Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

Jeg vil efterfølgende som det ses i projektplanen tilråde lederen af hver af mine grupper, at

der i samarbejde med PL udformes en projektplan for deres del. På denne måde sikres en

maksimal styring og samtidig herved vil disse mellemledere også opnå bedre forståelse for de

rammer der arbejdes indenfor i projektet, og tage ejerskab for deres projektplan køres bedst

muligt. Hver gruppe får her tildelt et fast timeantal og nogle økonomiske rammer. Jeg vil dog

henlede opmærksomheden på, at jeg vil anbefale at man ikke spænder projektet op til

maksimum hvad enten det angår timer eller DKK. Jeg anbefaler her, at man efterlader en hvis

sikkerhed buffere, da der stort set altid vil opstå uforudsete ting i et projektforløb. Dette

hænger også godt i tråd med projektets dilemma, hvor det først er som projektet skrider frem,

at man opnår mere viden og information, og dette kan altså medbringe overraskelser.

Herefter opstartes de enkelte gruppers arbejde og jeg vil med projektets dilemma i

baghovedet, være forsigtig med at planlægge alt for mange yderligere trin i detaljegrad.

Derfor vælger jeg blot et felt mere pr. gruppe og herefter er det op til gruppelederne løbende

at fastlægge projektplanen og følge op på denne. For at min styring er optimal vil jeg anbefale

at gruppeledere leverer opdateret projektplan til projektlederen hver 14 dag, så projektlederen

hele tiden har en føling med status.

7.5 Risikostyring i projektet

Jeg vil i projektforløbet anbefale, at der bliver laves en risikoanalyse af de risici der kunne

opstå i forløbet. Her vil projektlederen og de enkelte 3 grupper skulle udarbejde sådan en på

hver deres område. En risikoanalyse i et projektforløb har det formål, at man her forsøger at

forudse de problemstillinger der kunne opstå og på hvilket tidspunkt de måske vil opstå. Når

en risikoanalyse er lavet, kan den føres med som en del af min ovenfor beskrevne projektplan.

Her kan indsættes de tidspunkter hvor der ses en risiko for at et problem vil indtræffe. Med

denne metode har altid øje for risiciene og kan bedst muligt forsøge at styre udenom dem. Det

kan dog blive en stor opgave at have overblik over alle risici i forløbet, derfor vil jeg anbefale

at de kategoriseres. Herunder forstået at man laver en inddeling af dem. Her foreslår jeg

følgende skal vægte i denne inddeling:

1. Konsekvensen af risikoens indtræf.

2. Risikoen for konsekvensen/problemet indtræffer.

Med disse 2 faktorer kan man vægte sine risici i analysen. I den første mener jeg at det er

vigtigt at have for øje hvor stor konsekvens en risikoens indtræf vil have for projektet.

Side 76 af 85

More magazines by this user
Similar magazines