KPPP-håndbogen - KDE Documentation

docs.kde.org

KPPP-håndbogen - KDE Documentation

KPPP-håndbogen

Lauri Watts

Oversætter: Erik Kjær Pedersen


KPPP-håndbogen

2


Indhold

1 Indledning 8

2 Kom online på den nemme måde 9

2.1 Nogle få ting du skal have parat før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 KPPPs guide 10

3.1 Start af guiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.2 Resten af guiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4 Opsætning af en tilslutning med dialogerne 13

4.1 Fanebladet Opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.2 Fanebladet IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.3 Fanebladet Gateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.4 Fanebladet DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.5 Fanebladet Indlogningsscript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.5.1 Eksempel på script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.6 Fanebladet Udfør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.7 Fanebladet Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.7.1 Volumen omkostningshåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.7.1.1 Hvad er volumen omkostningshåndtering? . . . . . . . . . . . . . 25

4.7.1.2 Hvorfor skal jeg anvende volumenomkostningshåndtering? . . . 25

4.7.1.3 Hvilken slags volumenomkostningshåndtering skal jeg vælge? . . 26

4.7.1.4 Bagdele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5 Globale KPPP-indstillinger 27

5.1 Fanebladet Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.2 Fanebladet Enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.3 Fanebladet Modem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.4 Fanebladet Graf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.5 Fanebladet Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.6 Fanebladet Om Kppp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33


KPPP-håndbogen

6 Sikkerhedshensyn med KPPP 34

6.1 Begræns adgangen til KPPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6.1.1 Begræns adgangen med gruppetilladelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6.1.2 Begræns adgangen på KPPPs egen måde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6.2 Kppp har SUID-bitten sat? Hvad sker der så med sikkerheden? . . . . . . . . . . . 35

7 PAP og CHAP 36

7.1 PAP med KPPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7.1.1 Godkendelse på klientsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7.1.2 Tovejs-godkendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7.1.3 Forberedelse af KPPP for PAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7.2 En alternativ måde at anvende PAP og CHAP med KPPP . . . . . . . . . . . . . . . 37

8 Modemtrick og vink 39

8.1 Modemsessioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

8.2 Modemprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

8.3 Få modemet til at lægge på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

8.3.1 DTR (AT&Dn)-metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

8.3.1.1 Hvordan DTR-metoden fungerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

8.3.2 Kommandometoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

8.3.2.1 Hvordan kommandometoden fungerer . . . . . . . . . . . . . . . . 40

8.4 Hurtigere tonevalgsopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

9 Indstil KPPP til at ringe tilbage 42

9.1 UNIX ® eller Linux ® tilbagekaldsserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

9.1.1 En introduktion til tilbagekald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

9.1.2 Opsætning af KPPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

9.1.3 Problemløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

9.1.4 Internet-ressourcer for server software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

9.2 Windows ® NT RAS tilbagekald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10 Spørgsmål og svar 46

11 Medvirkende og licens 51

A Installation 52

A.1 Hvordan får du fat i KPPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

A.2 Kompilering og installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

A.3 Forberedelse af din Computer for en PPP-forbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

A.3.1 Forberedelse af et Linux ® system for PPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4


KPPP-håndbogen

B Kommandoopsætning for Hayes-modem 54

B.1 Den grundlæggende Hayes kommando-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

B.2 Den udvidede Hayes kommando-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

B.3 Baglæns skråstreg- og procentkommandoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

B.4 S-registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

C Et eksempel på en skabelon til kontering af telefonomkostninger. 65

5


Tabeller

KPPP-håndbogen

B.1 Grundlæggende Hayes kommando-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

B.2 Den udvidede Hayes kommando-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

B.3 Baglæns skråstreg- og procentkommandoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

B.4 S-registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6


Resumé

KPPP er en opringer og forende for pppd, der tillader interaktiv script-generering og opsætning

af netværk.


Kapitel 1

Indledning

KPPP-håndbogen

KPPP er en opringer og forende for pppd. Den tillader interaktiv script-generering og opsætning

af netværk. Den vil automatisere opkaldsprocessen til din ISP mens den samtidig lader dig

overvåge hele processen.

Når forbindelsen er oprettet vil KPPP sørge for et rigt sæt statistik og holde øje med tiden du

bruger online for dig.

En indbygget terminal og script-generator vil gøre det nemt for dig at sætte din forbindelse op.

Du vil ikke længere have brug for yderligere terminalprogrammer såsom seyon eller minicom til

at teste og indstille din forbindelse.

KPPP har omfattende omkostningskontering, hvilket gør det nemt for dig at spore dine omkostninger

ved at være online.

Vi håber du vil nyde denne opringer, og at den gør det nemmere for dig at komme på internettet.

8


Kapitel 2

KPPP-håndbogen

Kom online på den nemme måde

2.1 Nogle få ting du skal have parat før du starter

Hvis du har en nogenlunde moderne Linux ® -distribution, vil du måske finde at resten af dette

dokument er overflødigt. KPPP kommer med en smart lille guide der i mange tilfælde kan have

dig oppe og kørende med en internetforbindelse på blot nogle få minutter.

Hvad enten du bruger guiden eller ej, skal du vide følgende før du begynder:

• Din ISP’s gruppe af modem-telefonnumre.

• Dit brugernavn og kodeord til din ISP.

• Din ISP’s DNS-servere (en er tilstrækkelig, men to er bedre).

Anden mulig information du bør finde ud af for fuldt at kunne bruge din ISP’s tjenester er:

• Indkommende e-mail-servers adresse (ofte pop.yourisp.com eller mail.yourisp.com)

Du skal også finde ud af om din ISP bruger POP3-protokollen eller IMAP.

• Udgående (SMTP) e-mail-servers adresse (det kan være den samme som den indkommende

e-mail-server, ellers hedder den ofte noget i retning af smtp.yourisp.com).

• Usenet-nyheder (NNTP) server-adresse (muligvis news.yourisp.com eller nntp.yourisp.com).

• Enhver proxy-server som din ISP har sat op.

Al denne information er formodentlig til stede i de papirer du modtog fra din ISP da du tilmeldte

dig hos dem, ellers kan du finde det fra din ISP’s telefonhjælp.

Udstyret med ovenstående, og en temmelig ny standard-installation af Linux ® , vil du formodentlig

finde at opsætning af en internetforbindelse er så enkelt som at køre KPPP-guiden.

9


Kapitel 3

KPPPs guide

3.1 Start af guiden

KPPP-håndbogen

Du kan starte guiden fra KPPPs startskærm. Start KPPP fra din K-menu, hvor du finder den

under Internet som Opkald til Internet.

Følgende dialog kommer frem:

Startskærm for KPPP opkaldsprogram

Den kommer formodentlig ikke til at have nogen indgange til at begynde med, men det er dem

vi skal udfylde nu.

Klik på knappen Indstillinger for at begynde at indstille en ny internettilslutning.

Guiden giver dig tre forskellige valg, Guide, Dialogindstillinger og Annullér

10


KPPP-håndbogen

Guiden spørger dig om hvad du vil gøre

Annullér

Vælg dette hvis du virkelig ikke vil indstille en ny konto lige nu. Meddelelsesfeltet forsvinder,

og du er tilbage med opkaldsskærmen som tidligere.

Guide

Hvis du har et helt almindeligt standardmodem, og anvender en af de største Internetleverandører

i dit land, kommer guiden formodentlig til at kunne indstille en fungerende

Internettilslutning for dig uden videre. Prøv dette først, inden du forsøger at indstille tilslutningen

manuelt.

Dialogindstillinger

Vælg dette hvis det ikke lykkes med guiden, eller hvis du kun vil gøre ting selv. Guiden er

kun anvendelig for en lille delmængde af lande og internetleverandører.

Hvad angår dette kapitel, antager vi at du vælger Guide. Den dialogbaserede indstilling beskrives

i et senere kapitel.

3.2 Resten af guiden

Den første skærm som vises indeholder kun indledende tekst, som forklarer det som du læste

om i det første afsnit i dette kapitel. Tryk på Næste for at fortsætte.

Den andre skærm beder dig angive landet som du bor i. Alle lande findes ikke repræsenterede

her, og hvis landet som du bor i ikke er angivet, skal du trykke på Annullér, for at fortsætte med

den dialogbaserede indstilling.

På næste skærm kan du vælge internetleverandører som KPPP kender til, afhængig af dit valg

af land på den første skærm. Igen, hvis din internetleverandør ikke findes, skal du trykke på

Annullér, og lave dine indstillinger med den dialogbaserede indstilling.

Du bliver nu spurgt dit brugernavn og kodeord for Internettilslutningen. Bemærk at dette adskiller

sig fra dit brugernavn og kodeord for e-mail for visse internetleverandører, så sørg for at

du anvender de rigtige. Vælg Næste for at fortsætte.

11


KPPP-håndbogen

På næste skærm har du mulighed for at indtaste eventuelle ekstra opkaldspræfiks du måtte have,

hvis du for eksempel skal trykke på ‘0’ for at få en ekstern tilslutning, eller har et præfiks som du

kan trykke på for at lukke for funktionen med ventende samtaler. Vælg Næste for at fortsætte.

Og det er alt! Hvis du vil gå tilbage til nogen af dine valg, kan du anvende knapperne Tilbage

og Næste for at flytte dig frem og tilbage i dialogerne. Når du er tilfreds, trykker du på knappen

Færdig og du er helt klar.

Naturligvis kan al denne information redigeres på et senere tidspunkt fra KPPPs indstillingsdialog.

12


Kapitel 4

KPPP-håndbogen

Opsætning af en tilslutning med

dialogerne

Opsætning af en tilslutning med indstillinger baseret på dialogerne er ikke alt for meget sværere

end at anvende guiden.

Du kan nå indstillingsdialogen på samme måde som guiden. Start KPPP fra K-menuen, hvor du

finder den under menuvalget Internet som Forbind til internet.

Følgende dialog kommer frem:

Startskærm for KPPP opkaldsprogram

Den kommer formodentlig ikke til at have nogen indgange til at begynde med, men det er dem

vi skal udfylde nu.

Klik på knappen Indstillinger for at begynde at indstille en ny internettilslutning.

Vælg Dialogindstilling denne gang, så vil følgende dialog vises:

13


Dialogen Ny konto indeholder følgende dele:

• Opkald

• IP

• Gateway

• DNS

• Indlogningsscript

• Kør

• Omkostninger

KPPP-håndbogen

Dialogen Ny konto

Normalt behøver du ikke udfylde alle disse dele, selvom hver af dem beskrives i følgende afsnit.

14


4.1 Fanebladet Opkald

Fanebladet Opkald har følgende alternativer:

Tilslutningens navn:

KPPP-håndbogen

Konto-fanebladet Opkald

Du skal give kontoen et navn. Dette kan være hvad du vil, men hvis du har mere endnu en

konto, skal hvert navn være entydigt.

Telefonnummer:

Angiv telefonnummeret som skal ringes op. Du kan anvende tegn som ‘-’ for at gøre nummeret

mere læsbart. Hvis du sammensætter en serie med numre adskilt af kolon (f.eks.

1111111:2222222:3333333, forsøger KPPP med et nummer efter et andet ved et optagetsignal.

Du kan anvende knappen Tilføj for at tilføje et nummer, Fjern for at fjerne et

nummer fra listen, og Opad-pil eller Nedad-pil til at ændre rækkefølgen listen.

Godkendelse:

Vælg en lempelig godkendelsesmetode som KPPP skal anvende for at logge ind på serveren.

Kontrollér med din leverandør for mere information. Anvendelse af PAP og CHAP

beskrives i kapitlet kapitel 7.

Gem kodeordet

Markér dette alternativ hvis du ønsker at KPPP skal huske kodeordet mellem sessioner.

Ændr parametre for pppd...

Dette viser dialogen for pppd-argument. Du kan anvende denne dialog til at tilføje alle

ønskede alternativer som du ønsker at KPPP skal sende til pppd. Se manualsiden for pppd

for en liste af alternativer, men hvis du ikke ved nøjagtigt hvad du foretager dig, skal du

nok holde dig fra at rode i dem.

15


4.2 Fanebladet IP

Dynamisk IP-adresse

KPPP-håndbogen

Konto-fanebladet IP

Markér dette hvis din internetleverandør anvender dynamisk tildeling af IP-adresse. I dette

tilfælde ændres din IP-adresse hvert gang du etablerer en tilslutning.

Fast IP-adresse

Markér dette hvis din internetleverandør har givet dig en statisk IP-adresse. I dette tilfælde

skal du også udfylde adressen i ruden IP-adress, og desuden eventuelt en Undernet-maske

hvis det behøves. Spørg din internetleverandør hvis du ikke er sikker. Dynamisk tilldelte

adresser anvendes af en overvældende majoritet af internetleverandører, og at ikke markere

dette er i de fleste tilfælde det rigtige valg.

Ændr automatisk maskinens navn til det for IP-adressen

Markér dette hvis du ønsker at KPPP skal ændre værtmaskinenavn og domæne for din

maskine efter en ppp-tilslutning er lykkedes.

Dette gøres ved at spørge den definerede domænenavns server efter navnet med IPadressen

som tildeltes for ppp-linket.

Dette alternativ er anvendeligt for uafhængige maskiner som vil anvende protokoller såsom

talk, som kræver at værtmaskinenavnet er det samme som det navn som maskinen har

på internettet. Det sætter alternativet Domænenavn under DNS ud af kraft, og maskinens

forvalg tilbagestilles til sine oprindelige værdier når du lukker for ppp-tilslutningen.

Dette er ikke anvendelig hvis du kun vil tilsluttes internettet og surfe, tjekke e-mail eller

chatte. Det har bivirkningen at det ikke tillader nogen nye tilslutninger til din X-server,

med andre ord kan du ikke åbne flere programmer med grafisk grænseflade.

Aktivér kun dette hvis du er absolut sikker på at du behøver det.

16


4.3 Fanebladet Gateway

Standard-gateway

KPPP-håndbogen

Konto-fanebladet Gateway

Markér dette hvis du ønsker at pppd skal anvende en forvalgt Gateway for din maskine.

Dette er normalværdien.

Fast gateway

Markér dette hvis du vil angive den Gateway som skal anvendes i stedet for den normale.

Sæt standardrute (default route) til denne gateway

Det er næsten helt sikkert at det her skal være markeret (normalværdien).

17


4.4 Fanebladet DNS

KPPP-håndbogen

Konto-fanebladet DNS

Domænenavn:

Angiv domænenavnet for din maskine. Som med DNS-adresser så tilbagestilles det til originalen

som angives i /etc/resolv.conf når tilslutningen afsluttes. Hvis det efterlades tomt

gøres ingen ændring af domænenavnet som angives i /etc/resolv.conf.

Indstillinger:

Vælg mellem Automatisk (Internetleverandøren giver dig automatiske DNSserveradresser

når du tilsluttes) og Manuel. Hvis du vælger manuel, aktiveres DNS

IP-adresse delen.

DNS IP-adresse:

Denne del bliver kun aktiveret hvis du vælger Manuel i foregående valgmulighed. Tilføj

domænenavnsservere som du er blevet tildelt af internetleverandøren. Du skal angive

i det mindste en domænenavnserver til operativsystemet for at kunne håndtere læsbare

IP-adresser som ftp.kde.org. DNS-serveradresserne som angives skal have et numerisk

format, f.eks. 128.231.231.233. Disse adresser tilføjes /etc/resolv.conf under kørsel.

Tryk på knappen Tilføj for at tilføje hver ny DNS-serveradresse i listefeltet nedenfor. Tryk

på Fjern for at fjerne en indgang fra listen.

Luk for eksisterende DNS-servere under tilslutning

Hvis du markerer dette felt, lukkes alle DNS-servere som er på listen i /etc/resolv.conf

mens tilslutningen er i gang.

18


KPPP-håndbogen

4.5 Fanebladet Indlogningsscript

Konto-fanebladet Indlogningsscript

Anvend denne dialog til at oprette et opkaldsscript for tilslutningen til din internetleverandør.

Du kan anvende miniterminalen og informationen som tildeles af internetleverandøren for at få

rede på hvilken sekvens af handlinger som behøver at udføres.

Vælg et alternativ fra dropnedfeltet til venstre, og tilføj senere eventuelle parametre for handlingen

i redigeringsfeltet til højre. Anvend Tilføj for at tilføje hvert indgang i slutningen af scriptet,

som vises i den nederste del af dialogen. Anvend Indsæt for at indsætte en indgang hvor som

helst i scriptet, og anvend Fjern for at fjerne en linje fra scriptet.

De tilgængelige tilvalg er:

Forvent

KPPP venter på at den afgivne streng skal blive modtaget.

Send

KPPP sender den angivne streng.

Skan

KPPP afsøger inddatastrømmen for den angivne streng, og gemmer alle tegn fra slutningen

af strengen til næste nylinje i en intern buffer. Indledende og afsluttende blanke tegn

strippes også.

Gem

Gem den tidligere afsøgte streng permanent i det angivne register. For nuværende er det

det eneste gyldige register kodeord.

Pause

Vent i det angivne antal sekunder.

Læg på

KPPP sender kommandoen hangup til modemet.

19


Svar

KPPP stiller modemet i svarstilstand.

KPPP-håndbogen

Udløb af tid

Ændr den forvalgte tidsgrænse til det angivne antal sekunder dynamisk mens scriptet kører.

Du kan ændre tidsgrænsen flere gange mens scriptet kør om nødvendigt.

Spørg

Spørg brugeren af KPPP efter en streng, med den angivne streng som vink. Brugeren ser

det der indskrives. Hvis den angivne streng indeholder mærket ##, erstattes mærket med

det nuværende indhold af den interne afsøgningsbuffer, som tidligere blev gemt med kommandoen

søg

PWPrompt

ID

Spørg brugeren af KPPP efter en streng, med den angivne strengen som vink. En stjerne

vises for hvert tegn som brugeren indskriver.

Hvis feltet Brugernavn i KPPPs hoveddialog er udfyldt, sendes brugernavnet. Hvis feltet

Brugernavn ikke er udfyldt, beder KPPP brugeren om at indtaste et brugernavn, med den

angivne streng som vink. Brugeren ser hvad der indtastes. I anden gennemgang, såsom for

en løkkes anden omgang, eller for godkendelse ved tilbageopkald, vises prompten uanset

om feltet Brugernavn er udfyldt.

Kodeord

Hvis feltet Kodeord i KPPPs hoveddialog er udfyldt, sendes det som kodeordet. Hvis feltet

Kodeord ikke er udfyldt, beder KPPP brugeren om at indtaste et kodeord, med den angivne

streng som vink. En stjerne vises for hvert tegn som brugeren indtaster. I anden gennemgang,

som i en løkkes anden gennemgang, eller for godkendelse ved tilbageopkald, vises

prompten uanset om feltet Kodeord er udfyldt.

Loopstart

LoopEnd

KPPP venter på at den angivne streng modtages. Strengen gemmes til brug for LoopEnd.

KPPP venter på at den angivne streng modtages for at gå ud af løkken. Hvis strengen som

angives af den tilsvarende Loopstart modtages først, fører det til et spring til linjen efter

Loopstart, som gør det muligt at gentage dialogtyper med par af brugernavn/kodeord.

4.5.1 Eksempel på script

Example 4.1 Et enkelt eksempel på indlogningsscript

Her er et enkelt eksempel på et script som jeg ville kunne bruge for at blive forbundet til min

internetleverandør.

Expect ID: # vent på ID:

Send mitid # du skal udskifte mittid med dit ←↪

brugernavn

Expect word: # vent på ’password ’

Send 4u3fjkl # send mit kodeord ’4u3fjkl ’

Expect granted # Leverandøren sender ’Permission ←↪

granted ’ når det lykkes at logge på.

Send ppp # Dette starter en ppp - tilslutning ←↪

for

# mig på leverandørssiden .

20


KPPP-håndbogen

Example 4.2 Et indlogningsscript som spørger efter ID og kodeord, og har løkker.

Her er et script for samme konto med et spørgsmål om brugernavn og kodeord. Dette script spørger

efter brugernavn og kodeord hver gang, uafhængig af hvad der er skrevet i felter Brugernavn

og Kodeord i KPPPs hovedskærm.

Dette script illustrerer også anvendelsen af strukturen LoopStart/LoopEnd. Hvis noget går galt

under indlogningsproceduren, hvis jeg for eksempel staver forkert i kodeordet, skriver Internetleverandøren

en fejlmeddelelse og starter brugernavn/kodeord-løkken forfra, ved at angive

strengen ID: igen. Hvis strengen ID: findes inden nøgleordet LoopEnd tolkes, starter KPPP scriptet

igen, fra linjen efter nøgleordet LoopStart.

LoopStart ID: # vent på ID:

Prompt Brugernavn : # Spørg efter mit brugernavn og send ←↪

det.

Expect word: # vent på ’password ’

PWPrompt Kodeord: # Spørg mig efter kodeord og send ←↪

det.

LoopEnd granted # Leverandøren sender ’Permission ←↪

granted ’ når det lykkes at logge på.

Send ppp # Dette starter en ppp - tilslutning ←↪

for mig

Example 4.3 Spørger efter information som ikke udfyldes i hoveddialogen.

Her er scriptet som jeg virkelig anvender for at forbinde til min Internetleverandør. Det her script

spørger kun efter brugernavn og kodeord hvis jeg ikke har udfyldt det tilsvarende felt i KPPPs

hoveddialog.

LoopStart ID: # vent på ID:

ID Brugernavn : # Spørg efter mit brugernavn og send ←↪

det.

Expect word: # vent på ’password ’

Password Kodeord: # Spørg mig efter kodeord og send ←↪

det.

LoopEnd granted # Leverandøren sender ’Permission ←↪

granted ’ når det lykkes at logge på.

Send ppp # Dette starter en ppp - tilslutning ←↪

for mig

# på leverandørssiden

21


KPPP-håndbogen

Example 4.4 Et script for en internetleverandør som anvender godkendelse med påmaning/svar.

Her er et script som jeg anvender for at tilslutte mig til en internetleverandør som anvender en

slags godkendelse med påmaning/svar. Som oftest har du fået en tingest (et smartkort med en

visning og taster som ligner en miniregnemaskine) fra internetleverandøren. Du skal kende et

kodeord for at kunne anvende tingesten. Efter opkald viser internetleverandøren påmaningen.

Du skal indtaste den i tingesten og få et dynamisk kodeord som svar. Derefter skal du angive

dette kodeord.

LoopStart ID: # vent på ID:

ID Brugernavn : # Spørg efter mit brugernavn og send ←↪

det.

Scan Challenge : # Søg efter ’Challenge ’ og gem alt ←↪

bagefter til næste nylinje.

Expect Password : # vent på ’password ’

Prompt Værdien er ## - Kodeord: # Spørg efter mit kodeord og send ←↪

den.

LoopEnd granted # Leverandøren sender ’Permission ←↪

granted ’ når det lykkes at logge på.

Send ppp # Dette starter en ppp - tilslutning ←↪

for mig

# på leverandørssiden

22


KPPP-håndbogen

Example 4.5 Anvend Scan og Save i scripter

Følgende log viser indlogningsproceduren for en selvopfundet internetleverandør som udsteder

et nyt kodeord for hver indlogning. Det nye kodeord skal verificeres og gemmes til næste session.

University of Lummerland

Login:mylogin

Password :

The password for your next session is: YLeLfkZb

Please record and enter it for verification .

Verification : YLeLfkZb

1 = telnet

2 = SLIP

3 = PPP

Your choice:

KPPP kan anvendes til at udføre denne omstændelige opgave for dig, og samtidig eliminere

risikoen for at tabe den lille papirstump hvor dit nuværende kodeord står. Den centrale del af

følgende script er kombinationen af nøgleordene Scan/Save.

Expect Login: # vent på login -prompter

ID # send brugernavn

Expect Password : # vent på password -prompter

Password # send kodeord

Scan is: # vent på ’... next session is:’ ←↪

och

# afsøg det foregående kodeord

Save password # gem det nye kodeord til næste ←↪

indlogning

Expect Verification : # vent på ’Verification :’

Password # send nyt kodeord

Expect choice: # vent på et prompt som lader dig ←↪

vælge

# mellem forskellige alternativer ( ←↪

telnet , SLIP , PPP)

Send 3 # vælg alternativ 3, dvs. PPP

23


4.6 Fanebladet Udfør

KPPP-håndbogen

Konto-fanebladet Kør

Her kan du vælge kommandoen som køres ved visse trin i tilslutningen. Disse kommandoer

køres med dit rigtige brugernavn, så du kan ikke køre nogen kommando som kræver rootprivilegier,

medmindre du har ringet op som root (en dårlig ting at gøre af mange grunde!)

Sørg for at hele søgestien angives, ellers kan KPPP måske ikke finde programmet.

Du kan tilføje kommandoen som køres på fire bestemte tider under tilslutningsprocessen.

Inden tilslutning

Kør denne kommando inden opkald startes, så at det allerede kører når du forbinder til din

internetleverandør.

Ved tilslutning

Kør kun denne kommando efter et opkald er lykkedes.

Inden nedkobling

Kør denne kommando mens tilslutningen stadigvæk findes, inden modemet lægger på.

Ved nedkobling

Kør denne kommando efter tilslutningen er lukket.

Du vil måske køre leafnode så snart du har afsluttet, eller kontrollere din e-mail. Du vil måske

forsikre dig om at eventuel e-mail i din udgående kø sendes, inden du lukker ned for din tilslutning.

Du ønsker måske at et ‘oprensningsscript’ sletter logfiler og renser din cache efter du har

koblet ned.

24


4.7 Fanebladet Omkostninger

KPPP-håndbogen

Konto-fanebladet Omkostninger

Klik på feltet Anvend omkostningsberegninger for at aktivere eller lukke af for telefonomkostningsberegning

for dette abonnement.

Vælg en passende regel for din teleoperatør fra listen.

Hvis du ikke kan finde en, kan du skrive en selv ved at kopiere den medsendte skabelon, som

du finder i et appendix.

Det sidste alternativ på denne side er Volumen omkostningshåndtering, som beskrives nedenfor.

4.7.1 Volumen omkostningshåndtering

4.7.1.1 Hvad er volumen omkostningshåndtering?

Egentlig betyder det at afregne antal byte som sendes til eller fra internettet. KPPP kan udregne

indkommende byte, udgående byte eller begge. Det er dig som bestemmer hvad du vil (eller

skal) anvende.

4.7.1.2 Hvorfor skal jeg anvende volumenomkostningshåndtering?

Mange Internetleverandører lader kunder betale baseret på antal byte som overføres. Endnu almindeligere

er at internetleverandører tilbyder en fast pris op til en vilkårlig overføringsgrænse,

og derefter tager sig bedre betalt for hver Mbyte over denne grænse. KPPP viser det nuværende

volumen, og kan hjælpe dig med at minimere dine regninger. Selv om du ikke betaler baseret på

volumen, kan du naturligvis aktivere volumenberegning blot for at tilfredsstille din nysgerrighed.

25


KPPP-håndbogen

4.7.1.3 Hvilken slags volumenomkostningshåndtering skal jeg vælge?

Det beror hovedsageligt på din leverandør. Mange regner kun ud hvor mange Mbyte du indlæser

fra internettet, og ignorerer hvor meget du sender. I dette tilfælde skal du vælge Byte ind. Hvis

du skal betale for begge, skal du vælge Byte ind og ud. Byte ud findes egentlig kun her for at

være komplet, eftersom vi ikke kender til nogen leverandør som anvender dette til regninger.

Det kan i alt fald være anvendeligt for de som kør en webb- eller FTP server derhjemme.

4.7.1.4 Bagdele

Uheldigvis findes der en bagdel ved volumenberegninger. KPPP regner kun antal byte ud, uafhængig

af hvor de kommer fra. Mange leverandører angiver kun deres grænser kun for adgang

til internettet, og ikke for data på deres eget netværk. Visse leverandører angiver forskellige grænser

for data på deres eget netværk, i samme land, og fra andre kontinenter. Så hvis du ikke surfer

så meget på nettet, og henter de fleste sider fra din internetleverandørs egen proxyserver-cache,

så tager leverandøren formodentlig ikke betalt for dette. KPPP ved ikke at disse her IP-pakker

kommer fra proxyserveren, og regner dem med alligevel. Så hvis denne situation gælder dig, eller

som et yderligere eksempel, hvis din leverandør anvender en diskussionsgruppeserver med

cache som nntpcached, så kan volumen som KPPP rapporterer være højere endnu end det som

du vil få en regning på. Et lyspunkt er at KPPP i det mindste ikke vil undervurdere dine regninger.

26


Kapitel 5

KPPP-håndbogen

Globale KPPP-indstillinger

Ændringerne som laves her påvirker alle konti som du har indstillet i KPPP

5.1 Fanebladet Konto

Fanebladet Konto

I denne dialog kan du håndtere selve din konto. Navnet på kontoen vises i listen til venstre i

dialogen.

For at fjerne en konto, klikkes på knappen Slet. Du bliver bedt om at bekræfte før kontoen til slut

fjernes.

Du kan lave en kopi af en konto med knappen Kopiér- Du skulle kunne anvende dette til for

eksempel at adskille de forskellige brugere i familien, selvom om det normalt gøres på en bedre

måde ved at også at lade dem være forskellige brugere i operativsystemet! Ellers så har du mere

end en konto med samme internetleverandør, og vil anvende alle.

27


KPPP-håndbogen

Valg af Ændr... flytter dig til dialogen som beskrives i Dialogindstillinger, men med information

for den valgte konto.

Ny... giver dig et valg mellem Guide eller Dialogindstillinger som allerede beskrevet.

Hvis du vælger en konto, og du har aktiveret omkostningsvisning så vises den samlede informationen

for denne konto i de to ruder som hedder Telefonomkostninger: og Volumen:.

Till venstre for omkostningsvisningen findes to knapper: Nulstil... og Vis log.

Tryk på Nulstil... vil nulstille Telefonomkostninger: og Volumen:. Typisk er at du vil gøre dette

en gang om måneden eller kvartalet, når du har modtaget din telefonregning og afstemt telefonomkostningerne.

Du kan nulstille begge uafhængig af hinanden, og må vælge hvilken indgang

du vil nulstille når du trykker på knappen Nulstil....

Tryk på Vis log åbner et nyt vindue, hvor en log af alle samtaler som er udført med KPPP vises.

Hvis du har oprettet logger, kan du flytte dig fremad og tilbage i trin på en måned. Dette kan

være nyttigt hvis om du har fået en unormalt stor telefonregning og vil undersøge hvorfor!

5.2 Fanebladet Enhed

Fanebladet Enhed

Her kan du vælge og indstille dit modem

Modemenhed

Vælg enheden som passer med din hardware.

/dev/ttys0

DOS- eller Windows ® -brugere kender til dette som COM1, mens COM2 er /dev/ttys1

og så videre. Disse er de enheder som normalt anvendes på Linux ® -systemer.

/dev/cua0

Den første serielle port (COM1). COM2 er oftest /dev/cua1 og så videre. Disse enheder

anvendes almindeligvis på BSD-systemer, det vil sige FreeBSD, NetBSD og OpenBSD.

Ældre Linux ® -systemer kan også have disse, omend de døbtes om til /dev/ttySx på

Linux ® for en del tid siden.

28


KPPP-håndbogen

/dev/ttyI0

På Linux ® hører disse til interne ISDN-kort. Disse enheder emulerer et almindelig

Hayes modem. Her er /dev/ttyI0 det første, og /dev/ttyI1 det andet ISDN-kortet og

så videre. Disse enheder er kun tilgængelige i Linux ® -versionen.

/dev/modem

Mange Linux ® -distributioner laver et symbolsk link fra den rigtige modemenhed til

/dev/modem. Du bør undgå at bruge dette.. Anvend den rigtige enhed som linket peger

på i stedet.

Flyde-kontrol

Vælg enten hardware (CRTSCTS), programmel (XON/XOFF) eller ingen flyde-kontrol. Den

anbefalede indstilling er hardware-flydekontrol.

Linjebrydning

Vælg den rigtige tegnsekvensen for ‘linjebrydning’ med modemet. De fleste modemer anvender

‘CR/LF’, men visse behøver en anden indstilling. Hvis du kommer ud for problemer

når du kører et indlogningsscript, så leg med denne parameter.

Tilslutningshastighed

Vælg fra listen med tilslutningshastigheder som understøttes af din serielle port. Bemærk at

den serielle port understøtter meget højere hastigheder end modemet i de fleste tilfælde. Du

bør formodentligt begynde med den højeste tilgængelige værdi, og kun gøre den mindre

hvis har et tilslutningsproblem.

Anvend låsefil

Aktivér denne mulighed hvis du ønsker at KPPP skal oprette en låsefil. Med Linux ® er

mappen hvor en sådan fil havner /var/lock. Programmer som mgetty beror på at sådanne

låsefiler findes, og KPPP fungerer ikke sammen med mgetty hvis låsefilen ikke laves. Sørg

for at du ikke anvender tilvalget lock for pppd hvis du ønsker at KPPP skal låse modemet,

eftersom pppd-tilvalget lock gør at pppd forsøger at låse modemenheden. Eftersom KPPP

allerede har låst enheden, kommer pppd til at mislykkes, og KPPP viser fejlmeddelelsen:

pppd døde uventet.

Tidsgrænse for modem

Dette er tiden i sekunder som KPPP venter på svaret CONNECT fra dit modem. En indstilling

på cirka 30 sekunder bør være tilstrækkeligt i de fleste tilfælde.

29


5.3 Fanebladet Modem

KPPP-håndbogen

Fanebladet Modem

Vent ved optaget

Dette er hvor længe modemet skal vente inden det ringer op igen efter det har modtaget en

optagettone. Bemærk at der er krav fra telefonselskabet i en del lande, som angiver at du

ikke skal indstille en for kort tid.

Modemlydstyrke

Anvend skyderen for at indstille modemets lydstyrke. Til venstre er lav lydstyrke, i midten

er middelhøj lydstyrke højre er høj lydstyrke. På visse modemer er lav lydstyrke det samme

som at slukke for lyden, og på andre er middelhøj og høj i virkeligheden det samme.

Modemkommandoer

I denne dialog kan du udfylde eventuelle særskilte kommandoer som er passende for modemet.

Hvis har et modem som understøtter Hayes, behøver du formodentlig ikke ændre

nogen af de forvalgte værdier, men læs gerne appendiks om Hayes kommandoer i denne

hjælpefil. Informationen som er tilstede der kan være til stor hjælp hvis du oplever problemer

med at indstille en stabil tilslutning til din internetleverandørs modem, især indstillingerne

for Forsinkelse inden init og Forsinkelse efter init hvis du kommer ud for at

modemet hænger. Disse indstillinger får KPPP til at vente en kort stund præcis efter initieringsstrengen

er blevet sendt til modemet. Forsinkelse inden init sender også normalt et

CR, hvis du ikke har indstillet forsinkelsen til 0.

Undersøg modemet

Tryk på denne knappen gør at KPPP vil spørge efter modemets identitet. Hvis dette lykkes,

vises modemets svar i en dialog. Dette kan vise sig at være oplysende eller ikke, afhængig

af modemet.

Terminal

Tryk på knappen Terminal viser en miniterminal. Du kan anvende miniterminalen til at

prøve modemet og eksperimentere med forhandlingsprotokollen til at initiere en PPPtilslutning

til din internetleverandør. Du behøver ikke længere et terminalprogram som

minicom eller Seyon.

30


5.4 Fanebladet Graf

KPPP-håndbogen

Fanebladet Graf

Her kan du indstille farverne som anvendes af KPPPs graf. Du kan vælge forskellige farver for

Baggrundsfarve, Tekstfarve, Farve for indkommende byte og Farve for udgående byte.

31


5.5 Fanebladet Diverse

KPPP-håndbogen

Fanebladet Diverse

Her er nogen valgmuligheder som ikke passer ind andre steder, men som alligevel kan være

meget anvendelige.

pppd-version

Versionsnummeret for pppd-dæmonen på dit system.

Tidsgrænse for pppd

KPPP vil vente så længe på at pppd opretter et ppp-link inden det giver op og afslutter

pppd, efter scriptet er kørt og starter pppd.

Dok i panelet ved tilslutning

Hvis denne valgmulighed markeres, kommer KPPP til at blive dokket ned i panelet hvor

den symboliseres med en lille animereret ikon. Anvend venstre museknap på ikonen for at

KPPPs vindue tilbage. Højre museknap åbner en menu som lader dig få vinduet tilbage,

vise overføringsstatistik eller nedkoble forbindelsen. Denne valgmulighed går forud for

Minimér vinduet ved opkobling.

Ring op igen automatisk ved frakobling

Valg af dette får KPPP til at forsøge at koble op igen hvis du bliver afbrudt.

Vis ur i overskrift

Dette får KPPP til at vis opkoblingstiden i overskriften på KPPP-vinduet mens du er koblet

til.

Afbryd når X-serveren afsluttes

Markering af dette gør at KPPP afslutter ppp-linket, afbryder modemet, og afslutter omkostningsberegningen

på en regelmæssig måde, når X-serveren lukkes ned. Det her er anvendeligt

hvis du har en tendens til at glemme at du er forbundet når du lukker ned for

X-serveren, eller hvis du helt enkelt ikke vil bekymre dig om at behøve at lukke sessionen

32


KPPP-håndbogen

ned manuelt. Hvis du ikke ønsker at KPPP skal nedkoble modemet når X-serveren afsluttes,

skal du lade denne rude være tom. Pas på med at hvis du har omkostningsberegning

aktiveret, og du lader dette alternativ være slået fra, kommer du til at have en uafsluttet

post i loggen hvergang X-serveren og KPPP afsluttes.

Afslut Kppp ved nedkobling

Hvis dette er valgt kommer KPPP til at afsluttes når du nedkobler fra internettet. Ellers

forbliver KPPP åben efter en nedkobling.

Minimér vinduet ved opkobling

Hvis dette er valgt, bliver KPPP minimerer efter en tilslutning er oprettet. Tiden der er gået

siden tilslutning vises i værktøjslinjen.

5.6 Fanebladet Om Kppp

Fanebladet Om Kppp viser version, licens og information om KPPPs forfattere.

33


Kapitel 6

KPPP-håndbogen

Sikkerhedshensyn med KPPP

Dette afsnit er i hovedsagelig beregnet for systemadministratorer (root), de med høje sikkerhedskrav

eller helt enkelt teknisk interesserede. Det er ikke nødvendigt at læse dette hvis du kun

anvender Linux ® selv derhjemme, selvom du i alle tilfælde kan lære et og andet.

6.1 Begræns adgangen til KPPP

En systemadministrator kan ville begrænse adgangen med hensyn til hvem der får lov at bruge

KPPP. Der findes to måder at opnå dette.

6.1.1 Begræns adgangen med gruppetilladelser

Opret en ny gruppe (du vil måske kalde den til dialout eller noget lignende), og tilføj alle brugere

som skal få lov til at anvende KPPP til denne gruppe. Skriv derefter på kommandolinjen:

# chown root.dialout /opt/kde/bin/kppp

# chmod 4750 /opt/kde/bin/kppp

Dette forudsætter at KDE installeredes i /opt/kde/ og at den nye gruppe hedder dialout.

6.1.2 Begræns adgangen på KPPPs egen måde

Inden den gør noget, kontrollerer KPPP om der findes en fil som hedder /etc/kppp.allow. Hvis

denne fil findes, tillades kun brugere som nævnes i denne fil at ringe op. Denne fil skal være

læsbar af alle (men selvfølgelig IKKE skrivbar). Kun brugernavne genkendes, så du kan ikke

anvende en UID i denne fil. Her er et kort eksempel:

# /etc/kppp.allow

# kommentarlinjer som denne ignoreres

# præcis som tomme linjer

hans

karl

lene

I ovenstående eksempel, tillades kun brugerne hans, karl og lene at ringe op, så vel som alle

brugere med UID 0 (så du behøver ikke eksplicit angive root i filen).

34


KPPP-håndbogen

6.2 Kppp har SUID-bitten sat? Hvad sker der så med sikkerheden?

Det er mere eller mindre umuligt at skrive et opkaldsprogram som både er sikkert og let at anvende

for uerfarne brugere uden at sætte SUID-bitten. KPPP håndterer sikkerhedsproblemerne

med følgende strategi.

• Umiddelbart efter at programmet er startet, så skaber KPPP en ny proces (fork).

• Hovedprocessen, som håndterer hele den grafiske grænsefladen med brugerpåvirkning, slipper

SUID-tilstanden efter den nye processen er lavet, og kørt med normale brugerrettigheder.

• Den nye proces beholder sine rettigheder, og har ansvaret for alle handlinger som behøver

rettigheder som root. For at holde denne del sikker, så anvendes ingen kald til KDE- eller Qtbiblioteker,

bortset fra enkle bibliotekskald. Kildekoden for denne proces er kort (omkring 500

linjer) og veldokumenteret, så det er let at kontrollere den for at finde sikkerhedshuller.

• Hovedprocessen og den nye proces kommunikerer med almindelige UNIX ® IPC.

Særlig tak til Harri Porten for at have skrevet denne udmærkede kode. Det ansås for at være

umuligt, men det lykkedes for ham på en uge.

35


Kapitel 7

PAP og CHAP

KPPP-håndbogen

Fra version 0.9.1, har KPPP direkte understøttelse for de almindeligste typer af PAP-godkendelse.

7.1 PAP med KPPP

Der findes to forskellige måder at anvende PAP.

7.1.1 Godkendelse på klientsiden

Denne måde anvendes af mange kommercielle internetleverandører. Det betyder egentlig at du

(eller i virkeligheden din maskine) skal godkende dig på internetleverandørens PPP-server. PPPserveren

behøver ikke godkende sig selv på din maskine. Dette er ikke et sikkerhedsspørgsmål,

eftersom du burde vide hvilken maskine som du præcis har forsøgt at ringe op.

Hvis din Internetleverandør giver dig et brugernavn og kodeord, og angiver at du skal anvende

PAP-godkendelse, er dette den måde du skal vælge.

7.1.2 Tovejs-godkendelse

Som ovenfor, men i dette tilfælde kræver din maskine at internetleverandørens PPP-server skal

godkende sig. For at kunne oprette en forbindelse, skal du vælge godkendelsesmetoden Scriptbaseret,

ikke PAP, og du skal redigere /etc/ppp/pap-secrets i hånden. Selv om KPPP ikke har

indbygget understøttelse for denne variant, er det alligevel let at oprette en forbindelse.

7.1.3 Forberedelse af KPPP for PAP

1. Sørg for at filen /etc/ppp/options (og ~/.ppprc hvis den findes) ikke indeholder et af følgende

argumenter:

• +pap

• -pap

• papcrypt

• +chap

• +chap

• +ua

• fjernnavn

36


KPPP-håndbogen

Det er meget usandsynligt nogen af disse alternativer allerede findes, men kun for at være

på den sikre siden, bør du kontrollere det.

2. Start KPPP

3. Klik på Indstillinger

4. Vælg kontoen som du vil anvende PAP sammen med at klikke på Redigér

5. Vælg Opkald-fanebladet

6. Vælg PAP i dropned-feltet Godkendelse.

7. Hvis du ikke vil indtaste dit kodeord hver gang du ringer op, så vælg Gem kodeordet.

Dette gemmer dit kodeord i en fil, så sørg for at ingen anden har adgang til din konto.

8. Det er alt. Luk dialogerne, indskriv dit brugernavn og kodeord som din internetleverandør

har givet dig, og klik på Forbind.

7.2 En alternativ måde at anvende PAP og CHAP med KPPP

Dette afsnit er baseret på en e-mail fra Keith Brown kbrown@pdq.net og forklarer hvordan man

får KPPP til at fungere med et generelt PAP- eller CHAP-abonnement. Hvis din internetleverandør

kun gav dig et brugernavn og kodeord for en konto, kan du formodentlig hoppe over dette

afsnit, eftersom instruktionerne i det foregående er alt du vil behøve.

PAP virker meget mere kompliceret ved første blik end det virkelig er. Serveren (maskinen som

du tilsluttes) fortæller egentlig kun klienten (din maskine) at den skal godkendes med PAP. Klienten

(pppd) kigger in en speciel fil efter en mail som indeholder et servernavn som passer og et

klientnavn for denne tilslutning, og sender så kodeordet som den finder der. Det er egentlig det

hele!

Her følger hvordan man får dette til at ske. Jeg antager en pppd version 2.2.x eller senere og en

standardinstallation med indstillingsfiler i /etc/ppp.

For dette eksempels formål, antag at du har en internetkonto med glob.net med brugernavn

anvbaz og kodeord foobar

Først skal du tilføje alt dette til en fil som heder /etc/ppp/pap-secrets. Formatet for en linje som

passer til vort formål er:

BRUGERNAVN SERVERNAVN LØSENORD

Så skal du tilføje følgende linje i filen /etc/ppp/pap-secrets og siden gemme den:

anvbaz glob foobar

NOTE

Du kan anvende et hvilketsomhelst navn du vil for serveren, hvis du blot anvender samme navn i

parameteren til pppd, som du snart vil se. Her er det forkortet til glob, men navnet anvendes kun for

at finde det rigtige kodeord.

Derefter skal du indstille tilslutningen i KPPP. Grundindstillingen er den samme som for alle

andre tilslutninger, så vi går ikke ind på detaljerne her, bortset fra at omtale at du nok vil sørge

for at /etc/ppp/options er tom, og at du ikke heller skal oprette et indlogningsscript.

I KPPPs indstillingsdialog, længst nede i fanebladet Opkald, findes knappen Ændr parametre

til pppd.... Denne viser en redigeringsdialog. Her kan du enten indtaste værdier som sendes til

37


KPPP-håndbogen

pppd som kommandolinje-parametre, og i tilfælde af parametre som har flere værdier, skal du

angive hver værdi som en særskilt post i listefeltet, i den rigtige rækkefølge.

Du kan indtaste alle øvrige parametre som du vil have først. Tilføj senere parametrene som pppd

anvender for at håndtere PAP-godkendelse. Med dette eksempel, skal vi tilføje user, anvbaz,

remotename og glob i denne rækkefølge.

Parameteren user fortæller pppd hvilket brugernavn den skal lede efter i filen pap-secrets og

siden sende til serveren. Parameteren remotename anvendes af pppd til at passe sammen med

indgangen i filen pap-secrets, så igen, den kan være hvad som helst du vil, så længe den er det

samme som indgangen i filen pap-secrets.

Dette er alt som kræves, og du skulle nu kunne indstille din egen tilslutning til serveren med PAPgodkendelse.

CHAP er ikke særligt anderledes. Du kan kigge i Linux ® guide for netværksadministratører

efter filformatet for chap-secrets, og parametrene som anvendes for pppd, og resten

bør være enkelt.

38


Kapitel 8

KPPP-håndbogen

Modemtrick og vink

Dette afsnit bør få endog de mest frygtsomme til at begynde på den mystiske kunst at finjustere

et modem. Kommandoerne her er alle ifølge Hayes AT standard, men alle modemer er ikke ens,

så dit resultat kan variere.

8.1 Modemsessioner

En modemsession lader dig komme direkte til modemet. Du indskriver kommandoen, og det

svarer. For at starte en modemsession når ingen tilslutning er aktiv, går du til dialogen med

Indstillinger, derefter Modem Terminal. Der åbnes et vindue for interaktiv indstilling af modemet.

Forsøg at skrive ATZ (som nulstiller modemet). Du bør få svaret OK. Anvend Fil → Luk for

at afslutte sessionen.

8.2 Modemprofiler

En årsag til at du kan ville sende kommandoen direkte til modemet er hvis du har et antal modemindstillinger

som du vil beholde, og ikke behøve at angive for hver tilslutning. En god måde

at gøre dette er med modemprofiler. Modemet kan have flere lagrede profiler som nummereres

0, 1, ... AT&V kan anvendes til at kigge på allesammen. Den forvalgte profil er oftest nummer 0

(dette kan ændres med AT&Y.) Profilen som anvendes forøjeblikket kaldes den ‘aktive’ profil.

Når du ændrer en indstilling, så ændres den aktive profil. Kommandoen ATZ får modemet at

indlæse den forvalgte profil, og fjerne alle ændringer som du har lavet. For at gemme ændringerne,

indlæses profilen som du vil ændre med ATZn (hvor n er profilens nummer). Udfør alle

ændringer du vil, og gem den bagefter med AT&Wn. For at få kppp til at anvende profilen som

du vil have, ændr modeminitieringsstrengen (Indstillinger Modem Modemkommandon Kommando

til at initiere). Kommandoen ATZ1 får for eksempel kppp til at nulstille modemet og

anvende den gemte profil nummer 1.

Hvis du vil nulstille modemet for at komme tilbage til et kendt startpunkt, anvendes AT&F&W

for at indstille den aktive profil til fabrikkens forudinstillede værdier, og gem disse indstillinger

i den forvalgte profil.

Eksempel på profilændringer findes i næste afsnit

8.3 Få modemet til at lægge på

Ind imellem kan du mærke at KPPP har svært ved at få modemet til at lægge på. Dette forårsages

formodentlig af en fejltilpasning mellem KPPPs og modemets indstillinger. Et standardmodem

39


KPPP-håndbogen

anvender to metoder til at bestemme sig for at lægge på: Kommando, og DTR. Kommandometoden

indebær at en sekvens til at afbryde sendes til modemet, som stiller det i kommandotilstand,

og derefter sendes en kommando til at lægge på (ATH).

Hvis du tilretter pppd-pakken manuelt udenfor KPPP er det ofte en god hjælp at anvende kommandometoden,

så man kan afslutte en terminalsession, og derefter starte pppd uden at modemet

lægges på. I de fleste andre situationer er DTR-metoden at foretrække, eftersom den er

enklere.

8.3.1 DTR (AT&Dn)-metoden

DTR-metoden gør at modemet lægges på så snart KPPP slutter med at anvende modemet.

Hvis du starter en modemsession, og spørger efter tilstanden med AT&V, og du kan se &D0

iblandt indstillingerne som vises, er DTR-metoden at lægge på deaktiveret. For at aktiverer DTRmetoden,

anvendes Terminalknappen for at starte en modemsession, og derefter skrives:

ATZ # nulstil til forvalgt profil

AT&D2 # Indstil til at lægge på når DTR forsvinder

AT&W # Skriv til forvalgt profil

8.3.1.1 Hvordan DTR-metoden fungerer

Når signalet Data Terminal Ready (DTR) på den serielle tilslutning mellem værtsmaskinen

og modemet bliver høj, lægger modemet på. Når KPPP åbner den serielle port, ændres DTRtilslutningen

til lav, på et eksternt modem kan du se DTR-lampen (eller TR-lampen) tændes når

dette sker. Når TR-lampen slukkes (eftersom KPPP har lukket den serielle port, eller noget værre!),

kommer modemet til at lægge på.

8.3.2 Kommandometoden

Den anden måde at få et modemet til at lægge på når det er tilsluttet (brugt med AT&Dn hvor

n ikke er 2) er at få modemet at acceptere kommandoen mens en session står på. For at få den

at lægge på som den skal, startes en modemsession og vagttiden indstilles til et kort interval, på

følgende måde:

ATZ

ATS12 =5

AT&W

Anvend derefter skyderen Vagttid i modemkommandodelen til at stemme med registret (S12 til

værdien 5). Derefter skal modemet lægge på som det skal.

8.3.2.1 Hvordan kommandometoden fungerer

Når det lokale modem er tilsluttet til et fjernmodem, befinder det sig i tilstanden ‘tilsluttet’, hvor

det sender alle tegn som det modtager til fjernmodemet uden tolkning. For at få modemet at tage

imod tegn som kommandoer til sig selv, skal man stille modemet om til kommandostand. Koden

som afbryder udfører dette.

Koden som afbryder defineres som tre tidsinterval med længden defineret af S12 i halvtredsindstyvendedels

sekunder.

• Stille (skal være endnu længere S12/50 sekunder)

40


KPPP-håndbogen

• Tegnet som afbryder (som defineres af registret S2, den forvalgte værdi er ‘+’), gentaget tre

gange (med mindre end S12/50 sekunder mellem hver gang).

• Stille (skal være endnu længere S12/50 sekunder)

Når modemet først er i kommandotilstand, kan du sende kommandoer til det. For at få det til

at lægge på, sendes kommandoen ATH. Koderne for at afbryde og strengen for at lægge på

som KPPP anvender vises i dialogen Modemkommandoer. Disse skal passe sammen med dit

modem.

8.4 Hurtigere tonevalgsopkald

Hvis du kan anvende tonevalgsopkald, kan tiden det tager at ringe op ændres med S11-registret.

Det angiver tiden (i hundrededels sekunder) for at sende hver tone under opkaldet. Forvalgt

værdi er oftest 95 (næsten et sekund). Hvor hurtigt du kan ringe op beror på telefonselskabets

udrustning som håndterer din tilslutning. Den minimale tid er 50, næsten dobbelt så hurtigt, og

den hastighed fungerer ofte.

ATZ # nulstil til forvalgt profil

ATS11 =50 # hurtigst mulige opkald , anvend en større værdi hvis det ikke ←↪

fungerer

AT&W # skriv til forvalgt profil

41


Kapitel 9

KPPP-håndbogen

Indstil KPPP til at ringe tilbage

Dette kapitel er baseret på materiale der skyldes Martin Häfner, mh@ap-dec717c.physik.unikarlsruhe.de

9.1 UNIX ® eller Linux ® tilbagekaldsserver

Dette afsnit introducerer UNIX ® (Linux ® ) tilbagekald, og hvordan KPPP kan indstilles til at forbinde

til en UNIX ® tilbagekaldsserver, især til en script-baseret Linux ® tilbageringsningserver

9.1.1 En introduktion til tilbagekald

Der er adskillige grunde til at overveje tilbagekald. Nogle af dem er:

• For at forøge sikkerheden i dit lokale netværk

• For at reducere udgifterne for eksterne medarbejdere

• For at kontrollere telefonomkostninger hvor opkald erklæres som forretningsudgifter

Tænk på om nogen kunne ringe til nummeret på den server du ringer til, og så bryder et kodeord.

Hvorfor bekymre sig om at vedligeholde en brandmur for din internetforbindelse hvis det er så

let at få adgang til dit netværk?

Tilbagekaldsprogrammer beder generelt om dit navn, og hænger så op. Det ringer så tilbage

til dig, sædvanligvis til et nummer der er opbevaret på serveren i en database. Klienten tager

så telefonen og fortsætter med at komme på som om intet var hændt. Serveren beder nu om

brugernavn og kodeord, med sikkerhed for at du er den du siger du er da du først ringede, eller

i det mindste at du er der hvor du sagde du var. Forbindelsen etableres normalt, og pppd startes.

Nu er det store spørgsmål hvordan klienten skal bedes om at tage telefonen, når serveren ringer

tilbage. Har du brug for et specielt program, såsom mgetty? Svaret er nej, du har ikke brug for

et specielt klient-program. I almindelighed kan en vilkårlig klient bruges til tilbagekald, du kan

endog bruge et almindeligt terminalprogram såsom minicom til forbindelsen.

Det eneste du skal gøre er at bede dit modem om at AutoAnswer telefonen når et RING detekteres

af modemet. Dette gøres med følgende modem-kommando:

AT&SO=1

42


KPPP-håndbogen

Dette beder modemet om at tage telefonen efter et RING.

Som en masse andre klientprogrammer, tjekker KPPP for at se om forbindelsen bliver lukket af

serveren, og standser så den aktuelle session hvis en NO CARRIER detekteres. Dette er derfor det

egentlige problem når tilbagekald skal indstilles. NO CARRIER vil naturligvis blive detekteret det

øjeblik tilbagekaldsserveren lægger på. Nogle servere bruger derfor et speciel login-program.

Så hvordan løser du dette problem? Du fortæller dit modem at det skal vise CARRIER UP altid

(hvilket ikke giver problemer hvis du beder klienten om at lægge på.) Du kan gøre dette med

følgende modem-kommando:

AT&C0

Hvis du ønsker at teste dette, kan du først bruge et almindeligt terminalprogram såsom minicom,

og ringe til din tilbagekaldsserver, for at se hvad der sker.

9.1.2 Opsætning af KPPP

Så nu da du har set teorien i det virkelige liv, hvordan skal du nu indstille KPPP til at tage sig af

forbindelsen?

Proceduren er helt ligetil som følger.

1. Bed først modemet om at acceptere forbindelser og ikke standse forhandlingerne når tilbagekaldsserveren

lægger på første gang. Du kan tilføje begge disse valg i Modem-fanebladet

i KPPP-indstillingen ved at tilføje til Opkaldsstreng strengen AT&C0S0=1DT

Der er ingen andre ændringer i indstillingen af KPPP. hvis du har besvær med modem init

og nulstil, så tjek afsnittet Problemløsning for yderligere oplysninger.

2. Tænk på din server et øjeblik. Husk at UNIX ® , Windows ® og Macintosh operativsystemer

har forskellige meninger om hvordan en linje skal afsluttes i en tekstfil, og derfor også i

procedurer til at logge på. Hvis du forbinder til en Windows ® server, bruges CR/LF, hvis

du forbinder til en UNIX ® server, bruges CR og hvis du forbinder til en Macintosh server,

bruges LF

3. Vi antager for disse instruktioner at du ringer til en Linux ® tilbagekalds-pakke som bruger

en almindelig måde at logge på (ikke PAP eller sådant).

Sæt Godkendelse-stil i Ring op-fanebladet for kontoens indstilling til Script-baseret

4. Nu skal du opbygge et script til at logge på. Redigering af script til at logge på er en af

KPPP’s meget smarte egenskaber. Du kan finde det i Login-Script-fanebladet for Redigér

konto- dialogen.

I dette eksempel har brugeren userxyz brug for at følgende script bliver kaldet. Tilbagekaldsserveren

kender allerede tabellen med navne og deres anvendelige telefonnumre, så

du vælger telefonnummeret der skal bruges med et alias, af sikkerhedsgrunde.

For hver linje vælges kriterier fra dropned-listen til venstre for dialogen, og du skriver

handlingen i tekstfeltet til højre for den. Vælg Tilføj for at tilføje hver linje til scriptet. Du

kan bruge Indsæt for at tilføje en linje i midten af scriptet, og Fjern for at slette en linje hvis

du lavede en fejl.

Hele scriptet skal se ud som noget i denne retning (uden kommentarerne vist her der starter

med et #)

Expect ogin: # husk vi laver almindelig terminal login

ID "" # kppp sender det id du indstillede i

hoveddialogen

Expect for userxyz: # en liste af de tilgængelige numre bliver

vist , brugeren skal vælge et

Send userxyz -home # brugeren ønsker at blive ringet tilbage

43


KPPP-håndbogen

på sin hjemmetelefon

Expect ogin: # Tilbagekaldsprocessen kører

nu , en ny forbindelse derfor en ny login.

ID

Expect assword: # Send dit kodeord nu

Expect > # Vent på kommandolinjen (tegnet

kan variere)

Send start_ppp # denne kommando starter pppd

Efter at have ventet på forespørgslen til at logge på, sender brugeren sin ID og venter på

en liste af telefonnumre for dette brugernavn. Så fortælles serveren hvilket af de tilbudte

numre der skal ringes tilbage til. KPPP kan åbne en dialog for dette hvis det ofte sker du er

et andet sted, f.eks. hvis du for eksempel er handelsrejsende og flytter fra hotel til hotel. Nu

forventer serveren at du logger på og giver dit kodeord til godkendelse, men i mellemtiden

lægger serveren på og ringer tilbage til brugeren. Godkendelsesinformationen sendes og

KPPP venter på et kommandolinjetegn, og starter så et lille script (her kaldet start_ppp

som får gang i pppd på serveren.

start_ppp scriptet kunne se ud som noget i retning af følgende:

#!/ bin/sh

stty -echo

exec /usr/sbin/pppd -detach silent modem

Opsætning af en PPP-server er naturligvis ikke inden for dette dokuments muligheder. For

detaljeret information, se pppd’s man-sider. En glimrende beskrivelse af en tilbagekaldsserver

kan findes på http://ap-dec717c.physik.uni-karlsruhe.de/~mh/callback

Alle andre indstillingsspørgsmål, såsom indstilling af pppd eller IP virker som normalt, og der

er ikke brug for nogen specielle programmer til at tage linjen.

NOTE

KPPP tilbagekald og andre programmer såsom mgetty eller et vilkårligt andet faxgetty kan køres på

den samme serielle port. Der er ingen problemer med at ringe ind, da KPPP laver en låsefil som vil

fortælle getty-programmet at et andet program (i dette tilfælde KPPP naturligvis,) bruger linjen på dette

tidspunkt.

9.1.3 Problemløsning

Der er nogle kendte problemer med KPPP i tilbagekaldstilstand:

• Når du initialiserer modemet til auto-svar, må du nulstille modemet efter din forbindelse er

lukket. Ellers vil dit modem fortsætte med at tage telefonen for dig, hvilket ikke er en god idé

hvis det drejer sig om din eneste telefonlinje.

KPPP har nogle små problemer når den skal dele en linje med et andet program, såsom mgetty.

Hvis mgetty kører på samme modem-linje, er KPPP ikke i stand til at initialisere modemet

rigtigt.

KPPP kan ikke spørge om visse bruger-inddata når der logges på script-baseret. Uheldigvis

spørger KPPP også om brugernavnet anden gang tilbagekaldsserveren beder om det, i eksempelscriptet

ovenfor. Du kan slippe for det ved at skrive dit bruger-id ind i login-scriptet (ikke

særlig pænt eller portabelt, men det virker).

44


KPPP-håndbogen

9.1.4 Internet-ressourcer for server software

Linux ® programmer for tilbageringsservere findes mange steder.

Det velkendte mgetty er et meget stærkt program, og det kan også klare tilbagekaldsforbindelser

En beskrivelse af hvordan mgetty skal sættes op til dette formål findes på

http://www.dyer.demon.co.uk/slug/tipscrip.htm, ved Colin McKinnon, colin@wew.co.uk.

Der er også en brugsklar pakke for Linux ® på http://www.icce.rug.nl/docs/programs/

callback/callback.html. Denne pakke vedligeholdes af Frank B. Brokken, frank@icce.rug.nl. Da

opsætningen ikke er særlig nem, har jeg skrevet en kort introduktion for den på http://apdec717c.physik.uni-karlsruhe.de/~mh/callback/

, som også indeholder en mere generel introduktion

til tilbagekald.

9.2 Windows ® NT RAS tilbagekald

Windows ® NT bruger en fuldstændig anderledes metode end den der er beskrevet ovenfor. NT

kræver en udvidelse af selve PPP-protokollen der hedder CBCP (Call Back Control Protocol).

pppd har støtte for denne protokol, men du må rekompilere pppd. Hvis der er nogen der har

erfaring med at forbinde til en NT tilbagekaldsserver, så vil jeg gerne vide det.

45


Kapitel 10

Spørgsmål og svar

Spørgsmål om opkald

KPPP-håndbogen

1. Jeg kan ikke få KPPP til at fungere. KPPP siger at pppd er død eller at en tidsgrænse er overskredet.

Hvad er det der sker?

Har du læst denne manual omhyggeligt? Her er endnu en gang de almindeligste problemer:

• Klik på knappen Detaljer. KPPP viser så et uddrag fra PPP-logmeddelelser (måske fungerer

dette ikke på andre systemer end Linux ® , eller til og med ikke på visse Linux ® -

distributioner). Loggen hjælper dig med at spore fejlen.

• Sørg for at pppd er den rigtige pppd-binære fil og ikke et script

• Sørg for at pppd er setuid root. Du kan vælge denne tilstand ved at skrive chmod u+s

pppd som root.

• Sørg for at filen /etc/ppp/options findes og at den ikke indeholder nogle indgange som

kan forårsage konflikter. Hvis du tvivler så lad den være tom.

• Sørg for at du ikke bruger tilvalget lock som et argument til pppd (KPPP håndterer allerede

låsning af enheden).

• Fjern tilvalget lock både fra filen /etc/ppp/options og ~/.ppprc!

• Brug af det symbolske link /dev/modem kan forårsage konflikter. Eliminér denne fejlkilde

ved at bruge den rigtig enhed, dvs./dev/cuaX eller /dev/ttySX.

NOTE

COM1 er det samme som ttyS0, COM2 er ttyS1 og så videre.

• Sørg for at du sætter de rigtige rettigheder. Hvis du har problemer vil du måske du først

prøve at køre som root, og senere, når alting fungerer rigtigt vælge mindre skadelige

rettigheder hvis du ikke har mulighed for at køre KPPP setuid root. Den rigtige måde at

fortsætte er formodentlig at oprette en modem-gruppe.

• Du starter måske pppd for tidligt, dvs. inden fjernserveren er klar at forhandle om en

PPP-tilslutning. Hvis du bruger et indlogningsscript, bør du bruge den indbyggede terminal

til at verificere indlogningsproceduren. Visse leverandører kræver at du angiver

en enkel Send eller Send ppp for at starte PPP. Visse brugere rapporterede til og med at

de var tvunget til at tilføje Pause 1 eller Pause 2 til deres script for at løse tidskonflikter.

Hvis ingenting hjælper, kan du hente en del fejlsøgningsinformation fra systemloggen ved

at skrive:

# tail /var/log/ messages

46


KPPP-håndbogen

2. pppd died - The remote system is required to authenticate itself ...

Typisk fejlmeddelelse i systemloggen:

pppd [699]: The remote system is required to authenticate itself

pppd [699]: but I couldn ’t find any suitable secret ( password) for it to ←↪

use to do so.

pppd [699]: (None of the available passwords would let it use an IP ←↪

address .)

Så vidt jeg kan forstå findes der to grunde til problemet:

• /etc/ppp/options indeholder alternativet auth. Indtast helt enkelt kommentartegnet #

inden det og forsøg igen.

• Systemet har allerede en standard route. Har du sat et lokalt netværk op? Hvis der er

tilfældet, opfører nyere versioner af pppd sig som om auth var blevet angivet. For at

sætte dette ud af kraft, kan du tilføje noauth til pppd-argumentet i Kppp:s indstillingsdialog.

Som et alternativ skulle du kunne nedkoble det lokale netværk inden du ringer op.

Jag ville være taknemlig om nogen kunne give instruktioner om hvordan man får de to

netværkstilslutninger til at funger smertefrit sammen.

3. pppd dør med 2.4.x Linux-kernea

Typisk fejlmeddelelse i systemloggen:

pppd [1182]: pppd 2.3.11 started by user , uid 500

pppd [1182]: ioctl(PPPIOCGFLAGS ): Invalid argument

pppd [1182]: tcsetattr : Invalid argument

pppd [1182]: Exit.

Installér pppd 2.4.0b1 eller senere. Se Documentation/Changes i kernens kildekode for mere

information.

4. Hvorfor siger KPPP Kan desværre ikke komme til modemet.?

Dette betyder at KPPP ikke har rettighed til at åbne modemenheden eller at du valgte en

modemenhed i dialogen Modem som ikke er gyldig. Sørg for at du har valgt den rigtige

modemenhed. Når du er sikker på at du har valgt den rette modemenhed, skal du give

KPPP rettigheder til at komme til modemenheden og til at kunne ændre /etc/resolv.conf

hvis du ønsker at KPPP skal indstille DNS for dig på rigtig måde. Hvis du har råd til at

køre KPPP setuid root skulle det løse alle adgangsproblemer, ellers skal du regne ud hvad

de rigtige tilladelser er for dine formål. For at give KPPP setuid root rettigheder, gøres

følgende:

% su root

# chown root:root $KDEDIR/bin/kppp

# chmod +s $KDEDIR/bin/kppp

# exit

5. Hvorfor siger KPPP at den ikke kan oprette en låsefil for modemet?

Dette betyder i de fleste tilfælde at du har installeret KPPP uden at SETUID-bitten er sat,

mens du som personen der kører KPPP, ikke har skriverettigheder til låsefil-mappen, som

normalt er /var/lock. Dette er for eksempel tilfældet for Red Hat ® -systemer. Kig i modemdialogen

efter det nøjagtige sted du har valgt. Løsningen er enkel, kør enten KPPP med

SETUID hvis du har råd til det, giv almindelige brugere skriverettigheder i /var/lock eller

opret en modemgruppe som har adgang til /var/lock.

6. Hvorfor installeres KPPP med SETUID-bitten sat?

Der er intet behov for SETUID-bitten, hvis du kan lide UNIX ® -systemadministration. Opret

helt enkelt en modem-gruppe, tilføj alle brugere som du vil give adgang til modemet til denne

gruppen og gør modemenheden læse- og skrivbar for gruppen. Hvis du også ønsker at

47


KPPP-håndbogen

DNS-indstillingen skal fungere med KPPP, så skal /etc/resolv.conf være læse- og skrivbar

for medlemmer i denne gruppe. Det samme gælder for /etc/ppp/pap-secrets og /et

c/ppp/chap-secrets hvis du vil bruge den indbyggede PAP- eller CHAP-understøttelse.

Kppp-gruppen har arbejdet meget med at gøre KPPP setuid-sikker den seneste tid. Men

det er dig som bestemmer om du installerer, og hvordan du installerer.

Du vil måske også læse afsnittet Sikkerhed.

7. Hvad gør jeg når KPPP kun ventar og viser meddelelsen: Ventar på O.k.

Har du leget med CR/LF-indstillingerne? Forsøg med CR, LF eller CR/LF.

Alternativbehøver dit modem måske en vis tid til at svare på initieringen. Åbn dialogen

Modemkommandoer i fanebladet Modem og justér Forsinkelse inden init og Forsinkelse

efter init. Undersøg om det lykkes hvis du øger deres værdi radikalt, og udfør finjustering

senere.

8. Tilslutningen fungerer godt, men jeg kan ikke starte nogen programmer!

Du har formodenligt valgt Ændr maskinens navn automatisk til det for IP-adressen, og Xserveren

har problemer med at tilslutte til din nyligt omdøbte maskine. Hvis du virkelig

behøver dette (og der er god chance for at du ikke gør det), er du desværre på egen hånd

når det gælder at indstille passende identificering. Skriv xhost + inden tilslutningen startes

skulle klare det, men vær advaret mod sikkerhedsrisici som hører sammen med dette,

eftersom det her giver hvem som helst fuldstændig adgang til din X-server.

9. KPPP rapporterer at tilslutning lykkedes, men Konqueror siger kun Ukendt værtsmaskine værtsma

skinenavn, og Netscape ® rapporterer The server does not have a DNS entry.

Forsøg at kalde en anden server med dets IP-nummer, f.eks. ping 195.0.254.76. Hvis

det fungerer, kan du forsøge med følgende:

• Kontrollér om du har sørget i det mindste for en DNS-adresse til KPPP.

• Kontrollér indholdet i filen /etc/host.conf. Der skal findes en linje som lyder cirka som

order hosts, bind. Nøgleordet bind fortæller opløsningsbiblioteket at det skal inkludere

en forespørgsel til en navneserver når det udfører et adresseopslag. Hvis en sådan

linje ikke findes, så forsøg at tilføje den.

10. Hvordan får jeg KPPP til at sende et \n eller et \r?

Send en tom streng, som i følgende script:

Send # sende en tom streng

Expect ID:

Send itsme

Expect word:

Send forgot

Expect granted

Send ppp

11. Hvordan får jeg KPPP til at holde op med at klage over den kan ikke oprette låsefil?

Dette hænder fordi du ikke har rettigheder til at oprette en låsefil. Hvis du vælger at bruge

en låsefil, skal du have skriverettigheder til mappen (typisk /var/lock). Det her er ikke

noget problem hvis du har givet KPPP setuid-rettigheder. Læs gerne afsnittet om Låsefiler.

12. Hvorfor lyder modemet så højt når det ringer op?

Klik på Indstillinger, og derefter Modem. Her kan du indstille modemets lydstyrke i tre

trin: Fra, middelhøj og høj. For de fleste modemer, giver middelhøj og høj samme lydstyrke.

Hvis det ikke hjælper at ændre denne indstilling, så sørg for at de rigtige indstillinger for

modemet angives i Indstillinger, Modem, Modemkommandoer.

48


KPPP-håndbogen

13. Jeg slukkede for modemlyden og kontrollerede modemkommandoerne, men jeg hører stadigvæk den

utrolig trælse lyd ved opkald. Hvorfor?

Lydstyrkeinitieringsstrengen kan gå tabt hvis om modemet ikke kan håndtere hastigheden

som det tager imod kommandoer fra KPPP. Øg værdien på Forsinkelse efter init i Indstillinger,

Modem, Modemkommandoer.

14. KPPP rapporterer hele tiden usædvanlige modemhastigheder som ‘115200’ eller ‘57600’

Mange modemer rapporterer normalt kun den serielle portens hastighed og ikke hastigheden

på telefonlinjen. Du skal indstille disse modemer så de rapporterer den sande linjehastighed

ved at tilføje nogle kommandoer til modemets initierings- eller opkaldsstrenge. For

mange modemer er dette kommandoen ATW2. Hvis du vil tilføje det til opkaldsstrengen

(som normalt begynder med ATD), skal den nye opkaldsstreng være ATW2D.

15. Hvorfor rapporterer KPPP ‘Ukendt hastighed’?

Nye modemer har ofte komplekse tilslutningsmeddelelser som CONNECT LAP.M/V42.bis/

115000:RX/31200:TX, og KPPP kan ikke tolke disse meddelelser rigtigt. Aktivér Vis logvindue

så ser du tilslutningshastigheden.

16. Jeg får en langsom tilslutningshastighed

Om du ikke er tilfreds med modemhastigheden, så sørg for at du har indstillet tilslutningshastigheden

(du kan nå den ved at klikke på Indstillinger, Enhed, Tilslutningshastighed)

til 57600 eller højere. Sørg for at den serielle port understøtter højere hastigheder. Mange

ældre systemer baserede på i486 fungerer ikke rigtigt hvis du indstiller hastigheden til

115200. Hvis du har en gammel 8250 UART-kreds, fungerer det ikke. Hvis du har en 16550

eller 16550A skal det fungere uden problemer.

Desuden bør du konsultere modemets håndbog for at lede efter initieringsstrenge som aktiverer

højhastighedstilstand.

17. Jeg får en RIKTIG langsom tilslutningshastighed!

Hvis data dropper ind med en hastighed på nogle få byte pr sekund, bør du kontrollere

indstillingerne af hardware. Hvis hastighedten øger når du flytter musen er det definitivt

en hardware-spørgsmål!

Du kan få fat i en del information om din serielle port med setserial -a /dev/tty

Sx og kontrollere om der findes stoppunktkonflikter med andre komponenter i systemet.

Indstillingscentralens modul Information kan også være til hjælp i dette tilfælde.

18. Min telefonlinje kræver pulsvalg i stedet for tonevalg ved opkald (eller modsat). Hvordan ændrer jeg

det?

Du skal ændre modemets opkaldsstreng. Næsten alle modemer understøtter følgende ATkommandoer:

ATDT

Vælger tonevalg

ATDP

Vælger pulsvalg

Spørgsmål om omkostningsregler for telefonsamtale

1. Hvordan skriver jeg en regelfil for telefonomkostninger?

Følg regelfilen TEMPLATE som følger med KPPP. Du bør kunne finde en kopi i $KDEDIR/doc/

HTML/ sv /kppp/ . Brug kommandolinjetilvalget -r med KPPP for at kontrollere syntaksen

i din foreslåede regelfil.

2. Jag har skrevet en regelfil for telefonomkostninger for mit område. Hvor kan jag sende den så andre

kan bruge den?

49


KPPP-håndbogen

3. Kan min regelfil for telefonomkostninger indholde tidsenheder med decimaler som ´´(0.17, 45.5)´´?

Ja, det er muligt. Men du bør ikke bruge usædvanligt korte tidsenheder under en tiendels

sekund, eftersom det ville forårsage større belastning på CPU’en, selvom det formodentlig

ikke mærkes på en moderne CPU.

4. I mit land fejres andre højtider end påske som ‘flytter sig’.

I dette tilfælde skal du skrive ny kode som tillader at denne helligdag beregnes. Var rar at

kigge i ruleset.cpp og emulere eksemplet med ‘påske’. Send siden ind til programretterne.

Spørgsmål om systemloggerne

1. Jeg ser en meddelelse som siger Serial line is looped back. Hvad betyder det?

Det korte svar: Du startede ikke PPP-programmet på det andet system.

2. Loggene viser Signal 15

Hvis du ser følgende linjer, har du formodentlig præcis fået en fejl afhængig på grund af

at en tidsgrænse blev overskredet fra KPPP. KPPP har ventet på at PPP-grænsefladen skal

aktiveres og gav op efter den angivne tidsgrænse. Et signal med signalnummer 15, dvs.

SIGTERM, sendtes til pppd for at den skulle afsluttes.

pppd [26921]: pppd 2.3.5 started by me , uid 500

pppd [26921]: Using interface ppp0

pppd [26921]: Connect: ppp0 /dev/ttyS0

pppd [26921]: Terminating on signal 15.

pppd [26921]: Connection terminated .

pppd [26921]: Exit.

3. Hvad gælder for Receive serial link is not 8-bit clean?

PPP-dæmonen er urolig over det faktum at alle data som den tager imod har bit 8 sat til

nul. I de fleste tilfælde betyder det helt enkelt at PPP-serveren i den anden ende ikke kører

endnu. Du kan stadigvæk blive konfronteret med et indlogningsprompt som ekkoer alle

data tilbage som sendes til den af din pppd.

4. og can’t locate module ppp-compress? Hvad er det?

Ser du følgende meddelelse?

modprobe : can ’t locate module ppp -compress -21

modprobe : can ’t locate module ppp -compress -26

modprobe : can ’t locate module ppp -compress -24

Læg blot linjerne:

alias ppp -compress -21 bsd_comp

alias ppp -compress -24 ppp_deflate

alias ppp -compress -26 ppp_deflate

til i din /etc/conf.modules-fil.

50


Kapitel 11

KPPP-håndbogen

Medvirkende og licens

KPPP

KPPP er afledt fra ezppp 0.6, af Jay Painter. Næsten alting er imidlertid skrevet igen i KPPP

ezppp og KPPP har ikke længere meget tilfælles.

Primære udviklere:

• Bernd Johannes Wuebben wuebben@kde.org

• Mario Weilguni mweilguni@sime.com

• Harri Porten porten@kde.org (Nuværende vedligeholder)

Mange tak til følgende der har bidraget med kode til KPPP

• Jesus Fuentes Saaverdra jesus.fuentes@etsi.tel.uva.esfor implementerede adskillige valgmuligheder

og forskelligt andet.

• Markus Wuebben wuebben@eure.de for ATI-forespørgselsdialog

• Peter Silva peter.silva@videotron.ca for popop-dialoger og andre bidrag

• Martin A. Brown MABrown@etcconnect.org

• Martin Häfner mh@ap-dec717c.physik.uni-karlsruhe.de for afsnit om at kalde tilbage.

• Olaf Kirch okir@caldera.de for indledningen til mysterierne om fil-descriptor der videresendes.

Dokumentation ophavsret 2001 Lauri Watts lauri@kde.org, men stort set baseret på originalen af

Bernd Johannes Wuebben wuebben@kde.org

Dansk oversættelse Erik Kjær Pedersen erik@binghamton.edu

Dokumentation er udgivet under betingelserne i GNU Free Documentation License.

Dette program er udgivet under betingelserne i GNU General Public License.

51


Bilag A

Installation

A.1 Hvordan får du fat i KPPP

KPPP-håndbogen

KPPP er en del af KDE-projektet http://www.kde.org/ .

KPPP findes i kdenetwork-pakken på ftp://ftp.kde.org/pub/kde/ , hoved FTP-stedet for KDEprojektet.

A.2 Kompilering og installation

For at kompilere og installere KPPP på dit system, skal du skrive følgende i basismappen for

distributionen for KPPP :

% ./ configure

% make

% make install

Idet KPPP bruger autoconf og automake skulle du ikke få problemer med at kompilere den. Hvis

du skulle løbe ind i problemer så rapportér dem til KDE’s e-post-lister.

A.3 Forberedelse af din Computer for en PPP-forbindelse

Følgende afsnit indeholder nogen temmelig generisk information for flere almindelige operativsystemer

som måske kan køre KPPP. Følgende steder kan være af interesse for yderligere information

om ppp-protokollen, pppd og netværk i almindelighed:

• Linux ® PPP OSS: http://metalab.unc.edu/mdw/FAQ/PPP-FAQ.html

• Linux ® PPP HOWTO: http://metalab.unc.edu/mdw/HOWTO/PPP-HOWTO.html

• http://www.thoughtport.com:8080/PPP/index.html

• Netværksadministratorens guide: http://metalab.unc.edu/mdw/LDP/nag/nag.html

52


KPPP-håndbogen

A.3.1 Forberedelse af et Linux ® system for PPP

For at få KPPP (eller i det hele taget pppd) til at virke skal din kerne have ppp-støtte kompileret

ind. Hvis dette ikke er tilfældet, så få fat i den nyeste udgave af pppd fra et af de populære

Linux ® -arkiver (såsom ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Network/serial/ppp/ ,

og rekompilér din kerne med ppp-støtte aktiveret.

Vær ikke bange, det lyder værre end det rent faktisk er. Glem ikke at installere pppd bagefter.

Hvis du ikke er sikker på om du har en kerne med støtte for ppp, så udsted kommandoen dmesg

på kommandolinjen og kig efter noget i retning af dette:

PPP: version 2.3.0 (demand dialing)

TCP compression code copyright 1989 Regents of the University of California

PPP Dynamic channel allocation code copyright 1995 Caldera , Inc.

PPP line discipline registered

KPPP prøver selv at finde ud af om din kerne understøtter PPP. Hvis ikke vil du få det at vide så

snart KPPP starter.

For Linux ® 2.x kerner skal pppd-dæmonen være version 2.3 eller større. Du kan finde ud af

hvilken version dit system har, ved at udstede kommandoen pppd --version på kommandolinjen.

Ingen af pppd-dæmonerne har rent faktisk en --version, men ved at putte tilvalget ind

vil det få pppd-dæmonen til at udstede en fejlmeddelelse, og så udskrive en liste af tilvalg og

anden information, som inkluderer versionen af pppd-dæmonen.

53


Bilag B

KPPP-håndbogen

Kommandoopsætning for

Hayes-modem

Her er en beskrivelse af Hayes kommando-opsætning. De fleste modemer følger denne

kommando-opsætning i stor udstrækning. Hvis du har mistet håndbogen for dit modem, eller

aldrig haft en, kan denne reference være praktisk. Jeg fik for eksempel til sidst hold på hvordan

jeg skal slukke for højtaleren på modemet: ATM0 -- til sidst, tavshed!

Modeminitieringsstrengen består af et antal kommandoer. Det forbereder modemet for kommunikation,

indstiller funktioner såsom opkaldstilstand, ventetider, detektion af optagetonen og

mange andre indstillinger. Nyere modemkommunikationsprogrammer tilbagestiller initieringsstrengen

for dig afhængig af hvilket menualternativ du vælger, hvilke funktioner du aktiverer,

osv.

I mange år har Hayes-modem været standard. Mens mængden af modemfabrikanter er vokset,

har de flest holdt sig til Hayes-standarden i det mindste nogenlunde. Følgende er en liste

med en delmængde af Hayes kommando-opsætning (som kaldes ‘AT’-kommandoer). Hayes

kommando-opsætning kan opdeles i fire grupper:

Grundlæggende kommando-opsætning

Et stort bogstav fulgt af et tal. For eksempel, M1.

Udvidet kommando-opsætning

Et ‘&’ (ét-tegn) og et stort bogstav fulgt af et tal. Dette er en udvidelse af den grundlæggende

kommando-opsætning, for eksempel &M1. Bemærk at M1 adskiller sig fra &M1.

Fremstillerspecifik kommando-opsætning

Indledes oftest enten med en baglæns skråstreg (‘\’), eller et procenttegn (‘%’), og varierer

meget mellem forskellige modemfremstillere. Af den grund angives kun et fåtal af disse

kommandoer nedenfor.

Registerkommandoer

Sr=n hvor r er nummeret på registret som skal ændres, og n er den nye værdi som tildeles.

Et ‘register’ er maskinsprog for et bestemt fysisk sted i hukommelsen. Modemet har en lille

mængde hukommelse indbygget. Denne fjerde gruppe af kommandoer anvendes til at

indtaste værdier i et specifikt register (hukommelsescelle). Registret opbevarer en speciel

‘variabel’ (alfanumerisk information) som anvendes af modemet og kommunikationsprogramellet.

Kommandoen S7=60 beder for eksempel om at din maskine skal ‘sætte register

nummer 7 til værdien 60’.

54


KPPP-håndbogen

NOTE

Selv om de fleste kommandoer defineres med en kombination af bogstaver og tal (L0, L1 osv.), er

anvendelsen af et nul valgfri. I dette eksempel er L0 det samme som blot L. Husk dette når du læser

tabellen nedenfor!

Her er nogen af de vigtigste tegn som kan findes i modeminitieringsstrengen. Disse tegn skal

normalt ikke ændres.

AT

Z

Fortæller modemet at modemkommandoen kommer bagefter. Dette skal indlede hver linje

i kommandoer.

Nulstiller modemet til sin standardtilstand

, (et kommategn)

ˆM

gør at programmet laver en pause på et sekund. Du kan anvende mere end et , i en linje.

Till eksempel angiver „„ at programmet skal vente i fire sekunder (Pausens længde styres

af værdien i register S8).

Sender det afsluttende returtegn til modemet. Dette er en styrekode som de fleste kommunikationsprogrammer

tolker som ‘vognretur’.

B.1 Den grundlæggende Hayes kommando-opsætning

I alfabetisk rækkefølge:

Kommando Beskrivelse Kommentarer

A0 eller A

Svar på indkommende

samtale

A/ Gentag seneste kommando

Skriv ikke AT inden. ’Enter’

afbryder som oftest.

B0 eller B Samtaleforhandling

V32-tilstand/CCITT-svar-sekvens

B1 Samtaleforhandling Bell 212A svar-sekvens

B2 Samtaleforhandling Talende/stille ved svar

55


D Opkald

KPPP-håndbogen

Ring følgende nummer og

forhandl i oprindelig

tilstand.

P

T

W

,

;

!

L

Opkald med pulsvalg

Opkald med tonevalg

Vent på den anden

samtale-tone

Vent den tid som

angives i registret S8

(oftest 2 sekunder)

Forbliv i

kommandotilstand

efter opkald.

Læg på et halvt

sekund, som når et

samtale viderestilles.

Ring seneste nummer

op

E0 eller E Intet ekko

Vil ikke lave ekko af

kommandoer til maskinen

Vil lave ekko af

E1 Ekko

kommandoer til maskinen

(så man kan se hvad man

skriver)

H0 Status for ophængning Lagt på - læg på

H1 Status for ophængning

Ikke lagt på - telefon løftet

op

Denne kommando er meget

modelafhængig. I0

I0 eller I

Efterforskning, information

eller forespørgsel

Lydstyrke i højtaler.

Modem med

returnerer ofte et nummer

eller en kode, mens højere

tal ofte giver meget mere

anvendelig information.

L0 eller L

lydstyrke-kontrolknapper

har ikke disse her

alternativer.

Fra eller lav lydstyrke

L1 Lav lydstyrke

56


KPPP-håndbogen

L2 Middelhøj lydstyrke

L3 Stærk eller høj lydstyrke

M3 er også almindelig, men

M0 eller M Højtaleren er slået fra forskellig for forskellige

mærker

Højtaleren på indtil den

M1

eksterne tone er detekteret

(dvs. indtil det andet

modem høres)

Højtaleren er altid på

M2

(datalyd høres efter

CONNECT)

N0 eller N Forhandlingshastighed

Forhandl kun med

hastighed i S37

N1

Forhandl kun med højeste

hastighed større end S37

O0 eller O

Gå tilbage til opkoblet

tilstand

Se også X1 eftersom

detektering af samtaletone

kan være aktiveret.

Gå tilbage til opkoblet

O1

tilstand efter en sekvens for

at oplære tonekontrollen

Fra - Viser resultatkoder,

Q0 eller Q1 Stille tilstand

brugeren ser

kommandosvar (f.eks. O.k.)

Til - Resultatkoder

Q1 Stille tilstand

undertrykkes, brugeren ser

ikke svar.

Sn?

Spørg efter indholdet i

S-register n

Sn=r Opbevar

Opbevar værdien af r i

S-register n

V0 eller V Talende Numeriske resultatkoder

Resultatkoder på engelsk

V1

(f.eks. CONNECT, BUSY, NO

CARRIER etc.)

X0 eller X Smartmodem

Hayes Smartmodem 300

resultatkoder

Tilføjer sædvanligvis

forbindelseshastighed til de

X1

grundlæggende

resultatkoder (f.eks.

CONNECT 1200)

Tilføjer sædvanligvis

X2

detektering af samtaletone

(som forhindrer opkald i

blinde og sommetider AT0)

X3

Tilføjer sædvanligvis

detektering af optagettone

Tilføjer sædvanligvis

X4

detektering af både

samtaletone og optagettone

57


KPPP-håndbogen

Z0 eller Z Nulstil

Nulstiller modemet til den

gemte indstilling. Anvend

Z0, Z1 osv., for flere

profiler. Det her er det

samme som &F for

fabriksindstillinger for

modem uden NVRAM

(ikke-flyktig hukommelse)

Tabel B.1: Grundlæggende Hayes kommando-opsætning

B.2 Den udvidede Hayes kommando-opsætning

Kommandoer med og-tegn

Kommando Beskrivelse Kommentarer

&B0 eller &B Oplæringsparametre

Luk af for den automatiske

oplæringsfunktion

&B1 Oplæringsparametre

Aktivér den automatiske

oplæringsfunktion

Aktivér automatiske

&B2 Oplæringsparametre

oplæring, men kobl ned

hvis ingen forbedring på

linjen indtræffer styret af S7

&C0 eller &C1 Bæretone-detektering Signalen er altid på

Angiver fjernbæretone

&C1 Bæretone-detektering (normalt foretrykket

forvalg)

Signalet ignoreres (Dette er

&D0 eller &D Data Terminal Ready (DTR)

modemspecifikt, du skal

kigge i din håndbog for

information om dette!)

Hvis DTR går fra TIL til

&D1 Data Terminal Ready (DTR)

FRA så går modemet i

kommandotilstand (kun

nogle modemer)

Visse modemer lægger på

&D2 Data Terminal Ready (DTR)

når DTR går fra TIL til FRA

(Dette er det foretrukne

forvalg)

Læg på, nulstil modem, og

&D3 Data Terminal Ready (DTR)

gå tilbage til

kommandotilstand ved

DTR

58


KPPP-håndbogen

&F0 eller &F Fabriksindstillinger

&F1 Fabriksindstillinger

&F2 Fabriksindstillinger

Generelle forvalgte

indstillinger som passer

sammen med Hayes

Dette er sædvanligvis en

god ting at anvende i din

initieringsstreng, eftersom

&F1-&F3 indstillingerne

kan variere mellem

modemer, og de kan

virkelig være grunden til

tilslutningsproblemer

(Eftersom du aldrig ved

sikkert hvad &F2

kommandoen virkelig

ændrer for mærket X).

På den anden side betaler

det sig at forsøge med de

øvrige alternativer

nedenfor. Mange problemer

som findes kan løses ved at

udskifte en kompliceret

initieringsstreng med et

enkelt &F2 eller lignende.

Hvis du er ved at oprette en

initieringsstreng, er det

bedst at begynde med et

enkelt &F, og ikke at

anvende ‘tilrettede’ slags

forvalg.

Fabriksindstillinger

tilrettede for brugere af IBM

PC

Fabriksindstillinger

tilrettede for en Mac med

programmeret

forhandlingskontrol

&F3 Fabriksindstillinger

Fabriksindstillinger

tilrettede for en Mac med

maskin-forhandlingskontrol

&G0 eller &G Vagttoner Luk for vagttoner

&K0 eller &K Lokal flydekontrol Deaktivér lokal flydekontrol

&K1 Lokal flydekontrol

Aktivér RTS/CTS

&K2 Lokal flydekontrol

&K3 Lokal flydekontrol

&K4 Lokal flydekontrol

maskin-flydekontrol

Aktivér XON/XOFF lokal

flyde-kontrol med

programmel

Aktivér RTS/CTS

maskin-flydekontrol

Aktivér XON/XOFF lokal

flyde-kontrol med

programmel

&L0 eller &L Opkaldstilstand Vælg opkaldstilstand

&M0 eller &M Fejlkontroltilstand

59

Vælg asynkront ikke-EC

tilstand (samme som &Q0)


KPPP-håndbogen

&P0 eller &P Pulsvalgshastighed

&P1 Pulsvalgshastighed

&Q0 eller &Q Fejlkontroltilstand

&Q5 Fejlkontroltilstand

&Q6 Fejlkontroltilstand

&Q8 Fejlkontroltilstand

&Q9 Fejlkontroltilstand

U.S.A./Canada

pulsvalgskald 39% lav /

61% brud-forhold

Storbritannien./Hong Kong

pulsvalgsopkald 33% lav /

67% brud-forhold

Asynkront ikke-EC tilstand.

Ingen databuffer. ASB

deaktiveret.

Vælg V.42 EC-anvendelse

(kræver flyde-kontrol)

Asynkron tilstand med ASB

(kræver flyde-kontrol)

Vælg alternativ EC protokol

(MNP)

Vilkårlig

datakomprimering: V.42bis

= ja, MNP5 = nej.

&S0 eller &S DSR-handlingsvalg Altid på (standard)

&S1 DSR-handlingsvalg

Følger EIA-specifikationen

(Aktiv følger bæretonen,

indtil bæretonen tabes).

&T0 eller &T Selvtest

Modelspecifik selvtest for

visse modemer

&U0 eller &U Trelliskode-modulation Aktivér V.32 TCM

&U1 Trelliskode-modulation Luk ned for V.32 TCM

&V0 eller &V1 Vis aktiv

&W0 eller &W Opbevar profil

&Y0 eller &Y

&Y1

&Zn=x

Vælg indstillinger som blev

indlæst ved opstart

Vælg indstillinger som blev

indlæst ved opstart

Blød nulstilning og indlæse

gemt profilnummer n

(og ofte gemt)

indstillingsprofil (eller

ATI4)

I NVRAM (&W0, &W1 osv.

for flere profiler) Visse

indstillinger kan ikke

gemmes. Disse vises ofte

ikke med &V eller ATI4

Indlæs profil 0 (forvalg)

Indlæs profil 1

Tabel B.2: Den udvidede Hayes kommando-opsætning

B.3 Baglæns skråstreg- og procentkommandoer

Bemærk at alle tegn efter

&Z på kommandolinjen

ignoreres

Kommando Beskrivelse Kommentarer

\A0 eller \A

Maksimalt antal tegn for

MNP-blokstørrelse

Maksimalt 64 tegn

60


KPPP-håndbogen

\A1

Maksimalt antal tegn for

MNP-blokstørrelse

Maksimalt 128 tegn

\A2

Maksimalt antal tegn for

MNP-blokstørrelse

Maksimalt 192 tegn

\A3

Maksimalt antal tegn for

MNP-blokstørrelse

Maksimalt 256 tegn

%C0 eller %C

Aktivér eller luk af for

datakomprimering

Deaktiveret

%C1

Aktivér eller luk af for

datakomprimering

MNP5 aktiveret

%C2

Aktivér eller luk af for

datakomprimering

V.42bis (BTLZ) aktiveret

%C3

Aktivér eller luk af for

datakomprimering

MNP5 & V.42bis (BTLZ)

aktiverede

%D0 eller %D Datakomprimering 512 BLTZ katalogstørrelse

%D1 Datakomprimering 1024 BLTZ katalogstørrelse

%D2 Datakomprimering 2048 BLTZ katalogstørrelse

%D3 Datakomprimering 4096 BLTZ katalogstørrelse

%E0 eller %E1 Metode til at afbryde Afbryd deaktiveret

%E1 Metode til at afbryde +++AT-metoden (forvalg)

%E2 Metode til at afbryde Break, AT-metoden

%E3 Metode til at afbryde Begge metoder aktiverede

%E4 Metode til at afbryde Deaktivér O.k. for +++

%E5 Metode til at afbryde Aktivér O.k. for +++

\J0 eller \J

DTE automatisk

hastighedsjustering

Deaktiveret

\J1

DTE automatisk

hastighedsjustering

DTE-hastigheden justeres til

at passe til

bæretonefrekvensen.

\N0 eller \N Tilslutningstype

Normal tilslutning (se

nedenfor for definitioner)

\N1 Tilslutningstype Direkte tilslutning

\N2 Tilslutningstype

MNP automatisk

tilforladelig tilslutning

\N3 Tilslutningstype

Automatisk tillforladelig

tilslutning

\N4 Tilslutningstype

V.42bis tilforladelig link

med fase-detektering

V.42bis automatisk

\N5 Tilslutningstype

tilforladelig link med

fase-detektering

\N6 Tilslutningstype

V.42 tilforladelig link med

fase-detektering

V.42 automatisk

\N7 Tilslutningstype

tilforladelig link med

fase-detektering

Tabel B.3: Baglæns skråstreg- og procentkommandoer

En direkte tilslutning er en enkel forbindelse der går lige igennem uden fejldetektering eller datakompression.

I dette tilfælde skal hastighederne fra maskine til modem og fra modem til modem

være identiske.

61


KPPP-håndbogen

En normal tilslutning anvender flyde-kontrol (enten i programmel eller hardware) for at lave

buffer med data som sendes eller modtages, så modemet kan sende data med en anden hastighed

end maskinen virkelig sender eller tager imod det med. En maskine kan for eksempel sende

data med 57 kbps, men med kompression sender modemet egentlig kun 28,8 kbps. Dette er den

tilstand som anvendes af de fleste modemer.

En tilforladelig tilslutning er en slags normal tilslutning, men hvis datakomprimering eller fejlkorrigering

af en eller anden grund ikke kan oprettes eller vedvares, så kobles forbindelsen ned (I

hovedsagen garanterer et sådant modem at alle forbindelser er tilforladelige, eftersom det lægger

på hvis forbindelsen ikke er det).

På samme måde, er et automatisk tilforladelig link næsten det samme, bortset fra at modemet

forsøger at forhandle om forbindelsen for at oprette en tilforladelig forbindelse. Dette er igen den

tilstand som de fleste modemer anvender.

B.4 S-registre

Register Interval Standard Funktion

S0 0-255 ringesignaler 1-2

Svar på ringesignal.

Svar ikke hvis 0

Hvis S0 er større

end 0 tæller dette

S1 0-255 ringesignaler 0

register

indkommende

ringesignaler.

S2 0-127 ASCII 43 +

Tegn der afbryder

kommandotilstand

S2 >127 Afbryd ikke

S3 0-127 ASCII 13 CR Returtegn

S4 0-127 ASCII 10 LF Nylinjetegn

S5 0-32, 127 ASCII 8 BS

Baglæns skråstreg

tegn

Ventetid på

S6 2-255 sekunder 2

samtaletone (opkald

i blinde, se Xn)

S7 1-255 sekunder 30-60

Ventetid for

fjernbæretone

Pausetiden for

S8 0-255 sekunder 2

kommategn som

anvendes ved

opkald

Tid til at opdage

S9

1-255 1/10-dels

sekund

6

bæretone som

kræves for at

genkende den

S10

1-255 1/10-dels

sekund

7-14

Tid mellem tab af

bæretone og at

lægge på

S11

50-255

millisekunder

70-95

Længde og

mellemrum for

toner med tonevalg

S12

0-255 1/50-dels

sekunder

50

Vagttid for pause

omkring +++ kommandosekvensen

62


S36

S37

Reserve-alternativ

når et link med

fejlretning holder op

med at fungere:

• 0 - Kobl ned

• 3 - Opret en

direkte

forbindelse

• 3 - Opret en

normal

forbindelse

• 4 - Opret en

MNP-tilslutning

om muligt, ellers

kobl ned

• 5 - Opret en

MNP-tilslutning

om muligt, ellers

en direkte

tilslutning

• 7 - Opret en

MNP-tilslutning

om muligt, ellers

en normal

tilslutning

• 1 = 300 bps

• 5 = 1200 bps

• 6 = 2400 bps

• 7 = 1200/75 bps

(v.23-tilstand)

• 8 = 4800 bps

• 9 = 9600 bps

• 10 = 12000 bps

• 11 = 14400 bps

• 12 = 7200 bps

KPPP-håndbogen

7

0

Tabel B.4: S-registre

Håndtering af

forhandlingsfejl

Forhandlingshastighed

(indledende

forhandling)

Mange modemer har dusinvis, til og med hundredvis, af S-registre, men kun det første dusin er

nogenlunde standardiserede. De ændres med kommandoer som ATSn=N, og vises med ATSn?

(f.eks. AT S10=70 S1? vil fortælle modemet at ikke det ikke skal lægge på førend efter syv se-

63


KPPP-håndbogen

kunder hvis det ikke hører et modem der svarer, og returnerer antal gange som telefonen ringede

sidst.)

64


Bilag C

KPPP-håndbogen

Et eksempel på en skabelon til

kontering af telefonomkostninger.

Hvis du ikke kan finde en regel for dit område, må du selv skrive én ved at følge denne skabelon.

Det skal du dog ikke være bange for for det er ret nemt.

Glem ikke at indsende din nyligt oprettede regelfil til KPPP’s vedligeholder. Disse nye regler kan

tjekkes for gyldig syntaks med -r rule_file kommandolinjetilvalget til KPPP og skal installeres

i ${KDEDIR}/share/apps/kppp/Rules eller i ${HOME}/.kde/share/apps/kppp/Rules før du

vil kunne vælge dem i denne dialog.

################################################################

#

# Licens

# Denne skabelon er (c) ved Mario Weilguni

# Den er udgivet under samme betingelse som kppp -pakken ,

# som den er en del af

#

################################################################

#

# Dette er et eksempel på et regelsæt for kppp. Du kan bruge det som en

# skabelon når du bliver nødt til at lave dit eget regelsæt. Hvis du gør

# det , så fjern alle kommentarer og tilføj dine egne. Det vil gøre det

# for andre brugere at tjekke dit regelsæt.

#

# Underskriv venligst tarif -filen med dit navn og en e-mail -adresse

# så jeg kan kontakte dig om nødvendigt .

#

# BEMÆRK: reglerne i dette regelsæt giver ikke meget mening og

# er kun til demonstrationsformål

#

# NOTE OM FILNAVNE :

# når du laver dit eget regelsæt , så brug "_" i filnavne

# i stedet for mellemrum og brug ". rst som endelse

# dvs. "Dansk by opkald"

# --> filen skal gemmes som " Dansk_by_opkald .rst"

#

# Tak til Bernd Wuebben

# wuebben@math .cornell.edu / wuebben@kde .org

################################################################

65


KPPP-håndbogen

################################################################

#

# NAVN PÅ REGELSÆTTET . Dette er NØDVENDIGT til konteringsformål .

#

################################################################

name=default

################################################################

# indstilling af møntenhed

################################################################

# definerer DKR (Danske kroner) til at blive brugt som møntenhed

# (ikke absolut nødvendigt , standard = "$")

currency_symbol =DKR

# Definér positionen af møntsymbolet .

# (ikke absolut nødvendigt , standard er "right ")

currency_position =right

# Definér antal betydende cifre.

# (ikke absolut nødvendigt , standard er "2"

currency_digits =2

################################################################

# forbindelsesopsætning

################################################################

# BEMÆRK: regler anvendes oppefra og nedefter - den

# SIDSTE matchende regel er den der bruges til

# omkostningsberegninger .

# Dette beregnes hver gang du forbinder . Hvis du ikke skal

# betale pr forbindelse , så skriv "0" her eller kommentér det væk.

per_connection =0.0

# minimum omkostning pr forbindelse . Hvis det et telefonopkald koster

# er mindre end denne værdi , bruges denne værdi i stedet

minimum_costs =0.0

# Du betaler .74 for de første 180 sekunder ( 3 minutter) uanset

# om du er forbundet i 1 sekund eller 180 sekunder.

# Denne regel vil tage prioritet i de første 180 sekunder

# over en vilkårlig anden regel , specielt ’standard ’-reglen.

# kig på omkostningsgrafen costgraphs .gif i docs -mappen

# for kppp - distributionen for en grafisk illustration .

flat_init_costs =(0.74 ,180)

# Dette er standardreglen som bruges når der ikke er nogen anden regel.

# Den første komponent "0.1" er prisen for en

# "enhed", mens "72" er varigheden i sekunder.

# Derfor betyder følgende regel: "Hver 72 sekunder bliver 0.1

# DKR lagt til regningen "

default =(0.1 , 72)

66


#

# mere komplicerede regler:

#

KPPP-håndbogen

# "mandag indtil søndag fra 12:00 til 23:59 koster det

# 0.2 hver 72 sekunder "

on () between () use (0.2 , 2)

# samme som ovenfor

on (monday .. sunday) between () use (0.2 , 2)

# samme som ovenfor. Du skal bruge 24- timers notation , ellers vil ←↪

konteringen

# ikke virke rigtigt. (Eksempel: skriv 15:00 for 3 pm)

on (monday .. sunday) between (0:00..23:59) use (0.2 , 2)

# anvendes på fredag , lørdag , søndag og mandag 8 indtil 13

on (friday .. monday) between (8:00..13:00) use (0.3 ,72)

# ATTENTION :

on(monday .. friday) between (21:00..5:00) use (0.4 ,2)

# inkludere IKKE lørdag 0:00 -5:00 , kun monday .. friday , som det siger.

# anvendes på en bestemt given dato (jul)

on (12/25) between () use (0.3 ,72)

# et område af datoer og en bestemt ugedag

on (12/25..12/27 , 12/31 , 07/04 , monday) between () use (0.4 , 72)

# brug dette for påske

on (easter) between () use (0.3 ,72)

# easter + 50 days ( Pinsemandag )

on (easter +50) between () use (0.3 ,72)

on ( thursday ) between (20:00..21:52) use (8.2 , 1)

# "on()" reglerne ovenfor bruges kun på det nuværende tidspunkt . Du kan ←↪

også

# få en regel til at afhænge af antallet af sekunder du har været forbundet

# ved at angive tidspunktet som et tredje argument til "use ()".

# For eksempel , lad os sige at normal -rate om aftenen er 0.20 pr minut ,

# og det falder med 20% efter en times forbindelsestid . Dette kan ←↪

modelleres

# sådan:

on () between (19:30..08:00) use (0.20 , 60)

on () between (19:30..08:00) use (0.16 , 60, 3600)

# Bemærk at disse regler , ligesom andre regler , er følsomme overfor den

# rækkefølge de kommer i.

67

More magazines by this user
Similar magazines