Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013 Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013 32,2 %. Igen må vi sige P/E viser os at Østjydsk Bank har oplevet det største fald gennem perioden og er den aktie, som markedet har den laveste forventning til fremtidens indtjening og vækst. Tabel 5.3 85 Kurs/indre værdi pr. år 2012 2011 2010 Østjydsk Bank 0,36 0,23 0,42 Djursland Bank 0,49 0,51 0,66 Nordjyske Bank 0,49 0,43 0,78 Ved nøgletallet K/I kan vi se at faktisk alle 3 har oplevet en faldende tendens. Hvis nøgletallet her er over 1 vurdere markedet at aktien har mere værdi end den regnskabsmæssige værdi (egenkapitalen) og hvis den er under 1 vurderes det, at den er mindre værd. Vi kan se at Østjydsk Bank over perioden har haft en faldende K/I hvilket tyder på, at markedet i dag har lavere forventninger til aktien. Alle 3 år har K/I ligget under 1. Det samme har de 2 sammenligningsinstitutter, som dog ligger på lidt højere niveau end Østjydsk Bank. Der har fra 2011 til 2012 været en faldende indre værdi hos Østjydsk Bank på grund af den faldende egenkapital og da kursen ikke har fulgt det samme fald er K/I blevet større end i 2011. Dog må siges at niveauet ikke er imponerende og at Østjydsk Bank også på dette nøgletal ligger lavere end de 2 andre. Østjydsk Bank handles i dag betydeligt under instituttets egentlige indre værdi, eksempelvis er indre værdi i 2012 585, hvor aktien i hele 2012 er handlet mellem 180 til 310. Min analyse ovenfor af aktien kan drage os nogle forskellige konklusioner. At EPS har vist faldende tendens, og at man i Østjydsk Bank i perioden ikke har formået at levere stigende indtjening, må efterlade sorte udsigter for de nuværende aktionærer. P/E niveau er samtidig faldet drastisk og man kan anskue det fra 2 vinkler. Den ene er, at hvis man har tro på pengeinstitutsektoren og herunder specifikt på Østjydsk Bank i et fremtidigt perspektiv. Så kan aktien i dag måske betragtes som yderst billig, qua en lav pris for 1 kr. overskud, men da de har leveret underskud er det meget svært at konkludere på da P/E herved er negativ. Samtidig viser den lave P/E at markedet ikke har forventninger om fremtidig vækst og indtjening. Kursen er lige nu på et rekord lavt niveau, som kan betragtes med den vinkel, at der er potentiale for fremtidig stigning. Men det er der dog ikke noget i det præsteret årsresultat i 2012 der tyder på, og der er lang vej til fortidens niveauer. K/I er faldet i 85 Egen tilvirkning ud fra beregninger i bilag 7 Side 54 af 85

More magazines by this user
Similar magazines