Skagen Havn - det maritime bindeled Port of Skagen - the maritime ...

skagenhavn.dk

Skagen Havn - det maritime bindeled Port of Skagen - the maritime ...

“ A

Der er på flere fronter igangværende

tiltag, som skal styrke havnens position

som Danmarks førende fiskerihavn

number of additional actions have

already been initiated which will further

strengthen the harbour’s position as

Denmark’s foremost fishing harbour

More magazines by this user
Similar magazines