Solcelle selvbyg

folkecenter.dk

Solcelle selvbyg

olcelleselvbyg

Solcelleselvbyg

Hvorfor SolcelleSelvbyg?

4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi.

4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til

selvforsyning.

4 Fordi priserne på solcelleanlæg er faldet så meget at man kan betale

det tilbage på 10-13 år.


2

Solenergi

Solens energi er enorm. Den solenergi jorden modtager på én time er mere

energi end alle lande i verden bruger på et helt år. Solenergi er den reneste

og naturligste energiform vi har og i modsætning til fossile brændstoffer findes

den overalt på Jorden. Solenergi er en effektiv energikilde, da den bliver

produceret om dagen, hvor vi også bruger mest energi. Herhjemme bruges solenergi

mest som solvarme til opvarmning af vand og solceller til produktion

af strøm. Denne pamflet informerer om solceller, der via en inverter sender

elektriciteten ind i det almindelige elnet.

Solcellebranchen

Solen sender over 12.000

gange mere energi til jordens

overflade end jordens totale

energiforbrug.

På verdensplan er solcelleindustrien de sidste 10 år gennemsnitligt vokset med

over 50 % om året. Det er mere end væksten i vindmølleindustrien. Solceller,

også kaldet PV, er derimod et af de virkelige store industrielle vækstområder. I

2010 var omsætningen globalt på 300 milliarder kroner. Tilmed er det kun nogle

få lande, som har set det store potentiale i energien fra solen. Tyskland, Spanien,

Italien, Japan og Kina er de førende lande. Tyskland skal fremhæves. Her

skinner solen ikke mere end i nabolandene, men Tyskland har næsten halvdelen

af alle verdens solcelleanlæg. I rekordåret 2010 blev der opstillet 230.000 nye

anlæg på i alt 8.000 MW. Det er lige så meget som hele Danmarks kapacitet

indenfor el-produktion. Vi skulle have installeret 15.000 solcelleanlæg i Danmark

i 2010 for at være på niveau med Tyskland. Solcellerne dækker nu 2 % af

el-forbruget i Europas største land. Hvor energien fra solen i tilgift har skabt

130.000 nye arbejdspladser.


Solceller,

global produktion

1999 - 2010

Årlig vækst

over 50%

Solindstråling

Solen skinner gennemsnitligt mere end 1.800 timer om året i Danmark. I Danmark

er solindstråling knap 1.000 kWh/m 2 pr. år målt på vandret plan og ca.

1.150 kWh/m 2 pr. år målt på flader med en hældning på 40 grader og vendt

mod syd. Jo tættere man kommer mod ækvator jo højere solindstråling vil der

typisk være. I Sydspanien kan det være op til 2.000 kWh/m 2 pr. år og i Sahara

op til 2.500 kWh/m 2 pr. år. Det betyder ikke, at vi har for lidt sol i Danmark til

solcelleanlæg. Faktisk har vi flere steder i Danmark mere sol end mange steder

i Tyskland.

Potentiale for el-produktion

via solceller i europa

Producentlande, solceller 2010

Producentlande, solceller 2010

3


4

Hvor bruges solceller

Solceller kan omdanne solens rene energi til elektricitet.

De kan bruges til en lang række formål. For

eksempel lommeregnere, mobilopladere, havelamper,

opladning af batterier i huse der ikke er tilsluttet

elnettet (3. verdenslande, kolonihaver, sommerhus

på fjeldet, m.v.). Men langt de fleste solcelleanlæg er

nettilsluttede og producerer strøm til elnettet.

1kWp = 1 kiloWattpeak;

betyder den standardiserede

eller nominelle

topydelse af et solcellemodul

under internationalt

specificerede testforhold,

dvs. en solindstråling på

1000W/m 2 og en celletemperatur

på 25 grader

celsius.

Selvforsyning med solceller

Med en solindstråling som i Danmark kan et

nettilsluttet solcelleanlæg på 1kWp (ca. 10

m 2 ), under gode forhold, levere op til 900 kWh

pr. år. En gennemsnitlig husstand i Danmark

bruger ca. 3.700 kWh el om året, så hvis man

skal producere sin egen el, skal man installere

et ca. 4 kWp solcelleanlæg.


Nettilsluttede solcelleanlæg

Nettilsluttede solcelleanlæg kan producere strøm til vores almindelige elnet,

og er tilsluttet i eltavlen i den enkelte bolig. Hvis man producerer mere strøm

end man selv forbruger sendes den overskydende strøm ud på elnettet og hentes

tilbage på solfattige dage.

Det nettilsluttede solcelleanlæg er simpel i sin opbygning og består typisk af

to dele:

4 Solceller – omdanner

solens energi til

elektricitet

(jævnstrøm).

4 Inverteren –

omdanner jævnstrøm

fra solceller til 230V

vekselstrøm. Den

synkroniserer spænding

og frekvens så

strømmen kan bruges

direkte på el-nettet.

5


6

De forskellige solcelleteknologier

Overordnet set findes der i dag 3 typer solcelleteknologier som primært adskiller

sig på effektivitet, farve, fleksibilitet og evnen til at producere i diffust og

ikke direkte sollys.

De fleste solcelleanlæg er opbygget af grundstoffet silicium, der omsætter lys

direkte til elektricitet via en fotoelektrisk effekt.

Monokrystallinsk Polykrystallinsk Tyndfilm og andre ikke

krystallinske solceller

Moduleffektivitet 14-15% Moduleffektivitet 13-14% Moduleffektivitet 6-11%

ensfarvede og ofte sorte Toner i flere farver og er ofte ofte ensfarvede, mørke toner

blå krystalfarvet

Kan ikke bøjes Kan ikke bøjes Nogle kan bøjes og kan derfor bruges

i tøj m.v.

fungerer bedst i direkte sollys fungerer bedst i direkte sollys Nogle teknologier fungerer også

godt i diffust og ikke direkte

sollys

Markedsandel ca. 40% Markedsandel ca. 40% Markedsandel ca. 20%

Solcellerne i nettilsluttede solcelleanlæg er monteret i aluminiumsrammer med

glasfront for at beskytte solcellerne. Det sikrer at de kan fungere i 30 år eller

mere. Der findes også andre typer fotoelektriske anlæg.

4 Tyndfilmssolceller der er integreret direkte i glasruder.

4 Transparente solcellemoduler der med fordel kan anvendes til

solafskærmning af bygninger og terrasser.

4 Tagintegrerede solcellemoduler der erstatter tagplader eller tagsten.

4 Solcellemåtter der kan lægges ud på flade tage.


Nettomålingsordningen

– vedtaget i folketinget 4. juni 2010

Som privat forbruger kan man benytte nettomålingsordningen.

Det betyder, at når man producerer

mere strøm end husholdningen bruger, kan man

”lagre” strømmen på nettet (elmåleren løber baglæns).

Den ”lagrede” strøm henter man så tilbage,

når der ikke er sol, typisk om natten og vinteren.

Producerer man mere end man forbruger på et år,

får man 0,60 kr. pr. kWh (2011) de første 10 år

og derefter 0,40 kr. de efterfølgende år. Private

solcelleanlæg op til 6 kW kan godkendes til at

benytte nettomålingsordningen. Reglerne for

offentlige og selvejende institutioner er at for

hver 100 m 2 sidestilles det med et 6 kW anlæg.

Skatteregler for ve-anlæg

– vedtaget i folketinget 17. december 2010

Folketinget har vedtaget nogle gunstige skatteregler for vedvarende energianlæg.

Se Folkecenterets hjemmeside:

http://www.folkecenter.net/dk/news/int/skatteregler_veanlaeg/

Solcelleselvbyg på folkecenteret

I maj 2010 indhentede Folkecenteret 8 tilbud på 2 solcelleanlæg på 4 kWp til

opsætning på en sydvendt eternit

tagfacade. Pris for solcelleanlæg

inklusivt monteringsmateriale,

inverter (Danfoss), kabler

og elinstallatør arbejde, leveret

på adressen, men monteret af

Folkecenteret:

4 Monokrystallinsk

inkl. moms kr. 90.000,-

4 Tyndfilm inkl. moms

kr. 109.000,-

De to solcelleanlæg blev

installeret på Folkecenteret

i juni 2010.

7


8

Tilbagebetalingstid

Tilbagebetalingstid på et solcelleanlæg afhænger af flere parametre.

- Solcelleteknologi – Hvilken type solceller vælger man at installere.

- Placeringen – Solcelleplacering mod syd og med en hældning på

40 grader er det mest optimale i Danmark.

- Elpriser – Elpriserne er de sidste 35 år steget med ca. 7 % i gennemsnit pr. år.

- Politik – Den nuværende lov om nettomålerafregning er fra den 4. juni 2010

og gør det rentabelt at installere solcelleanlæg op til 6 kW.

Regneeksempel – I det følgende regnes der med et solcelleanlæg med følgende

data (udregnet juni 2010):

- 4kWp monokrystalinsk solcelleanlæg

- Monteret mod syd og hældning på 40 grader kan det årligt producere

ca. 3.600 kWh.

- Koster ca. 90.000,- hvis man selv monterer det, men inkl. en el-installatør

til elarbejdet.

- Elproduktionen forringes med 0,5 % om året.

- Elprisen er 2 kr. pr. kWh og stiger med 5 % om året.

- Årligt strømforbrug på 3.600 kWh

Eksempel – kontant betaling

- Betaler man kontant er tilbagebetalingstiden ca. 9,7 år. Herefter har man

gratis strøm i mange år frem. Beregnet over 30 år efter installationen har man

de sidste 20 år sparet (tjent) 367.000,- som man ellers skulle have betalt

elselskabet for sit årlige forbrug på 3.600 kWh.


Eksempel – lån

- Kan man låne de 90.000,- til 5 % pro anno er tilbagebetalingstiden 12,8 år

- Det årlige afdrag er det samme som man skulle have betalt for 3.600 kWh

det pågældende år.

Energitilbagebetalingstid

- Et typisk silicium solcellepanel har en energitilbagebetalingstid på omkring

1½ til 3 år når den placeres i Danmark. Dvs. at dit solcelleanlæg, efter

ca. 2 års drift, har produceret den samme mængde energi, som blev brugt

til at fremstille det.

kr. 200.000

kr. 100.000

kr. 0

‐kr. 100.000

‐kr. 200.000

‐kr. 300.000

‐kr. 400.000

Holdbarhed

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Skyldig beløb

Holdbarhed

o Man regner normalt med at et solcellanlæg kan holde i 30 år. Der skulle ikke være noget i vejen

for at de holder længere, men solcellerne 4 Man bliver regner mindre normalt effektive med med årene. at et

o De fleste producenter giver en fabriksgaranti solcelleanlæg på 2 til 5år og kan effektivitets holde garanti i 30 år. på at

solcellerne producerer 80 % efter 20år De (varierer kan efter også fabrikat holde og længere, teknologi) men

solcellerne bliver mindre effektive

med årene.

Placering

Det optimalt placerede solcelleanlæg har en orientering 4 De fleste mod syd producenter og er i Danmark giver monteret en med en

hældning på 40° fra vandret.

fabriksgaranti på 2 til 5 år og

Solceller kan også placeres på et stativ, kaldet en sun‐tracker, effektivitetsgaranti der automatisk følger på, at solen solcellerne

fra morgen til

aften og fra sommer til vinter. Ved at benytte en sun‐tracker kan el‐produktionen forøges med op til 30% i

producerer 80 % efter 20 år

forhold til et fast monteret anlæg.

(varierer efter fabrikat og teknologi).

9


10

Placering

Det optimalt placerede solcelleanlæg har en orientering mod syd og er i Danmark

monteret med en hældning på 40° fra vandret.

Solceller kan også placeres på et stativ, kaldet en suntracker, der automatisk

følger solen fra morgen til aften og fra sommer til vinter. Ved at benytte en suntracker

kan elproduktionen forøges med op til 30 % i forhold til et fast monteret

anlæg. Til gengæld er det dyrere at lave et anlæg, der ”tracker”.

Montering

De fleste solcelleanlæg i Danmark

monteres på hustage.

Der findes monteringsbeslag til næsten

alle former for tagbelægning.

Solceller kan også monteres på flade

tage. I så fald monterer man de enkelte

solcellepaneler på et stativ, så

de får en mere optimal hældning i

forhold til solen.

Solceller monteret i en lodret facade

er også en mulighed, men da

skal man regne med en produktionsreduktion

på ca. 25 % i forhold til en

optimal placering.


vedligeholdelse

Der er så at sige ingen vedligehold på solcelleanlæg. Man skal dog sørge for at

træer ikke vokser op og skygger for panelerne. Panelerne vasker normalt sig

selv i regnvejr.

Hvad kan man gøre selv

Hvis man gerne vil spare på installationsomkostningerne og kan bruge boremaskine

og en skruetrækker, så kan man selv montere solcellepanelerne på sit tag.

Solcellerne leveres med ledninger med vandtætte stik. Der skal en elinstallatør

til at installere inverteren og forbinde den til solcellepanelerne. En håndværker

skal bruge 10 til 15 arbejdstimer for at opsætte et 4 kwp anlæg.

11


12

forhandlere af solceller i alfabetisk rækkefølge:

blueSolar

Karetmagervej 21 A

7000 Frederica

T: 7216 1771

www.bluelimesolar.com

DK-energi

Bækkeskovvej 1

2700 Brønshøj

T: 2579 8510

www.dk-energi.dk

green force company

Energivej 11

6700 Esbjerg

T: 2974 7411

www.greenforcecompany.dk

Invent4you

Peder Munks Vej 54

9300 Sæby

T: 9840 1657

http://kuafu.dk


Jl-landbrugsteknik ApS

v/Jens Mouridsen

Falckvej 1

3730 Nexø

T: 56 44 31 41

www.jl-landbrugsteknik.dk

Jysk Solenergi

Savværksvej 5

9574 Bælum

T: 2570 1166

www.jysksolenergi.dk

N.N. energi ApS

Jens Nissen

Ribelandevej 90

Sølsted

6270 Tønder

T: 2916 1390

jn@nnenergi.dk

www.nnenergi.dk

Sea – Solenergi Andresen

Hauptstrasse 32

25917 Sprakebüll

Tyskland

T: +49 (0) 4662 88266-0

www.solar-andresen.de

solceller · solvarme · elkøretøjer · husstandsmøller

- i samarbejde med

solceller · solvarme · elkøretøjer · husstandsmøller

13


14

Solenergi Danmark ApS

Søkærvej 11, Nebstrup

8970 Havndal

Tlf.: 50 720 700

E-mail:

info@SolenergiDanmark.dk

www.solenergidanmark.dk

vega A/S (Solarpanels.dk)

Kurt Basse

Horsensvej 91, Tebstrup

8660 Skanderborg

T: 8653 8600

www.vega-as.dk

www.solarpanels.dk

forsyningsselskab - information og tilslutning:

Thy-Mors energi Service A/S

Elsøvej 107

7900 Nykøbing Mors

T: 9670 2200

www.thymors.dk

El-­‐produktion med solceller

VEGA A/S

www.solarpanels


Solcelle selvbyg projektet er udført i samarbejde Thy-Mors Energi

og NIVE miljø og energikontor.

Projektet er støttet af ENERGINET.DK

Tekst og ide: Christian Schmidt-Møller og Jane Kruse

Foto: Nordisk Folkecenter, Gaia Solar og Solia A/S

1. oplag: 2000/08/2010. 2. oplag 4000/03/2011

Papir: Cyclus genbrugspapir 115 g

Kontakt:

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

www.folkecenter.net

info@folkecenter.dk

tel 9795 6600

More magazines by this user
Similar magazines