Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

at skabe bedre omsætning og herunder indtjening i fremtiden. Samtidig er der selvfølgelig

også en psykologisk udmelding om ”her går det godt” på trods af krisen i sådan en udtalelse.

Tabel 4.7 65

Sparekassen Hobro 2010 2011 2010

ROA 0,28% -0,31% 0,74%

Indtjening pr. omk.krone 1,06 0,88 1,23

Ovenfor ses beregnet Return on Assets (ROA), samt indtjening pr. omkostningskrone for

Sparekassen. Som vi kan se her ovenfor er ROA forbedret set over perioden med 0,46 %-

point. Stigningen i ROA skyldes, at man i 2012 er blevet bedre til at skabe indtjening ud af

sine aktiver, hvilket må ses som positivt. Stigningen skyldes både det forbedrede resultat,

samt faldende aktiver, hvilket begge er ting der påvirker nøgletallet i positiv retning. ROA er i

2012 mindre end ROE hvilket betyder, at man ikke formår at skabe tilstrækkeligt resultat i

forhold til det der er investeret i fremmedkapital.

Indtjening pr. omkostningskrone er gennem perioden forbedret med 16 %, hvilket er yderst

positivt. Samtidig har de fået vendt 2011s dårlige tendens, hvor man altså tabte penge pr.

omkostningskrone man anvendte, da nøgletallet her var under 1. Som tidligere nævnt under

Østjydsk Bank rentabilitetsanalyse lå gennemsnittet for gruppe 3 pengeinstitutter i 1. halvår af

2012 på 1,04. Altså er Sparekassen Hobro her over gennemsnittet og med til at trække dette

op af, hvilket må ses som tilfredsstillende målt op mod konkurrenterne.

Efter ovenstående analyse er Sparekassens Hobro rentabilitet i perioden altså forbedret. Efter

et knæk i 2011 på grund af det negative resultat vender kurven igen op ad og man er kommet

op på bedre niveau end 2010. Alt i alt efterlader dette et positiv indtryk og udgangspunkt for

Sparekassens fremtidige rentabilitet.

4.2.3 Sammenligning

Alt i alt ser vi altså ovenfor at Sparekassen har forbedret sin rentabilitet set henover den 3 års

periode hvorimod Østjydsk Bank har forværret. Dermed står Sparekassen altså i dag klart

stærkest i forhold til de 2 pengeinstitutter. Men hvorledes har de 2 præsteret i forhold til

sammenlignelige institutter, det vil nu blive analyseret.

Tabel 4.8 66

Gns. Gr. 3 2010 2011 2012

Ekf før skat -6,74 -3,43 0,72

Indtjening pr.

omk.kr. 0,82 0,89 1,04

65 Egen tilvirkning ud fra beregning bilag 4

66 Egen tilvirkning ud fra tal for finanstilsynet og de 2 pengeinstitutters årsrapporter

Side 36 af 85

More magazines by this user
Similar magazines