Skilte til Slotsgade - præsentation.pdf

guldborgsund.dk

Skilte til Slotsgade - præsentation.pdf

Skitseforslag til udformning af skilte i slotsgade

ETN Arkitekter 20.03.2012


skilt 5 - Fars Hat

fokus: Dronning Sophie

Slottet

skilt 4 - Slotsporten

fokus: Slottets fysiske udbredelse,

Borgen, Rennæssanceslottet

skilt 3 - Vandmølle Pladsen

fokus: Slottets vandmølle

Byens drikkevand

skilt 2 -Grisetorvet

fokus: Vor Frue Kirke på Torvet

skilt 1 - Torvet

fokus: Czaren

Bjørnebrønden


kassette til

solcelleanlæg

akrylplade

akrylplade

ramme

70

kassette til

solcelleanlæg

flange flange

flange flange

30

20

Illustration: tværsnit af pylon

kassette kassette til

solcelleanlæg

solcelleanlæg

akrylplade

akrylplade

ramme

LED (diode) skinne

12 watt

Illustration: opstalt af pylon

700

HISTORIEGADEN

Den unge brud

Mor til Chr. IV

Historiengaden er et formidlingsprojekt

under Guldborgsundkommune og

Museum Lolland Falster. lbæbåf fefw rer

rer rerrkrri9r fjdkfldsfjr9 reo0rw r3r9 23

riksas c r2390dkfjfjwerj eorj vfkdlw

weworj rjr weor wq w rrioriqwr woq

woei ei e ioweiweeqwpåq iiie iwoeiw

eiwiiurerwouthwewo epweowpeowp

r2390dkfjfjwerj eorj vfkdlw weworj rjr

weor wq w rrioriqwr woq woei ei e

ioweiweeqwpåq iiie iwoeiw

eiwiiurerwouthwewo epweow

du er her

Sophie af Mecklenburg blev i 1572 som

15-årig dronning af Danmark, da hun

blev gift med sin 38-årige fætter, den

danske kong Frederik II. Sophie var

datter af Ulrik af Mecklenburg og den

danske prinsesse Elisabeth.

I forbindelse med giftermålet blev det

aftalt, at det gamle middelalderlige slot i

Nykøbing skulle bygges om, så det som

enkesæde ville være et moderne

fyrstehof værdigt. Indtægterne fra

krongodset på Falster skulle indgå i

Sophies ”livgeding”, som hendes

enkepension.

Sophie og Frederik fik 7 børn. Den

ældste søn Christian blev konge under

navnet Christian IV som kun 11-årig, da

Frederik II døde i 1588. Sophie, der både

var en dygtig administrator og økonom,

havde gerne påtaget sig såvel den

fortsatte opdragelse af Christian som

rigets førelse, men hun røg uklar med

rigsrådet, og blev bedt om at tage

ophold på sine besiddelser på Falster.

En moderne rollemodel

Enkedronning Sophie boede på

Nykøbing Slot til sin død i 1631. Sophie

forvaltede sit gods på Lolland og Falster

så godt, at hun skabte sig en formue på

kvægeksport og lånevirksomhed. I

Nakskov opkøbte Sophie gårde, så hun

kunne opmagasinere korn, og hun har

lagt titel til Dronningens Pakhus i

Nakskov.

Innovation og vækst

Sophie udviklede det falsterske

landbrug og skovbrug og etablerede

blandt meget andet mejerier og

dambrug til karper.

Fokus:

Enkedronning Sophie

60

1780

100

20

overskrifter indgraveres

hovedkontur indgraveres

der understøttes med detaljer

på folie

det skravede felt (det gamle

slot) indgraveres

overskrifter indgraveres

tekst på folie eller evt.

indgraveret

overskrifter indgraveresskitse 3: Skilte til Historiegaden, Slotsgade, Langgade, Frisegade

15.03.2010 / rcl mål: 10

More magazines by this user
Similar magazines