Download brochure - Silkeborg Højskole

silkeborghojskole.dk

Download brochure - Silkeborg Højskole

DANMARKS

VILDE PLANTER

Botanikkursus med naturoplevelser, plantebestemmelse og fællesskab.

NATUROPLEVELSER

Silkeborg Højskole ligger i hjertet af Det Midtjyske

Søhøjland, hvor Gudenåen, de mange

søer samt nåle- og løvskove præger landskabet.

Spændende plantesamfund finder vi lige

uden for døren, for højskolen ligger ned til

Silkeborg Langsø, hvor vi finder hedebevoksning,

åbred, birkeskov og birkemose.

Søhøjlandets karakteristiske landskab er i vid

udstrækning skabt under sidste istid. En aftenekskursion

til den fredede Saltenprofil vil dog

føre os tilbage til længe før istiden. Vi skal 22-

25 millioner år tilbage i tiden, som det fremgår

af forskellige aflejringer af glimmerholdigt ler,

silt og sand. Plettet gøgeurt vil være afblomstret,

når vi kommer, men benbræk vil være

på sit højeste og dværgulvefod og soldug vil vi

også få at se.

Velling Skovene er kendetegnet ved at have

landets største bevoksning af 250-300 år

gamle bøge. Her på de sandede, næringsfattige

jorder udvikles morbund, hvor nedbrydningen

foregår langsomt, og der dannes et

tykt førnelag, som danner grobund for bl.a.

liljekonval, majblomst, blåbær og kristtorn.

Velling Skovene giver også fine muligheder for

at studere flere arter af bregner, padderok og

ulvefod, de såkaldte karsporeplanter.

Der bliver mulighed for at studere undervands-

og flydebladsplanter i Gudenåen og

Sminge Sø fra første parket. Vi tager en tur i

kano (efter grundig introduktion!). Fra kano

kan man studere bredplanter som kalmus,

vandkarse, gifttyde og med lidt held brudelys.

Som alternativ til kanosejlads er der mulighed

for at tage på ekskursion til fods til Store Troldhøj

i Gjern Bakker og Sminge Sø.

En dag går ekskursionen til den reetablerede

Bølling Sø, til egekrattet Stenholt og en tur i

højmose med hængesæk.

Søhøjlandet har meget at byde på, men strandeng

finder vi ikke her, så vi tager en tur til Kalø.

Tættest på havet kan vi finde kveller, strandmalurt

og kilebæger. I august vil strandasters

blomstre smukt, og den karakteristiske harril

vil markere den næste af strandengens zoner.

Kveller, også kaldet salturt, er efterhånden

velkendt som spiselig urt, men strandengen

byder på mange flere gastronomiske fristelser.

Underviserne lægger stor vægt på at formidle

sammenhængen mellem plantesamfund og

forekomsten af arter. Hvilke særlige økolo-

giske forhold som vand, vind, temperaturer,

jordbundsforhold m.m. præger voksestedet,

og hvilke tilpasningsstrategier har planterne

udviklet? Inden vi tager af sted på de forskellige

ekskursioner, får vi derfor en introduktion til dagens

plantesamfund: Søbred og sump, løvskov

på morbund, sø og å, egekrat samt strandeng.

På ekskursionerne bevæger vi os til tider uden

for vej og sti, så deltagelse forudsætter, at

man er godt gående.

PLANTEBESTEMMELSE

Plantebestemmelse er en vigtig del af kurset.

Deltagerne lærer ”at nøgle” sig frem til

bestemmelsen og lærer således de vigtigste

botaniske begreber undervejs. Morfologi,

som er læren om planternes udseende, samt

taxonomi, som er læren om planternes slægtsskabsforhold,

kommer vi omkring, bl.a. for at

kunne anvende opslagsværker.

Hver dag introduceres en familie eller en plantegruppe,

hvor det gennemgås hvilke særlige

karakterer, der skal iagttages for at kunne artsbestemme

planten. Undervejs på ekskursionerne

fortælles der om de forskellige arter, og tilbage

på højskolen nøgler vi os frem til bestem-

More magazines by this user
Similar magazines