Skagen Havn - det maritime bindeled Port of Skagen - the maritime ...

skagenhavn.dk

Skagen Havn - det maritime bindeled Port of Skagen - the maritime ...

Grænsekontrol

Border Inspection Point

Skagen Havn er EU godkendt som grænsekontrolpunkt for import af

frossen fisk og skaldyr samt fiskeolie fra 3. lande, en anerkendelse af

et behov og en tilstedeværende kompetence der skaber yderligere

arbejdspladser og indtægtsgivende aktivitet. Sammen med FF

Skagen – er havnen opført som inspektionspunkt for fiskeolie fra

3. lande og lagerfaciliteter til opbevaring og kontrol af sådanne

produkter. Fryselagre til laster af fisk og skaldyr er etableret i

tilknytning til grænsekontrollen ved Claus Sørensen A/S.

Port of Skagen is an EU-approved Border Inspection Point for the

import of frozen fish, shellfish and fish oil from foreign countries.

Port of Skagen have recognised a need and provide the on-site

skills needed to meet that need – creating additional employment

opportunities and further income sources. In cooperation with

FF Skagen the harbour has achieved approval as an inspection

point for fish oil imports and provides facilities for the storage

and control of such products. Frozen storage facilities for fish

and shellfish cargoes have been established in connection with

the Border Inspection Point at Claus Sørensen A/S.

More magazines by this user
Similar magazines