Hvidvare nyt - Feha

feha.dk

Hvidvare nyt - Feha

Hvidvare

Unge med ondt i forbruget

side 5

Danske unge bliver ikke i reden

side 7

Hver fjerde dansker vil købe

julegaver på nettet side 7

43. årgang årgang nr. 6 december december 2010 2010

nyt

På vej mod 100 % genbrug...

side 8

Smaragdbryllup med køleskab

side 16

Ny energi-mærkning

lige på trapperne Side 19


V

Leder

Det hænder, at aviserne i elvte time rydder forsiden,

fordi sidste nyt skal med.

Vi kan ikke gøre det samme med Hvidvare-Nyt,

som jo heller ikke er nogen avis. Og dét, der

kommer i trykken efter deadline, kan også først

læses et par uger efter.

Men selv om det kan være en ‘gammel’ nyhed,

når den læses, vil vi alligevel her bringe de

seneste meldinger fra energimærknings-fronten.

De nye delegerede forordninger om energimærkning

af køleskabe, frysere, vaskemaskiner og

opvaskemaskiner – samt TV – er blevet offentliggjort

i EU’s ‘Official Journal’ den 30. november

2010.

Forordningerne træder i kraft på 20.-dagen

efter offentliggørelsen, så fra den 20. december

2010 vil den nye mærkning for de omtalte

apparater rent faktisk kunne tages i anvendelse.

Men da der det sidste halve år har været

betydelig usikkerhed om, hvornår de nye regelsæt

kunne træde i kraft, er det nok tvivlsomt,

om der vil komme apparater med den nye

mærkning under juletræet i år.

Men det gør jo heller ikke noget, hvis informationsmateriale

om de nye mærkninger kan være

på plads, før nye etiketter ser dagens lys.


V V

Indhold

Unge med ondt i forbruget

Færre unge har et job i dag sammenlignet med for tre og et halvt år siden. Det

giver lavere indkomster, og det kan aflæses i de unges forbrug. Da boligudgifterne

er kønsneutrale, er konsekvensen, at kvinderne har markant færre penge tilovers

til ‘øvrige udgifter’. Hver gang unge mænd har 100 kr. til ‘øvrige udgifter’, har

kvinder bare 61 kr. Det viser en ny undersøgelse af unge voksnes forbrug.

Hvidvare–Nyt

Danske unge bliver ikke i reden

Danmark er det land i Europa, hvor færrest unge vælger at blive

boende hjemme hos mor og far.

Hver fjerde dansker vil købe julegaver på nettet

Der bliver gang i julehandelen på nettet i 2010, hvor hver fjerde dansker vil springe

køen over i forretningerne og købe en eller flere gaver hjemmefra via nettet.

På vej mod 100 procent genbrug…

I løbet af sommeren 2010 har Electrolux i samarbejde med

forskellige miljøorganisationer indsamlet plastic fra Nordsøen,

Østersøen, Middelhavet, Stillehavet og Det Indiske Ocean.

Smaragdbryllup med køleskab

Da Lise Bang og hendes mand blev gift i 1955 var det også svært

at finde bolig i København, men de fik dog en lejlighed i Nyhavn

- og det endda på solsiden.

»Men,« fortæller Lise Bang, »lejligheden blev meget varm, og

smørret løb ned ad bordet.« Derfor besluttede Lise og hendes

mand sig for at anskaffe sig et køleskab – og det havde hun

indtil for nylig…

Udgiver:

FEHA

Christiansborggade 1

1558 København V

Telefon: 3332 9066

Telefax: 3311 3767

feha@feha.dk • hvidvare-nyt@feha.dk

Redaktion:

Ebbe Lauritzen (ansvh.) el@feha.dk,

Sonja Bjaaland, sb@feha.dk, red. medarb.

journalist Per Grau (dj),

(tel. 2026 4928/grau@mail.dk)

Annoncer:

Sonja Bjaaland

Produktion:

Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Albertslund

Ny energi-mærkning lige på trapperne

De nye mærkningsregler og det nye etiket-layout gælder

i første omgang for køl, frys, vaskemaskiner og opvaskemaskiner.

5

7

7

8

16

19

ISSN 0018-8107

Distr. oplag: 3.741 (iflg DOK)

Medlem af Danske Specialmedier

Eftertryk af signerede artikler skal ske efter

aftale med redaktionen. Usignerede artikler kan frit

citeres med kildeangivelse.

Forside:

Julehandelen skal bære en stor del af årets samlede

omsætning i detailhandelen, der så småt er ved at

komme ud af finanskrisen.

Foto: Nan Raae


ONDT

Ny undersøgelse viser, at de unge voksne kvitter udskiftningen

af forbrugsgoder som møbler, pc, tv og køleskab

Unge med ONDT i forbruget

AF FORBRUGERØKONOM

ANN LEHMANN ERICHSEN, NORDEA

Færre unge har et job i dag sammenlignet

med for tre og et halvt år siden. Det

giver lavere indkomster, og det kan aflæses

i de unges forbrug. Kvinderne har

oplevet større fald i deres nettoindkomst,

end mænd har. Da boligudgifterne er

kønsneutrale, er konsekvensen, at kvinderne

har markant færre penge tilovers

til ‘øvrige udgifter’. Hver gang unge

mænd har 100 kr. til ‘øvrige udgifter’,

har kvinder bare 61 kr. Det viser en ny

undersøgelse af unge voksnes forbrug.

Kønsopdelt forbrug

Unge mænd bruger flere penge til eksempelvis

fornøjelser og hobby end unge

kvinder. Hver gang den unge mand bruger

100 kr., bruger den unge kvinde

76 kr. Omvendt er det med tøj og tilbehør.

Hver gang den unge kvinde bruger

100 kr. på den post, bruger den unge

mand 79 kr.

Unge mænd bruger generelt mere på

transport, fornøjelser, hobby og udgifter

til pc/telefon end unge kvinder. Unge

kvinder bruger derimod mere på tøj, tilbehør

og mad end de unge mænd.

Kvinder har færre penge end mænd til

‘øvrige udgifter’ dvs. til medicin, tandlæge,

briller, kontaktlinser, studiebøger,

små og store anskaffelser til hjemmet,

frisør, forsikringer, ferierejser o. lign.

Billedet af unges forbrug i resten af

Skandinavien er det samme som i Danmark.

Kvinder har færre penge end mænd

til øvrige udgifter, når husleje, mad og

almindelige poster er betalt. Hver gang

unge mænd har 100 kr. til ‘øvrige udgifter’,

har danske kvinder bare 61 kr., finske

39 kr., norske 57 kr., og svenske kvinder

har 86 kr.

Stor forskel på ikke-udgifter

Vi bad unge fortælle om forbruget i en

typisk måned. En stor andel har angivet

»Unge må sande, at finanskrisen har kostet.

Det økonomiske råderum er blevet mindre. Intet

tyder på, at unges forbrug er løbet løbsk, og det

er markant, at unge kvinders økonomi er

ringere end unge mænds. Undersøgelsen viser,

at unge godt kan prioritere. At unge oftere

sparer byturen end tandlægebesøget væk, er

jo tegn på sund fornuft,« fastslår forbrugerøkonom

Ann Lehmann Erichsen, Nordea.

0 kr. ved en del poster, og det trækker

naturligvis gennemsnitsforbruget ned.

Det er nemt at forstå, at unge, der bor

hos forældre, ikke har boligudgifter. Når

unge bor hjemme hos forældre, ser udgiftspaletten

anderledes ud end for dem,

der bor for sig selv. Selv om hjemmeboende

unge har haft størst fremgang i det

økonomiske råderum med12 pct., når

der er taget højde for inflationen, er det

stadig den gruppe unge med den laveste

indkomst.

Når hver tredie unge hjemmeboende

ikke har udgifter til telefoni og datatjenester,

skyldes det, at forældrene betaler udgifterne,

eftersom omkring 100 pct. af

alle unge har både mobiltelefon og pc.

Når 26 pct. ikke bruger penge på tøj og

tilbehør en almindelig måned, er det udtryk

for, at tøjindkøb i højere grad er sæsonbestemt

frem for en løbende proces.

Udgifter, der ikke er råd til

At unges økonomi er spinkel, ses også i

undersøgelsens fokus på udgifter, som

unge måtte undgå de seneste seks måneder

pga. privatøkonomien. Kun 48 pct.

af alle unge mellem 18-29 år kunne klare

deres udgifter i den rækkefølge, de faldt.

52 pct. – altså mere end hver anden –

FAKTA OM UNDERSØGELSEN:

Synovate har for Nordea gennemført denne undersøgelse

om unge voksnes økonomi og vaner i

Danmark. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

4.-18. august 2010. 1036 interviews er gennemført

i aldersgruppen 18-29 år. Denne aldersgruppe

udgør i alt ca. 780.000 af befolkningen. En

tilsvarende undersøgelse blev gennemført i 2007.


måtte udskyde udgifter. Det gjaldt flere

kvinder, nemlig 56 pct., end mænd, hvor

tallet kun er 48 pct.

En ud af tre unge har det seneste halve

år undladt at invitere familie/venner til

middag eller gå i byen med venner/familie.

Udgifter til socialt samvær er den udgift,

der først skæres væk, når økonomien

strammer.

På andenpladsen over udgifter vi kvitter,

er udskiftning af forbrugsgoder som

møbler, pc, tv og køleskab. En ud af fire

unge har sat sådanne udgifter på pause

det sidste halve år. Dumpede sundhedsudgifter

ligger på tredjepladsen. Hver

fjerde unge har droppet tandlægebesøget,

hver femte har lagt sporten på hylden,

og hver tiende har ladet være med

at købe medicin det seneste halve år. Set

i skandinavisk perspektiv udgør danske

unge den højeste andel af unge, der

dumper sundhedsudgifterne.

48% behøvede ikke at skære ned

Studerer 45%

Lejebolig 44%

Arbejder 57%

Ejerbolig 51%

Andet 39%

Bor hos forældre 54%

Hvidvare-Nyt 6 2010

5


Danske unge bliver

IKKE i reden

Danmark er det land i Europa, hvor færrest unge vælger

at blive boende hjemme hos mor og far

AF HELLE HARBO

SØRENSEN,

DANMARKS STATISTIK

Forældre, der vil

bestemme volumen

på anlægget,

hvad aftensmaden

skal bestå af, og hvornår der skal gøres

rent, er nogle af grundene til at flytte

hjemmefra, når man er ung. Det mener

tilsyneladende de danske unge, der har

EU-rekorden i færrest hjemmeboende.

Kun en trediedel af de unge mellem 18

og 24 år bor således hjemme hos deres

forældre.

Til sammenligning bor 95 procent i

denne aldersgruppe stadig hjemme i

både Slovenien og Malta, der er de to

lande i EU, hvor flest unge bor under

samme tag som deres forældre. Det viser

en ny opgørelse fra Eurostat.

Ser vi på den næste gruppe af unge –

nemlig dem i alderen 25 til 34 år – så

er der virkelig gang i flytningerne i Danmark:

Nu er det under to procent, der

stadig bor på værelset hjemme hos den

ene eller begge forældre. For den aldersgruppe

er antallet af hjemmeboende i

Slovenien 49 procent.

Unge bliver længere hjemme i Sydeuropa

I de 27 EU-lande boede 51 millioner

unge mellem 18 og 34 år i 2008, hvor

de nyeste tal er fra, hjemme hos deres

forældre. Det svarer til 46 procent af

aldersgruppen.

Men andelen varierer altså stort fra

land til land. Der er et helt tydeligt

mønster, som viser, at der i de nordiske

lande er et lavt antal hjemmeboende i

forhold til EU-gennemsnittet. Omvendt

er andelen af hjemmeboende unge høj i

de sydeuropæiske lande og i nogle af de

nye medlemslande.

Flest kvinder står på egne ben

En tendens, som derimod går igen i

samtlige lande, er, at langt flere mænd

end kvinder bliver boende sammen med

forældrene. 71 procent af kvinderne og

82 procent af mændene mellem 18 og

24 år bor hjemme, og for aldersgruppen

25 til 34 år er det 20 procent af kvinderne

og 32 procent af mændene, der bor

hjemme.

Tilsvarende er det i Danmark 27 procent

af kvinderne og 40 procent af mændene

mellem 18 og 24, der bor hjemme,

medens det samme gælder for under 1

procent af kvinderne og knap 3 procent

af mændene mellem 25 og 34.

En af de oplagte forklaringer på, at

kvinderne flytter tidligere end mændene,

er, at kvinderne er yngre, når de flytter

sammen med en partner. I Danmark er

det for eksempel 53 procent af kvinderne

mellem 18 og 34 år, der bor sammen

med en partner, medens det kun er 42

procent af mændene.

Stor forskel på unges muligheder

Når de danske unge flytter tidligere

hjemmefra end deres jævnaldrende i

resten af EU, så handler det selvfølgelig

langt fra bare om, at de selv vil bestemme,

hvor højt anlægget skal spille. En

afgørende årsag til den store variation

imellem landene er, at nogle lande tilbyder

bedre muligheder end andre for

unge mennesker, der ønsker at etablere

sig.

Det kan for eksempel være i forhold

til billige steder at bo og muligheden

for at klare sig som udeboende studerende.

For eksempel er der stor forskel

på, om de studerende får støtte fra det

offentlige, og hvor høj støtten i så fald

er. Også muligheden for at komme ind

på arbejdsmarkedet og tjene en løn,

som man kan klare sig for alene, spiller

ind.

For langt de fleste lande gælder det således,

at der er en højere procentdel af

arbejdsløse blandt de unge, der bor

hjemme, end i aldersgruppen i al almindelighed.

Mange hjemmeboende er under

uddannelse

En anden tungtvejende grund til at blive

boede hjemme hos forældrene er uddannelse.

Det gælder især for de 18 til 24årige.

55 procent af dem i denne aldersgruppe,

der stadig bor hjemme, er under

uddannelse. For danskernes vedkommende

er det over 60 procent.

For nogle kan uddannelse dog også

være en grund til at flytte. Det kommer

an på, om man er nødt til at forlade forældrenes

hjem for at komme tættere på

en uddannelsesinstitution.

Hver fjerde dansker vil købe julegaver på nettet

Der bliver gang i julehandlen på nettet i 2010, hvor hver fjerde dansker springer køen

over i forretninger og køber en eller flere gaver hjemmefra via nettet. Det viser Dansk

e-handelsanalyse for 3. kvartal 2010.

Det bliver især CD’er, DVD’er og spil, der købes via nettet, ligesom ‘legetøj’ til

både store og små er hentet via e-handel, inden de ender under træet. Elektronik,

f. eks. MP3-afspillere og digitalkameraer, tager andenpladsen, medens traditionelt

legetøj kommer ind på trediepladsen. Alle varegrupper fra gavekort over smykker til

tøj og fritidsudstyr nævnes dog som online gaveindkøb.

»Det tegner rigtigt godt for e-handelen i julen, og kundernes planer passer også

fint med de forventninger, som de e-handelende har til julehandlen. Blandt FDIHs

medlemmer venter to ud af tre et højere julesalg i 2010 end i 2009, der i øvrigt også

var et godt år for e-handelen«, siger Annette Falberg, adm. direktør i FDIH, Foreningen

for Distance- og Internethandel.

Hvidvare-Nyt 6 2010

7


På vej mod

100 procent genbrug

Verdenshavene flyder med plasticaffald,

der samler sig i gigantiske plastic-øer på

størrelse med staten Texas, sætter sig fast

i koralrevene eller skyller op på strandene

til stor gene og belastning for miljø og

dyreliv.

I løbet af sommeren 2010 har Electrolux

i samarbejde med forskellige miljøorganisationer

indsamlet plastic fra Nordsøen,

Østersøen, Middelhavet, Stillehavet

og Det Indiske Ocean. ‘Vac from the Sea’

projektet skal sætte fokus på plasticforurening,

bekæmpe manglen på genbrugsplast

og inspirere til yderligere fokus på

bæredygtige produkter.

»Vores intention er at skabe opmærksomhed

om problemet og større forståelse

for brugen af plastic og manglen på

genbrugsplastic – der er simpelthen brug

for bedre plastic-karma,« siger adm. direktør

Erik Møller, Electrolux Danmark.

Hver ‘Vac from the Sea’-støvsuger er

unik, fuldt funktionsdygtig og repræsenterer

det hav, hvorfra plastic’en er ind-

Hensynsfuld håndmikser

samlet. Nogle steder er plastic’en indsamlet

fra stranden, skovlet op fra havoverfladen,

og andre steder er der dykket

efter plastic’en. Herefter er plastic’en

blevet renset, skåret til i forskellige størrelser

og mønstre og omdannet til ‘skallen’

på en UltraOne Green-støvsuger.

Eksempelvis består Middelhavsmodellen

hovedsageligt af affaldsplastic fra

strandlegetøj og plasticflasker, medens

Stillehavsmodellen er hvid og grøn, da

plastic’en herfra er bleget af solen, tæret

af saltvandet, og den meget farverige

plast er spist af dyr, som forveksler plastic’en

med føde.

En sjette ‘Vac form the Sea’-støvsuger

er undervejs. Her er plastic’en trawlet op

fra Atlanterhavet ud for Storbritannien

og netop sendt til Electrolux’ Design

Studio, hvor designere er klar til at tage

genbrugsplasten under kærlig behandling.

Flere faktorer som f.eks. kvalitet og

logistikken i at rense og sortere plastic

Håndmikseren er uundværlig, men manglende piskeris, besværlig rengøring og en løssluppen

ledning kan godt give rynker i panden hos selv den tålmodigste sjæl. Det fastslår

Electrolux og lover, at den nye håndmikser, EasyCompact, er designet til at gøre

livet lettere for brugeren – både før, under og efter, at man f.eks. har givet sig i kast

med juleforberedelserne.

»Vore kunder fortæller os jævnligt, at de må endevende hele køkkenet for at finde to

ens piskeris til håndmikseren. Men det

har vore designere løst med en smart

samlet opbevaringsløsning til både piskeris,

kroge og håndmikser. Den stabile

holder er formet, så den 1,5 meter lange

ledning kan vikles rundt om håndmikseren

og på den måde holde sig selv på

plads,« siger produktchef Elisabeth

Klitten, Electrolux.

8 Hvidvare-Nyt 6 2010

Det kommer heller ikke til at flyve med mel eller

fløde over det hele i det øjeblik, EasyCompact-

håndmikseren startes, for den sætter altid i

gang med med en lav hastighed.

Electrolux overvejer at bortauktionere de enestående

‘Vac from the Sea’-støvsugere og lade pengene gå

til forskning. Lige nu fremvises og udstilles de fem

unikke støvsugere rundt om i verden.

fra havet bevirker dog, at det er svært at

sætte støvsugere baseret på havets gigantiske

plasticmængder i masseproduktion:

»I øjeblikket er det kun genbrugsplast

fra land, der lever op til vores sikkerheds-

og kvalitetsstandarder. Som verdens største

producent af husholdningsprodukter

er det vores forpligtelse at udforske nye,

potentielle materialer, og derfor bør vi

bidrage til at undersøge, hvordan plastic

fra havene måske kan bruges i fremtiden«,

siger Erik Møller.

Opvask

med udtræk

På IFA-udstillingen i Berlin viste Gorenje

også en kompakt udtræks-opvaskemaskine,

som endnu er på prototype-stadiet.

Udviklingsfolkene har specificeret den

som en 3xA maskine med et vandforbrug

på otte liter.


Svanemaskine

ASKO Vølund er verdens eneste producent

af vaskemaskiner, der har fået tildelt

Svanemærket, og som anbefales af

Astma- og Allergi forbundet i Sverige.

Det siger produkt- og marketingchef

Martin Bang-Hansen, ASKO Vølund.

»Men ved valg af en vaskemaskine skal

man også tænke på, at vi hvert år bruger

mange penge på nyt tøj, og derfor er det

vigtigt, at vaskemaskinen arbejder, som

den skal. For korrekt vask er nemlig med

til at bevare tøjets form, farve og udseende.

Vores nyudviklede Active Drum

har blandt andet skånsomme valker, der

er designet til at behandle vasketøjet så

skånsomt og effektivt som muligt. Den

store tromle giver mulighed for vask af

større maskinfulde end nogensinde før

– helt op til otte kg.«

Den nye vaskemaskine, ‘W68842

Svane og allergi’, har tre specialprogrammer

i form af to allergiprogrammer med

effektivt skyl og et helt specielt program

til rengøring af vasketromlen.

Allergiprogrammerne genopvarmer

bl.a. vandet i hovedvasken på under fem

minutter for effektivt at fjerne alle uvelkomne

bakterier. Og det nyudviklede

tromlerengøringsprogram er så effektivt,

at skyllevandet i tromlen er lige så rent

som postevand, fremhæver Martin Bang-

Asko Vølunds nye

vaskemaskine,

‘W68842 Svane og

allergi’, er udstyret

med nyudviklede

valker, som er med

til at sikre en

skånsom vask.

Hansen. Et tilvalgsprogram, Superskyl,

som er specielt udviklet til mennesker

med ekstra følsom hud, skyller op mod

syv gange for at fjerne alle vaske- og skyllemiddelrester.

»Som noget helt enestående fører vi

nu tre specielt miljø- og sundhedsvenlige

modeller, der skiller sig positivt ud fra

øvrige maskiner på markedet ved at være

enten Svanemærket, astma- og allergitestet

eller ECO-mærket med mulighed

for tilslutning af varmt vand, hvorved

man kan spare el, penge og tid,« siger

Martin Bang-Hansen.

I forbindelse med lanceringen af den

nye vaskemaskine afviklede Asko Vølund

en konkurrence på sin hjemmeside og

stillede her en W68842 på højkant.

Konkurrencen sluttede 30. november

2010.

Køler med fornuft

Whirlpool er klar med et 6th SENSE

Fresh Control køle/fryseskab, hvor der

er fokus på ‘madintelligent køleopbevaring’,

som Carsten Nederup, commercial

manager for Whirlpool Danmark,

udtrykker det.

Teknikken, som kombinerer og styrer

køle- og fugtniveau, sikrer, at råvarer

som kød, fisk, grøntsager og frugt vil

kunne holde op til fire gange længere

Råvarer som kød, fisk, grøntsager og frugt

holder op til fire gange længere i et Whirlpool

6th SENSE Fresh Control køle/fryseskab end i

et standard køleskab.

Sideløbende hermed havde de første

750 købere af alle modeller i W6884/

W6564-serien mulighed for at vinde et

års forbrug af Neutral vaskepulver.

end i et standard køleskab. Al luft i skabet

passerer i øvrigt igennem et antibakterielt

filter, som forhindrer videre spredning

og tilvækst af luftbårne bakterier.

»Vores nye generation af grønne og

langtidsholdbare kølefryseskabe er klimaintelligente

til gavn for miljøet og madintelligente

til gavn for forbrugerne.

Ganske enkelt en slagskraftig kombination«,

fastslår Carsten Nederup.

Det er miljøministeriets vurdering, at

hver dansker hvert år smider 89 kg madaffald

i skraldespanden. Så der er blandt

andet penge at spare ved en korrekt og

optimeret opbevaring af fødevarer.

Hvidvare-Nyt 6 2010

11


En god løsning er at investere i en centralstøvsuger,

som kan installeres i både nye og eksisterende

boliger. Sugeenheden kan f.eks. placeres i

garagen, i kælderen eller på loftet.

Det skal være

NEMT at støvsuge

Luftkvaliteten i vore boliger har stor indflydelse

på vort velbefindende, men grundig

og hyppig støvsugning er med til at

skabe et sundere indeklima.

Støv og andre partikler er ikke sundt

for nogen af os, og det har samtidig indflydelse

på vort indeklima. Man kan f.eks.

ikke fjerne astma eller allergi ved at gøre

rent, men man kan nedsætte mængden

af støv i boligen.

»Valget af støvsuger er derfor vigtigt,

hvis man vil nedbringe mængden af støv

og derved forbedre indeklimaet i sit

hjem. Det er vigtigt, at man gør støvsugningen

så nem og bekvem som muligt,

for det sikrer, at man gør det tit, og det

er afgørende for et bedre indeklima,«

siger Nikolaj Schelde, Nilfisk-Frithiof.

Faktisk er det meget nemt at holde

mængden af støv nede, hvis man følger

en række enkle råd, mener Schelde:

1. Vælg den rigtige støvsuger til opgaven

med tilstrækkelig sugeevne – og en

som kan komme til overalt

2. Støvsug ofte, også madrasser samt

under og omkring sengen, så antallet

af støvmider reduceres

3. Indret boligen på en sådan måde, at

der ikke er steder, hvor der kan samles

støv. Så bliver det også nemmere at

komme til at støvsuge

4. Vælg en støvsuger med et godt Hepa-

filter. Et Hepa-filter holder helt op til

99,999 procent af partikler helt ned

til 0,3 mikrometer tilbage og gør udblæsningsluften

renere.

5. Husk at lufte ud både under og efter

støvsugningen. For støvsugerens udblæsning

er også en kilde til partikler i

luften. Dette problem kan dog løses

med en centralstøvsuger, som blæser

luften helt ud af boligen.

12 Hvidvare-Nyt 6 2010

ANNONCE


Plads til STOR madlavning

Når Brandt siger Maxi om sin nye induktionssektion, TI1032,

er det noget, de mener alvorligt i Sønderborg. Marketingchef

Steen Bielefeldt, Brandt Nordic A/S, siger blandt andet:

»Den 60 centimeter brede kogesektion er udstyret med seks

induktionsspoler, som er koblet sammen tre og tre. Det gør, at

man kan bruge pladen som én stor enhed med samme energiregulering

overalt – eller man kan arbejde med zonen som to

uafhængige enheder. F.eks. kan en pande, der bruger de 4 mid-

Den 60 centimeter brede TI1032 (uden ramme) har et arbejdsfelt

på 25 x 45 cm. Der er boosterfunktion på alle kogefelter

og et elektronisk minutur tildeles valgfrit kogefeltet.

terste spoler, have stærk varme i en side – og svag varme i den

anden. Og det er jo perfekt, når f.eks. løg skal holdes varme,

medens bøffen steger færdig.«

Steen Bielefeldt oplyser også, at samtlige kogeplader i sortimentet

– både induktion og keramiske – er under udskiftning.

Et nyt katalog er på gaden i december.

Når det kan lade sig gøre at bruge Brandt-nyheden som én stor enhed, skyldes det,

at pladens seks spoler er koblet sammen tre og tre.

Candy

annonce


SMARAGDBRYLLUP

med køleskab

Da Lise Bang og hendes mand blev gift i 1955 var det også svært

at finde bolig i København, men de fik dog en lejlighed i Nyhavn

– og det endda på solsiden.

»Men,« fortæller Lise Bang, »lejligheden

blev meget varm, og smørret løb ned ad

bordet.« Derfor besluttede Lise og hendes

mand sig for at anskaffe sig et køleskab.

Det blev den gang betragtet som

noget af en luksus. Venner og bekendte

syntes vist, at det var en flothed uden

Praktikpladsaftalen

16 Hvidvare-Nyt 6 2010

lige og kaldte det for ‘et restaurationskøleskab’.

Efter datidens forhold var det

også ret stort, og der skulle to fragtmænd

til for bringe det op på første sal.

I 1958 flyttede Lise og hendes mand

til Lyngby og tog selvfølgelig køleskabet

med. Og dér har det stået siden.

Lise Bang fik for nogle år siden foræret

et andet køleskab, som i dag står i

køkkenet. Men hun har haft det gamle

Electrolux-skab i brug i bryggerset som

ekstraskab. Det har hun dog ikke brug

for mere.

»Jeg synes, det var synd bare at smide

det gamle skab ud. Det fejler jo ikke noget,«

siger Lise Bang.

Hun kontaktede derfor Electrolux, som

sendte distriktschef Danny Andersen forbi

for at se på det gamle, men velfungerende

klenodie. Og nu har Electrolux

Danmark fået ansvaret for det gamle køleskab.

Selve skabet er rundbuet og har frys

for oven og afrimningsfunktion. To gange

på de 55 år er der udskiftet varmelegeme

– og det er alt.

Den nye aftale indeholder blandt andet følgende initiativer:

Videreførelse og forbedring af den hidtidige præmierings- og bonusordning, så

arbejdsgiverne til og med 2011 kan modtage op til 70.000 kroner per nyindgået

aftale mod 50.000 kroner i 2010. Initiativet virker fra nu og bagudrettet for uddannelsesaftaler,

hvor prøvetiden ikke er udløbet den 15. november 2010.

1.500 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2011, svarende til niveauet

i 2010. Der vil fortsat være fri adgang til skolepraktik på 32 erhvervsuddannelser

med skolepraktik.

Styrkelse af uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne i form af en midlertidig

videreførelse af adgangen til skolepraktik i trin 2. Således kan elever, der i 2011 optages

i en uddannelsestrin 1 med skolepraktik fortsætte i uddannelsens trin 2 med

skolepraktik.

Videreførelse af løntilskud til egu-elever samt til nye aftaler med elever, der uforskyldt

– for eksempel på grund af konkurs – har mistet deres uddannelsesaftale.

ANNONCE

Miele introducerer

CM 5100

Nu introducerer Miele CM 5100, en

fritstående og fuldautomatisk espressomaskine

i den ypperste kvalitet,

der kan brygge den perfekte kaffe,

espresso, cappuccino og latte macchiato

til enhver smag.

Salget af fritstående espresso-maskiner

er stigende, og Miele ønsker at

imødekomme vores kunders efterspørgsel

og tilføre markedet en maskine

af særlig høj kvalitet med enkel

og logisk betjening.

Smagen er til gengæld tilpasset alle.

Med få tryk er det muligt at justere på

malestyrken, kaffemængden samt

temperaturen og brygge den perfekte

kaffe til enhver smag.

Miele ønsker alle forhandlere

en rigtig glædelig jul og et godt

nytår med masser

af god kaffe!


Fritstående Miele-kaffe

Det er 12 år siden, Miele lancerede den

første kaffemaskine beregnet til indbygning.

Siden er dette sortiment blevet udvidet

med kaffe/espresso- og cappuccinomaskiner

samt maskiner beregnet til

Nespresso-kapsler.

Og nu er næste generation på vej i

form af to fritstående espressomaskiner,

der havde verdenspremiere på IFA i Berlin,

og som nu er klar til at blive markedsført

herhjemme.

Hvad angår bryggeenheden, pumpe

og thermoblock er det CVA 5000, der

teknisk set har dannet udgangspunkt for

Emhætter uden aftræk

Der er en helt ny teknik bag de to recirkulations-emhætter,

Miele nu lancerer på

det danske marked. De er kun 16 centimeter

høje, hvilket skyldes, at de er udstyret

med det, Miele kalder for en slimline

motorenhed og en ni centimeter høj

18 Hvidvare-Nyt 6 2010

ventilator med bagoverbøjede vinger.

Der er heller ikke meget at høre, når de

arbejder, lover produktchef Frederik

Diness Ove, Miele A/S.

Topmodellen, den frithængende 100

centimeter brede DA 7000 med fire kul-

Miele-topmodellen, CM 5100, kan levere

varm eller opskummet mælk til cappuccino

og café latte macchiato med videre.

de nye espressomodeller, CM 5000 og

CM 5100. Det er naturligvis muligt for

brugeren selv at fastlægge formalingsgrad,

mængde pr. kop samt temperatur

med videre. Maskinen kan rumme 250

gram bønner, og der er tillige plads til

formalet kaffe.

Den frithængede topmodel, DA 7000, er udstyret

med 3 x 20 W halogen lamper, fire fedtfiltre

i rustfrit stål og fire ‘NoSmell’ aktive kulfiltre

samt to radialventilatorer.

filtre, kan klare op til 600 m³/h, medens

den vægmonterede udgave, DA 7092

(to kulfiltre), kan levere op til 550 m³/h.

»En utrænet person er i stand til opfange

5.000 forskellige lugte, og aromastofferne

er oftest bundet af fedt. Med

udtræksemhætter bliver stofferne ledt

ud i atmosfæren, men i recirkulationsemhætter

bliver de opfanget af aktive

kulfiltre, og i vore emhætter vil langt de

fleste bliver neutraliseret,« fastslår Frederik

Diness Ove.

Begge emhætter er udstyret med Mieles

Con@ctivity-feature, der styringsmæssigt

knytter emhætten sammen med kogesektionen.

Betjeningen er baseret på touchdisplay,

og belysningen leveres af halogenlamper.

Fedtfiltrene er af rustfrit stål.


Ny ENERGI-MÆRKNING

lige på trapperne

De nye mærkningsregler og det nye etiket-layout gælder i første omgang

for køl, frys, vaskemaskiner og opvaskemaskiner

AF EBBE LAURITZEN

Stik imod forventningerne for nogle måneder

siden har EU Kommissionen accelereret

sin del af processen med færdiggørelse

af de nye regler for energimærkning.

Og da Kommissionens oplæg ikke ser

ud til at støde på indsigelser fra Europa-

Parlamentet eller Rådet, kan det meget

vel tænkes, at offentliggørelsen i EU’s

‘Official Journal’ allerede har fundet

sted, når disse linier læses. Og hvis det

er tilfældet, er der formentlig også kun

nogle få dage til, at den nye mærkning

træder i kraft.

Proceduren er nemlig, at de nye regler

(de såkaldt delegerede forordninger)

træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen

i ‘Official Journal’.

Fra det tidspunkt er det tilladt for producenterne

at anvende de nye regler og

forsyne de berørte apparater med den

nye etiket. Men det er frivilligt, om man

vil gøre det.

Tolv måneder efter offentliggørelsen

er det imidlertid slut med frivilligheden.

I Whirlpools Carisma-sortiment indgår også en A-mærket tumbler, AZA 9780.

Programmet omfatter også en række B-mærkede tumblere.

For på det tidspunkt skal alle omfattede

apparater være udstyret med ny etiket,

når de bringes på markedet.

De nye mærkningsregler og det nye

etiket-layout gælder i første omgang for

køl, frys, vaskemaskiner og opvaskemaskiner.

Nu med A+, A++ og A+++

Visse elementer er bibeholdt i det nye

mærkningskoncept. Det er f.eks. fortsat

farverne fra mørk grøn til rød, der angiver,

om apparatet har høj eller lav energieffektivitet.

Og det er også bogstavskalaen,

der anvendes på effektivitets-pilene.

Men – i stil med det vi kender fra køl/

frys-mærkningen – vil klassificeringen

kunne indeholde A+, A++ og A+++.

Den nye etiket vil være sprogneutral,

idet teksten for forskellige specifikationer

erstattes af piktogrammer.

Denne ændring indebærer også, at

den nuværende praksis med basisetiket

og en produktspecifik slip til at klæbe på

vil forsvinde.

Men der går en rum tid, før den fremgangsmåde

er helt ude af billedet.

For det første vil de apparater, som

allerede er og vil komme på markedet

indenfor de næste 12 måneder med den

nuværende etiket, kunne udstilles og sælges

med denne etiket uden tidsbegrænsning.

Og for det andet er der for nogle apparattyper

endnu ikke lavet nye bestemmelser.

Så for disse apparater, f.eks. tumblere

og ovne, kan der fortsat kun anvendes

den eksisterende etiket.

Man skal være opmærksom på, at:

udstillede apparater ikke må ommærkes

med ny etiket.

udstillede apparater skal forsynes med

den etiket, som apparatet er ‘født’

med fra producenten.

Information om de nye mærkningsbestemmelser

vil snarest muligt blive lagt

på FEHAs hjemmeside (www.feha.dk).

Sparsommelige tumblere

»Vores nye tørretumbler-serie, Carisma, er ikke kun en smart

løsning for alle, der ønsker at lette håndteringen af deres

vasketøj, men også en løsning til alle øko- og stilbevidste forbrugere,«

siger Carsten Nederup, commercial manager for

Whirlpool Danmark.

6TH SENSE-teknikken registrerer, hvor vådt tøjet er, justerer

automatisk tørretiden og stopper selv, når tøjet er helt tørt.

I den nye serie af tørretumblere i Carisma-sortimentet lanceres

også en model i energiklasse A, som indgår i Whirlpools produktlinie,

Green Generation.

De nye tørretumblere kan klare op til 9 kg vasketøj, og maskinerne

er udstyret med flere specialprogrammer, der er skræddersyet

til forskellige typer af tøj og tekstiler: jeans, sportstøj

og silke med videre.

Hvidvare-Nyt 6 2010

19


Messepremiere i Køln

LivingKitchen er navnet på

en ny messe med fokus

på køkkener og indbygning

Den internationalt anerkendte møbeludstilling i Køln, ‘imm

Cologne’ får til januar følgeskab af en helt ny messe, Living-

Kitchen, hvor der stilles skarpt på køkkener og – naturligvis

– indbygningsapparater. Begge udstillinger åbner 18. januar

og lukker 23. januar 2011.

Side om side med de mere end 140 udstillere af køkkener

– heraf én dansk producent (Unoform) – har ni hvidevareproducenter

også reserveret udstillingsplads til premieren i Køln,

hvor der er sat 40.000 m² udstillingsareal af.

Man vil derfor blandt andet kunne danne sig et indtryk af,

hvor Bauknecht, Beko, Blomberg, Bosch, Electrolux, Gaggenau,

Miele og Siemens står på indbygningssiden.

Der er mere end et år til den næste Eurocina-udstilling i

Milano, så tidspunktet for LivingKitchen er måske ikke så

dårligt valgt.

Læs mere på www.livingkitchen-cologne.com/ eller

www.intermess.dk/ PG

BRANCHENYT

Electrolux en af Danmarks bedste arbejdspladser

Electrolux Home Products Denmark A/S er netop kåret til Danmarks 16. bedste arbejdsplads.

Bag kåringen står ‘Great Place to Work Institute Danmark’. Det er især parametrene respekt og

fællesskab, der bringer Electrolux ind på den flotte placering.

Det er 10. gang, ‘Great Place to Work Institue’ kårer

Danmarks 50 bedste arbejdspladser. Kvaliteter

som hjælpsomhed, samarbejde, fællesskab, sammenhold,

gensidig respekt blandt medarbejderne

og Electrolux’ engagement inden for uddannelsesområdet

har ført til en placering i top 20.

Det var første gang, at Electrolux deltog i ‘Great

Place to Work’-målingen, og placeringen som nr.

16 glæder administrerende direktør Erik Møller.

»Jeg er utrolig glad og stolt over, at Electrolux er

blandt Danmarks bedste arbejdspladser. Det er

vigtigt for os som virksomhed, at medarbejderne

trives, og vi gør en stor indsats både fagligt og

socialt for, at alle føler sig værdsatte og udvikler

sig både som menneske og medarbejder.«

»At vores virksomhedskultur også bliver

bemærket uden for huset i form af kåringen

som en af Danmarks bedste arbejdspladser

er et klap på skulderen til os alle

sammen,« siger Erik Møller.

I AEG Neue Kollektion indgår blandt andet indbygningsovne på 74 liter.

Kæmpe AEG og VOSS

lancering til marts

Der er al mulig grund til at sætte kryds i kalenderen 2. eller 3. marts

2011, for på de to dage er Electrolux Home Products Denmark

A/S nemlig vært ved lanceringen af to totalt nye produktserier

fra AEG og VOSS – nemlig: AEG Neue Kollektion og

VOSS MEGA.

»Der er tale om et markant nyt design, og det nye sortiment

rummer mange spektakulære features. Vi vil derfor allerede nu

invitere alle vore kunder til, hvad vi mener, bliver årets lanceringsevent,

hvor der vil være både faglig introduktion, kvalitetsunderholdning

og gourmetmad. Denne præsentation må man

simpelthen ikke gå glip af,« siger trade marketing manager Rico

Knudsen, Electrolux Home Products Denmark A/S.

AEG Neue Kollektion blev præsenteret på IFA-udstillingen

i september. Læs om det nye produktprogram i Hvidvare-Nyt

5/2010 side 15.

Stor fremgang for

Gorenje i Tyskland

De nyeste afsætningstal viser, at 2009 var

det hidtil bedste i de 39 år, Gorenje har

været til stede i Tyskland, idet omsætningen

steg med 20 procent og rundede de magiske

100 mio Euro. Tyskland tegner sig for 18

procent af Gorenjes eksport af store husholdningsappparater

og er dermed det største

eksportmarked for den slovenske koncern.

Klemen Prešeren, der er ansvarlig for det

tyske marked, oplyser, at væksten er fortsat

i indeværende år, hvor der ikke mindst er

fremgang på up market-segmentet.

I 1961 blev de første Gorenje-komfurer

(200 i alt) eksporteret til Tyskland, hvor

Gorenje i dag har en markedsandel på fire

procent.

Hvidvare-Nyt 6 2010

21

V


BRANCHENYT

Ebbe Lauritzen 70 år 70 år

Onsdag 15. december 2010 fylder FEHAs direktør, Ebbe Lauritzen, 70 år. Han har stået i

spidsen for FEHA, siden sekretariatet blev etableret i 1972. Først som sekretariatschef

og fra 1977 som direktør. Ved siden af sit arbejde i FEHA og jobbet som ansvarlig for

Hvidvare-Nyt varetog Ebbe Lauritzen i en årrække sekretariatsfunktionen for Hvidevarebranchens

Fællesråd. Ebbe Lauritzen, HA, HD (O) har siden 1983 været medlem af Forbrugerklagenævnet.

På det internationale plan har Ebbe Lauritzen løst mange opgaver for den internationale

fabrikantorganisation, CECED, hvor han i årenes løb har været tilknyttet en lang række

komiteer.

I 2005 blev Ebbe Lauritzen valgt som formand for ‘elretur’ og i 2009 indvalgt som medlem

af bestyrelsen for DPA-System (tidligere WEEE-System).

Inden ansættelsen hos FEHA var Ebbe Lauritzen blandt andet ansat ved Clorius og IBM.

Ebbe Lauritzen har besluttet at gå på pension 1. maj 2011, hvor han overdrager posten

til cand. com. Henrik Egede, der tiltræder 1. april 2011.

Branchens grand old man fejrer fødselsdagen i familiens skød.

Ny FEHA-direktør

Cand. com Henrik Egede, 51, er ansat

som ny direktør for FEHA, hvor han den

1. april 2011 afløser direktør Ebbe Lauritzen,

der går på pension den 1. maj 2011.

Henrik Egede har senest drevet selvstændig

konsulentvirksomhed og var før

det ansat som underdirektør i IT-Branchen.

Nespresso-skole i København

Nespresso for baristaer in spe var det

overordnede emne for to kurser, Nespresso

i september tilbød kunder såvel som forhandlere.

På kurset (Baristaskolen) fik

deltagerne indsigt i de mange kaffekvaliteter

og kom desuden til at arbejde med

maskinerne.

»Vi præsenterede også kursisterne for en

række opskrifter, der udvidede smagsoplevelsen,«

siger country manager Niels Bille,

Nespresso Denmark.

Poul Poulsen

22 Hvidvare-Nyt 6 2010

Køkkenguld til Karim Rashid

‘Gorenje designed by Karim Rashid’-kollektionen

er blevet tildelt den engelske designpris

‘The Gold Product Innovation 2010’.

Bag prisen, der blev uddelt for første gang

i 2003, står ‘Designer Magazine’. På prisskammelen

var også Whirlpool’s Glamour

Range og Hoover/Candy’s gaskogesektion,

‘Ghisa Hob’.

Nye Thermex-konsulenter

Thermex ansatte 1. oktober 2010 René

Andersen som konsulent med ansvaret for

køkken- og hvidevarebutikker på Sjælland

og øerne. René Andersen kommer fra en

stilling i køkkenbranchen.

Den 1. oktober 2010 ansatte Thermex

desuden Michael Franck som konsulent

med ansvaret for køkken- og hvidevarebutikker

i Nordjylland. Michael Franck har

tidligere været ansat hos Gram og har herefter

i en årrække været væk fra branchen.

BSH får ny salgsdirektør

Poul Poulsen blev 1. oktober 2010 udnævnt til salgsdirektør og har

nu ansvaret for salget af BSH-produkter på det danske marked efter

Mogens Dalsgaard.

Poul Poulsen har senest været salgschef i BSH-organisationen og

var før dette i mange år hos Robert Bosch A/S.

Mogens Dalsgaard fortsætter i BSH med andre salgsopgaver i

den nordiske BSH-organisation.

V

ANNONCE


BRANCHENYT

Caroline Wozniacki ambassadør for Oral-B

Oral-B har indledt et samarbejde med Caroline Wozniacki,

der skal være frontfigur i en ny kampagne herhjemme -

‘Winning Smile’.

»Vi er rigtig glade for at samarbejde med Caroline Wozniacki.

Hendes smil viser med al tydelighed, hvad et vindersmil

handler om. Med sin udstråling og attitude er hun

et perfekt match til vores kampagne. Hun er en ung og

succesfuld person, som alle kan identificere sig med, og vi

er stolte over, at hendes smil kommer til at pryde Oral-B’s

produkter,« siger Cecilia Kocken, Brand Manager for Oral-B.

»Forhåbentlig kan jeg være med at til at inspirere folk

til at smile lidt mere og selvfølgelig kæmpe det bedste,

de har lært,« siger Caroline Wozniacki.

Redaktionen ønsker alle en Glædelig Jul

og et Godt Nytår

Thermex

annonce

Magasinpost UMM

ID-nr.: 46382

More magazines by this user
Similar magazines