Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

4.4 WACC – Weighted average cost of capital

WACC står for ”Weighted average cost of capital” og betyder de gennemsnitlige

kapitalomkostninger. Nøgletallet fortæller os altså, hvor meget et pengeinstitut skal betale for

at fremskaffe kapital, når der er taget højde for gennemsnitlige kapitalomkostninger på både

fremmed- og egenkapital.

Igennem finanskrisen har sektoren oplevet stigende fundingomkostninger, eksempelvis er

nogle institutters ratings blevet nedgraderet og generelt har usikkerheden i sektoren betydet, at

der kræves en større risikopræmie for fundingen. 70 Fundingomkostninger er utrolig vigtigt for

et pengeinstitut, da de skaber grobund for den rentemarginal og dermed den indtjening der

kan opnås, samt hvor konkurrence dygtige priser man kan stille. Nogle yderst relevante

punkter i det at fører pengeinstitutvirksomhed. Det giver derfor god mening at analysere

fundingomkostninger i de 2 pengeinstitutter i opgaven, for at belyse deres situation på dette

essentielle område.

WACC tallet måles i procent og måler hvor meget pengeinstitutterne har givet for den kapital

de har haft til rådighed over en given periode. Som udgangspunkt bør et WACC tal, altid

være lavere end pengemarkedsrenten, da det ellers ikke vil kunne betale sig at drive

virksomhed, da man bare vil kunne placere midlerne til denne rente så. Nøgletallet beregnes

ud fra følgende formel:

Kw = Kd(1-T)L + Ke(1-L)

Den venstre side af formlen Kd(1-T)L viser udgifter ved at finansiere sig med

fremmedkapital, alt imens højre siden Ke(1-L) viser os udgifter for at finansiere sig med

egenkapital. Hermed har vi samlet de samlede omkostninger for at finansiere sin kapital.

Kd (kapitalomkostninger for fremmedkapital) = Renteudgifter/Rentebærende passiver

T = Selskabsskattesatsen 25 %

L = (Passiver-Egenkapital)/aktiver

Ke = CAPM-modellen = Rf+β*(Km-Rf)

Rf = risikofrie rente

β = Beta = Systematisk risiko i forhold til markedet

Km = Forventet afkast for markedsporteføljen

70 http://finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pengeinstitutter/article4706610.ece

Side 40 af 85

More magazines by this user
Similar magazines