nr. 2 2012 - Gentofte Kommunalforening

g.kf.dk

nr. 2 2012 - Gentofte Kommunalforening

GKF·Nyt

Fagblad for Gentofte Kommunalforening

Læs bl.a.

Generalforsamling

Side 4

nr. 2 2012

Realløn

Side 10

TR

Side 12


GKF·nyt

Fagblad for

Gentofte Kommunalforening

Redaktion:

Specialist Vibeke Bredsdorff Sørensen (ansvarsh.)

Specialist Søren Johnsen

Specialist Lise Kannik (red.sekretær)

Specialist Søren Juul

Tilsynsførende Bent Seidelin

Redaktionssekretær:

Lise Kannik

værelse 1249 tlf. 39 98 65 77

Artikler og indlæg til bladet skal afleveres til

GKF’s kontor.

Rådhuset er tilsluttet Dansk Fagpresseforening.

Henvendelser vedrørende bladets levering, adresseforandring

etc. bedes rettet til foreningens kontor.

GENTOFTE KOMMUNALFORENING

Forhandlingsberettiget personaleorganisation

Værelse 341

Gentofte Rådhus, 2920 Charlottenlund

Telf. 39 98 39 60, mail: gkf@gentofte.dk

Kontortid: Mandag-fredag kl. 9:00-11:30 og 12:30-14:00.

www.g-kf.dk

Formand:

Specialist Vibeke Bredsdorff Sørensen,

telf. 39 98 39 61, (priv. 39 66 51 50)

e-mail vib@gentofte.dk

Næstformand:

Socialformidler Peter Kromann, vær 1128

telf. 39 98 60 99.

Kasserer:

Økonomisk konsulent Susanne Aabye,

telf. 39 98 33 16.

Iøvrigt i bestyrelsen:

Specialist Søren Juul

Specialist Søren Johnsen

Specialist Lise Kannik

Specialist Elisabeth Møller

Specialist Mette Hartmann

Tilsynsførende Bent Seidelin

Observatør: Skatterevisor Henning Rasmussen

ISSN 0900-9574

2 GKF·nyt 2|11

Indhold

Lederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Generalforsamling . . . . . . . . . . . . . 4-7

Konstituering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

FTF-A ”pengepung” . . . . . . . . . . . . . . 9

Reallønnen har det skidt,

men bedring på vej . . . . . . . . . . . 10-11

TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13

Begyndt at gøre sig klar . . . . . . . 14-15

Personalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Forsidefoto: Knud Rasmussen spejder efter

en ny overenskomst

Foto Vangede Avis

Deadlinie til næste

GKF nyt er

27. august 2012


Kan du og din arbejdsplads

rumme en elev?

Vi vil så gerne have, at der er flere der bliver uddannet inden for vores fag i

den kommunale sektor og det ser ud som om det i de kommende år vil blive

en vækst i ansættelserne af elever i kommunen.

Det er vi i Gentofte Kommunalforening rigtigt glade for, og vil meget gerne

støtte op om dette ved, at være med til at sikre nogle gode og attraktive

elevpladser, til dem som kommunen laver en elevkontrakt med.

Hvad er en god elevplads? Det er et sted som kan rumme en elev med alle

de facetter som det bringer med sig. Nogle medarbejdere, der har lyst til, at

lære fra sig og som har nogle arbejdsopgaver som falder ind under uddannelsen.

Og hvor arbejdspladsen har lyst til at engagere sig i vores fælles fremtid.

Det er en stor forpligtigelse, at sige ja tak til en elev, de har nogle forventninger

som langt overstiger en fotokopieringsopgave, ikke at de ikke også findes,

men der er sket et udvikling både på arbejdspladen og hos de elever vi nu

modtager.

Voksenelever – et nyt begreb – nemlig elever over 25 år som har været ude

og arbejde med andre ting før de har søgt ind til Gentofte Kommune som

elev og dermed har en anden tilgang til det, at være på arbejdsmarkedet.

Selvom det tager tid, når der kommer en ny på arbejdspladsen, så bidrager

eleven også med nogle ting og måske kunne det være en lejlighed til, at der

bliver set med friske øjne på, hvordan arbejdes gøres de enkelte steder.

Jeg ville ønske, at der fra de enkelte arbejdspladser var kamp om, at få en

elev, til netop deres område. At vi kunne finde den rummelighed til, at deltage

aktivt i at investerer i vores fælles fremtid og i vores fremtidige kolleger.

At lederne kunne tænke sig, at være med til at forme deres kommende

medarbejdere og være med til, at gøre netop vores elevuddannelse i Gentofte

Kommune til noget helt specielt godt og som vi kunne bryste os af.

Vær med til, at hjælpe de, der har været så heldige at få en uddannelse til at

det bliver et godt forløb. Vi skylder alle eleverne under Gentofte Kommunalforening,

at vi er med til at bakke op om, og støtte op om, at de får den bedste

elevtid som kan tænkes.

Så hånden på hjertet – kan du og din arbejdsplads rumme en elev og vil du

og arbejdspladsen være med til, at gøre en forskel på, at vores elever har fået

en god eller en super god uddannelse i Gentofte Kommune?

Det håber jeg, at I vil ...

GKF·nyt 2|12 3


Ordinær generalforsamling

onsdag den 24. april 2012

På bestyrelsens vegne bød GKFs formand Vibeke

Bredsdorff Sørensen velkommen til Gentofte

Kommunalforenings ordinære generalforsamling.

En særlig velkomst rettede hun til generalforsamlingens

gæster,

Nee Marianne Attle, formand for Frederiksberg

kommunalforening

Marianne Leegaard, næstformand i Frederiksberg

kommunalforening

Michael H. Petersen, formand fra Det offentlige

Beredskabspersonale Landsforbund

Leif Groth, næstformand Københavns Kommunes

Embedsmandsforening

Jørgen Mosbæk, formand for Halinspektørerne

Lina Pedersen fra FTF

Per Seerup Knudsen fra FTF

Dirigent

Per Seerup Knudsen, FTF og KOS, blev énstemmigt

valg til dirigentposten.

Efter at have konstateret generalforsamlingens

lovlighed, gav dirigenten ordet til formanden.

Formandens mundtlige beretning 2012:

Hvert nytår føles som en ny start, en mulighed for

at begynde forfra og opnå, de ting som måske ikke

kunne lade sig gøre i det år som lige er gået.

2012 fortsatte desværre der, hvor 2011 havde

sluppet sit tag – i krisens tegn. 1/1 talte vores statsminister

om, at stå sammen, at alle skulle yde deres

for, at holde sammen på det samfund vi har.

Arbejdstagerne skal yde deres, med at være løntilbageholdende,

arbejde mere og som sidste skud på

stammen kan det være at vi skal af med enten frokost,

feriedage eller helligdag.

Jeg ved godt, at vi skal være med til, at passe på,

men jeg mener også at det bliver svært, at bede vo-

res medlemmer om, at aflevere en hel masse uden,

at få noget den anden vej.

Men vi kan ikke betale vores regninger, når vores

realløn går ned og det omkringliggende samfund

bliver ved med, at skrue deres priser op.

Enten må samfundet som sådan stå sammen eller

også er der nogle, der kommer til at tabe stort på

denne øvelse.

Den offentlige sektor er presset på alle fronter i

disse år. Vi kan være en medspiller, men vi kan

ikke være løsningen på alle problemer.

Hvornår er der nogle, der tør sige at vi ikke kan få

overlæggeren højere, vi kan ikke løbe stærkere og vi

yder al den service som vi kan. Jeg kan ikke forestille

mig nogen, der er ansat i den offentlige sektor, som

hver dag når de går hjemmefra tager en beslutning

om, at de i dag ikke ønsker, at yde den bedst mulige

service for de medborgere som de skal betjene.

Den service som alle ønsker og forlanger af samfundet

er der nogle, der skal yde. Men vi kan ikke

blive ved med, at yde samme service med indførelse

af digitale løsninger og færre hænder – så kære

politikere, kære medmenneske pas på den offentlige

sektor – vi har i den grad vores berettigelse.

Finansforbundet har som de første fået lavet deres

overenskomst; 1 % pr. år i lønforhøjelse i de

næste 2 år, dertil kommer genplaceringsmuligheder

og psykologhjælp. En tillidsmand fra Danske

Bank var ude i pressen og sige, at han var glad for

resultatet.

Jeg kunne ikke lade være med, at tænke, “jamen

det har vi jo i forvejen både genplaceringen når det

er muligt og psykologhjælpen på Trekanten for de

medarbejdere som har brug for det”.

Så der var ikke noget nyt i det for os – tværtimod

så virkede det som om, Gentofte Kommune var

mange skridt foran i forhold til Finansverdenen.

Jeg håber på, når vi i slutningen af året går i gang

med vores fornyelse af overenskomsten, at der er


kommet så meget gang i hjulene her i Danmark, at

det er muligt, at få nogle forslag på bordet, som gør

at I kan være glade og tilfredse med den overenskomst

som bliver forhandlet hjem i 2013.

Vores hverdag har været præget af en del personalesager

– sager som vi meget gerne ville have været

foruden, men det ville være utopi, at tro at vi

kunne undgå, at blive ramt at de besparelser som,

der har været nødvendige i vores kommune.

Ingen tvivl om, at det påvirker alle både vores tillidsrepræsentanter

og vores kolleger, som mister en

af deres kolleger.

I de fleste af vores afskedigelsessager, har der været

en god dialog med ledelsen, men jeg må desværre

konstaterer, at der enkelte steder stadig er

mere end rigelig plads til forbedring.

Et af vores mange ønsker – ja vi har nogle stykker

hen ad vejen og nye kommer til – i Gentofte

Kommunalforening er, at man i ledelsen forstår

hvor vigtig en ordentlig, og ordholdende forhandling

er for vores daglige samarbejde. Snydes der på

vægten, huskes det til en anden gang og så er der

allerede lagt kimen til en dårlig forhandling.

For Gentofte Kommunalforening er det super

vigtigt, at de aftaler der indgås, hvad enten det er

hos den enkelte tillidsrepræsentant, med fællestillidsrepræsentanten,

næstformand eller formand, at

så holder aftalen vand hele vejen igennem. Vi skal

være kendt for at lave ordentlige aftaler og aftaler

der holder. Dette vil vi også gerne have gælder for

dele af ledelsen som til tider glemmer vigtigheden

af en ordentlig forhandling.

I bund og grund har vi et fælles mål – en super

god arbejdsplads som alle er glade for og stolte af.

Sidste år, var der forslag oppe på vores generalforsamling

om evt. at forhøje vores kontingent –

dette var der ikke stemning for. I år har HK Kommunal

lavet en sammenligning på det der betales i

kontingent i de forskellige fagforeninger og der

kommer Gentofte Kommunalforening ind med

det laveste kontingent i sammenligning med f.eks.

HK/Stat, HK/Handel, HK, Privat og HK/Kommunal,

Teknisk Landsforbund, BUPL, Socialpædagogerne

m.f. Forskellen svinger mellem 100 -

200 kr. pr. måned.

Blot en lille ting at glæde sig over, mens mange

andre ting stiger i vores hverdag.

Efter en mere stille periode i vores Elevklub, er

der kommet gang i klubben igen. Der er fundet en

ny formand for Elevklubben Anna Sonne Bjarnhof

og som næstformand er Nikolaj Nocon-Kahlke tiltrådt.

Vi ser meget frem til samarbejdet, og glæder os til

at få tilført nogle nye ideer og ting til Gentofte

Kommunalforening via Elevklubben.

Og ikke mindst glæder vi os til det samarbejdet

med det nyvalgte formandskab for elevklubben.

I marts måned blev der afholdt valg til posten

som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant.

Kun får steder var der i kampvalg. Bestyrelsen

betragter det, som en positiv udvikling, at der er

flere der har gjort sig overvejelser om, at deltage i

det faglige arbejde og dermed ønsker, at stille op

som tillidsrepræsentant for Gentofte Kommunalforening.

En speciel tak skal lyde til Margot Henriksen

Rygårdcenterets administration, for den indsats du

har ydet som tillidsrepræsentant i Gentofte Kommunalforening

– du har været med til, at få sat fokus

på de decentrale institutioner.

Samtidig vil jeg meget gerne sige en stor tak til

alle vores tillidsrepræsentanter for deres indsats i

den forgangne periode og en stor tak til alle jer, der

tager en tørn mere som tillidsrepræsentant.

Der er brug for jer og jeres viden og det er dejligt

med noget stabilitet i vores korps af tillidsrepræsentanter.

Jeg ved, at jeg har sagt det før, men mener

også at det tåler at blive gentaget; I er med til at

gøre en forskel i vores daglige arbejdsliv i Gentofte

Kommune.

Et af vores arbejdsredskaber i samarbejdet i det

daglige er vores MED-system. Det er til tider omstændeligt,

fyldt med paragraffer og der er alenlange

rammeaftaler og procedureaftaler som skal huskes

og overholdes.

Til tider føles det, som om, at innovationen og

handlefriheden begrænses efter en overenskomstforhandling

fordi, det bliver lagt så mange ting ind

i MED-systemet, som så skal aftales der i stedet for

ved det centrale forhandlingsbord.

Efter sidste overenskomst havde vi igen den oplevelse,

selvom der var skåret ned på skalopgaverne,

GKF·nyt 2|12 5


at vi i Gentofte både på ledelsessiden og medarbejdersiden

mistede noget af vores frihed til, selv at

være innovative i forhold til, hvad vi vil i vores eget

MED-system.

I vores hovedorganisation FTF sidder Gentofte

Kommunalforening i bestyrelsen for FTF-K sammen

med Anders Bondo Christensen, der er formand

for Lærernes Centralorganisation og samtidig

formand for FTF-K. Ud over det er Anders

Bondo Christensen også formand for KTO og dermed

hovedforhandler ved det centrale bord.

Derfor var der ikke langt

fra ide til handling om, at

Gentofte Kommunalfor-

ening på vegne af Hovedudvalget

inviterede Anders

Bondo Christensen til en

drøftelse af, hvordan de

ting der aftales centralt påvirker

og virker for os, der

skal bruge det i hverdagen.

Så den 6/3 2012 kom

Anders Bondo Christensen

ud til vores hovedudvalg til

en drøftelse af disse ting – godt nok kunne vi ikke

få ham til skriftligt, at love, at han aldrig ville sende

flere ting på en gang ud i MED-systemet, men vi

fik så absolut en kontruktiv drøftelse, af ting der

kunne forbedres.

Blandt andet en opfordring til, at kigge helt konkret

på uddannelsen i MED-systemet. I dag undervises

der meget i dem og os i stedet for vi. Og vi har

brug for vi-kulturen i MED-systemet, hvis det skal

virke optimalt.

Så det var en rigtig god ting, at vi i Gentofte

kunne være med til, at inspirere til, at der kunne

komme nogle ændringer i, hvad der kommer i

MED-aftalerne fremover og hvordan vi bliver uddannet

til, at varetage vores plads i de enkelte

MED, både på gruppe- og udvalgsniveau.

Det er af stor væsentlighed, at vi ved hvordan

MED-systemet skal bruges ikke mindst fordi vi er

med i Frikommuneforsøget, for vi vil blive udfordret

her.

Angående Frikommuneforsøget deltager Gentofte

Kommune med en ansøgning til dette sammen

med vores nabokommune Gladsaxe. I alt deltager

6 GKF·nyt 2|12

9 kommuner i forsøget med 8 ansøgninger, der

igen dækker forskellige områder.

Vi har i Gentofte Kommune oplevet, at der har

været en åben og konstruktiv dialog, mens andre

kommuners MED-udvalg har oplevet, at der har

været givet en orientering, men ikke været afholdt

en egentlig drøftelse af, hvad det ville indebære at

være frikommune.

I efteråret blev der afholdt møde mellem medarbejdersiden

i henholdsvis Gladsaxe kommune og

Gentofte kommune, så vi kunne aflevere et samlet

og enslydende svar til vores

respektive kommunaldirektører

om, hvilke ting

vi synes var vigtige i for-

“Sjovt, at se,

hold til ansøgningen fra

kommunerne.

Sjovt, at se, hvordan de

arbejder på den anden

side af hækken hos vores

nabokommune og også

sjovt, at se hvor vidt forskellige

ting vi hver især

lagde vægt på.

Vi ser frem til og er spændte på samarbejdet, der

rigtigt vil komme i gang på den anden side af sommerferie

2012.

Før jeg afslutter min mundtlige beretning, er der

nogle som jeg virkelig har behov for, at sige tak til.

Min bestyrelse for alt, hvad de gjort mens jeg har

været væk, men ingen tvivl om, at der har været

trukket et ekstra stort læs af Peter Kromann og ikke

mindst vores to super sekretærer Pia og Pia. Jeg er

ikke helt sikker på at tak dækker for det jeg gerne

vil udtrykke, men det var det bedste ord, jeg kunne

finde.

En stor og varm tak til alle vores samarbejdspartnere

i FTF, FTF-K, Forhandlingskartellet, KOS,

KTO og de andre faglige organisationer som vi har

berøring med i vores dagligdag. I er med til at styrke

og udfordre den faglighed og dygtighed vi ønsker,

at have i hverdagen.

Med disse ord vil jeg afslutte min mundtlige beretning

og overlade den til generalforsamlingen.

Der var Ingen der bad om ordet til formandens

beretning der derefter blev sat under afstemning og

enstemmigt godkendt.

hvordan de arbejder på

den anden side af

hækken


Regnskabet for 2011

Kassereren aflagde regnskab for 2011.

Christine Lutz spurgte om indblik i regnskabet.

Susanne Aabye svarede at Christina kunne komme

op i GKF kontorer, hvor bilagene var.

Regnskabet blev derefter godkendt.

Budget 2013

Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget

og kontingent for 2013. Posterne lagde sig op af

regnskabsåret 2011 og budget 2012.05.11

Kontingentet fastholdes på samme niveau som

2012

Aktive kr 325,-

Elever og medlemmer på orlov kr. 162,-

Pensionister kr. 60,-

Budget og kontingens blev derefter godkendt

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg af formand

Peter Kromann foreslog Vibeke Bredsdorff Sørensen

Vibeke blev valgt med akklamation

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

På bestyrelsens vegne foreslog formanden genvalg

af Lise Kannik, Elisabeth Møller, Bent Seidelin

Alle tre blev valg uden modkandidater.

Valg af revisor

Henning Rasmussen blev

valgt.

Valg af suppleant til

bestyrelsen

Peter Clark-Christensen

blev genvalgt som suppleant

til bestyrelsen.

Valg af

revisorsuppleant

Der var genvalg af Gert

Lund for en étårig periode.

Bortlodning af ferielegater

Der var bortlodning af 10 ferielegater på hver

5.000 kr. Heraf var de fem udtrukket på forhånd,

blandt samtlige medlemmer af foreningen. De sidste

fem blev udtrukket blandt de medlemmer, der

deltog i generalforsamlingen.

Ferielegatmodtagere – trukket forud for generalforsamlingen:

Ulla Rasmussen

Ida Ølbye

Kim Sørensen

Jeanne Lerche Kristiansen

Angelika Doest

Ferielegatmodtagere – trukket på generalforsamlingen:

Bente Nobel

Inger Avnsbøl Skov

Ketty Gramstrup

Edith Steffensen

Anne-Merete Pii

Uddeling af legater

Der blev i år uddelt 2 legater

Johnny Frank Hansen, Teknik og Miljø (Gentofte

Ejendomme)

Lene Idorn, Kommuneservice (Økonomi og

Ejendomsskat)

“Bortlodning af

10 ferielegater på

hver 5.000 kr.

Eventuelt

Der var ikke nogen der

ønskede ordet under

eventuelt.

Derefter kunne dirigenten

og derefter formanden

afslutte generalforsamlingen.

Derefter var det tid til at

nye et par timers samvær

med god mad og drikke.

GKF·nyt 2|12 7


Konstitution

Efter Gentofte Kommunalforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 har bestyrelsen

fået følgende sammensætning:

Formand: Vibeke Bredsdorff Sørensen

Næstformand: Peter Kromann

Kasserer: Susanne Aabye

Redaktionssekretær: Lise Kannik

Bestyrelsesmedlemmer Søren Juul

Søren Johnsen

Elisabeth Møller

Bent Seidelin

Mette Hartmann

Forretningsudvalget:

Vibeke Bredsdorff Sørensen

Peter Kromann

Susanne Aabye

Søren Juul

Fest- og arrangementsudvalget:

Søren Johnsen

Susanne Aabye

Vibeke Bredsdorff Sørensen

Lise Kannik

Bent Seidelin

Tillidsrepræsentantudvalget (Løn):

Vibeke Bredsdorff Sørensen

Bent Seidelin

Søren Juul

Lise Kannik

Peter Kromann

Mette Hartmann

Redaktions- og informationsudvalget:

Lise Kannik

Vibeke Bredsdorff Sørensen

Søren Johnsen

Bent Seidelin

Mette Hartmann

8 GKF·nyt 2|12

Udvalg vedr. budget og regnskab:

Susanne Aabye

Vibeke Bredsdorff Sørensen

Elisabeth Møller

Peter Kromann

Arbejdsmiljøudvalget:

Søren Juul

Elisabeth Møller

Lise Kannik

Søren Johnsen

Susanne Aabye

Repræsentation i andre organisationer:

Vibeke Bredsdorff Sørensen

Peter Kromann

Søren Juul (Omkof)


Af journalist Hanne Gaard Guldager, FTF-A

Pengepung og krystalkugle spiller

ind på efterlønsvalget

FTF-A’s stormøder om efterlønsreformen har fået så mange til

at møde frem, at ti møder er blevet til 14.

Skal, skal ikke? Mange danskere tvivler fortsat, når

de bliver spurgt, om de vil blive i efterlønsordningen

eller trække deres penge ud skattefrit og selv

bestemme, hvordan de skal bruges.

Det har fået mange medlemmer til at komme til

de stormøder om efterlønnen, som FTF-A har arrangeret

landet over. Så mange, at de første ti møder

blev til 14 for at kunne følge bare en smule

med efterspørgslen, og møderne er blevet overtegnet

lynhurtigt.

Det er et kompliceret valg, der skal træffes, for

det har stor betydning for ens fremtid, og det involverer

både pengepung, helbred og krystalkugle.

Pengepungen, fordi man skal regne på, om det

kan betale sig at blive, eller man skal melde sig ud og

selv forvalte pengene. Helbredet, fordi man skal

overveje, om ens helbred kan holde til, at man arbejder

frem til folkepensionsalderen, eller man kan få

brug for at trække sig tilbage tidligere på efterløn.

Endelig skal der måske en krystalkugle på banen.

Der kan nemlig være brug for at kigge frem og vurdere,

om man tror, man kan få brug for eksempelvis

et seniorjob fra kommunen, fordi man kan få

problemer med at finde et nyt job, når man kommer

op i alderen. Det kan også være, at ens helbred

måske gør, at man får brug for et fleksjob, og så

skal man sikre sig fortsat at kunne få fleksydelse.

Både seniorjob og fleksydelse kræver, at man bliver

i efterlønsordningen. Men det er altså en vurdering,

der kræver, at man spår en smule om sin egen

fremtid.

Møderne har fået både tvivlere og de, der allerede

har besluttet sig, til at komme. Især har de skærpede

regler for pensionsmodregning fået mange deltagere

til at spidse ører, fordi det er kompliceret at

regne ud, hvad der kan betale sig.

Desuden har seniorjobordningen også fået mange

til at vurdere en ekstra gang, om de skal blive i

efterlønsordningen. Seniorjobbet er et job, kommunen

skal finde til den ledige, der mister retten til

dagpenge og har fem år eller mindre til efterlønsalderen.

Jobbet skal svare til ens kvalifikationer og

være på overenskomstmæssig løn. Mange har først

hørt om den attraktive ordning nu, og det betyder,

at der er en ekstra detalje at tage stilling til.

Danskerne har helt frem til 1. oktober til at beslutte

sig til, om de vil have deres efterlønspenge

udbetalt skattefrit. Udbetalingen sker fra 2. april til

1. oktober 2012, og herefter kan pengene ikke længere

fås skattefrit.

Der er mere information at hente på ftf-a.dk,

hvor man kan se, hvornår man selv kan gå på efterløn

og beregne, hvor meget efterløn man kan få efter

modregning af pension. Det er også her, at man

kan melde sig ud af ordningen, hvis man beslutter

sig for det.

GKF·nyt 2|12 9


Af Poul Pedersen og Per Seerup Knudsen

Reallønnen har det skidt,

men bedring på vej

Lønnens udvikling kan måles i kroner.

Det er imidlertid lønnens reelle værdi,

der afgør købekraften. Derfor er

udviklingen i reallønnen interessant,

selvom at reallønsfald er dagens ret for

de fleste. Men kommunalt ansatte klarer

nok skærene i 2012!

Udviklingen i lønninger målt i kroner har de sidste

par år været af begrænset omfang. Til gengæld har

udviklingen i forbrugerpriserne i 2010, 2011 og

10 GKF·nyt 2|12

indtil nu i 2012 været noget større end i 2009. Det

betyder, at købekraften for lønnen udhules. Eller at

reallønnen falder.

Fedtafgift og øgede forbrugsafgifter har naturligvis

medvirket til at forbrugerpriserne er blevet højere,

men selv uden afgifterne ville kommunalt ansatte

have haft fald i reallønnen. Selvom at der ikke

skulle komme flere afgifter, er forventningen, at

forbrugerpriserne vil fortsætte med at stige på et

næsten uændret niveau. Det er svært at skønne de

fremtidige forbrugerpriser, men Finansministeriet


har i Økonomisk Redegørelse (december 2011)

skønnet en prisudvikling på 2,3 procent i 2013.

Hvis reallønnen skal sikres fremadrettet skal forhandlingerne

om fornyelse af de kommunale overenskomster

fra 1. april 2013 altså sikre lønstigninger

på mindst 2,3%.

Hvad sker ved næste lønregulering

For hver enkelt ansat i en kommune, drejer spændingen

sig dog først om lønreguleringen pr. 1. oktober

i år. Mellem overenskomstparterne er der

nemlig aftalt en lønreguleringsordning, der sammenligner

lønudviklingen i kommunerne med

lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Har

det private arbejdsmarked en større lønudvikling

end de kommunalt ansatte, reguleres de kommunale

lønninger op! Er det omvendt, så at kommunalt

ansatte har haft en større lønudvikling end det

private arbejdsmarked, reguleres lønningerne ned!

Og netop nu kan kommunalt ansatte komme i den

kedelige situation, hvor lønnen reguleres nedad.

Den endelige lønreguleringsprocent forventes at

kunne beregnes i slutningen af juni måned. For et

år siden var skønnet, at kommunalt ansatte fra re-

guleringsordningen skulle have en lønstigning på

plus 0,18 procent, men nu må det sandes at udmøntningen

nok snarere bliver omkring minus

0,03 procent!

Det skal dog gå meget værre, hvis det ligefrem

skal ende med færre kroner i løn. Ved overenskomstforhandlingerne

i 2011 organisationerne

nemlig, at der skulle gives en generel lønstigning på

0,20 procent pr. 1. oktober 2012.

Så alt i alt betyder organisationernes aftaleresultat

og reguleringsordningen tilsammen, at der formentlig

kan forventes en lønstigning på omkring

0,17 procent.

Holder dette vil der samlet i 2012 være udmøntet

satsforhøjelser på 2,2 procent for ansatte i kommunerne.

Det er nogenlunde svarende til de seneste

skøn over udviklingen i forbrugerpriserne fra finansministeriet,

som har skønnet 2,1 procent i den

seneste prognose.

I lønstatistikkerne vises et gennemsnit af alle ansatte.

Der vil derfor være forskel i forhold til den

enkelte ansatte. Men ud fra en gennemsnitsbetragtning

må året forventes afsluttet med uændret realløn,

hvilket er en forbedring i forhold til de seneste

par år.

GKF·nyt 2|12 11


Tillidsrepræsentanter og suppleanter

pr. 25. april 2012

Børn, Unge og Fritid

Fællestillidsrepræsentant: Søren Juul

Suppleant:

Børn, Unge og Fritid, Kildeskovshallen, Stadion og Økonomisk administrative ledere, Hyldegården, Åkanden,

Baunegården, Dyssegårdsparken, Lykkesholm, Dohns Minde, Broen, Fam.inst.Margrethevej, Boligfondens

Krisecenter, Camillehusene, Alfa, Lundø, Troldemosen, Hjortholm Kostskole samt daginstitutioner:

Tillidsrepræsentant: Elisabeth Møller (elm)

Suppleant: Jannie Helmark (jah)

Skolesekretærer:

Tillidsrepræsentant: Birthe Lyngsø Jensen (blj)

Suppleant: Lisbet Elkjær (le)

Tandklinikassistenter

Fællestillidsrepræsentant: Mette Hartmann.

Suppleant: Gitte Østergaard Thomsen

Tandklinikassistenter:

Tillidsrepræsentant: Mette Hartmann (meh)

Suppleant: Gitte Østergaard Thomsen (gth)

Kultur og Bibliotek

Fællestillidsrepræsentant: Mette Hartmann

Suppleant: Gitte Østergaard Thomsen

Tillidsrepræsentant: Torben Rask (tr)

Social og Sundhed

Pleje og Sundhed Drift

Fællestillidsrepræsentant: Lise Kannik

Suppleant: Jane Christensen

Social og Handicap Drift - SR (Rådhuset), Social og Handicap, Stab og Udvikling, Dagcenteradministrationen,

Hjemmeplejen, Kridthuset, Birkegården, Blindenetværket, Bank Mikkelsensvej 20-28, Blomsterhusene,

Jac Nord, Pilekrogen, Holmegårdsparken, Østerled, samt de små institutioner der hører under Pleje & Sundhed

og Social & Handicap drift:

Tillidsrepræsentant: Lise Kannik (lka)

Suppleant: Jane Christensen (jch)

Pleje og Sundhed Drift - Egebjerg, Nymosehave, Søndersøhave:

Tillidsrepræsentant: Anne Mandrup Eriksen (ane)

Pleje og Sundhed Drift - Rygårdscentret, Brogårdshøj Ordruplund plejeboliger og Kløckershave plejeboliger:

Tillidsrepræsentant: Anette Faurholt (afa)

Pleje og Sundhed Drift - Tranehaven:

Tillidsrepræsentant: Lone Buchardt (ltm)

12 GKF·nyt 2|12


Social og Sundhed

Pleje og Sundhed Myndighed

Fællestillidsrepræsentant: Peter Kromann

Suppleant: Peter Clark-Christensen

Pleje og Sundhed - Økonomi & Kvalitet og SOSU-visitation:

Tillidsrepræsentant: Berit Pastoft (lpa)

Suppleant: Annette Storm (ast)

Social og Handicap

Jobcenter og Job &Ydelser:

Tillidsrepræsentant: Peter Kromann (pkr)

Suppleant: Peter Clark-Christensen (pcc)

Tværgående Funktioner & Borgerbetjening Rådhuset

Fællestillidsrepræsentant: Søren Juul

Suppleant:

Kommuneservice:

Tillidsrepræsentant: Ann Wendel (alw)

Suppleant: Jenny Secher (jes)

Personale:

Tillidsrepræsentant: Anette Kenting (ake)

Suppleant: Jannie Møller (jahm)

Sekretariat, IT-funktionen og uddannelse- & udviklingsafdelingen:

Tillidsrepræsentant: Søren Juul (sju)

Økonomi:

Tillidsrepræsentant: Gitte Klinch Andersen (gka)

Suppleant: Christina Holm Nielsen (chni)

Teknik & Miljø

Fællestillidsrepræsentant: Bent Seidelin

Gentofte Ejendomme, Teknik & Miljø sekretariat, Brandstation, Natur & Miljø:

Tillidsrepræsentant: Metty Secher (mse)

Plan og Byg, Park og Vej (Entreprise på Ørnegårdsvej og Kirkegårdene):

Tillidsrepræsentant: Bent Seidelin (bese)

Nordvand:

Tillidsrepræsentant: Carsten Sehested Hoff (hof)

Suppleant: Thomas Czabula (tjc)

GKF·nyt 2|12 13


Af konsulent Per Seerup Knudsen, Forhandlingskartellet

Begyndt at gøre sig klar!

Nogle går måske rundt med en opfattelse af, at

overenskomstforhandlinger er noget, der foregår en

sen nat i februar måned. Det indtryk kan også opleves

af avisernes skriverier om overenskomstforhandlinger

og de opnåede resultater. Sandheden er

imidlertid en helt anden. Overenskomstforhandlingerne

er et langt, sejt træk. Starten går kort tid

efter, at den seneste overenskomstforhandling er

afsluttet. Sådan har det været tidligere, og sådan er

det også denne gang.

Forberedelser på organisationssiden

For GKF’s vedkommende er der tale om to slags

forhandlinger. Dels forhandlinger om GKF’s overenskomst

og aftale med Gentofte Kommune, dels

deltagelsen i de generelle forhandlinger, som vedrører

alle kommunalt ansatte i Danmark. GKF’s

specielle forhandlinger om overenskomsten og af-

Arbejdsgruppe om arbejdsudbud

Regeringen har i sit regeringsgrundlag lagt op

til, at der skal føres trepartsforhandlinger om

bl.a. forøgelse af arbejdsudbuddet. I regeringsgrundlaget

beskrives, at:

“Målet er at indgå en trepartsaftale, som netto

øger arbejdsudbuddet svarende til ca.

20.000 personer frem mod 2020.”

Samtidig står kommunerne i de nærmest år i

en stram økonomisk situation, som bl.a. vil

kunne indebære, at der foretages afskedigelser i

større omfang.

Formål:

At kortlægge parternes interesser vedrørende

forøgelse af arbejdsudbuddet i bred forstand

både på kort og langt sigt.

14 GKF·nyt 2|12

talen med Gentofte

Kommune er afhængige

af den ramme,

som skabes for

hele det kommunale

arbejdsmarked. Derfor

er fokus i øjeblikket

på at få et

billede af den kommende ramme for overenskomstforhandlingerne,

som skal slutte inden udgangen

af februar måned 2013.

Forberedende arbejdsgruppe

Siden december måned har KL og forhandlingsfællesskabet

KTO drøftet mulighederne for at forberede

sig på nogle større emner. Og i slutningen af

februar måned igangsatte KL og KTO derfor nogle

fælles, forberedende arbejdsgrupper. Formålet med

arbejdsgrupperne er, at de to parter skal være bedst

mulig forberedt til overenskomstforhandlingerne i

2013. Hver af de fire arbejdsgrupper skal derfor i

fællesskab mellem KL som arbejdsgiverforening og

KTO’s organisationer afdække udfordringerne,

som kommunerne og det kommunale personale

Arbejdsgruppe om

kompetenceudvikling

Regeringen har i sit regeringsgrundlag lagt op

til, at der skal føres trepartsforhandlinger om

en række temaer. Et af disse temaer er uddannelse

og kompetenceudvikling med henblik på

”at gøre uddannelse til drivkraft for vækst”.

Formål:

At kortlægge parternes interesser vedrørende

uddannelse og kompetenceudvikling.


står overfor. Inden for hvert af emnerne skal man

kortlægge parternes interesse og om muligt fremkomme

med løsningsforslag. Fremsættes der løsningsforslag

på en problemstilling, har arbejdsgruppen

også til opgave at beregne økonomiske og

andre konsekvenser af disse eventuelle løsningsforslag.

Det hele vil resultere i en fælles rapport fra

hver af de fire arbejdsgrupper.

Af faktaboksene fremgår i korthed, hvad hver arbejdsgruppe

skal tage sig af.

Hurtigt arbejde med signaler

Der er tale om store emner, som arbejdsgrupperne

nu er sat til at behandle, hvor hver part fremfører

sine interesser, og muligvis fører arbejdet frem til

nogle løsningsforslag.

Men selvom der er tale om store emner, er der

relativ kort tid til arbejdet. KL og KTO har nemlig

været enige om, at arbejdet skal afsluttes inden 1.

maj 2012. Tidspunktet er valgt, fordi der omkring

dette tidspunkt tænkes iværksat trepartsforhandlinger

mellem regeringen, arbejdsgiverforeningerne

og de faglige hovedorganisationer.

Arbejdsgruppe om det inkluderende

arbejdsmarked

I en tid med økonomisk krise og stigende arbejdsløshed

er forventningen, at kommunerne

– som en del af det samlede arbejdsmarked –

påtager sig et socialt og arbejdsmarkedspolitisk

ansvar. Parterne har tidligere drøftet kommunernes

ansvar ved bl.a. overenskomstforhandlinger

i 2011 og har igen ved §2 topmødet den

2. december indledende drøftet temaet.

Formål:

At kortlægge parternes interesser vedrørende

det inkluderende arbejdsmarked.

Uanset hvad arbejdsgrupperne kommer frem til,

er der ingen tvivl om, at resultatet vil give et signal

om, hvad det er for nogle emner, der kan forventes

at komme ud af de overenskomst- og aftaleforhandlinger,

som formelt først starter i december

måned 2012.

Det kan dog ikke hindre, at for dagspressen vil

det nok endnu engang blive præsenteret sådan, at

der er skabt et overenskomstresultat en nat i februar

måned 2013.

Arbejdsgruppe om kvalitet og

faglighed i en krisetid

Det er vigtigt med en velfungerende offentlig

sektor både for borgerne og virksomhederne.

Den økonomiske krise har sat den offentlige

sektor under pres, og udsigterne til en generel

forbedring af den offentlige økonomi har længere

udsigter.

Af regeringsgrundlaget fremgår, at der vil blive

iværksat en reform på det offentlige område

”med fokus på tillid, faglighed og afbureaukratisering.

Det skal sikrre, at den offentlige opgaveløsning

i højere grad orienteres mod resultater

– effektivitet, kvalitet og serviceniveau”. Fokus

er bl.a. på større fagligt ansvar, moderne ledelsesformer

og nytænkning. ”Det vil forbedre

kvaliteten og frigøre ressourcer til bedre service

for borgerne, og det vil gøre faglig stolthed og

arbejdsglæde til drivkraften i udvikling af service

til borgerne”.

Arbejdsgruppens opdrag er at pege på, hvordan

fokus på kvalitet og faglighed kan fastholdes

i en krisetid.

Formål:

At kortlægge parternes interesser vedrørende

kvalitet, effektivitet og faglighed.

GKF·nyt 2|12 15


Personalia

Nye medlemmer

Social og Sundhed

Lise Lotte Cooper

Hanne Buur Larsen

Cristine Lutz

Vinitha Thomassen

Tværgående Funktioner

Gitte Klinch Andersen

Velkommen i foreningen

25 års jubilæum

Overassistent Nini Damø, Løn og Personale

kan den 27. september 2012 fejre 25 års jubilæum

Kompetencemidler

GKF har stadig midler til uddannelse – Har du

lyst til at tage et kursus, så har du mulighed for

at få udgiften dækket af disse midler – dog skal

arbejdsgiveren betale friheden.

Du skal sende en mail til: gkf@gentofte.dk

med besked om kurset du ønsker og pris, så vil

GKF vurdere din ansøgning.

Sats og tryk: trykkeren.dk

ID nr. 47557

Gentofte Kommunalforening

Værelse 341

Gentofte Rådhus,

2920 Charlottenlund

More magazines by this user
Similar magazines