Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

9,65 %-point under. Samtidig ligger Østjydsk Bank i de 2 seneste år betydeligt under de 2

sammenligningspengeinstitutter. Altså er kapitalsituationen i Østjydsk Bank betydeligt

forværret i perioden, holdt op i mod lignende pengeinstitutter illustreret ved gennemsnittet og

Djurslands Bank og Nordjyske Bank. Dette er selvfølgelig yderst negativt set ud fra et

fremtidigt konkurrenceperspektiv. Sparekassen Hobro ligger på kernekapitalen yderst

fornuftigt hele perioden med niveau over gennemsnittet og også over de 2

sammenligningspengeinstitutter. Hermed kan vi altså konkludere, at hvor Sparekassen

mange punkter er bedre end sammenlignelige institutter eller hvert fald på niveau halter

Østjydsk Bank i dag noget efter.

4.2 Rentabilitets analyse

En vigtig del af analysen af et pengeinstitut er rentabilitetsanalysen. Heri analyseres

pengeinstituttets rentabilitet i de 3 seneste regnskabs år for at synliggøre om der drives en

profitabel forretning. I analysen vil der blive taget udgangspunkt i egenkapitalens

forrentning(ROE) og Afkastningsgraden(ROA). Tallene vil i opgaven blive anvendt til at

vurdere i udviklingen i de 2 pengeinstitutter. Desto højere tallene er desto mere forrentning

bliver der præsteret i pengeinstitutterne, ud fra deres binding i egenkapitalen og aktiverne.

ROE er en forkortelse for Return on Equity og er altså et udtryk for egenkapitalens

forrentning efter skat. Den kan beregnes som:

(Resultat efter skat/egenkapitalen)* 100

Eller som:

PM*AU*EM

PM står for Profit Margin og beregnes som resultatet/samlede indtægter. Hermed fortæller det

om virksomhedens overskudsgrad ud fra de samlede indtægter.

AU står for Assets Utilization og beregnes som samlede indtægter/aktiver. Denne beskriver

derfor den omsætning der bliver skabt på baggrund af virksomhedens aktiver.

EM står for Equity Multiplier og beregnes ved at sætte fremmed kapitalen i forhold til

egenkapitalen. Denne beskriver altså hermed gearingen af egenkapitalen, altså hvor stor en

del af aktiverne er finansieret gennem lånte midler og hvor stor en del med egenkapital.

Side 32 af 85

More magazines by this user
Similar magazines