Beskrivelse af KOMBIT-projekter, hvor Guldborgsund Kommune ...

guldborgsund.dk

Beskrivelse af KOMBIT-projekter, hvor Guldborgsund Kommune ...

Arbejdsgangsbanken kan blandt andet anvendes i LEAN-projekter og som elementer i kravsspecifikationer.

5. Håndhævelse af Transitionsaftalen:

KOMBIT har ansvaret for den Transitionsaftale, som KL indgik med KMD i forbindelse med salget af KMD.

Det sker for at sikre, at kommunerne også i de kommende år vil have adgang til effektive systemer.

Formålet med Transitionsaftalen er at sikre, at KMD fortsætter hidtidig praksis i relation til de kritiske itløsninger,

dvs. de løsninger, hvor KMD i dag har monopol. Aftalen er gældende i 9 år fra den 1. marts 2009.

Hvis der opstår konkurrence på nogle af de løsninger, der er inkluderet i Transitionsaftalen, tages den

pågældende løsning ud af aftalen. Konkurrence er i aftalen defineret, som at mindst 3 kommuner finder en

alternativ leverandør.

Mulig projektdeltagelse/kommende projekter

I porteføljeoversigten fra februar 2012 er angivet en række mulige projekter/kommende projekter.

Nedenfor fremgår de projekter, hvor der i porteføljeoversigten er angivet et estimeret økonomisk

potentiale:

1. FLIS:

1. FLIS

2. Digital Flytning

3. Min Digitale Byggesag:

4. Udbudsnetværk DHVU

5. Bibliotekssystem

6. Blanketløsninger Cpr-forespørgsler

7. Netværk for Borgerkontaktløsning

8. Blanketløsning Teknik & Miljø

Formålet med FLIS er at give kommunerne værktøjer til at løse opgaver med ledelsesinformation og

dokumentation på en ny, nem, kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. Værktøjerne er:

Et system med præsentation af nøgletal for alle kommuner samt egne, underliggende data

Adgang til egne data bearbejdet efter fælleskommunale definitioner samt mere "rå" data, som de

leveres til FLIS fra kommunernes fagsystemer.

2. Digital Flytning:

Digital Flytning gør det nemmere for borgere at anmelde flytning. Digital Flytning er til rådighed direkte fra

kommunens egen hjemmeside og fra borger.dk.

Hele flytteprocessen er understøttet af løsningen - fra valg af læge og logiværtserklæring.

Med Digital Flytning er det ligeledes muligt at automatisere næsten hele den administrative del af

anmeldelsesprocessen.

More magazines by this user
Similar magazines