Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

7.6 Delkonklusion

I min analysen ovenfor af projektledelsen samt projektforløbet ved en fusion mellem

Sparekassen Hobro og Østjydsk Bank, har jeg fået gjort opmærksom på mange faldgruber i et

projektforløb. Derfor er styringen heraf altså helt essentiel. Jeg vælger derfor at råde

pengeinstitutterne til at indhente en projektleder ude fra med den nødvendige erfaring og

kvalifikationer. Samtidig hermed tilrådes projektlederen til at tage udgangspunkt i 5x5

modellen. Denne kan være et styringsredskab til at komme omkring mange vigtige elementer

i et projekt og sørge for, at man har fokus på de her 5 dele, som vil indgå i et hvert projekt.

Det er samtidig vigtigt i projektet altid at have øje for 3 punkter tid, mål og ressourcer og

sørge for, at de altid ligger indenfor de rammer der er lagt. For skrider den ene, vil de andre

også skride, hvilket vil få store negative konsekvenser for projektet. For at have et formål at

gå efter i projektet, bør der opstilles nogle mål, her har jeg valgt 95 % af konvertering skal

kører manuelt, 75 % af medarbejderne skal være tilfredse med informationsniveau og

uddannelse i nye systemer og kundeafgang holdes under 2,5 %. For at få gjort målene helt

tydelig og konkrete, har jeg valgt at anvende smart modellen herpå. Herefter skal

projektlederen have valgt en projektgruppe og opbygget en projektorganisation. Dette gøres

gennem at tænke hvad ressourcer skal der til, for at løse den enkelte opgave, og hvorledes

opbygges det bedst muligt. Dette ses i mit projektorganisationsdiagram.

For at holde den løbende kontrol og styring at projektet, anbefales det at anvende en

projektplan. Jeg viser her igennem analysen ovenfor hvor godt et styringsredskab det er, og

hvorledes det kan hjælpe projektet til at blive en succes. Derfor må en projektplan være et

must. Udover projektplanen bør der også laves en risikoanalyse. Det kan hjælpe med at bringe

klarhed over eventuelle risici der kan indtræffe og man kan hermed kategorisere dem og have

fokus på de vigtigste. Her finder jeg altså især budgetoverskridelse og IT problemer som

vigtige at holde fokus på, da de kan have store konsekvenser for projektet.

8. Konklusion

Jeg har gennem min opgave haft fokus på at jeg til sidst kan besvare min problemformulering:

Vil det være en fordel for Østjydsk banks aktionærer at de fusioner med Sparekassen Hobro?

I givet fald hvorledes bør ledelsen håndtere de organisatoriske problemstillinger ved en

fusion?

Først del af spørgsmålet kan kort besvares JA. Nedenfor vil mit fordi være opsummeret:

Side 78 af 85

More magazines by this user
Similar magazines