Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

Afgivne gebyrer-­‐ og provisionsindtægter 3.883 1.481 5.364 192 5.556

Netto rente- og gebyr indtægter 298.501 244.595 543.096 553.142

0

Kursreguleringer 22.245 10.029 32.274 -­‐7.274 25.000

Andre driftsindtægter 580 3.662 4.242 4.242

Udgifter til personale og administration 147.050 160.723 307.773 -­‐35.151 272.622

Af-­‐ og nedskrivninger på im -­‐ og materielle

akt. 5.534 3.461 8.995 -­‐1.000 7.995

Andre driftsudgifter 6.745 4.778 11.523 -­‐1.000 10.523

Nedskrivninger på Udlån og tilgodehavender

mv. 364.019 39.855 403.874 -­‐235.985 167.889

Resultat af kapitaland. i tilknyttede virks. -­‐905 -­‐1.231 -­‐2.136 2.136 0

Resultat før skat -202.927 48.238 -154.689 123.355

0

Skat -­‐49.004 -­‐12.580 -­‐61.584 30.839

Årets resultat -153.923 35.658 -118.265 92.516

Som det ses ovenfor vil det fortsættende institut Sparekassen Hobro efter fusioneringen af

Østjydsk Bank kunne præstere et overskud i 2013 på t.kr. 92.516, hvilket må betragtes som et

yderst positivt resultat og en klar forbedring i forhold til hvis man bare ligger deres 2

bundlinjer for de seneste 3 regnskabsår sammen. Hermed står de efter sammenlægningen som

et stærkere samlet institut og synergier aflæses her på bundlinjen det første år. Samtidig

hermed kan man ikke forvente, at alle synergier kan mærkes allerede i første regnskabsår.

Eksempelvis er der her fortsat 2 hovedkontorer og samtidig hermed er der ikke vurderet på

eventuelt afskedigelser af medarbejdere grundet mere end en person til en intern stilling, eller

andre effektiviseringer fusionen bringer med sig. Alt andet end lige betyder det altså, at man

på omkostningssiden bør kunne gøre yderligere de kommende år.

6.1 Nøgletal 2013

6.1.1 Forventelig egenkapitalens forrentning

Jeg ønsker nu at beregne egenkapitalens forretning for det nye samlede pengeinstitut. Dette

fordi, at jeg ser det som meget interessant at analysere om, man som samlede institut formår

at lave bedre resultater målt op imod den nye egenkapital.

Egenkapitalens forrentning før skat 123.335*100/(1.666.207) = 7,40 %

Egenkapitalens forretning efter skat 92.516*100/(1.666.207) = 5,55 %

Egenkapitalens forrentning efter skat ender i 2013 på 5,55 % og er forbedring i forhold til

Østjydsk Bank på -27,40 % i 2012 og Sparekassen Hobros på 3,41 %. Altså vil

Side 61 af 85

More magazines by this user
Similar magazines