Skagen Havn - det maritime bindeled Port of Skagen - the maritime ...

skagenhavn.dk

Skagen Havn - det maritime bindeled Port of Skagen - the maritime ...

20

Central placering

Central location

Central placering for fisk - transitcenter for gods

Geografisk ligger Skagen jo på den yderste tange mod nord i

Europa, men maritimt set ligger Skagen Havn utroligt godt placeret

i forhold til den stadigt stigende skibstrafik mellem Atlanterhavet

og Baltikum og vi har stærkt fokus på den internationale skibstrafik

gennem Kattegat. Ifølge de økonomiske fremskrivninger vil den

internationale skibstrafik ud for Skagen Havn blive øget væsentligt

de kommende 10 år, bl.a. som følge af intensivering af trafikken

til/fra Øst- og Centraleuropa og Rusland.

Skagen Havn vil også fungere som et maritimt servicecenter for den

forbipasserende skibstrafik og virke som et transitcenter for varer

og gods. Der er således et strategisk fokus på at opbygge nye

forretningsområder der kan være med til at udvikle kapaciteterne

indenfor transitgods og maritim service. Endvidere vil Skagens

kulturelle omdømme gøre havnen til en stadigt mere attraktiv

destination for krydstogtturisme, et marked som er i vækst.

Central location for fishing - transit center for goods

Skagen is located at the extreme North of Continental Europe,

but in maritime terms the port is extremely well located given

the steadily increasing volumes of shipping travelling between

the Atlantic Ocean and the Baltic Sea - and international shipping

through Kattegat is one of our focus areas. According to

financial predictions, volumes of international shipping off Port

of Skagen will increase significantly in the next ten years, partly

as a consequence of the intensification of traffic to and from

Eastern and Central Europe and Russia.

Port of Skagen will also function as a maritime service centre

for passing shipping and a transit centre for products and

goods. Developing new business areas that can help develop

transit goods and maritime service capacity is thus a strategic

focus point. Furthermore, Skagen’s cultural reputation makes

the harbour an increasingly attractive destination for cruise liner

tourists – also a growing market.

More magazines by this user
Similar magazines