Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

Afregningskurs 125

Afregningsbeløb i garantbeviser 640.000*125 80.000.000

Afregnes af garantbeviser på kr. 1.000 stk.

Antal garantbeviser 80.000.000/1.000 80.000

Til afregning kontant 125*320.000 40.000.000

Hermed har jeg altså afregningen for aktiekapitalen. Det er dette beløb Sparekassen Hobro

skal betale til Østjydsk Banks aktionærer i en sammenlægning. Dette leder os frem til, at der

kan laves sammenlægning af de 2 pengeinstitutter rent regnskabsmæssigt.

5.4 Delkonklusion

Ovenfor er først fremmest beskrevet grundlaget for at en fusion kan blive startet op og

hvorhenne den skal godkendes. Hermed har vi kravene hertil klargjort.

Yderligere har jeg i afsnittet analyseret hvem der bør være det forsættende

pengeinstitut og hvorledes. Her er valget faldet på Sparekassen Hobro efter, at have

analyseret deres fordele, ulemper, trusler og muligheder. Efterfølgende ses Sparekassen

altså som det stærkeste institut og Sparekassemodellen som den ønskede i denne case.

Når Sparekassen skal have Østjydsk Bank fusioneret ind under sig skal de have betalt

deres aktionærer for deres aktiekapital. Her har jeg analyseret mig frem til en kurs på

125, som aktionærerne på tidspunktet bør afregnes. Årsagen til denne pris findes i den

er lidt over markedskurs på dagen og hermed med attraktiv. Samtidig hermed har jeg

igennem analysen af aktien fundet frem til, at der ikke ses et positivt fremtidigt

potentiale i aktien. Derfor syntes en højere overkurs ikke at kunne forsvares og derfor

bør aktionærer også være tilfreds med afregningskursen. Jeg har i opgaven valgt, at

hoveddelen af aktionærer bør betales i garantkapital, da det styrker Sparekassens

kapitalbase og samtidig hermed knytter kunder tættere til dem som garantkunder.

6. Opstilling af 2013 forventelig resultatopgørelse

I det følgende vil der blive opstillet et forventeligt regnskab for 2013 for det fortsættende

institut. Dette for at se, om de synergier der findes i en sammenlægning kommer sig til udtryk

i et fortsættende instituts resultat. Herefter kan beregnes relevante nøgletal. Her ønskes

Side 56 af 85

More magazines by this user
Similar magazines