kuglerammen....ellers. Og vi betragtede

ikke kuglerammen som en halvgud."

"Ja-ja, du har regnet den godt ud, gamle

skalleplager".

"Vis igen - den skalle, I har givet mig, har sgi

været dødere end død i 98 år. Ligeså død som dem

Viggo sender ned på bunden af Esrum Sø, når han skal

fange gedder".

"Du følger godt med, hvad?"

"Man hører både det ene og det andet. Jeg

tror, jeg sætter mig ned...det gør jeg tit om natten, når I

sover. Der er jo ingen, der kan holde ud at stå op så

længe, som jeg har gjort. Slet ikke i min alder."

"Der har jeg aldrig tænkt over", sagde jeg.

Der var ikke noget svar, men en rolig

snorken fra LFs bomærke, som blev indstiftet allerede

i 1904, for - som det hed - at medlemmerne kunne

kende hinanden, når de tidligt søndag morgen mødtes

på perronen på Københavns Hovedbanegård med de

skvulpende zinkspande med agnfisk. Foreningen havde

efter lange forhandlinger med Statsbanerne fået lov til

at medbringe agnfiskene på 1. og 2. klasse. Et medlem

var så ferm, at han inden Hellerup havde monteret alle

spandens agnfisk og tørret fingrene af bag på bukserne,

berettede han.

Derfor Izaak Walton

Vore brave forfædre kunne sandsynligvis kende hinanden

på lugten. Bomærket, som siden 1904 har været

LFs, var ikke strengt nødvendigt, men tanken var køn.

Da der lød sove- og whiskylyde fra

lænestolen, var det måske chancen til at berette, hvorfor

tanken om et bomærke, der ser ud, som det gør, var

køn. Manden med Stangsnøren behøver ikke at få det

at vide; det er sandsynligvis mig, der skal være i stue

med ham en anden gang.

Allerede i 1889, da det første nummer af

"Lystfiskeri-Tidende" blev sendt ud til

Lystfiskeriforeningens medlemmer, fulgte der er løst

ark med. Det var et såkaldt kunsttryk med et af de få

kendte portrætter af Izaak Walton. Det skulle minde

foreningens medlemmer om, at han var LFs forbillede

og skytspatron. Det kunne godt behøves at mindes om

i dag, synes Krønikeskriveren i mismodigere stunder.

Men altså, fordi LF har en skytspatron skal

Manden med Stangsnøren i følge overleveringen i

foreningen være Izaak Walton, hamsæl. LFs lille

tidende stod også bag den første præsentation af

Walton. I et særnummer i 1893 i anledning af 300-årsdagen

for Walton fødsel kunne læserne stifte bekendtskab

med udvalgte afsnit af "Den fuldkomne Fisker".

Oversætteren var Arthur Feddersen. Han var på en

måde Danmarks første ferskvandsbiolog, og han blev

LFs første æresmedlem, fordi han lærte foreningen at

sætte småfisk ud i søerne.

Waltons betydning for LF så man f.eks. i

1943, da LF på 350-årsdagen for Walton udgav hele

Den fuldkomne Fisker, oversat af Johanne Kastor

Hansen og Otto Gelsted og med yndefulde vignetter af

tegneren Ib Andersen, der også havde tilrettelagt

typografien.

Man kunne blive ved - men nu vågner

grøfteplaskeren i lænestolen og forventer servering.

Det klarer Krønikeskriveren, men han synes, at I andre

skal tage pænt imod ham i hans nye tøj, selvom I nok

heller ikke kan se forskel på det og det gamle.

ME

PS. Nytegningen af bomærket, der efterhånden var

blevet uldent og f.eks. fugleløst, skyldes bestyrelsessuppleanterne

Erik Thorsen og Henrik Tørnquist, der taler

venligt og overbærende til computere. Foreningens

gamle næstformand og redaktør mv. er kommet med

tilråb, de fleste opmuntrende.

15949


15950

LF’er optaget i

Guinness rekordbog

Det kan vel ikke overraske at Børge Munk

Jensen endnu engang sætter en rekord, og tilmed

en verdensrekord. I følge Berlingske Tidende

12/12-2001, er CIM simpelthen den sportsjournalist

i verden, der har været ansat længst tid (66

år) i samme bladhus. Den gamle redaktør, der nu

er 86 år blev ansat på Berlingske Tidendes sportsredaktion

i 1935 og var fra 1943 til 1976 leder

af B.T.s sportsredaktion. Han skriver stadigvæk

om sportsfiskeri i Berlingske hver lørdag. CIM

har været medlem af LF siden 1946 og fisker

stadigvæk med fynd og klem.

TV (Foto: TV)

Arrangementer i foråret 2002

Spisning før generalforsamling Onsdag den 20. marts kl 18.00 på Lindegården

Generalforsamling Onsdag den 20. marts kl 20.00 på Lindegården.

Genindmeldte

2,30 Niels Christian Adolfsen, Rabæks Alle 8, 1.tv.

268,00 Johnny Meyer, Norgesgade 21, st. th., 2300 Købehavn S

Nye medlemmer

63,05 P.L. Christiansen, Louisevej 15, 4300 Holbæk

340,05 Eggert Rasmussen, Vejlesøparken 15, 5.th, 2840 Holte

143,75 Peter Hemmingsen, Århusvej 38A, 3000 Helsingør

238,15 Verner Larsen, Grantofteparken 714, 2750 Ballerup

360,00 Raiku Sarvå, Falstervej 9, 2000 Frederiksberg

409,50 Torben Wilken, Stolpegårdsvej 14B, 2820 Gentofte

403,95 Vibeke Weirup, Frederiksdalsvej 40, 2.th., 2830 Virum

49,65 Peter Borup, Lavendelhaven 86, 2 .tv., 2830 Virum

Flyttede

166,10 Per Harding Ibsen, Guldborgvej 20, 3.tv., 2000 Frd.

Foreningsmeddelelser

385,20 Morten Just Svendsen, Frederikssundsvej 23, 3.th., 2400

København NV

Slettede

186,10 Johnny Jensen, Snogegårdsvænget 21, st. tv., 2820

Gentofte

220,25U Frederik Kock, Solbærvænget 30, 2880 Bagsværd

202,80 Karen Jørgensen, Vejlesøvej 48, 2840 Holte

Døde

251,60 Edvard Lund, Fuglevangsvej 6A 3.th., 1962 Frb. C

Udmeldte

286,50 Kim Arly Nielsen, Præstemosevej 32, 3480 Fredensborg

118,75 Benny Hansen, Stenmarken 61, 2860 Søborg


3 år med Lystfiskeriforeningens Seniorer

Der er nu gået hele 3 år siden Jørgen Lindegaard

Knudsen (220,05) i Lystfiskeri-Tidende efterlyste en

initiativtager, der ville påtage sig opgaven med at

samle ældre LF’ere, som savnede en fiskekammerat. Et

initiativ som Mogens Klee (217,50) straks fulgte op

med indkaldelse af Lystfiskeriforeningens ældre til et

stiftende møde. Nu 3 år efter kan det konstateres, at initiativet

er succesfuldt og levedygtigt. Der er i året 2001

afholdt følgende arrangementer:

12 mandagsmøder i Holte Stationen med mødedeltagelse

fra 10 til 20 seniorer.

9 ture til vore store stationer med deltagelse af 8 til 18

seniorer alt efter bådenes antal og størrelse.

4 Sundture arrangeret af Jens Thusholt med Q8’s MS

BEATE, som kan medtage 10 fiskere.

Endeligt er der i årets løb udsendt 11 Nyhedsbreve, det

største oplag var udsendt til 52 personer, p.t. sendes

nyhedsbrevene til 16 seniorer via E-mail og til 22

seniorer via Snail-mail (alm. brev).

Desuden har vi etableret et samarbejde med Ringsted

Sportsfiskerforening, repræsenteret ved deres

Pensionistudvalgsformand Hans Boss, tlf. 57 61 79 25.

Ved alle arrangementer lægges der stor vægt på det

sociale samvær, hvorfor der altid er fælles spisning

under en eller anden form. Derved opstår nye venskaber

og seniorer finder sammen på fisketure med 2

eller 3 deltagere til LF’s mindre søer.

Under frokosten efter en seniortur til Esrom Sø

fremkom Ole Kallerup, (327,50) med forslag om at

Seniorgruppen skulle påtage sig arbejdet med vedligeholdelse

af Stationen i Sørup. Forslaget blev godkendt

af LF’s bestyrelse, hvorefter Ole Kallerup sammen

med Jens Thusholt (394,10), Børge Jørgensen (202,75)

og Verner Moegreen (273,00) har

påtaget sig Inspektørjobbet på

Stationen i Sørup. Seniorerne sætter

en ære i at renovere og vedligeholde

stationen. Det er en fornøjelse

at se arbejdslysten hos de

mange seniorer, der møder op når

inspektørerne kalder til arbejde.

I juni 2001 arrangerede Flemming

Rivad (354,20) en tur til Det Gule

Rev sammen med 5 seniorer. Steen

Jensen (192,20), tlf. 33 14 36 01

har reserveret M/S Mølboen fra

Hanstholm, som kan medtage 12

fiskere til en ny tur den 1 og 2 juli.

Der er lejet et hytte med 12 sovepladser

fra den 30 juni til den 3 juli

2002, hvor de trætte seniorer kan hygge sig oven på

dagens oplevelser. Turen er fuldtegnet på forhånd, men

interesserede kan kontakte Steen Jensen, tlf. 33 14 36

01, og evt. komme med på afbud.

I skrivende stund planlægges de øvrige arrangementer

i den kommende sæson. Her skal blot nævnes, at

mandagsmøderne fortsætter i Holte hver 14 dag. Første

møde den 7 januar 2002, kl. 12. I februar er der møde

den 4 og den 18. Madpakke og drikkevarer medbringes.

Tilmelding ej nødvendig.

Der planlægges en Sundtur efter store torsk i

marts med en af de store turbåde. Tilmelding til Ove

Jacobsen, (171,60), tlf. 49 71 79 55.

Desuden vil der indtil geddesæsonen begynder,

løbende blive arrangeret ture på Sundet med

BEATE. Meddelelse herom udsendes i de kommende

nyhedsbreve samt til Seniorer, der er tilmeldt en tilkaldeliste

hos Jens Thusholt, (394,10) tlf. 35 37 78 26.

For at den indtil nu succesrige senior gruppe kan vedblive

at holde fanen højt er løbende medlemstilgang

nødvendig. Derfor indbydes LF-pensionister i alle

aldre (Seniorernes alder er p.t. fra 57 til 86 år) til at

deltage i vore arrangementer. Vi sender gerne vore

nyhedsbreve med mange fristende arrangementer til

alle interesserede. Kontakt Mogens Klee, (217,50), tlf.

39 64 11 77 for nærmere oplysninger.

Helge Kartman, (209,80), skriverkarl, tlf. 57 52 75 90,

e-mail: Gelpo@vip.cybercity.dk

Helge Kartman

15951


15952

Vinterbådene december 2001 til marts 2002

Bemærk at de fleste både allerede er taget op for resten af vinteren pga. isen

December Januar Februar Marts

Bagsværd Sø 3 både 3 både LF35fb LF35fb

Esrum Sø LF44fb+47 LF44fb+47 LF44fb+47 LF44fb+47

Farum Sø LF55 LF55 Lukket Lukket

Frederiksdal LF16fb+17 LF16fb+17 LF16fb+17 LF16fb+17

Haraldsted Sø LF77 LF77 Lukket Lukket

Holte LF2+9fb LF2+9fb LF2+9fb LF2+9fb

Lyngby Sø 5 både 5 både LF32+33fb+34 LF32+33fb+34

Præstø Fjord LF88 LF88 LF88 LF88

Sjælsø LF6 LF6 Lukket Lukket

Søndersø 7 både 7 både LF57+58 LF57+58

Tissø 3 både 3 både 3 både 3 både

De resterende stationer er lukket for resten af vinteren og åbner først 1. maj (Gentofte dog 15. april).

Bådprotokollen fra 1/12 til 31/3

Åben mandag & torsdag 9 til 13

Søndag lukket

Helligdage åben 9 til 11

Tlf: 57 60 83 60

Bådprotokollen er lukket 1/4 til 14/4

Web-bookning på

www.lystfiskeriforeningen.dk

&

Voice-responce bookning på

tlf. 45 42 13 18

Åben døgnet rundt


Fangsten i August 2001

Station

Både

Tegn. Kvitt.

Gedder

stk. kg uds.

Aborrer

stk. kg

Ål

stk. kg

Sandart Natstk.

kg uds. ophold

Bagsværd Sø

4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Bavelse Sø

5 2 2 18,75 0 0 0 0 0 0 0 0

Buresø

8 6 0 0 0 15 7,6 0 0 0 0 0

Esrum Sø

59 44 12 45,41 3 100 69,55 0 0 0 0 0 6

Farum Sø

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Furesøen Fiskebæk 7 7 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Furesøen Holte

50 33 1 3 0 122 56,2 0 0 4 10 0 4

Furesøen Frederiksdal 62 57 1 3,7 10 80 27,5 0 0 2 3,4 7 4

Gentofte Sø

27 32 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0

Gyrstinge Sø

17 15 0 0 1 3 1,5 25 9,5 0 0 0 15

Haraldsted Sø

2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Lyngby Sø

10 15 1 3 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0

Sjælsø

19 17 2 7 2 9 10,4 0 0 0 0 0

Søllerød Sø

4 2 16 40 0 9 2 0 0 0 0 0

Søndersø

13 23 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Tissø

17 9 0 0 0 12 15,7 0 0 0 0 0 11

Tystrup Sø

7 6 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0

Foreningsbåde i alt

Private både, Furesø

Private både Lyngby Sø

Private både, Esrum Sø

314 275 0 125,4 73 356 194,2 25 9,5 6 13,4 7 40

I alt

Saltvandsstationer

Både

Tegn. kvitt. Ørred Torsk

Præstø Fjord

I alt

1 0

Andet

Furesøen

Gentofte Sø

Lyngby Sø

Søndersø

Karpe Suder Knude

Fangsten i Oktober 2001

Hornfisk Gedder Aborrer

Station

Både

Tegn. Kvitt.

Gedder

stk. kg uds.

Aborrer

stk. kg

Ål

stk. kg

Sandart Natstk.

kg uds. ophold

Bagsværd Sø

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bavelse Sø

9 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Buresø

8 9 3 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esrum Sø

46 41 24 104,5 39 29 16,12 0 0 0 0 0 4

Farum Sø

5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Furesøen Fiskebæk 2 2 0 0 0 18 9 0 0 0 0 0 0

Furesøen Holte

17 32 1 1,5 1 43 21,5 0 0 0 0 0 0

Furesøen Frederiksdal 20 31 3 11,2 4 17 7 0 0 0 0 0 0

Gentofte Sø

19 24 2 5,5 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Gyrstinge Sø

22 19 8 21,7 12 7 3 0 0 0 0 0 26

Haraldsted Sø

13 10 4 14 21 0 0 0 0 1 3 0 0

Lyngby Sø

36 59 6 16 10 0 0 1 0,3 0 0 0 0

Sjælsø

17 12 1 1,75 6 12 8,6 0 0 0 0 0 0

Søllerød Sø

3 3 1 1,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Søndersø

17 20 0 0 6 4 1,5 0 0 0 0 0 0

Tissø

5 4 0 0 4 1 0,2 0 0 0 0 0 0

Tystrup Sø

23 14 6 25,8 18 4 2 0 0 1 3,5 0 0

Foreningsbåde i alt

Private både, Furesø

Private både Lyngby Sø

Private både, Esrum Sø

265 38 59 208 28 9 3,7 0 0 1 3,5 0 30

I alt

Saltvandsstationer

Både

Tegn. Kvitt. Ørred Torsk

Præstø Fjord

2 1 0

0

I alt

2 1 0

0

Andet

Furesøen

Gentofte Sø

Lyngby Sø

Søndersø

Karpe Suder Knude

Hornfisk

0

0

Gedder Aborrer

0

0

0 0

Isfiskere bedes

læse her

En del af Lystfiskeriforeningens mange vande rummer

også mulighed for isfiskeri såfremt, der ikke

aktuelt er færdselsforbud på isen. De søer der er tale

om, er følgende:

Bagsværd Sø

Bure Sø

Esrum Sø

Farum Sø

Furesø

Tissø

Lyngby Sø

Under alle omstændigheder skal isen være forsvarlig

tyk og stærk, og de medlemmer der begiver sig ud i

isfiskeriets mange glæder, skal naturligvis have sat

sig grundigt ind i såvel fiskeri som sikkerhed.

Fangsten i September 2001

Station

Både

Tegn. Kvitt.

Gedder

stk. kg uds.

Aborrer

stk. kg

Ål

stk. kg

Sandart Natstk.

kg uds. ophold

Bagsværd Sø

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bavelse Sø

10 8 10 34,8 10 3 4,5 0 0 2 9,2 1 0

Buresø

2 3 0 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0

Esrum Sø

37 34 18 66,7 4 87 50,5 0 0 0 0 0 0

Farum Sø

13 3 0 0 0 1 1,5 0 0 0 0 0 0

Furesøen Fiskebæk 2 2 0 0 0 5 2,5 0 0 0 0 0 0

Furesøen Holte

17 15 1 1,5 0 10 5 0 0 0 0 0 0

Furesøen Frederiksdal 35 35 2 16,5 2 76 38 0 0 0 0 0 2

Gentofte Sø

8 12 3 11,2 0 1 0,35 0 0 0 0 0 0

Gyrstinge Sø

24 15 3 7,5 0 4 2,7 9 3,5 0 0 0 20

Haraldsted Sø

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lyngby Sø

12 13 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Sjælsø

16 13 6 14,45 3 3 3,075 0 0 0 0 0 0

Søllerød Sø

4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Søndersø

13 17 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Tissø

3 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0

Tystrup Sø

11 4 1 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Foreningsbåde i alt

Private både, Furesø

Private både Lyngby Sø

Private både, Esrum Sø

213 0 8 23,75 17 99 50,13 9 3,5 0 0 0 22

I alt

Saltvandsstationer

Både

Tegn. Kvitt. Ørred Torsk

Præstø Fjord

1 2 0

0

I alt

1

Andet

Furesøen

Gentofte Sø

Lyngby Sø

Søndersø

Karpe Suder Knude

Hornfisk Gedder Aborrer

0 0

0

Meddelelse vedr. priser for

bådpladser og skabe

Bestyrelsen har vedtaget følgende priser

gældende fra 01-01-02:

Privat bådplads kr. 1500 pr. år.

Skab kr. 200 pr. år.

Indbrud i motor-skuret

i Frederiksdal

På én af årets sidste dage var der indbrud i

Frederiksdal. Døren til motorskuret blev brudt op og

indtil flere påhængsmotorer må formodes at være fjernet.

Inspektøren Tor Jensen beder derfor medlemmer,

der har motor opbevaret i Frederiksdal, om at undersøge

hvorvidt deres motor er stjålet eller ej og melde

tilbage til inspektøren på tlf. 45 88 39 60.

Herudover skal alle medlemmer, der opbevarer

motor i motorskuret i Frederiksdal, henvende sig

til inspektøren senest 1 maj, for at få lavet en fortegnelse

over motorer i motorskuret. Manglende henvendelse

inden 1. maj, vil medføre at herreløse motorer

uden videre vil blive fjernet.

Overinspektøren

15953


Excalibur

Excalibur

Röst

899,-

Excalibur Röst

7’6” 6 lbs 899,-

7’6” 12 lbs 899,-

7’6” 20 lbs 899,-

7’6” 30 lbs 899,-

7’6” 50 lbs 899,-

Stangen er udviklet og

gennemtestet under bl. a.

benhårdt norsk havfiskeri.

Dobbelte beviklinger, delbar

hjulholder og

trebenede SiC øjer.

Excalibur

Simrishamn

Special

&

Vättern

Special

499,-

Simrishamn

Special II 8’6”

10-12 lbs 499,-

Vättern

Special II 8’6”

6-8 lbs 499,-

Stængerne er en videreudvikling

af de seneste

års mest populære downriggerstænger.Grafitklinge

og trebenede SiC

øjer og perfekt aktion.

Skandinavisk Agent: FairPoint A/S

Fiskemaskine sælges

20" klinkbygget træjolle (lærk på eg).

Pålagt glasfiberlag (af forrige ejer).

Vægt: Anslået 1.2 ton.

Renoveret (af Ballerup Marineservice),

6HK Johnson, 2cyl/2takt motor.

Div. udstyr medfølger (anker, ekkolod,

stangholdere etc.)

Pris: 15.000 kr. og sejl du bare efterfølgende.

Båden leveres rengjort/og v. kajen

eller på land efter aftale.

Ring 40463801/33238625 for yderligere

info, udstyrsliste samt besigtigelse.

Mvh. Claus Krainer (222)

NB. Båden har havneplads/landplads i

Frederiksdal/Furesøen.


Skaller

Vi kender skaller som vi har dem i hånden, men hvorledes ser de ud under vandet? Søren Græsborg har

en flok gående i et stort akvarium, og har taget nogle billeder af dem. De står tæt for de var mange i akavriet

da billederne blev taget, men de står ikke tættere end i de vinterstimer de blev hentet fra. Det kan redaktøren

skrive under på, for han var med.

15955


Reserveret postvæsenet

Stiftet i 1886

Formand:

Bent Frøslee Laursen.

Mellemvang 6, 2970 Hørsholm

Telf. 45 86 50 83, bedst hverdage kl. 18-20

Sekretær:

Kaj Nielsen

Arresøgårds Sidealle 17

Ramløse, 3200 Helsinge

Telf. 48 76 33 30

Næstformand:

Gert Bendix Christensen.

Bagsværdvej 189, 2880 Bagsværd

Telf. 44 98 50 09.

Overinspektør:

Pál Tersztyánszky.

Hestegangen 4, 2800 Lyngby

Telf. 45 88 81 26.

Kasserer:

Jens Thusholt

J.M.Thielesvej 16 st. tv.

1961 Frederiksberg C.

Telf. 35 37 78 26

Postgirokonto 640 1805

Redaktør:

Thomas Vedel

Brillerne 40, 2840 Holte

Telf. 45 80 73 21

E-mail: lf-tidende@lystfiskeriforeningen.dk

Hjemmeside og web-booking:

www.lystfiskeriforeningen.dk

Bådprotokol og Sekretariat:

Sussie Jørgensen

Suserupvej 19, Vester Broby, 4180 Sorø

Hverdage 9-13, helligdage 9-11

Lørdag 8-10, Søndag lukket

Tlf. 57 60 83 60

Indmeldelse:

Sekretariatet (se ovenfor)

Tlf. 57 60 83 60

Bogholderiet

Lystfiskeriforeningen

Postbox 87, 3460 Birkerød

Anmeldelse af præmiefisk

Per B. Larsen

Valbyvej 2, 3230 Græsted

Telf. 48 39 13 83

Bibliotek:

Formanden

Ungdomsudvalg:

Christian Karlsen, telf. 40 46 30 35.

Bådudvalg:

Niels Boes, telf. 39 76 00 01.

Miljøudvalg:

Kaj Nielsen, telf. 48 76 33 30 .

Trykkeri:

Silkeborg Bogtryk.

Stagehøjvej 27, Postbox 52,

8600 Silkeborg.

Telf. 86 82 16 55, Telefax 86 82 11 28.

Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen.

Redaktion: Thomas Vedel (ansv.)

ISSN 0904-5414

More magazines by this user
Similar magazines