Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

1. Den systemmæssige sammenlægning af de 2 pengeinstitutter, der som tidligere nævnt kører

på forskellige systemer, hvilket alt andet end lige vil besværliggøre en sammenlægning.

Derfor er det et vigtigt fokuspunkt.

2. Uddannelse af tidligere Østjydsk Bank medarbejder, så de ikke mistes i forløbet. Heri

ligger altså informationsniveau og uddannelse af medarbejdere.

3. Fastholdelse af kunderne fra Østjydsk Bank.

Årsagen til mit valg med henblik på at arbejde med de 3 ovennævnte mål, er at jeg finder dem

helt essentielle for fusionens succes. Dem systemmæssige udfordring er stor og kan være

specielt bekostelig. Medarbejder og kunder ses som ekstremt vigtige elementer, da de

selvfølgelig er kernen i den fortsatte forretning og hænger uomtvisteligt sammen.

Medarbejder og kunder identificerer jeg altså hermed som de vigtigste interessenter i

projektet. Interessenter er også en del som 5x5 modellen vil lede en projektleder igennem.

Mistes medarbejderne vil de ikke kunne udføre deres arbejde og betjene kunderne ordentlig

og hermed søger de måske nye steder hen. Medarbejdere ser jeg som den vigtigste ressource i

fastholdelse af kunder og den fremtidige indtjening, da det er dem der har direkte kontakt til

kunderne og kan differentiere Sparekassen Hobro fra resten af udbyderne. Mister man kunder,

mister man indtjening og det kan herefter blive nødvendigt at skære i medarbejder staben.

For løbende at kunne følge op på målene igennem projektet og have fokus herpå er jeg nød til

at gøre dem målbare. Herved vil man løbende kunne se udviklingen heri og måle hvor langt

man er kommet. Hertil vil jeg anvende SMART-modellen, som kort fortalt er en model der

hjælper til at bryde målene ned, så de er nemmere at arbejde med og hen imod. Nedenfor vil

mine 3 mål være opstillet ved hjælp af smart modellen.

S. Specifikt – betyder at målet bør være klart beskrevet og hermed gjort specifikt så der ikke

kan være nogen tvivl om, hvad der ligger i det enkelte mål.

1. At konverterer kundernes konti i Øsjydsk Bank til Sparekassen Hobro.

2. Holde højt informationsniveau overfor berørte medarbejder og uddanne Østjydsk Banks

medarbejdere til de nye systemer.

3. At der ikke mistes kunder ved sammenlægningen.

M. Målbart – Heri ligger, at målet skal være målbart og hermed nemmere at måle om man er i

mål, eller hvor lang vej der er igen.

Side 69 af 85

More magazines by this user
Similar magazines