Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

rådigheden, og hvis man i dagens konjunkturer ikke kan anvende den til udlån, eller på anden

måde skabe afkast af det, er der ikke grund til at betale udgiften til for megen overdækning.

4.1.3 Sammenligning

I min analysen ovenfor af de seneste 3 regnskabsår må det siges at Sparekassen Hobro

efterlader det bedste indtryk. På likviditetssituationen efterlader de begge et godt indtryk med

overskud på indlånskontoen og høje overdækninger i forhold til lovens krav. Sparekassen har

leveret de bedste resultater set over hele perioden og senest i 2012 leveret meget bedre end

Østjydsk Bank. Samtidig hermed falder deres udlån i Østjydsk Bank i 2012 også mere end

Sparekassen Hobro, altså er deres indtjenings potentiale på udlån svindende. I Østjydsk Bank

har man i 2012 været ramt af store nedskrivninger som trækker procenten helt op 5,3 %

procent mod Sparekassens 1 %. I 2010 ligger Østjydsk Bank på denne post også højere,

hvorimod de ligger på samme niveau i 2011.

Et andet udslagsgivende punkt hvor Sparekassen står stærkere frem er både på

Solvensprocenten og Kernekapitalprocenten. Her ligger Sparekassen hele 7,2 %-point over

Østjydsk Bank på solvens i 2012 og hele 11,2 % over på Kernekapitalen. Set over hele

perioden har Sparekassen alle år set betydeligt stærkere ud på dette punkt end Østjydsk Bank.

Altså har vi her en Østjydsk Bank med en noget presset kapitalbase mod Sparekassen der har

en stærk kapitalbase med høj overdækning og det hele bestående af ren kernekapital. Noget

interessant kunne være, at belyse hvorledes disse 2 institutter præstere i forhold til andre i

branchen. Derfor vælger jeg nu at sammenholde dem med gennemsnittet for gruppe 3

institutter 55 som de begge tilhører, samt Djursland Bank og Nordjyske Bank. 56 Bemærk mine

gennemsnitstal for gruppe 3 i 2012 er pr. halvåret af 2012 da min kilde finanstilsynet endnu

ikke har udgivet helårs tal på nuværende tidspunkt. Altså skal 2012 tal tages med et vist

forbehold.

Tabel 4.3 57

Gns. Gr. 3 2010 2011 2012

Solvens 20,06 22,17 22,08

Kernekapital 16,07 19,97 20,45

Nedskrivningsprocent 2,16 2,15 1,14

Djursland Bank 2010 2011 2012

Solvens 15,7 15,3 16,6

55 Tal fra Finanstilsynets Markedsudviklingsrapport for pengeinstitut sektoren. Bemærk 2012 er halv års tal da

fulde 2012 tal endnu ikke er offentligt gjort hos Finanstilsynet.

56 Tal fra de 2 pengeinstitutters årsrapporter 2012.

57 Egen tilvirkning med tal fra finanstilsynet og pengeinstitutters årsrapporter

Side 30 af 85

More magazines by this user
Similar magazines