Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

østjyske og hvis direktør Per Sønderup også har omtalt en fusion i positive vendinger. 4 Derfor

mener jeg det kunne være interessant at analysere Østjydsk bank fusion med Sparekassen

Hobro og hvilke synergier det eventuelt kunne give det fortsættende pengeinstitut, hvilket

leder mig frem til nedenstående problemstilling.

1.1 Problemformulering

Vil det være en fordel for Østjydsk banks aktionærer at de fusioner med Sparekassen Hobro?

I givet fald hvorledes bør ledelsen håndtere de organisatoriske problemstillinger ved en

fusion?

1.2 Metode

Jeg vil først gøre læseren af denne rapport opmærksom på, at den alene tager udgangspunkt i

et fiktivt opstillet problem. Denne opgave er lavet som en eksamensopgave på uddannelsen

HD FR og derfor er den omtalte fusion en opstillet mulighed uden relevans for de 2 berørte

pengeinstitutter og uden kontakt med dem i forløbet.

Jeg vil kort beskrive de 2 pengeinstitutter. Afsnittet er for at komme ind under huden på de 2

institutter jeg arbejder med. Herunder eksempelvis deres historie, omfang og kultur.

Efterfølgende vil jeg give læseren en introduktion af det lovgrundlag og de reguleringer der er

af pengeinstitutsektoren. Her vil jeg holde fokus på de områder, der vil have mest betydning i

min efterfølgende analyse af en fusion imellem de 2 pengeinstitutter. Hermed vil det på grund

af omfang ikke blive beskrevet udtømmende.

Jeg vil i min opgave foretage en regnskabsanalyse af Sparekassen Hobro og Østjydsk Bank

for de seneste 3 regnskabsår fra 2010 - 2012. Hertil vil blive anvendt offentligt tilgængeligt

regnskabsmateriale, og der vil blive henvist til relevant lovgivning i det omfang det findes, at

kunne underbygge min opgave. Min regnskabsanalyse vil tage udgangspunkt i hvordan

pengeinstitutterne har præsteret de sidste 3 år herunder med fokus på rentabiliteten og der vil

blive beregnet nøgletallene WACC og ICGR for de 2 pengeinstitutter. I regnskabsanalysen vil

der blive sammenlignet med lignende pengeinstitutters præstationer for at kunne analysere,

hvorledes de 2 har præsteret. Herunder gennemsnit for gruppe 3 pengeinstitutter jf.

finanstilsynets inddeling efter arbejdende kapital og med Djurslands Bank og Nordjyske

Bank, som kan siges at minde om især Østjydsk i størrelse og opbygning.

Efter regnskabsanalysen ønsker at jeg at lave en analyse af de forskellige muligheder der er

for at drive det fortsættende pengeinstitut videre. Altså under hvilken selskabsform, og under

4 http://finans.borsen.dk/artikel/1/248227/sparekassen_hobro_her_er_vores_2013.html

Side 6 af 85

More magazines by this user
Similar magazines