Kerto Gulvstrø Læg dit gulv hurtigt og nemt

torebodalimtra.org

Kerto Gulvstrø Læg dit gulv hurtigt og nemt

Læg dit gulv

hurtigt og nemt

Gode råd ved lægning af gulv

Kerto gulvstrøer lægges med første strø i 50 - 80 mm afstand langs

væggen, og med min 10 mm afstand til de to vægge for enderne.

Strøafstanden afgøres af hvor langt gulvet kan spænde, normalt 60

cm. Strøens opklodsningsafstand afhænger af gulvets anvendelse,

og kan ses i skemaet nedenfor.

Undersøg om der stilles specielle krav fra leverandøren af gulvet eller

opklodsningsmaterialer.

Læs mere i TRÆ64 - Trægulve - lægning fra Træinformation.

Opklodsningsafstande

Forudsætninger

Stivhed : 13800 Mpa

Opklodsnings afstand

L,max : Afstanden i de almindelige fag (normalfag)

er angivet i tabellen nedenfor.

L,ende : Afstand ved strøenderne, dvs. ved væg

eller hvor to ender stødes sammen.

Afstanden er L,max reduceret med 10%

Generelt om lægning

Finérlagene placeres vandret.

Vedrørende øvrige forhold henvises der til håndbogen, som kan

rekvireres hos Træinformation, TRÆ64 - Trægulve - lægning

For øvrige oplysninger kontakt Moelven Danmark A/S

Spørg Moelvens bjælkespecialister til råds

Vores ingeniører og bygningsteknikere hjælper

gerne med information inden du planlægger

dit arbejde. Tilbud får du gennem

din sædvanlige tømmerhandel.

MOELVEN DANMARK A/S

Tlf 43 43 48 00 • Fax 43 43 63 43

www.moelven.dk • beam@moelven.dk

HENt DOKuMENtAtiON

På www.moelven.dk kan du

downloade dokumentation

for Kerto kvaliteten

team Beam

bjælkespecialisterne

Kerto® Gulvstrø lagerliste

Strøerne lagerføres hos Moelven Danmark i 45 stk. bundter.

Spørg din lokale forhandler om hvilke længder der lagerføres.

Bredde Højde Længde (m)

(mm) (mm)

3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6

40 39 X X X X X X

40 63 X X X

Leveringstid for speciallængder er ca. 6 uger.

Snak med din lokale trælast om levering af speciallængder.

Dimension (mm) Bolig - (A) Kontor - (B) Samlingslokaler (C1 og C2) Samlingslokaler (C3 - C5)

og mindre butikker (D1)

Bredde x Højde 2 kN 2,5 kN 3 kN 4 kN

40 x 39 550 520 490

40 x 63 890 830 780 710

40 x 75 1060 990 930 840

Kerto Gulvstrø

- det rigtige valg for professionelle gulvlæggere

KertO kvalitet

du kan stole på

Kerto gulvstrø blev introduceret på det

danske marked i 1998 og blev hurtigt en

favorit hos såvel de mindre tømrermestre

som de store entreprenører.

I dag oversvømmes markedet af

både russiske og oversøiske

alternativer, men langt fra

alle kan måle sig med

Kerto kvaliteten fra de

finske granskove.

Gulvstrobrochure_2.indd 4-1 22/07/11 08.19


Det er nemt at arbejde

med Kerto gulvstrø

Forberedelse og samarbejde hjælper dig

til at få ordren

Finnforest Kerto produceres altid efter ordre. Det betyder, at hvis du er velforberedt, kan Moelven

Danmark i samarbejde med din sædvanlige leverandør sikre, at du ender med at få ordren.

Hvis du f.eks skal give tilbud på lægning af gulv i 25 ens lejligheder, hvor strølængderne 2,7 m 3,4 m

og 4,9 m udgør 85 % af gulvarealet, vil Moelven i samarbejde med din trælasthandel kunne levere

strøer i bundter med 45 stk – nemt og enkelt i forbindelse med trælastens normale lagerbestillinger.

Får du strøerne leveret i disse bundter kan du spare både en masse meter gulvstrø, og en masse tid

på opskæring og opklodsning ved strøender.

Husk, at det ikke alene er prisen for gulvstrøen der afgør om du vinder sagen,

men den pris du skal tage for at lægge gulvet i sin helhed.

Se besparelsen i regneeksempel:

Forudsætninger:

25 lejligheder på 90 m2 Størrelse Strøbehov pr. lejlighed

Stue 26 m2 16 / 3.380 mm

Værelse 1 10 m2 9 / 3.080 mm

Værelse 2 9 m2 8 / 3.080 mm

Værelse 3 16 m2 12 / 2.980 mm

Dertil gang, badeværelse køkken mv. der antages at have klinkegulv.

Speciallevering: 405 / 3.380 mm

450 / 3.080 mm

315 / 2.980 mm

I alt 3.694 lbm

Normal levering: 1125 / 3.600 mm

I alt 4.050 lbm

Sawing

Rotary

peeling

Du sparer ca 10 %

materialer, og så undgår

du at skære 1125 strøer

til i længden.

Kvalitetsfordele

ved Kerto:

• Stor formstabilitet

• Væsentligt reduceret

risiko for knirkende gulve

• Lavt og ensartet

fugtindhold

• Lange længder

• Helt lige og med små

tolerancer

• Stor, ensartet styrke og

stivhed

• Mindre håndtering, sortering

og forarbejdning

• Lav vægt

• Nemmere lægning og

mindre spild

• Ingen afspændingssnit

Tegningen viser arbejdsprocesserne fra

start til slut: Savning, skrælning, klipning,

tørring, limning, oplægning, varmepresning,

krydsskæring, længdesavning, for-

sendelse.

Clipping Drying Gluing Layup Hot Press Cross-cutting

Rip-sawing

Despatching

Miljøet er vigtigt for

MOeLVeN

Ce-mærkning er ingen

garanti for kvalitet

Vidste du at CE-mærkning ikke er en entydig størrelse? At et produkt

er CE-mærket fortæller intet om produktets kvalitet, men kun at det

lever op til de værdier for styrke og stivhed, som den enkelte producent

selv har fastsat. Der er nemlig ingen centralt fastsatte styrke

værdier for LVL.

Hvis du køber LVL finerlaminerede gulvstrøer fra f.eks Rusland eller

fjernøsten kan du få dig en ubehagelig overraskelse, hvis du undersøger

styrke- og stivhedsværdierne!

Moelven sælger Kerto fra Finnforest, her er du sikker på at styrke og

stivhed er i orden. Det er styrke og stivhedsværdierne for Kerto, der

ligger til grund for de almindeligt anvendte spændviddetabeller for

gulvstrøer i Danmark.

Bæredygtighed og etik

Kerto produceres kun af PEFC certificeret træ, der er din garanti for

at gulvstrøerne kommer fra bæredygtig skovdrift. Kombineret med

Finnforest/Mätselittos ”Code of conduct” kan

du være sikker på, at der er taget hensyn til

både miljø, arbejdsmiljø og etik.

Du kan dokumentere overfor din

kunde, at etik og bæredygtighed

er i højsædet.

Kend din Kerto

Kerto gulvstrø er blevet leveret på det danske marked i mere end 10

år, og vil blive leveret stabilt fremover. Vi laver ikke lavpris ”cowboyprodukter”.

Moelven vil levere Kerto gulvstrøer både i næste uge, til

næste år og i 2020. Du kan altid kende en Kerto gulvstrø på markeringen,

der findes helt eller delvist på

alle gulvstrøer på 1,8 m eller 2,5 m.

Hvis Kerto-mærket ikke er på

din gulvstrø, er det ikke en

Kerto, du har fået leveret!

Certifisering

og sikkerhed

Indeklimaet skal være

godt og sikkert

Alt træ afgiver formaldehyd, det gør limprodukter til limede trævarer som

gulvstrøer også. Kerto gulvstrø lever op til de allerhøjeste krav for formaldehyd

emmision E1. En skærpelse af kravene er undervejs, formentlig

halveres de nuværende tilladte værdier for formadehydemmision. Fra

Kerto S er emissionen mindre end 20% af de gældende krav, dvs. langt

under de fremtidige krav, Kerto er derfor altid et indeklimavenligt valg.

tjek hos din trælast, hvad emmisionen er fra din gulvstrø,

så du ikke render ind i problemer.

ISO 9001 – Høj kvalitet, hver gang

Finnforests Kerto fabrikker i Lohja og Puknaharju er ISO9001 certificerede.

ISO9001 certificeringen sikrer, at kvaliteten altid er i top på

hver eneste gulvstrø. Og at alle gulvstrøer kan spores tilbage til stedet,

hvor træet voksede i skoven. ISO9001 sikrer dig en høj ensartethed og

kvalitet på hvert eneste produkt.

Du behøver ikke tænke på, hvor mange strøer du skal bytte

hos trælasten – med Kerto gulvstrø er det nemlig ingen!

Gulvstrobrochure_2.indd 2-3 22/07/11 08.19

Similar magazines