Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

Opgave styring – En anden del af projektplanen er selve opgavestyringen. Her skrives hver

enkelte delopgave på projektplanen, så man kan følge dem herpå. Det er ud fra disse opgaver

at man kan sætte ovennævnte timeantal og penge på. Her sætter man så et flueben når

opgaven er løst og man kan gå videre til næste opgave. På opgave punkterne skal man huske

fokus på projektets dilemma, som jeg har beskrevet ovenfor. Altså kan man ikke planlægge

alle opgaver ned i detaljeringsgrad fra 1. dag, men må nøjes med måske 1-3 opgaver af

gangen og så løbende tilføje eller revidere i projektplanen. Til denne styring vil jeg og

anbefale brugen af milepæle. Milepælene indsattes i forløbet der hvor man føler, at man nu

har løst en stor del opgave indeni projektet og hermed klaret en milepæl. Når man har sat

flueben udenfor en milepæl vil det betyde, at frem til her er opgaven udført og løst indenfor

rammer og til en tilfredsstillende kvalitet. Hermed har man altså igen en styring, på hvornår

man har overstået bestemte faser og kan bevæge sig videre til den næste.

Ressourceforbrug – Herunder menes mennesker. I dette punkt er det vigtigt for en

projektleder i forløbet, at have for øje hvilke deltagere der er behov for i denne del af

projektet. Der er ingen grund til, at folk møder op på dage hvor deres arbejdskraft ikke er

efterspurgt og samtidig heller ingen grund til, at betale timepris for eksterne konsulenter hvis

de ikke bruges. Samtidig hermed er det vigtigt, at man får reserveret de rigtige kompetencer

på de tidspunkter, hvor der behov for dem. Ellers kan man risikere at blive forsinket, fordi

man må vente på en person med ekspertise indenfor et specifikt område, fordi man ikke har

fået reserveret denne ressource til opgaven.

I min projektplan på bilag 11 ses hvorledes jeg har sat planen op. Projektet starter selvfølgelig

hos projektejerne PE, som her betragtes som Sparekassen Hobros ledelse. De finder altså så

efterfølgende en projektleder PL. Sammen med PL bliver der her lavet en projektaftale, som

nævnt i afsnit 7.1 hvor krav og rammer bliver sat for projektet, herunder

problemidentifikationen, som jeg også har med i projektplanen. Herefter skal PL i samarbejde

med PE have udvalgt de personer, der skal indgå i projektet og kaldet projektdeltagere PD.

Når de er udvalgt skal de selvfølgelig orienteres. Dette foreslår jeg gøres på en tre dages

seance, hvor man tager på noget teambuilding aktivitet. Disse timer og de penge det vil koste,

kan være givet godt ud for at få en god start på projektet. Her vil deltagere lære hinanden at

kende under uformelle omstændigheder og eventuelt suppleret op med teamarbejdsøvelser, så

man får indsigt i hvordan hinanden arbejder.

Side 75 af 85

More magazines by this user
Similar magazines