Billedbehandling med Pixlr.com Billedbehandling med Pixlr.com

landsby.rebild.dk

Billedbehandling med Pixlr.com Billedbehandling med Pixlr.com

Minimanual © Lars Rigborg

Billedbehandling

med Pixlr.com


Vælg Pixlr express


Vælg Browse.

Find det billede på din pc som du vil anvende.


Billedet finder du ved hjælp af din almindelige stifinder


Du får nu nedenstående menupunkter:

Adjustment = Tilretning

Effect = Effekter

Overlay = Et transparant ”lag” ovenpå billedet

Border = Grænse / Ramme

Sticker = Etiket / Mærkat /”Klistermærke”

Text = Tekst


Vælg Adjustment


Du får nu en menu frem med en række tilretningsmuligheder.

Vi starter her med Rotate (Dreje/Rotere)

da fyrtårnet står skævt på billedet


Billedet kan roteres 90 0 til venstre eller højre, men kan også

tilrettes mere nøjagtigt ved at anvende skydeknappen


Når du er færdig med denne tilretning trykker du på Apply (Anvende)


Da billedet trænger til at blive mere tydelig, kan du anvende AutoFix,

som automatisk tilretter kontrast, lys og farve.

I dette tilfælde blev det for markant, så du vælger manuelt at tilrette

senere, hvorfor du her vælger Cancel (Afbryde)


Du beskærer nu billedet så det passer til dit formål.

Dette gør du med venstre musetast ved at trække i et af de små felter


Du kan nu tilrette kontrast og lys manuelt ved at vælge knappen

Contrast


For at gemme billedet i den rette størrelse vælges Resize (Beskær).

Uanset om du vælger at indtaste værdien i bredde (Width) eller

højde (Height) bevares proportionerne hvis du har valgt funktionen

Keep proportions


Efter du i forrige billede trykkede Apply, vises nu den størrelse, som

du har reduceret billedet til, og det er nu tid for at gemme billedet

på din pc, hvorfor du trykker på Save (Gem)


Du får nu dette billede og i navnefeltet (Name) vil det originale navn på

billedet stå (eks. DSC_8852.JPG). Dette kan du overskrive med et

mere sigende navn, som gør det nemmere for dig at finde senere

Feltet Quality står standard til 85%, hvilket som oftest er ganske

udmærket til visning af fotos på skærmen. Hvis du ønsker at ændre

dette flyttes markøren blot i op- eller nedadgående retning.

Tryk nu på Save for at gemme billedet


Din Stifinder bliver nu åbnet, og du gemmer billedet i den mappe

du har valgt til formålet.


Der er flere funktioner du kan anvende for at ændre på dit billede.

Du kan eks. tilføje effekter via knappen Effect


Knappen Overlay åbner mulighed for at tilføje sjove effekter

ovenpå dit billede


Er der specielle effekter du foretrækker at benytte,

kan du markere dem med hjertesymbolet,

hvorefter de ligger under knappen Favorites


Ved at vælge Border kan du sætte billedet ind i en ”ramme”


Med Sticker kan du vælge at sætte et ”klistermærke” på dit billede


I dette tilfælde er der sat en Halloween figur ind


Sidste knap er en tekst funktion, som giver mulighed for at tilføje en

tekst på dit billede. Du kan vælge mellem forskellige tekst fonte.


Du kan tilrette størrelse og placering af tekst ved hjælp af

cirkelmarkeringerne rundt om teksten


Du kan også skifte farve på teksten


To meget anvendelige funktioner er Undo og Redo,

hvilket bedst kan oversættes med Ophæve og Gøre om.

Man kan Redo alt hvad der er tilføjet, når blot billedet ikke er endeligt

gemt. I eksemplet er både tekst og Halloween figur fjernet igen.


Alle funktioner bliver ikke gennemgået her, men en sidste spændende

funktion er Focal Blur (Sløring). Her fokuseres der på, at det der er i

midten af den hvide cirkel forbliver skarpt, mens resten bliver sløret.

Det giver eks. mulighed for at rette fokus på det væsentligste.


Eksempel på Bannerbillede til din landsby’s hjemmeside


Vælg et godt billede, som kan tåle at blive beskåret kraftigt i højden


Vælg Crop og tilpas proportionerne i billedet til

størrelsesforholdet: 4,24 : 1,0 (899x212 pixels)


Beskær herefter billedet til 899x212 (bredde x højde)

Husk at proportionerne ikke skal bevares


For at se billedet i korrekt størrelse, kan du anvende skydeknappen

og vælge 100% visning

More magazines by this user
Similar magazines